Sử dụng năng lượng hiệu quả

Nghiên cứu sử dụng năng lượng hiệu quả cho khách sạn hải âu quy nhơn

Nghiên cứu sử dụng năng lượng hiệu quả cho khách sạn hải âu  quy nhơn
... qu tòa nhà 7 CHƯƠNG KI M TOÁN NĂNG LƯ NG KHÁCH S N H I ÂU QUY NHƠN 2.1 Gi i thi u t ng quan v khách s n H i Âu Quy Nhơn 2.1.1 Thông tin chung Khách s n H i Âu Quy Nhơn có hai tòa nhà, tòa nhà ... khách s n H i Âu Quy Nhơn - Chương 3: Các gi i pháp nâng cao hi u qu s d ng lư ng cho khách s n H i Âu Quy Nhơn - Chương 4: ng d ng công ngh m i qu n lý s d ng lư ng khách s n H i Âu Quy Nhơn 5 CHƯƠNG ... p giao di n tr c quan c a khách s n 23 4.7 Đ u tư h th ng BMS cho khách s n H i âu Quy Nhơn: V i l i ích trên, ta ñ xu t ñ u tư h th ng BMS cho khách s n H i Âu Quy Nhơn - Chi phí ñ u tư: theo...
 • 26
 • 194
 • 0

Tài liệu SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG HIỆU QUẢ pdf

Tài liệu SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG HIỆU QUẢ pdf
... Thay Nguyên liệu Cải tiến Quy trình Tái sinh & Tái sử dụng Cải thiện Quản gia Sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên TIỀM NĂNG TIẾT KIỆM NĂNG LƯNG QUẢN LÝ NĂNG LƯNG ĐỂ GIẢM THIỂU CHẤT THẢI Quản gia tốt ... Dòng Năng lượng Chiếu sáng thường mục tiêu từ đầu dễ thấy chiến dòch sách tiết kiệm lượng Nămg lượng sơ cấp Than Chuyển đổi Nhà máy điện Năng lượng cuối Lưới truyền tải Hộ tiêu thụ Đèn Năng lượng ... thay đổi quy trình LI ÍCH TỪ VIỆC QUẢN LÝ NĂNG LƯNG Giảm Chi phí Xử lý Chất thải Giảm chi phí nguyên liệu Cải thiện Chất lượng Sản phẩm QUẢN LÝ NĂNG LƯNG Cải thiện Hiệu suất Quy trình Giảm Chi phí...
 • 25
 • 286
 • 1

Cleanweb - giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả pdf

Cleanweb - giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả pdf
... Mỹ, giải pháp dựa vào công nghệ thông tin giảm đến 75% chi phí lắp đặt sử dụng quang Nếu vậy, điện Mặt trời rẻ điện sản xuất từ than đá đáp ứng 1 5-2 0% nhu cầu điện nước Mạng lưới sử dụng lượng ... xe Ngoài ra, ứng dụng công nghệ thông tin hội họp trực tuyến làm việc từ xa giải pháp giúp tiết kiệm lượng hiệu Thực tế cho thấy tiến công nghệ lượng thúc đẩy nhanh để giảm lượng sản xuất từ ... năm 2004 lên 12000 hồi năm ngoái, sử dụng công nghệ thông tin để quản lý Chủ dịch vụ chia sẻ ôtô Zipcar Baltimore (Mỹ) khẳng định xe chia sẻ thay nhu cầu sử dụng cho 15 xe khác, vậy, không cần...
 • 3
 • 295
 • 0

Luận văn:Nghiên cứu sử dụng năng lượng hiệu quả cho khách sạn Hải Âu - Quy Nhơn potx

Luận văn:Nghiên cứu sử dụng năng lượng hiệu quả cho khách sạn Hải Âu - Quy Nhơn potx
... qu tòa nhà 7 CHƯƠNG KI M TOÁN NĂNG LƯ NG KHÁCH S N H I ÂU QUY NHƠN 2.1 Gi i thi u t ng quan v khách s n H i Âu Quy Nhơn 2.1.1 Thông tin chung Khách s n H i Âu Quy Nhơn có hai tòa nhà, tòa nhà ... tài - Chương 1: T ng quan v n ñ s d ng lư ng hi u qu tòa nhà - Chương 2: Ki m toán lư ng khách s n H i Âu Quy Nhơn - Chương 3: Các gi i pháp nâng cao hi u qu s d ng lư ng cho khách s n H i Âu Quy ... so n th o ñ ho , lưu tr lưu d li u - Báo cáo, t ng h p thông tin 4.5 ng d ng h th ng BMS cho khách s n H i Âu Quy Nhơn V i quy mô c a khách s n H i Âu Quy Nhơn ñơn v cung c p h th ng BMS hi n...
 • 26
 • 198
 • 0

sử dụng năng lượng hiệu quả của một số doanh nghiệp thép việt nam

sử dụng năng lượng hiệu quả của một số doanh nghiệp thép việt nam
... Sử dụng lượng hiệu số doanh nghiệp thép Việt Nam Năng lượng gì? Năng lượng dạng tài nguyên vật chất xuất phát từ hai nguồn chủ yếu: Năng lượng mặt trời lượng lòng đất Về mặt tự nhiên lượng ... trạng sử dụng lượng ngành công nghiệp thép Việt Nam Thép “lương thực” cho ngành công nghiệp Chỉ số tiêu thụ thép đầu người: số đánh giá mức độ công nghiệp hóa quốc gia Chỉ số tiêu thụ thép bình ... VSA – Hiệp hội thép Việt Nam)  Bảng so sánh mức lượng cần thiết cho thép thành phẩm Việt Nam Nhật Bản Biểu đồ thể hiệu việc sử dụng nguồn lượng cho ngành công nghiệp thép Việt Nam (Nguồn: UNIDO...
 • 28
 • 388
 • 0

báo cáo nghiên cứu khoa học 'kiểm toán năng lượng tại các tòa nhà cao tầng và đề xuất phương án sử dụng năng lượng hiệu quả'

báo cáo nghiên cứu khoa học 'kiểm toán năng lượng tại các tòa nhà cao tầng và đề xuất phương án sử dụng năng lượng hiệu quả'
... sở để đánh giá mức độ tiêu thụ điện Cùng với việc sâu nghiên cứu tình trạng kỹ thuật thiết bị, ta đưa phương án nâng cao hiệu sử dụng lượng Đề xuất phương án sử dụng lượng hiệu cho tòa nhà a) ... dụng nhằm đạt hiệu cao Phát triển sử dụng nguồn lượng có khả tái tạo 1.2.2 Sử dụng lượng tòa nhà Đối với tòa nhà, việc tiết kiệm sử dụng hiệu lượng phải tính đến từ khâu thiết kế: Tận dụng điều kiện ... Hình 1: Các bước xây dựng dự án KTNL 1.2 Sử dụng lượng hiệu sở tiêu thụ lượng Sử dụng lượng tiết kiệm hiệu sử dụng lượng cách hợp lý, vừa đủ để đảm bảo nhu cầu lượng cần thiết cho trình sản xuất, ...
 • 7
 • 358
 • 3

SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG HIỆU QUẢ Ở NHẬT BẢN VÀ MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM

SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG HIỆU QUẢ Ở NHẬT BẢN VÀ MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM
... Bản tiết kiệm 56 triệu kl lượng, gần tương đương với mức tiêu thụ lượng hàng năm tất hộ gia đình Nhật Bản [1] Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA, 2009), Nhật Bản dẫn đầu giới hiệu sử dụng lượng ... bảo tồn lượng Nhật Bản 2.1 Luật liên quan đến bảo tồn lượng Ngay sau khủng hoảng lượng lần thứ II vào năm 1979, Luật sử dụng lượng hợp lý ban hành nhằm tạo sở pháp lý cho hoạt động bảo tồn lượng ... dự án sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên lượng hiệu Với tôn tạo sách lượng linh hoạt toàn diện, vào năm 2002, phủ Nhật Bản ban hành Luật sở giải pháp sách lượng Luật đưa nguyên tắc sách lượng...
 • 7
 • 174
 • 1

ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH LỒNG GHÉP ĐÁNH GIÁ SẢN XUẤT SẠCH HƠN VÀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG HIỆU QUẢ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BÌNH ĐỊNH

ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH LỒNG GHÉP ĐÁNH GIÁ SẢN XUẤT SẠCH HƠN VÀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG HIỆU QUẢ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BÌNH ĐỊNH
... để triển khai lồng ghép việc đánh giá sản xuất sử dụng lượng hiệu nhà máy CHƯƠNG ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH LỒNG GHÉP SẢN XUẤT SẠCH HƠN VÀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG HIỆU QUẢ TẠI NHÀ MÁY ĐƯỜNG BÌNH ĐỊNH 3.1 Phương ... cáo chun đề Đề xuất quy trình lồng ghép đánh giá sản xuất sử dụng lượng hiệu Cơng ty CP Đường Bình Định 3.2 Đề xuất quy trình lồng ghép đánh giá SXSH - SDNLHQ Nhà máy đường Bình Định Từ sở ... trường Cơng ty 15 Báo cáo chun đề Đề xuất quy trình lồng ghép đánh giá sản xuất sử dụng lượng hiệu Cơng ty CP Đường Bình Định CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VIỆC ÁP DỤNG SẢN XUẤT SẠCH HƠN 2.1 Tình...
 • 33
 • 345
 • 1

SKKN giáo dục trẻ mẫu giáo nhỡ sử dụng năng lượng hiệu quả

SKKN giáo dục trẻ mẫu giáo nhỡ sử dụng năng lượng hiệu quả
... pháp giáo dục trẻ mẫu giáo nhỡ sử dụng lượng tiết kiệm, hiệu – Phạm vi áp dụng: Lớp mẫu giáo nhỡ B1 trường mầm non A, năm học 2013 – 2014 GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 1- CƠ SỞ LÝ LUẬN: Năng lượng bao gồm lượng ... sử dụng lượng tiết kiệm, hiệu trách nhiệm người đưa vào giáo dục từ lứa tuổi mầm non Giáo dục trẻ mầm non sử dụng lượng tiết kiệm, hiệu cung cấp cho trẻ hiểu biết ban đầu ảnh hưởng cạn kiệt lượng ... lượng tiết kiệm, hiệu quả – Mục đích đề tài: + Đánh giá thực trạng nhận thức trẻ việc sử dụng lượng tiết kiệm, hiệu + Tìm biện pháp giáo dục trẻ cách sử dụng lượng tiết kiệm, hiệu – Đối tượng...
 • 7
 • 190
 • 2

GIẢI PHÁP SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG HIỆU QUẢ Công ty TNHH thương mại và đầu tư ITVN

GIẢI PHÁP SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG HIỆU QUẢ Công ty TNHH thương mại và đầu tư ITVN
... chuyn, bung ỳc B iu khin Bung cha st To khuụn kim loi v nhit luyn Ty g thi, lũ ging, bung tụi v x lý nhit, xng tỏi sinh axitty g v lm sch, mỏy cỏn thụ, mỏy cỏn ngui, Bung cỏn tinh, Chung dõy ... Kup - ốn LED chiu sỏng ti nh mỏy URC thuc KCN Thch tht- Quc Oai 1.2 Mt s sn phm tiờu biu ca cụng ty a ốn ng led THAM S Model HALEDS3-100 HALEDS3-120 Cụng sut (W) 100 120 AC 175-256V, AC 175-256V, ... hnh bng tay liờn tc Phũng iu khin B iu khin Xng phi t ng Sn cht liu, ỳc, lc khuụn, lm sch, mi, ty rỡa xm ỳc thụ, to lừi thụ Hn tinh, to lừi tinh Kim tra Lũ rốn (chc chn xy chn ng mnh) Chung Kim...
 • 46
 • 117
 • 0

BÀI THI DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP NỘI DUNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG HIỆU QUẢ VÀ TIẾT KIỆM

BÀI THI DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP NỘI DUNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG HIỆU QUẢ VÀ TIẾT KIỆM
... trình bày việc giảng dạy nhằm giáo dục cho học sinh cách sử dụng lợng tiết kiệm hiệu dạy học Vật lý tr ờng THCS phải quan tâm hớng dẫn học sinh thói quen: Từ đầu cho, phân tích làm rõ tính chất ... học nh đạt kết cao Trên số kinh nghiệm đ ợc rút từ thực tế giảng dạy số dạng có liên quan mật thi t đến việc sử dụng l ợng cho tiết kiệm hiệu thờng gặp ch ơng trình Vật Lí THCS đ ợc áp dụng vào ... Chiếu phần dự đoán yêu cầu Hs làm theo Hoạt động (5 phút) Giới thi u TN đông đặc - GV chiếu giới thi u dụng cụ mô cách tiến hành TN nghiên cứu đông đặc băng phiến - Đề nghị HS tìm hiểu kết TN bảng...
 • 23
 • 260
 • 0

Nghiên cứu Kế hoạch Tổng thể về Tiết kiệm và Sử dụng Năng lượng Hiệu quả ở nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Nghiên cứu Kế hoạch Tổng thể về Tiết kiệm và Sử dụng Năng lượng Hiệu quả ở nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
... 81 Nghiên cứu Kế hoạch Tổng thể Tiết kiệm Sử dụng Năng lượng Hiệu nước Cộng hòa hội Chủ nghĩa Việt Nam (3) Tiềm tiết kiệm lượng Tiềm tiết kiệm lượng ước tính thể Bảng 2.8.6-2 với tiềm vào ... pháp tiết kiệm lượng triển khai quan điểm tiết kiệm chi phí Báo cáo Cuối - 56 Nghiên cứu Kế hoạch Tổng thể Tiết kiệm Sử dụng Năng lượng Hiệu nước Cộng hòa hội Chủ nghĩa Việt Nam Năng lượng ... phận quản lý lượng, Đào tạo nhận thức, Lập kế hoạch bảo tồn lượng Thực dự án Báo cáo Cuối - 48 Nghiên cứu Kế hoạch Tổng thể Tiết kiệm Sử dụng Năng lượng Hiệu nước Cộng hòa hội Chủ nghĩa Việt Nam...
 • 90
 • 216
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: luật sử dụng năng lượng hiệu quả và tiết kiệmquy chuẩn sử dụng năng lượng hiệu quảhướng dẫn sử dụng năng lượng hiệu quảluật sử dụng năng lượng hiệu quảsử dụng năng lượng hiệu quả và tiết kiệmsử dụng năng lượng hiệu quả trong công nghiệpsử dụng năng lượng hiệu quả là gìgiải pháp sử dụng năng lượng hiệu quảchính sách sử dụng năng lượng hiệu quảcác giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quảđiều chỉnh năng suất của máy nén và sử dụng năng lượng hiệu quảcục sử dụng năng lượng hiệu quả 2005phương pháp luận nghiên cứu sử dụng năng lượng hiệu quả trong hệ thống chiếu sángchuyển từ dòng xử lý arm7 sang cortex m3 để hoạt động và sử dụng năng lượng hiệu quả hơn4 lò hơi và thiết bị gia nhiệt hướng dẫn sử dụng năng lượng hiệu quả trong ngành công nghiệp châu áHỏi đáp 6 tại sao linh mục phải mặc áo dài trắngHỘP GIẢM TỐC 2 CẤP PHÂN ĐÔI CẤP NHANH BÁNH RĂNG NGHIÊNGChương trình chi tiết môn xây đáTÍNH TOÁN THIẾT KẾ ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ NGẦM 22KV CẤP CHO TRẠM BIẾN ÁP T1 VÀ T3 THUỘC DỰ ÁN KHU TÁI ĐỊNH CƯ TRUNG TÂM VĂN HÓA TÂY ĐÔDây truyền phân loại và đếm sản phẩmĐề tài: Công Nghệ Mạng Điện ThoạiXÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM TỰ TẠO THEO HƯỚNG TÍCH CỰC HÓA HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC PHẦN “CƠ HỌC” VẬT LÍ LỚP 12 NÂNG CAOHỏi đáp 14 các bài đọc được chọn lựa như thế nàoÔn tập về giải toánKhái niệm số thập phân (tiếp theo)Hỏi đáp 16 tại sao phải đứng lên khi nghe công bố tin mừngBài 16. Phòng tránh HIV / AIDSBài 19. Phòng tránh tai nạn giao thông đường bộBài 19. Phòng tránh tai nạn giao thông đường bộcông nghệ thi công dầm i 33Bài 13. Phòng bệnh sốt xuất huyếtBài 12. Phòng bệnh sốt rétLÝ THUYẾT MẠCHTHỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG NÔNG LÂM KẾT HỢP NHẰM THAY THẾ CANH TÁC NƯƠNG RẪYTuần 7. Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà