On tap chuong VII vật lí

TÀI LIỆU ÔN TẬP CHƯƠNG VII - VẬT LÝ HẠT NHÂN pptx

TÀI LIỆU ÔN TẬP CHƯƠNG VII - VẬT LÝ HẠT NHÂN pptx
... A hạt nhân lùi ô so với hạt nhân mẹ B hạt nhân tiến ô so với hạt nhân mẹ C biến đổi cấu tạo hạt nhân D hạt nhân lùi ô so với hạt nhân mẹ 13> Trong phóng xạ - : A hạt nhân lùi ô so với hạt nhân ... B hạt nhân tiến ô so với hạt nhân mẹ C biến đổi cấu tạo hạt nhân D hạt nhân lùi ô so với hạt nhân mẹ 14 > Trong phóng xạ anpha, : A hạt nhân lùi ô so với hạt nhân mẹ B hạt nhân tiến ô so với hạt ... tích hạt nhân tỉ lệ với số prôtôn D khối lượng hạt nhân tổng khối lượng nuclôn tạo hành hạt nhân 7> Độ hụt khối hạt nhân ( đặt N = A - Z) : A = Nmn - Zmp B = m - Nmp - Zmp C = (Nmn - Zmp ) - m...
 • 9
 • 209
 • 0

40 CÂU TN ON TÂP CHƯƠNG 1. VẬT 12 NC

40 CÂU TN ON TÂP CHƯƠNG 1. VẬT LÍ 12 NC
... CHUYỂN ĐỘNG QUAY CỦA VẬT RẮN QUANH TRỤC CỐ ĐỊNH CHƯƠNG I Câu 10 Trong chuyển động quay vật rắn quanh trục cố định: Vật rắn thứ có momen quán tính I1, momen động lượng L1; Vật rắn thứ có momen ... Câu 13 Một điểm vật rắn quay cách trục quay khoảng R A vật quay gia tốc góc vật không đổi dương B vật quay nhanh dần gia tốc điểm tăng dần C vật quay gia tốc toàn phần điểm không thay đổi D vật ... rad/s Câu 26 Một vật rắn quay quanh trục cố định xuyên qua vật Góc quay φ vật rắn biến thiên theo thời gian theo phương trình φ = + 2t + t2 (rong φ tính rad, t tính giây) Một điểm thuộc vật cách...
 • 4
 • 632
 • 7

On tap chuong I Vat li 12NC(Co dap an)

On tap chuong I Vat li 12NC(Co dap an)
... xỏc ti tng thi im c th Gia tc gúc = '(t) =(t) (rad/s2) tc thi: tt = = lim t t B i6 : Chn ỏp ỏn sai: A Khi vt rn chuyn ng quay vi tc gúc bin i theo thi gian, ta n i vt chuyn ng quay cú gia tc ... i qua vt thỡ mt im xỏc nh trờn vt cỏch trc quay khong r cú: A Vect tc di bin i B Gia tc tip tuyn khỏc C ln tc gúc bin i D ln tc di bin i B i3 1: i lng c trng cho tỏc dng lm quay ca lc i vi ... D 5 II Tự luận: B i1 : Một vật rắn tạo hai chất i m có kh i lợng m, gắn v i nhẹ, độ d i L T i li u ôn thi đ i học Trang 2008 - 2009 10 Năm học Trờng THPT Yên Định II Email: anhtuanyd2@gmail.com...
 • 12
 • 242
 • 0

Ôn tập chương I Vật 11

Ôn tập chương I Vật lí 11
... i n trường i m D Hiệu i n hai i m i n trường đ i lượng đặc trưng cho khả sinh công i n trường làm di chuyển i n tích hai i m Câu 25 Công lực i n trường làm di chuyển i n tích hai i m ... i n B i n dung tụ i n đ i lượng đặc trưng cho khả tích i n tụ C i n dung tụ i n đo thương số i n tích tụ hiệu i n hai tụ D Hiệu i n gi i hạn tụ i n hiệu i n lớn đặt vào hai tụ i n mà ... tiêu hao ống A 6,4 J B 4,8 J C 3,2 J D 2,4 J Câu 32: Trong hệ cô lập i n A i n tích vật hệ không đ i B Không có trao đ i i n tích vật hệ C Tổng đ i số i n tích không đ i. D Có trao đ i i n...
 • 3
 • 261
 • 2

on tap chuong 2 vat li hay

on tap chuong 2 vat li hay
... 8V; E2 = 3V; E2 = 2V ; r1 = r2 = r3 = 1Ω; R1 = 2 , R2 = 3Ω, R3 = 4Ω Tìm hiệu điện UAC , UAB , UCB ĐS: UAC = 7 ,25 V; UAB = 8V ; UCB = 0,75V ξ1 , r1 R2 D 2 , r2 R1 C B ξ3 , r3 R2 R3 D A Bài 12: Cho ... UAN , UMN , UAO , UNO ĐS : a) 6Ω, b) 8A; 6A; 2A c) UAM = 12V ; UAN = 16V ; UMN = 4V; UAO = 18V; UNO = 2V 2 , r2 R1 R2 R1 ξ1 , r1 2 , r2 2 , r2 R2 C ξ3 , r3 O B R4 N ξ1 , r1 A R3 M B R3 D R4 ... 1Ω; E = 12V ; r2 = 2 ; ξ1 , r1 R1 2 , r2 R2 ξ , r3 A R3 E1 , r1 R1 B E = 18V ; r3 = 3Ω R1 = R2 = R3 = 3Ω Tính: a UAB b Cường độ dòng điện qua đoạn mạch? ĐS: a) 11 ,2 V; b) I1 = 1,3A; I2 = 0,16A;...
 • 4
 • 944
 • 15

Ôn tập chương 2 Vật 10 căn bảm docx

Ôn tập chương 2 Vật lí 10 căn bảm docx
... lớp A1 A2 tham gia trò chơi kéo co, lớp A1 thắng lớp A2, lớp A1 tác dụng vào lớp A2 lực F 12, lớp A2 tác dụng vào lớp A1 lực F21 Quan hệ hai lực A F 12 > F21 B F 12 < F21 C F 12 = F21 D Không thể ... 1,0m C 2, 0 m D 4,0m 28 Một hợp lực N tác dụng vào vật có khối lượng 0,5 kg đứng yên Quãng đường vật giây A m B m C 0,5 m D 4,5 m 20 Nội dung ôn tập vật 10: Chương 2: Động lực học chất điểm 29 ... o Tầm xa vật 18m Tính v o Lấy g = 10m/s2 A 19m/s B 13,4m/s C 10m/s D 3,16m/s 74 Một vật ném ngang từ độ cao 5m, tầm xa vật đạt 2m Vận tốc ban đầu vật là: (Lấy g =10 m/s2) A 10 m/s B 2, 5 m/s C...
 • 6
 • 515
 • 9

Ôn tập chương 3 Vật 10 căn bản potx

Ôn tập chương 3 Vật lí 10 căn bản potx
... Nội dung ôn tập vật 10: Chương 3: Cân chuyển động vật rắn A F = 8N, có giá qua O cách A cm, cách B 1cm B F = 8N, có giá qua O cách A cm, cách B 3cm C F = 4N, có giá qua O ... tâm vật gặp mặt chân đế B Vị trí cân bền vị trí trọng tâm vật cao C Trọng tâm vật phẳng, mỏng, đồng tính trùng với tâm hình học vật D Quyển sách nằm cân bàn vị trí trọng tâm vật thấp 30 .Một vật ... vào đầu bên phải vật có giá trị sau đây: A 2100 N B 100 N C 780 N D.150N 37 .Chọn câu sai: A Một vật có trạng thái cân chịu tác dụng cặp lực cân B Khi vật chịu tác dụng ngẫu lực, vật chuyển động...
 • 2
 • 615
 • 5

Ôn tập chương 1 vật 10

Ôn tập chương 1 vật lí 10
... 0,26rad/s; T = 238,6s; f = 4 ,19 .10 -3Hz B.ω = 0,26rad/s; f = 238,6s; T = 4 ,19 .10 -3Hz C.ω = 1, 18 .10 -3rad/s; f = 5329s; T = 1, 88 .10 -4Hz D ω = 1, 18 .10 -3rad/s; T = 5329s; f = 1, 88 .10 -4Hz 26) Biết khoảng ... Trăng 3,84 .10 8m, chu kỳ Mặt Trăng quay quanh Trái Đất : A.ω = 0,26rad/s; T = 238,6s; f = 4 ,19 .10 -3Hz B.ω = 0,26rad/s; f = 238,6s; T = 4 ,19 .10 -3Hz C ω = 1, 18 .10 -3rad/s; f = 5329s; T = 1, 88 .10 -4Hz ... độ dài đầu mút hai kim : A ωh/ωmin = 1/ 12; vh/vmin = 1/ 16 B ωh/ωmin = 12 /1; vh/vmin = 16 /1 C ωh/ωmin = 1/ 12; vh/vmin = 1/ 9 D.ωh/ωmin = 12 /1; vh/vmin = 9 /1 25) Vệ tinh nhân tạo Trái Đất độ cao...
 • 4
 • 1,205
 • 6

đề cương ôn tập chương 2 vật

đề cương ôn tập chương 2 vật lí
... A, tần số f =20 Hz Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng v=1,2m/s Hỏi S1, S2 có cực đại, cực tiểu giao thoa S1S2=18cm Số vân giao thoa nửa trường giao thoa: v=1,2m/s v S1S S1S f 18.10 2. 20 λ = N= →N= ... sóng vận tốc truyền sóng dây A λ = 40cm,v = 24 0m/s B λ = 20 cm,v = 120 m/s C λ = 20 cm,v = 24 0m/s D λ = 40cm,v = 120 m/s Câu 14:Dây AB căng nằm ngang dài 2m, hai đầu A B cố định, tạo sóng dừng dây ... 18.10 2. 20 λ = N= →N= = =3 với f =20 Hz f λ v 1, Nmax=? Số cực đại giao thoa khoảng S1S2 là: Nmax=2n+1=7 (kể S1, S2) Nmin=? Số cực tiểu giao thoa khoảng S1S2 là: Nmin=2n=6 Bài toán sóng dừng: (9, 10/49;...
 • 4
 • 223
 • 0

ôn tập chương 4 vật 12 ôn thi tốt nghiệp thpt quốc gia

ôn tập chương 4 vật lí 12 ôn thi tốt nghiệp thpt quốc gia
... B 10 C D Giải: 4k1 = 5k2 = 6k3 → BCNN (4, 5,6) = 60 → k1 = 15 ; k2 = 12 ; k3 = 10 Xét cặp: (4, 5) = 20; 40 (5,6) = 30 (4, 6) = 12; 24; 36; 48 Chọn C Câu 10: Trong thí nghiệm Iang giao thoa ánh sáng ... 11H, 126 C tương ứng mn = 1,008665 u, mH = 1,007276 u, mC = 12 u 1u c2 = 931,5 MeV Năng lượng liên kết riêng hạt nhân 126 Clà A 7 ,42 45 MeV/nuclôn B 6,6862 MeV/nuclôn C 8,2516 MeV/nuclôn D 7,18 24 MeV/nuclôn ... hai cực pin 24 (V) Hiệu suất pin là: A 14, 25% B 11,76% C 12, 54% D 16,52% Công suất Pin: PPin = W.S = 1360.0,6 = 826 (W) Công suất có ích (cung cấp cho mạch ngoài): PMN = U.I = 24. 4 = 96 (W) Hiệu...
 • 11
 • 272
 • 0

Tài liệu ôn tập Vật lý 12 nâng cao Đề ôn tập chương VII doc

Tài liệu ôn tập Vật lý 12 nâng cao Đề ôn tập chương VII doc
... Tài liệu ôn tập Vật 12 nâng cao D Hiện tượng quang điện tượng điện trở vật dẫn kim loại tăng lên chiếu ánh sáng vào kim loại Câu 12: Khi phôtôn có lượng hf chiếu vào nhôm có công thoát ... hiđrô, nguyên tử natri Gv: Dương Văn Tính Trường THPT Hùng Vương Tài liệu ôn tập Vật 12 nâng cao C Quang phổ vạch nguyên tử hiđrô, iôn tương tự D Chỉ quang phổ vạch nguyên tử hiđrô Câu 28: Nguyên ... lượng tử giảm Câu 15: Ở trạng thái dừng, nguyên tử A hấp thụ xạ lượng B không xạ hấp thụ lượng C không xạ, hấp thụ lượng D không hấp thụ, xạ lượng Câu 16: Phát biểu sau đúng? A Dãy Laiman nằm vùng...
 • 3
 • 240
 • 0

Tài liệu Ôn tập chương VII: Tính chất sóng của ánh sáng doc

Tài liệu Ôn tập chương VII: Tính chất sóng của ánh sáng doc
... Ch-ơngVII Tài liệu dành cho học sinh lớp 12A3,A6,A11,A12 A Giao thoa ỏnh sỏng B Khỳc x ỏnh sỏng C Tỏn s c ỏnh ... cỏc ỏm hi nung núng 14 c i m c a quang ph liờn t c l: -2- GV: Đỗ Thị Ngọc Lan - CBQ Ch-ơngVII Tài liệu dành cho học sinh lớp 12A3,A6,A11,A12 A Ph thu c vo thnh ph n c u t o c a ngu n sỏng B Khụng ... cỏc v ch mu c a quang ph phỏt x c a kh i khớ hay hi ú -3- GV: Đỗ Thị Ngọc Lan - CBQ Ch-ơngVII Tài liệu dành cho học sinh lớp 12A3,A6,A11,A12 C V trớ cỏc v ch mu trựng v i v trớ cỏc v ch t i c...
 • 8
 • 252
 • 1

ÔN TẬP TỔNG HỢP VẬT 12 Chương 1: DAO ĐỘNG CƠ ppsx

ÔN TẬP TỔNG HỢP VẬT LÍ 12 Chương 1: DAO ĐỘNG CƠ ppsx
... v nng lng t trng trung cun cm B Dao ng in t mch dao ng l dao ng t C Tn s gúc dao ng l tn s gúc dao ng riờng ca mch LC D Cõu B v C u sai Khi mt in tớch im dao ng, xung quanh in tớch s tn ti: ... l khụng ỳng A Dao ng tt dn cng nhanh nu lc cn ca mụi trng cng ln B Dao ng trỡ cú chu kỡ bng chu kỡ dao ng riờng ca lc C Dao ng cng bc cú tn s bng tn s ca lc cng bc D Biờn ca dao ng cng bc khụng ... u on mch cú giỏ tr hiu dng l 12V v sm pha /3 so vi dũng in.Biu thc ca hiu in th gia hai u on mch l A.12cos100t(v) B .12 cos(100t - ) (v) C.12cos(100t + ) (v) D .12 cos 3 (100t + ) (v).0 7.Hiu...
 • 36
 • 567
 • 3

Bài tập trắc nghiệm chương VII Vật lí: Sóng ánh sáng

Bài tập trắc nghiệm chương VII Vật lí: Sóng ánh sáng
... câu trả lời : A.Mỗi ánh sáng đơn sắc có tần số hồn tồn xác định B.Bước sóng ánh sáng lớn so với bước sóng C Ánh sáng khơng đơn sắc ánh sáng trắng D.Màu ứng với ánh sáng gọi ánh sáng trắng Câu 54 ... tinh lớn so với ánh sáng tím C Tần số ánh sáng đỏ lớn ánh sáng tím D.Chiết suất thuỷ tinh ánh sáng đỏ nhỏ với ánh sáng tím Câu 19 Chọn câu :Chiết suất mơi trường suốt sóng ánh sáng đơn sắc khác ... trưng cho sóng ánh sáng đơn sắc tần số b)Đại lượng đặc trưng cho sóng ánh sáng đơn sắc bước sóng c) Đại lượng đặc trưng cho sóng ánh sáng đơn sắc bước sóng chân khơng d) Vận tốc ánh sáng đơn sắc...
 • 50
 • 139
 • 0

Xem thêm