Tiểu luận hệ thống điều khiển gián đoạn, cao học Bách khoa

Phân tích và nghiên cứu hệ thống điều khiển công đoạn nghiền liệu của nhà máy xi măng

Phân tích và nghiên cứu hệ thống điều khiển công đoạn nghiền liệu của nhà máy xi măng
... 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG VÀ CÔNG NGHỆ NGHIỀN LIỆU 1.1 Tổng quan công nghệ sản xuất xi măng CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG VÀ CÔNG NGHỆ NGHIỀN LIỆU 1.1.1 Các ... đích tìm hiểu quy trình công nghệ kỹ thuật nghành công nghiệp sản xuất xi măng, em giao đề tài: Phân tích nghiên cứu hệ thống điều khiển công đoạn nghiền liệu nhà máy xi măng Nội dung đồ án gồm ... đồ án gồm phần sau:  Chương 1: Tổng quan công nghệ sản xuất xi măng công nghệ nghiền liệu  Chương 2: Tìm hiểu chung hệ thống DCS nhà máy sản xuất xi măng  Chương 3: Tìm hiểu PCS7 phần mềm CEMAT...
 • 3
 • 967
 • 18

Trang bị điện – điện tử dây chuyền sản xuất ống thép nhà máy VINAPIPE, đi sâu nghiên cứu cải hoán hệ thống điều khiển công đoạn doa đầu ống

Trang bị điện – điện tử dây chuyền sản xuất ống thép nhà máy VINAPIPE, đi sâu nghiên cứu cải hoán hệ thống điều khiển công đoạn doa đầu ống
... VINAPIPE em đƣợc giao đề tài: Trang bị đi n đi n tử dây chuyền sản xuất ống thép nhà máy VINAPIPE , sâu nghiên cứu cải hoán hệ thống đi u khiển công đoạn doa đầu ống Dƣới hƣớng dẫn tận tình ... thiệu nhà máy cán ống thép Vinapipe Chƣơng 2: Trang bị đi n - đi n tử dây chuyền cán ống thép Vinapipe Chƣơng 3: Trang bị đi n - đi n tử công đoạn doa đầu ống CHƢƠNG GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY ỐNG THÉP ... ty: Dây chuyền tạo ống FM1 Đóng gói Máy doa đầu ống Ống đen Phôi thép Máy cắt phôi Máy nắn thẳng Dây chuyền tạo ống FM2 Kho để ống Đóng gói Thử áp lực Máy doa đầu ống Ống trắng Máy mạ In mác Bể...
 • 101
 • 449
 • 1

Trang bị điện điện tử dây chuyền cán thép nhà máy cán thép việt nhật đi sâu nghiên cứu xây dựng hệ thống điều khiển công đoạn đóng bó bằng PLC s7 300

Trang bị điện điện tử dây chuyền cán thép nhà máy cán thép việt nhật đi sâu nghiên cứu xây dựng hệ thống điều khiển công đoạn đóng bó bằng PLC s7 300
... 3.3KV Máy cắt dầu kiểu SC_14_12/20/800 Máy cắt dầu kiểu SC_14_12/20/800 Máy cắt dầu kiểu SC_10630/250 Máy biến áp công suất 1800KVA đi n áp 3.3/0.8KV Máy biến áp ba pha công suất 3200KVA đi n ... 500KW.750V_710A 1200_1750V/P Ukt=160V Cấp đi n 380V Cấp đi n 380V cho khu cán cho khu cán dây Cấp đi n 220V cho khu cán Cấp đi n 220V cho khu cán dây Hỡnh 1.4 H thng cung cp in khu vc cỏn dõy Cỏc phn t s : ... cán thép ống khói Nhà đi u hành công ty Quốc lộ bể nuớc Thùng chứa dầu Trạm Trạm khí cao Trạm hạ nén Phôi thép px co khớ Phế phẩm Trạm cân Bãi phôi Thép thành phẩm Phòng bảo vệ Nhà để xe Nhà...
 • 80
 • 533
 • 0

Nghiên cứu hệ thống điều khiển công đoạn lò nung cho dây chuyền 2 nhà máy xi măng Hoàng Thạch

Nghiên cứu hệ thống điều khiển công đoạn lò nung cho dây chuyền 2 nhà máy xi măng Hoàng Thạch
... W2A55T1 W2A55T2 im o ỏp sut W2A50P1 W2A52P2 W2A53P2 W2A54P2 W2A55P1 W2A55P2 Max I Max II Min I Min II (MV) (0C) (H1) (0C) 440 825 825 825 825 825 825 925 900 (mbar) (H2) (0C) 500 850 850 850 850 ... Cyclone W2A55 : - ng kớnh : D = 720 0 mm - Chiu cao phn tr : 103 52 mm - Cụng sut phõn ly : 78% 34 V trớ nh mc im o nhit W2A50T1 W2A52T1 W2A52T2 W2A53T1 W2A53T2 W2A54T1 W2A54T2 W2A55T1 W2A55T2 im ... CaO.SiO2 + CaO 2CaO.SiO2 t v CS, CA vi s hỡnh 2CaO + SiO2 2CaO.SiO2 CaO.Al2O3 + 2CaO 3CaO.Al2O3 thnh C2S, C3A CaO.Al2O3+3CaO+ Fe2O3 4CaO.Al2O3.Fe2O3 (7) 125 0-1450 v C4AF Liờn kt ỏ vụi 2CaO.SiO2...
 • 111
 • 802
 • 4

Nghiên cứu hệ thống điều khiển công đoạn nghiền liệu cho dây chuyền 2 nhà máy xi măng Hoàng Thạch

Nghiên cứu hệ thống điều khiển công đoạn nghiền liệu cho dây chuyền 2 nhà máy xi măng Hoàng Thạch
... công đoạn 35 2. 2.Mô tả dây chuyền công nghệ công đoạn R2 35 2. 3 Hệ thống điều khiển công đoạn nghiền liệu 42 2.3.1 Các điều khiển điều chỉnh ý nghĩa tính chất 42 2.3 .2 .Hệ thống ... 11 1 .2. 5 Công đoạn nghiền ximăng . 12 1 .2. 6 Công đoạn đóng bao 13 1.3 .Hệ thống tự động hoá nhà máy xi măng Hoàng Thạch 14 1.3.1 Hệ thống SDR 14 1.3.3 Hệ thống FLS ... Dây chuyền công nghệ sản xuất xi măng 1 .2. 1 Công đoạn chuẩn bị nguyên liệu .8 1 .2. 2 Công đoạn nghiền nguyên liệu 1 .2. 3 Công đoạn cấp liệu vào lò .10 1 .2. 4 Công đoạn tiền...
 • 100
 • 1,398
 • 3

Thiết kế hệ thống điều khiển giàn nén khí sử dụng PLC S7 300 ( có code )

Thiết kế hệ thống điều khiển giàn nén khí sử dụng PLC S7 300 ( có code )
... Gọi FC7 (Khối điều khiển bình tách đuốc cao áp V40 1) Gọi FC9 (Khối điều khiển bình nén khí V201A) Gọi FC10 (Khối điều khiển bình nén khí V202A) Gọi FC11 (Khối điều khiển bình nén khí V203A) End ... cấp điều khiển Cấp trường điều 13 Chương Tổng quan hệ thống điều khiển DCS điều khiển logic khả trình khiển cục nhỏ (ví dụ S7 300, ) thực điều khiển công đoạn nhỏ, độc lập  Cấp điều khiển: ... FC1 (Khởi động giàn) Gọi FC2 (Khối cảnh báo) Gọi FC3 (Khối khởi động lại giàn sau reset) Gọi FC5 (Khối điều khiển bình tách đầu vào V10 1) Gọi FC6 (Khối điều khiển bình tách hệ thống xả kín V301)...
 • 107
 • 425
 • 2

Phân tích và nghiên cứu hệ thống điều khiển công đoạn nghiền liệu của nhà máy xi măng

Phân tích và nghiên cứu hệ thống điều khiển công đoạn nghiền liệu của nhà máy xi măng
... đích tìm hiểu quy trình công nghệ kỹ thuật nghành công nghiệp sản xuất xi măng, em giao đề tài: Phân tích nghiên cứu hệ thống điều khiển công đoạn nghiền liệu nhà máy xi măng Nội dung đồ án gồm ... trúc điều khiển phân tán với vào/ra phân tán 2.2 Tổng quan hệ thống điều khiển phân tán DCS 2.2.1 Khái niệm Hệ điều khiển phân tán (Distributed control system-DCS) hệ điều khiển mà chức điều khiển ... 2.2.2 Phân loại hệ thống điều khiển phân tán DCS Các hệ thống DCS thường phân loại theo thiết bị điều khiển sử dụng hệ thống Trong công nghiệp có hệ DCS sau: • Các hệ DCS truyền thống: Các hệ DCS...
 • 123
 • 301
 • 0

Nghiên cứu hệ thống điều khiển công đoạn lò nung cho dây chuyền 2 nhà máy xi măng Hoàng Thạch

Nghiên cứu hệ thống điều khiển công đoạn lò nung cho dây chuyền 2 nhà máy xi măng Hoàng Thạch
... W2A55T1 W2A55T2 im o ỏp sut W2A50P1 W2A52P2 W2A53P2 W2A54P2 W2A55P1 W2A55P2 nh mc Max I Max II Min I Min II (MV) (0C) (H1) (0C) 440 825 825 825 825 825 825 925 900 (mbar) (H2) (0C) 500 850 850 850 ... Cyclone W2A55 : - ng kớnh : D = 720 0 mm - Chiu cao phn tr : 103 52 mm - Cụng sut phõn ly : 78% 34 V trớ im o nhit W2A50T1 W2A52T1 W2A52T2 W2A53T1 W2A53T2 W2A54T1 W2A54T2 W2A55T1 W2A55T2 im o ỏp ... CaO.SiO2 + CaO 2CaO.SiO2 t v CS, 2CaO + SiO2 2CaO.SiO2 CA vi s hỡnh CaO.Al2O3 + 2CaO 3CaO.Al2O3 thnh C2S, C3A CaO.Al2O3+3CaO+ Fe2O3 4CaO.Al2O3.Fe2O3 (7) 125 0-1450 v C4AF Liờn kt ỏ vụi 2CaO.SiO2...
 • 112
 • 249
 • 0

TRANG BỊ ĐIỆN ĐIỆN TỬ DÂY TRUYỀN CÁN THÉP NHÀ MÁY CÁN THÉP VIỆT NHẬT ĐI SÂU NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐIÈU KHIỂN CÔNG ĐOẠN ĐÓNG BÓ BẰNG PLC S7-300

TRANG BỊ ĐIỆN ĐIỆN TỬ DÂY TRUYỀN CÁN THÉP NHÀ MÁY CÁN THÉP VIỆT NHẬT ĐI SÂU NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐIÈU KHIỂN CÔNG ĐOẠN ĐÓNG BÓ BẰNG PLC S7-300
... 3.3KV Máy cắt dầu kiểu SC_14_12/20/800 Máy cắt dầu kiểu SC_14_12/20/800 Máy cắt dầu kiểu SC_10630/250 Máy biến áp công suất 1800KVA đi n áp 3.3/0.8KV Máy biến áp ba pha công suất 3200KVA đi n ... 500KW.750V_710A 1200_1750V/P Ukt=160V Cấp đi n 380V Cấp đi n 380V cho khu cán cho khu cán dây Cấp đi n 220V cho khu cán Cấp đi n 220V cho khu cán dây Hỡnh 1.4 H thng cung cp in khu vc cỏn dõy Cỏc phn t s : ... c trang b y cỏc h thng nh: + H thng hnh chớnh v qun lý nhõn s + H thng cung cp in +H thng trang b in +H thng dõy chuyn sn xut 1.2 S MT BNG CA NH MY Bể nuớc cán dây Thép thành phẩm Nhà máy cán...
 • 20
 • 59
 • 0

Tiểu luận hệ thống điều chỉnh kinh tế của nhà nước tư bản hiện đại

Tiểu luận hệ thống điều chỉnh kinh tế của nhà nước tư bản hiện đại
... cụ điều chỉnh kinh tế Nhà nớc tạo thành kết cấu hữu hệ thống điều chỉnh kinh tế Song máy công cụ điều chỉnh kinh tế phản ánh mặt thiết chế tổ chức hệ thống điều chỉnh kinh tế Để hoàn thiện hệ thống ... lí Nhà nớc khu vực công cụ đợc Nhà nớc vận dụng để điều tiết kinh tế Qua phân tích nhiệm vụ điều chỉnh kinh tế Nhà nớc ta thấy, kết cấu hệ thống điều chỉnh kinh tế Nhà nớc t đặc quyền đại hệ thống ... máy kinh tế Nhà nớc đợc tổ chức chặt chẽ với hệ thống sách, công cụ có khả thực chức điều chỉnh vận động toàn kinh tế xã hội 1-/ Nhiệm vụ hệ thống điều chỉnh kinh tế Nhà nớc nớc t phát triển: Điều...
 • 10
 • 170
 • 0

Tài liệu Tiểu luận " Thiết bị và hệ thống điều khiển tự động " docx

Tài liệu Tiểu luận
... Hình 2,27 thiết bị quang 1)photocatot - 2)Dynode(điện cực thứ cấp) Hệ số khuếch đại thiết bị nhân quang xác định theo công thức: Trong đó: c - hệ số thu nhận điện tử hữu hiệu cực - hệ số chuyển ... tử tự khối vật liệu có dạng: trạng thái cân ta có : Suy ra: n0= +( Độ dẫn tối biểu diễn hệ thức: Trong độ linh động điện tử Khi nhiệt độ tăng, độ linh động điện tử giảm, tăng mật độ điện tử tự ... Nhật Mô hình động đốt – Có thể lắp đặt cảm biến đo góc quay trục khuỷu Sơ đồ cấu tạo hệ thống ETCS-i Cảm biến vị trí bướm ga, cảm biến góc đạp chân : điều ển m ức nhiên liệu đốt động đốt xe Các...
 • 29
 • 262
 • 0

Tài liệu Luận văn: Xây dựng hệ thống điều khiển thời gian thực hiển thị trên Led Matrix P10 doc

Tài liệu Luận văn: Xây dựng hệ thống điều khiển thời gian thực hiển thị trên Led Matrix P10 doc
... trình thực đề tài Sinh viên thực Phạm Minh Tuấn Thiết kế, xây dựng hệ thống hiển thị thời gian thực LEDMATRIX CHƢƠNG HỆ THỐNG THỜI GIAN THỰC 1.1 Hệ thống thời gian thực 1.1.1 Giới thiệu hệ thống thời ... trọng hệ thống thời gian thực (RTC) đƣợc ứng dụng rộng rãi dây chuyền sản xuất tự động, rô bốt, điều khiển không lƣu, điều khiển Thiết kế, xây dựng hệ thống hiển thị thời gian thực LEDMATRIX ... Xenomai Thiết kế, xây dựng hệ thống hiển thị thời gian thực LEDMATRIX CHƢƠNG GIỚI THIỆU CÁC LINH KIỆN DÙNG TRONG HỆ THỐNG 2.1 VI ĐIỀU KHIỂN 2.1.1Giới thiệu họ vi điều khiển Bộ điều khiển đơn chip...
 • 77
 • 528
 • 0

Luận văn: Tổng quan về trang bị điện công ty xi măng Hải phòng. Đi sâu nghiên cứu thiết kế hệ thống điều khiển và giám sát hệ thống thủy lực của công đoạn nghiền than pdf

Luận văn: Tổng quan về trang bị điện công ty xi măng Hải phòng. Đi sâu nghiên cứu thiết kế hệ thống điều khiển và giám sát hệ thống thủy lực của công đoạn nghiền than pdf
... n-ớc phụ gia tụ bù nghiền xi măng nghiền liệu 2.1: tự dùng văn phòng tụ bù lò nghiền than dự phòng 110KV 2.1.3 S ni dõy 6KV Mỏy ct tng 631 ly in t mỏy bin ỏp T1 cp lờn cỏi C61 Thanh cỏi C61 cp ... nh n nng sut v cht lng xi mng sn xut Vi ti : Tng quan v trang b in cụng ty xi mng Hi phũng i sõu nghiờn cu thit k h thng iu khin v giỏm sỏt h thng thy lc ca cụng on nghin than Ni dung ca ỏn bao ... nhp than v ph gia (133) Kho than Nghin than (251) Bng ti(231) Nghin xi mng (461) (531) úng bao Kho cha ph gia (621) (153) Xut thy (621) Xut b 641,642, 643,644 Hỡnh 1.2: S dõy chuyn sn xut xi...
 • 114
 • 358
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: khóa luậntrang bị điện điện tử dây chuyền cán thép nhà máy cán thép việt nhật đi sâu nghiên cứu xây dựng hệ thống điều khiển công đoạn đóng bó bằng plc s7 300trang bị điện điện tử dây chuyền cán thép nhà máy cán thép việt nhật đi sâu nghiên cứu xây dựng hệ thống điều khiển công đoạn đóng bó bằng plc s7 300hệ điều khiển gián đoạnhệ thống điều khiển thời gian thựche thong dieu khien tu dong don gianluận văn nâng cao chất lượng hệ thống điều khiển quá trình đa biếnluận văn hệ thống điều khiển ngôi nhà thông minhchuan doan tình trang he thong dieu khien ôtcho he thong dieu khien xe tu hanh theo yeu cau khi an nut khoi dong xe tu dong chay tu a> b den b dung cho 10 phut sau do tro ve a ve den a cho 7 phut sau do lai tien tro ve b viet doan chuong trinh dieu khien xe tu hanh lap lai 20luận văn tốt nghiệp hệ thống điều khiên trên ô tôluận văn tốt nghiệp hệ thống điều khiên trục cam thông minh trên ô tôchẩn đoán hệ thống điều khiển động cơ 1nzfe viosnghiên cứu và xây dựng quuy trình chẩn đoán hệ thống điều khiển động cơ và hộp số trên xe toyota viosnhiên cứu xây dựng quy trình chẩn đoán hệ thống điều khiển động cơhe thong dieu khien led 7 doanMẫu đề nghị thi công theo bản vẽ thiết kế công trình và thi công công trìnhBất đẳng thức tích chập suy rộng KontorovichLebedev – Fourier và ứng dụngChuyên đề hydrocacbon thơm thiên nhiênChuyên đề hydrocacbon không noCông tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại điện lực long biênHãy phân tích thực trạng của một trong các hoạt động tuyển dụng đào tạo và thu lao lao độngThực trạng về tuyển dụng nhân sự tại ban QLDA thủy điện trung sơnTHỰC TRẠNG CÔNG tác ĐÁNH GIÁ mức độ HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC tại BAN QUẢN lý dự án THỦY điện 1Giải đáp phụng vụ khi tòa thánh trống ngôiNguồn gốc và ý nghĩa mùa chay12 đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm 2017 có đáp ángiao trinh solidworks 2017 fullĐề thi Giai tich 2 2014 2015 MTAGiaoTrinh kinh te cong nghiepCÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG dân tộc cần được TIẾN HÀNH CHỦ ĐỘNGChủ tịch hồ chí minh nói về công tác cán bộĐOÀN THANH NIÊN CỘNG sản hồ CHÍ MINHHồ chí minhKết luận của ban bí thư về sơ kết việcNhận thức khái niệm