Bài Giảng Hình Học Họa HÌnh

Bài giảng tre học hòa nhập

Bài giảng tre học hòa nhập
... hoạch học cho lớp hòa nhập có trẻ khó khăn học thầy/cô cần lưu ý điểm gì? Phần3: áp dụng kỷ dạy học hoà nhập học sinh KKVH số môn học Tiểu học Nội dung: Họạt động1 : Điều chỉnh kế hoạch học *Kết ... KKVH lớp hoà nhập Phần3: áp dụng kỷ dạy học hoà nhập học sinh KKVH số môn học Tiểu học Phần4: Hỗ trợ cá nhân học sinh có KKVH Phần5: Đánh giá kết giáo dục học sinh KKVH lớp hoà nhập Phần1: Nhận ... kỷ học, mà tùy thuộc vào nội dung baì cụ thể để áp dụng phù hợp Phần3: áp dụng kỷ dạy học hoà nhập học sinh KKVH số môn học Tiểu học - Mc tiêu: Xây dựng kế hoạch học môn TV & Toán cho lớp hòa...
 • 30
 • 310
 • 0

Bài giảng Tin học hóa hoạt động thông tin thư viện (Chương 1)

Bài giảng Tin học hóa hoạt động thông tin thư viện (Chương 1)
... đặc điểm sau: Cấu trúc CSDL cấu trúc cao liệu Các thông tin CSDL tập hợp thông tin mang tính hệ thống, thông tin rời rạc mối quan hệ với Các thông tin phải có khả đáp ứng nhu cầu khai thác nhiều ... đơn vị thông tin khác thông qua khổ mẫu trao đổi chuẩn ISO 2709 Phát triển ứng dụng đặc thù nhờ phư ơng tiện lập trình tích hợp theo ngôn ngữ Pascal 4.3 Nguyên tắc hoạt động CDS/ISIS Hoạt động ... xác định cấu trúc CSDL Thông tin tệp liệu chia nhỏ thành biểu ghi (records), biểu ghi lại bao gồm nhiều trường (fields) Trường đơn vị sở liệu Mỗi trường thư ng chưa thông tin liên quan đến thuộc...
 • 25
 • 235
 • 2

Bài giảng tin học hóa hoạt động thông tin thư viện (Chương 2)

Bài giảng tin học hóa hoạt động thông tin thư viện (Chương 2)
... CPU: 80Mhz tr lờn - Ram: 256 Mb tr lờn - cng 1G tr lờn - 01 mm - Mỏy in - H iu hnh Win 9x - Mó ting Vit: ABC, vietkey 2.CI T CDS/ISIS FOR WINDOWS - Yêu cầu: có hai đĩa mềm cài đặt chơng trình ... chơng trình cách vào My Computer \ chọn ổ CDROM \ Kích đúp chuột vào tệp setup.exe Mỗi hình hỏi Continue? kích chuột vào để tiếp tục cài đặt Cuối nhấn Finish hình để kết thúc cài đặt Để chạy WinISIS...
 • 5
 • 154
 • 2

Bài giảng tin học hóa hoạt động thông tin thư viện (Chương 3)

Bài giảng tin học hóa hoạt động thông tin thư viện (Chương 3)
... nhập nhanh chuột đến chức hệ thống winisis, mở CSDL, tìm in…; • Thanh trạng thái: sổ, thư ng dùng để hiển thị thông báo 2 Đặt tên CSDL • Vào sở liệu/ Tạo CSDL • Khái báo tên CSDL mới/ok thoát ... LIỆU (WORKSEET) • Tại ta chọn trường để thiết kế biểu mẫu nhập tin, cách kích vào mũi tên để chuyển trường sang bên biểu mẫu nhập tin • Nếu ta muốn huỷ bỏ trường biểu mẫu, dùng trỏ định vị trường ... CSDL, xuất biểu mẫu khai báo xác định trường sau: • Nhãn trường: số phạm vi 1-999, hệ thống tự động đưa giá trị • Tên trường: tên trường cần khai báo • Kiểu trường: kích đúp chuột vào hộp thoại...
 • 25
 • 154
 • 2

Bài giảng tin học hóa hoạt động thông tin thư viện (Chương 4)

Bài giảng tin học hóa hoạt động thông tin thư viện (Chương 4)
... Phụ nữ , 1998 hà nội , phụ nữ , 1998 Từ khoá: Từ khoá: Tiểu thuyết ; Văn học Từ khoá: Tiểu thuyết ; Văn học dinhthai034@yahoo 13 D Các hàm logic lệnh điều kiện if - then ... nhãn tt Vtt^x Hiển thị trờng x có nhãn tt VD: Format Đầu V1 Nguyên Hồng V2 Thời thơ ấu V3^b Văn học V3^c 1999 dinhthai034@yahoo Lệnh hiển thị nội dung trờng lặp Vtt + | ; | (Vtt / ) Ký tự hai ... ngoặc đơn hiển thị trờng hợp VD: Format Từ khoá: , V7 V4 , - , V5 Đầu Từ khoá: 130tr VH.089 dinhthai034@yahoo B Các lệnh trình bày trang Các lệnh xuống dòng # xuống dòng...
 • 18
 • 146
 • 2

Bài giảng tin học hóa trong hoạt động thông tin thư viện (Chương 5)

Bài giảng tin học hóa trong hoạt động thông tin thư viện (Chương 5)
... 3.PHƯƠNG PHÁP TÌM TIN 3.1.Tìm tin trình độ cao • Vào thẻ tìm tin/ tìm tin trình độ cao/gõ biểu thức tìm/ấn nút tìm enter • VD: Xuân Diệu+Tế Hanh 3.2.Tìm tin trợ giúp • Vào thẻ tìm tin/ tìm tin trợ giúp/gõ ... Trãi^Nguyễn Lương Bính*KHKT 3.Tìm tài liệu viết khảo cổ học nxb KHXH viện khảo cổ học, xuất vào năm 70 (khảo cổ học* (KHXH +viện khảo cổ học) *197$) ... trước Nếu bỏ qua tìm toàn CSDL  n số biểu thức tìm trước VD: 1.Tìm TL đề tài tin học xb sau 1996 tg Nguyễn Văn Trứ: Tin học* Nguyễn Văn Trứ ?#1val(v10)>=1996 2.Tìm TL Nguyễn Trãi Nguyễn Lương Bính...
 • 15
 • 137
 • 2

Bài giảng môn học HOÁ SINH

Bài giảng môn học HOÁ SINH
... viên Bộ môn Hoá sinh (9.2007) Tài liệu tham khảo Một số yêu cầu kinh nghiệm học HS 1- Một số khái niệm chung HS Hoá sinh (Biochemistry): Hoá học & sinh học: * HS- Môn học trình sinh học & hoá chất ... 1- Hoá sinh y học- Học viện Quân y, 1989 (2T); 2000 2- Hoá sinh, Bộ môn HS, ĐH Y Hà Nội, 1991; 2001 … * Thực hành: 1- Thực tập Hoá sinh- Học viện Quân y, 2003 & 2006 2- Một số xét nghiệm Hoá sinh ... BÀI MỞ ĐẦU HOÁ SINH Y HỌC BÀI MỞ ĐẦU Nội dung: Định nghĩa Hoá sinh … Chượng trình: HS y học/ Y học sở * Lý thuyết: + HS đại cương + HS lâm sàng...
 • 13
 • 446
 • 0

LE KHAC HUNG TRUONG THCS TRUNG CHINH NONG CONG THANH HOA BAI GIANG HINH HOC LOP 7

LE KHAC HUNG TRUONG THCS TRUNG CHINH NONG CONG THANH HOA BAI GIANG HINH HOC LOP 7
... (gt) OL CB = DB (gt) NQ = PM (gt) EH IK Bi cng c: LP ==JP (gt) O P ABEcnh chung I KE = HI MQ chung PO chung(gt) Suy chung= = QPM (c.c.c) KH MNQ Suy ABC = OJP (c.c.c) Suy raOLP ABD (C.C.C) J H ... (c.c.c) b) MN: Cnh chung MA = MB NA = NB dbac (gt) (gt) ã c) Suy ã AMN = BMN (Hai gúc tng ng) d) AMN v BMN Cể: i A i B 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 ... AB = A'B' 1200 AC = A'C' ?2 BCD ACD Xột v cú: DA Ta cú =DB (gt) AC BC(gt) = CD Cnh chung Do ú BCD ACD (c.c.c) = A B Suy = = 1200 C B BC = BC Thỡ ABC = A'B'C (c.c.c) 1200...
 • 14
 • 421
 • 2

bài giảng tin học ứng dụng trong hóa học chương 6 mô hình hóa tối uuw hóa - đh công nghiệp tp.hcm

bài giảng tin học ứng dụng trong hóa học chương 6 mô hình hóa tối uuw hóa - đh công nghiệp tp.hcm
... (C2-B2)/2 TỐI ƢU HÓA THỰC NGHIỆM 4.3 TỐI ƢU HÓA THỰC NGHIỆM BẰNG EXCEL Bƣớc 2: chuyển đổi biến thực sang biến mã hóa: G8=(C 8-$ D$2)/$E$2 x1= x0= 𝒁 𝟏 −𝒁 𝟏𝟎 𝒁𝟏 TỐI ƢU HÓA THỰC NGHIỆM 4.3 TỐI ƢU HÓA ... 19 ,69 8 • Phương trình đoạn chưng: yc = 𝑅+𝑓 𝑅+1 𝑥− 𝑓−1 x 𝑅+1 w = 1,2419x – 0,39 86 • Phương trình đường cân (xây dưng từ số liệu thực nghiệm): y*=4.1 0-5 x 3-0 ,0106x2+1 ,68 53x-0,5523 f = F/ D TỐI ƢU HÓA ... 3,0 6, 0 10,0 12,0 15,0 23,0 12,0 45 18,0 10 11 225 225 60 60 60 30 30 30 12,0 13,8 13,2 225 TỐI ƢU HÓA THỰC NGHIỆM 4.3 TỐI ƢU HÓA THỰC NGHIỆM BẰNG EXCEL Bƣớc 1: lập bảng tính excel với thông tin...
 • 54
 • 303
 • 0

bài giảng tin học 6 bài 20 thêm hình ảnh để minh hoạ

bài giảng tin học 6 bài 20 thêm hình ảnh để minh hoạ
... Hình ảnh tạo sau: ?Em cho biết hình ảnh tạo  Được vẽ hay tạo từ nào? bắng phần mềm trước đồ hoạ hay ảnh chụp Sau lưu dạng tệp đồ hoạ Gồm có bước để chèn hình ảnh vào văn ?Vậy để chèn hình ảnh ... chèn hình ảnh vào văn ? Em hãyhình ảnh minh hoạ thường dùng văn bản có mục nội dung ? văn trực quan, sinh động dễ hiểu làm cho đích Hình ảnh minh hoạ văn thường dùng sách báo, lịch treo tường… Hình ... Câu 4: ? Em chèn hình ảnh vào văn bản? • A .Hình ảnh lưu đĩa cứng, đĩa CD, tải từ Internet • B Hình ảnh chụp máy ảnh kỹ thuật số lưu máy tính • C Hình ảnh em tự vẽ bằn phần mềm đồ hoạ • D Chọn tất...
 • 12
 • 1,889
 • 0

Slide Bài giảng Hình họa Đại học chính quy

Slide Bài giảng Hình họa Đại học chính quy
... thẳng song song với mặt phẳng hình chiếu song song với hình chiếu A B a s Ai i Và AB=AiBi Bi b Mở rộng: hình phẳng song song với mặt phẳng hình chiếu có hình chiếu hình thật i Hai đờng thẳng song ... song song với mặt phẳng hình chiếu song song với hình chiếu Ai Bi i Chú ý: ABAiBi hình chữ nhật Hai đờng thẳng song song (và không vuông góc với mặt phẳng hình chiếu) hai hình chiếu song song A ... 2.1 Đồ thức điểm hệ thống hai mặt phẳng hình chiếu Gọi mặt phẳng hình chiếu đứng Gọi mặt phẳng hình chiếu II III I x IV A1 Gọi hình chiếu đứng, A2 Gọi hình chiếu Độ cao A: Vị trí tơng đối A so...
 • 245
 • 668
 • 1

bài giảng hình học họa hình

bài giảng hình học họa hình
... Vµ AB=AiBi Bi b Mở rộng: hình phẳng song song với mặt phẳng hình chiếu có hình chiếu hình thật Πi Hai đường thẳng song song (và không song song với hướng chiếu) hai hình chiếu song song A a k ... AiBiAB hình thang vuông + AiBi...
 • 158
 • 213
 • 1

Bài giảng Hình học-họa hình - ĐH Kỹ thuật công nghiệp

Bài giảng Hình học-họa hình - ĐH Kỹ thuật công nghiệp
... i Và AB=AiBi b Bi Mở rộng: hình phẳng song song với mặt phẳng hình chiếu có hình chiếu hình thật i Hai đường thẳng song song (và không song song với hướng chiếu) hai hình chiếu song song A a k ... song song với mặt phẳng hình chiếu song song với hình chiếu Ai Bi i Chú ý: ABAiBi hình chữ nhật Hai đường thẳng song song (và không vuông góc với mặt phẳng hình chiếu) hai hình chiếu song song A ... vuông + AiBi...
 • 24
 • 516
 • 2

Bài giảng môn học lý thuyết automata và ngôn ngữ hình thức

Bài giảng môn học lý thuyết automata và ngôn ngữ hình thức
... aab} ngôn ngữ Σ Nó ngôn ngữ hữu hạn Tập L = {anbn : n ≥ 0} ngôn ngữ Σ Nó ngôn ngữ vô hạn Trang 17 thuyết Ôtômát & NNHT - Khoa Công Nghệ Thông Tin Các phép toán ngôn ngữ Bù (complement), L Bù ngôn ... Ôtômát Các mô hình tính toán tự động Ngôn ngữ hình thức (formal languages): Định nghĩa Phân loại ngôn ngữ Quan hệ với ôtômát Ứng dụng vào việc xây dựng ngôn ngữ lập trình Trang thuyết Ôtômát ... NỘI DUNG MÔN HỌC Chương Chương Chương Chương Chương Chương Giới thiệu thuyết tính toán Ôtômát hữu hạn Ngôn ngữ qui văn phạm qui Các tính chất ngôn ngữ qui Ngôn ngữ phi ngữ cảnh Đơn giản...
 • 46
 • 2,144
 • 27

Xem thêm