DE ON THI HK II LOP 11

ÔN THI HK II LOP 11

ÔN THI HK II LOP 11
... qua kính, α0 góc trông trực tiếp vật C α góc trông ảnh vật qua kính, α0 góc trông trực tiếp vật vật cực cận D α góc trông ảnh vật vật cực cận, α0 góc trông trực tiếp vật 7.62 Công thức tính số ... 7.38Nhận xét sau tật mắt không đúng? A Mắt cận không nhìn rõ vật xa, nhìn rõ vật gần B Mắt viễn không nhìn rõ vật gần, nhìn rõ vật xa C Mắt lão không nhìn rõ vật gần mà không nhìn rõ vật xa D Mắt ... 300 Từ thông qua hình chữ nhật là: A 6.10-7 (Wb) B 3.10-7 (Wb) C 5,2.10-7 (Wb) D 3.10-3 (Wb) 5 .11 Một hình vuông cạnh (cm), đặt từ trường có cảm ứng từ B = 4.10 -4 (T) Từ thông qua hình vuông 10-6...
 • 18
 • 153
 • 1

bộ đề ôn thi HK II Lớp 10

bộ đề ôn thi HK II Lớp 10
... MỘT SỐ ĐỀ ÔN TẬP HK II LỚP 10 b) Viết phương trình đường tròn có tâm B(3; –2) tiếp xúc với (∆′): 5x – 2y + 10 = c) Lập tắc elip (E), biết tiêu điểm (E) F1(–8; ... tròn GV: HOA HOÀNG TUYÊN cot 2α−cos2 2α Trang + sin 2α cos 2α cot 2α Tính P + Q MỘT SỐ ĐỀ ÔN TẬP HK II LỚP 10 b) Lập phương trình tiếp tuyến đường tròn, biết tiếp tuyến song song với đường thẳng ... Cho sin a = π với < a < Tính giá trị lượng giác lại GV: HOA HOÀNG TUYÊN Trang MỘT SỐ ĐỀ ÔN TẬP HK II LỚP 10 b)Cho Câu 6: < a, b < π 1 tan a = , tan b = Tính góc a + b 2 Cho parabol (P): y2 =...
 • 5
 • 132
 • 0

ĐỀ Ôn thi HK II lớp 6 (MÔN ANH)

ĐỀ Ôn thi HK II lớp 6 (MÔN ANH)
... every day A is washing B washes C wash D washing Choose the underlined part that needs correction 26 My mother is going to work by bike every morning A B C D 27 She never goes to school in Sundays ... _ Give a suitable preposition to each sentence 36 Mai never goes to school _car 37 Nam doesn’t have milk _ lunch 38 Minh sometimes stays...
 • 2
 • 70
 • 0

Các đề thi HK II - Lớp 11- môn Toán

Các đề thi HK II - Lớp 11- môn Toán
... = D 2a x - 4x + 3x - ti x0 = -2 l: B 23 Cõu 21: Hm s y = a 2 C 27 D 25 2x + cú o hm l: x- B y = -1 C y = - ( x - 1) D y = - ( x - 1) Cõu 22: Trờn th (C) ca hm s y = x3 + ly im M0 (-1 ; 1) Tip ... vuụng gúc vi a v cha b x - 2x + l: Cõu 7: o hm ca hm s y = 3x - A B x - 2x + x - 2x + ổ 2ử Cõu 8: Giỏ tr lim ỗ n + 3n - n ữbng: ữ ỗ ố ứ A B C C 3x - 2 3x - D x - 2x + x - 2x + D Cõu 9: Tỡm ... (P) l : A 3x-y-5=0 B 2x+y+5=0 C -3 x-y+5=0 D 2x-y-5=0 Cõu 9: lim n n sin n bng: 2n B C D Cõu 10: Cho cp s cng -2 , x, 6, y Hóy chn kt qu ỳng cỏc kt qu sau: A x = 2; y = B x = -6 ; y = -2 C x = 1;...
 • 20
 • 397
 • 3

bộ đề ôn thi hk ii tiếng anh lớp 73

bộ đề ôn thi hk ii tiếng anh lớp 73
... take b part c join 15/ There were a few in the country thirty years ago a radio b TV c TV sets 16/ I like swimming a So I b So I c I am, too III/ Vit li cỏc cõu sau õy cho ngha khụng thay i (2,5ms) ... 34 How heavy is she? What 10 THI HC Kè II NM HC 2011-2012 Students name: Grade Class: 7/ Time allowance: 45 minutes I.Khoanh trũn vo t cú cỏch c khỏc vi nhng t cũn li A weather ... 1.We/not/eat/lot/meat/but/we/lot/vegetables 2.father/ get/ London/ plane/ last month THI HC Kè II NM HC 2011-2012 Students name: Grade Class: 7/ Time allowance: 45 minutes I.Khoanh trũn vo t cú cỏch c khỏc vi nhng t cũn li A asked...
 • 18
 • 595
 • 4

các đề ôn thi hk ii tiếng anh lớp 6

các đề ôn thi hk ii tiếng anh lớp 6
... 0,5 0,5 0,5 Viết Tổng Thông hiểu 2,5 0,5 0,5 2,5 0,5 3 4,5 26 1,5 10 ĐỀ THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2011-2012 Môn: TIẾNG ANH Lớp Thời gian: 60 phút (không kể thời gian phát đề) Full name: Class ... Love …………… Trường THCS ………………… THI HỌC KỲ II - Ngày kiểm tra : ……………… Họ tên: ……………………… Môn : tiếng Anh lớp Lớp: 6 …………… Thời gian 45 phút(không kể thời gian phát đề) Điểm Bằng số Bằng chữ I/ Viết ... О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О 15 16 17 О О О О О О О О О О О О MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KỲ II MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2011 - 2012 Nhận biết Chủ đề T.nghiệm KTNN Tự luận T.nghiệm Vận dụng Tự...
 • 7
 • 493
 • 4

De thi HK II lop 11

De thi HK II lop 11
... university students A 2: A 3: A 4: 5: A 6: A 7: A 8: A 9: 10 : 11 : 12 : A 13 : A 14 : A 15 : A 16 : A 17 : A 18 : A 19 : 20 : A who B whom C that D which Choose the word that has the underlined part ... Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others villages B tigers C questions D tents Today children have more to decide their own future freely B freeing ... footballer scoring the goal will receive a reward of 1000 USD A B C D Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others pools B holidays C stops D planes The factory...
 • 4
 • 289
 • 6

Đề thi HK II lớp 11 Cao Bằng

Đề thi HK II lớp 11 Cao Bằng
... đến tiêu điểm ảnh thị kính D khoảng cách từ tiêu điểm vật vật kính đến tiêu điểm vật thị kính Câu 11: Sự điều tiết mắt là: A thay đổi độ cong thủy tinh thể để ảnh vật quan sát rõ nét lưới B thay ... với vectơ vận tốc điện tích D Vuông góc với mặt phẳng thẳng đứng - HẾT Trang 2/2 - Mã đề 142 ...
 • 2
 • 139
 • 0

de cuong on thi hk 1 lop 11

de cuong on thi hk 1 lop 11
... x 10   b)  x +  x   Bài tập rèn luyện 10   f)  x + ÷ x3   15   g)  x + ÷ x2   c)  x −   ÷ x  Bài 11 : Tìm hệ số x 12  2 khai triển  + x  x  Bài 12 : Tìm hệ số x 12  ... π 9)2sin(x+ ) - = 10 ) cos(2x +15 ) -1= π 11 )tan(2x+ ) - = Bài5: Giải phương trình sau 1) 2sin2x + 5cosx + = 2) 4sin2x – 4cosx – = 3) tan x + ( − ) tan x − = 5) 4sin x − ( + 1) sin x + = 6) tan2x ... AB, BC a)TÌm giao điểm IK với mp (SBD) b)Tìm giao điểm mp (IJK) với SD SC Bài 11 : Cho hình chóp S.ABCD có AB song song CD , AB > CD I , J trung điểm SB , SC a)Xác đònh giao tuyến hai mp (SAD)...
 • 5
 • 113
 • 1

5 đề thi HK II lop 11

5 đề thi HK II lop 11
... trung điểm SA Tính thể tích khối tứ diện DBMN Đề thi số trờng Giao Thuỷ A Câu Giải pt sau: a/ log 5 x log = b/ 3.16 x + 2.81x = 5. 36 x x x c/ 25 + ( x ) + x =0 Câu Tìm m để pt sau có nghiệm:...
 • 2
 • 142
 • 0

Xem thêm