Luận văn trồng phục hồi rừng dừa nước tại cẩm thanh

Luận văn Trồng phục hồi rừng dừa nước tại Cẩm Thanh pptx

Luận văn Trồng phục hồi rừng dừa nước tại Cẩm Thanh pptx
... dừa nước Cẩm Thanh, Hội An Hình 6: Tấm lợp nhà làm từ dừa nước SVTH: Lê Thị Dung Page 14 Trồng phục hồi rừng dừa nước Cẩm Thanh GVHD: TS Chu Manh Trinh Hình 7: Phên nhà làm từ dừa nước Rừng dừa ... giống trồng dừa nước Cẩm Thanh SVTH: Lê Thị Dung Page 10 Trồng phục hồi rừng dừa nước Cẩm Thanh GVHD: TS Chu Manh Trinh Rừng dừa nước tự phục hồi được, để tự phục hồi khó cần thời gian dài ... 16 Trồng phục hồi rừng dừa nước Cẩm Thanh GVHD: TS Chu Manh Trinh Hình 10: Quăng chài bắt sông tua du lịch sinh thái rừng dừa nước Cẩm Thanh, Hội An SVTH: Lê Thị Dung Page 17 Trồng phục hồi rừng...
 • 20
 • 540
 • 5

Tài liệu NGHIÊN CỨU VAI TRÒ CỦA GIỚI TRONG QUẢN LÝ VÀ PHỤC HỒI RỪNG CỘNG ĐỒNG TẠI XÃ THƯỢNG QUẢNG, HUYỆN NAM ĐÔNG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ pdf

Tài liệu NGHIÊN CỨU VAI TRÒ CỦA GIỚI TRONG QUẢN LÝ VÀ PHỤC HỒI RỪNG CỘNG ĐỒNG TẠI XÃ THƯỢNG QUẢNG, HUYỆN NAM ĐÔNG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ pdf
... thấy vai trò giới hoạt động phục hồi rừng cộng đồng khác KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Từ kết nghiên cứu nhận thấy hầu hết hoạt động khai thác, quản phục hồi rừng cộng đồng địa bàn nghiên cứu nam giới ... việc quản bảo vệ rừng, vai trò rừng đời sống, sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, từ thúc đẩy họ có ý thức quản sử dụng cách bền vững tài nguyên rừng Vai trò giới hoạt động phục hồi rừng ... tích rừng tự nhiên Thượng Quảng giao cho thôn quản theo khu vực thôn với hình thức quản rừng cộng đồng theo nhóm hộ Ban quản rừng cộng đồng hình thành dựa nguyên tắc tín nhiệm cộng đồng...
 • 5
 • 553
 • 6

ĐÁNH GIÁ VAI TRÒ CỦA HỘ GIA ĐÌNH TRONG PHỤC HỒI RỪNG PHÒNG HỘ ĐẦU NGUỒN VÙNG HỒ THỦY ĐIỆN HÒA BÌNH potx

ĐÁNH GIÁ VAI TRÒ CỦA HỘ GIA ĐÌNH TRONG PHỤC HỒI RỪNG PHÒNG HỘ ĐẦU NGUỒN VÙNG HỒ THỦY ĐIỆN HÒA BÌNH potx
... thuật,… để hộ gia đình thực phục hồi rừng - Kết phục hồi RPHĐN HGĐ thực vùng hồ thủy điện Hòa Bình: Trong giai đoạn 2005 - 2010 có 44.164 HGĐ tham gia phục hồi rừng dự án 661, phục hồi 247.236,1ha ... khả phòng hộ đầu nguồn rừng Lực lượng hộ gia đình tham gia vào công tác phục hồi rừng dự án lớn lên tới 44.164 lượt hộ b Kết phục hồi rừng dự án 747 Bảng Kết phục hồi RPHĐN quy mô HGĐ vùng hồ thủy ... vùng hồ thủy điện Hòa Bình, đối tượng thực hoạt động phục hồi RPHĐN HGĐ Các nội dung hình thức HGĐ tham gia phục hồi RPHĐN vùng hồ thuỷ điện Hòa Bình HGĐ vùng hồ thủy điện Hòa Bình chủ yếu tham gia...
 • 8
 • 449
 • 0

Nghiên cứu khoa học " NGHIÊN CỨU VAI TRÒ CỦA GIỚI TRONG QUẢN LÝ VÀ PHỤC HỒI RỪNG CỘNG ĐỒNG TẠI XÃ THƯỢNG QUẢNG, HUYỆN NAM ĐÔNG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ " potx

Nghiên cứu khoa học
... đồng địa bàn nghiên cứu NỘI DUNG NGHIÊN CỨU - Vai trò giới hoạt động quản rừng cộng đồng - Vai trò giới khai thác sử dụng tài nguyên rừng cộng đồng - Vai trò giới hoạt động phục hồi rừng cộng ... cộng đồng PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đề tài tập trung nghiên cứu vai trò giới hoạt động quản phục hồi tài nguyên rừng Thượng Quảng, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên ... thấy vai trò giới hoạt động phục hồi rừng cộng đồng khác KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 12 Từ kết nghiên cứu nhận thấy hầu hết hoạt động khai thác, quản phục hồi rừng cộng đồng địa bàn nghiên cứu nam giới...
 • 16
 • 307
 • 1

Nghiên cứu khoa học " ĐÁNH GIÁ VAI TRÒ CỦA HỘ GIA ĐÌNH TRONG PHỤC HỒI RỪNG PHÒNG HỘ ĐẦU NGUỒN VÙNG HỒ THỦY ĐIỆN HÒA BÌNH " docx

Nghiên cứu khoa học
... thuật,… để hộ gia đình thực phục hồi rừng - Kết phục hồi RPHĐN HGĐ thực vùng hồ thủy điện Hòa Bình: Trong giai đoạn 2005 - 2010 có 44.164 HGĐ tham gia phục hồi rừng dự án 661, phục hồi 247.236,1ha ... khả phòng hộ đầu nguồn rừng Lực lượng hộ gia đình tham gia vào công tác phục hồi rừng dự án lớn lên tới 44.164 lượt hộ b Kết phục hồi rừng dự án 747 Bảng Kết phục hồi RPHĐN quy mô HGĐ vùng hồ thủy ... LUẬN Từ việc nghiên cứu vai trò HGĐ phục hồi RPHĐN vùng hồ thủy điện Hòa Bình đề tài rút kết luận sau: - HGĐ có vai trò đặc biệt quan trọng phục hồi RPHĐN vùng hồ thủy điện Hòa Bình thể 94,1%...
 • 8
 • 338
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " MỘT SỐ KẾT QUẢ XÂY DỰNG MÔ HÌNH PHỤC HỒI RỪNG CỘNG ĐỒNG TẠI BẢN HẠ LONG, XÃ PHONG MỸ, HUYỆN PHONG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ " pot

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... kế, xây dựng, theo dõi, đánh giá hình Đề tài lựa chọn hình thí điểm với quy 1ha hình xây dựng trạng thái rừng IIA, loại rừng chiếm tỷ lệ lớn tổng diện tích rừng giao cho cộng đồng ... (IIA) khu rừng cộng đồng Bản Hạ Long, Phong Mỹ, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế Phương pháp nghiên cứu 52 Số liệu thu thập thông qua phương pháp: thu thập số liệu thứ cấp, vấn có lựa chọn, ... triển rừng, với việc nâng cao chức có lợi khác rừng sinh thái hội ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu Trạng thái rừng phục hồi sau nương rẫy (IIA) khu rừng cộng đồng Bản Hạ...
 • 13
 • 374
 • 0

Nghiên cứu khoa học " Nghiên cứu phục hồi rừng tự nhiên tại Tân Lập, Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước " pptx

Nghiên cứu khoa học
... rừng Ic khoảnh 9, tiểu khu 382 thuộc ban quản lý rừng kinh tế Tân Lập, Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước I Phương pháp vật liệu nghiên cứu a Thu thập tư liệu khu vực thí nghiệm - Điều tra lập danh mục ... tài nghiên cứu phục hồi rừng thứ sinh nghèo kiệt kỹ thuật làm giàu rừng theo rạch với diện tích xây dựng mô hình 20 triển khai đối tượng rừng Ic khoảnh 9, tiểu khu 382 thuộc ban quản lý rừng ... dụng phòng hộ rừng tự nhiên, tận dụng hỗ trợ rừng cũ với trồng để xây dựng rừng với trồng làm giàu chiêm ưu thế, hỗn loại với sẵn có tự nhiên Để đến thành công việc tác động vào rừng phải tỷ mỷ,...
 • 8
 • 172
 • 0

Đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp phục hồi rừng tự nhiên tại thị trấn phong hải, huyện bảo thắng, tỉnh lào cai

Đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp phục hồi rừng tự nhiên tại thị trấn phong hải, huyện bảo thắng, tỉnh lào cai
... trúc rừng phục hồi sau nương rẫy Xuất phát từ vấn đề thực tiễn thực đề tài: "Đánh giá thực trạng đề xuất số giải pháp phục hồi rừng tự nhiên thị trấn Phong Hải, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào cai" ... tự nhiên thảm thực vật rừng Thị trấn Phong Hải, Bảo Thắng, Lào Cai, góp phần làm sáng tỏ sở khoa học cho việc đề xuất giải pháp phục hồi tự nhiên 3.2 Về thực tiễn - Đánh giá thực trạng rừng phục ... sinh tự nhiên trạng thái rừng phục hồi + Đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu phục hồi rừng: Đề tài đề xuất số biện pháp kỹ thuật lâm sinh nhằm nâng cao hiệu phục hồi rừng sở đặc điểm cấu trúc rừng...
 • 85
 • 545
 • 2

nghiên cứu thực trạng và đề xuất biện pháp phục hồi rừng phõng hộ ven biển thành phố đà nẵng

nghiên cứu thực trạng và đề xuất biện pháp phục hồi rừng phõng hộ ven biển thành phố đà nẵng
... cam đoan đề tài: Nghiên cứu thực trạng đề xuất biện pháp phục hồi rừng phòng hộ ven biển thành phố Đà Nẵng kết nghiên cứu Các số liệu nghiên cứu, kết điều tra, kết phân tích trung thực, chưa ... phân bố rừng phòng hộ ven biển thành phố đà nẵng 17 3.1.2 Đặc điểm sinh trƣởng rừng phòng hộ ven biển thành phố đà nẵng 21 3.2 NGUYÊN NHÂN SUY GIẢM RỪNG PHÒNG HỘ VEN BIỂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ... trạng đề xuất biện pháp phục hồi rừng phòng hộ ven biển thành phố Đà Nẵng Mục tiêu 2.1 Mục tiêu tổng quát Đề tài góp phần phục hồi phát triển rừng phòng hộ ven biển thành phố Đà Nẵng Góp phần...
 • 63
 • 364
 • 0

PHÂN TÍCH CHI PHÍ VÀ LỢI ÍCH CỦA VIỆC PHỤC HỒI RỪNG NGẬP MẶN TẠI ĐÀM THỊ NẠI - TỈNH BÌNH ĐỊNH.PDF

PHÂN TÍCH CHI PHÍ VÀ LỢI ÍCH CỦA VIỆC PHỤC HỒI RỪNG NGẬP MẶN TẠI ĐÀM THỊ NẠI - TỈNH BÌNH ĐỊNH.PDF
... trình phân tích l i ích chi phí Hình 3.2 Quy trình phân tích l i ích Xác chi phí Tính Xác chi phí dòng chi Phân ph ng BCR, IRR) ích Ngu n: Tác gi t ng h p Quá trình phân tích chi phí l i ích c ... Trong lu ti n hành phân tích chi phí l i ích (CBA) gi m Th N có thông tin cho phân tích c nh a vi c ph c h i c l i ích chi phí c a vi c ph c h i RNM Qua vi c phân tích l i ích chi phí, tác gi n k ... không, lu chi phí (CBA) nh so sánh hi u qu c a hi n tr ng Phân tích l i ích c s d ng ph bi hi u qu kinh t c d i l i ích l n nh t cho cá nhân ho c xã h i Phân tích l i ích chi phí có nhóm phân tích...
 • 85
 • 113
 • 0

Đánh Giá Thực Trạng Và Đề Xuất Một Số Giải Pháp Phục Hồi Rừng Tự Nhiên Tại Thị Trấn Phong Hải, Huyện Bảo Thắng, Tỉnh Lào Cai

Đánh Giá Thực Trạng Và Đề Xuất Một Số Giải Pháp Phục Hồi Rừng Tự Nhiên Tại Thị Trấn Phong Hải, Huyện Bảo Thắng, Tỉnh Lào Cai
... tự nhiên thảm thực vật rừng Thị trấn Phong Hải, Bảo Thắng, Lào Cai, góp phần làm sáng tỏ sở khoa học cho việc đề xuất giải pháp phục hồi tự nhiên 3.2 Về thực tiễn - Đánh giá thực trạng rừng phục ... IIB Xuất phát từ vấn đề thực tiễn thực đề tài: "Đánh giá thực trạng đề xuất số giải pháp phục hồi rừng tự nhiên thị trấn Phong Hải, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai" Mục đích nghiên cứu Thông qua ... sinh tự nhiên trạng thái rừng phục hồi + Đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu phục hồi rừng: Đề tài đề xuất số biện pháp kỹ thuật lâm sinh nhằm nâng cao hiệu phục hồi rừng sở đặc điểm cấu trúc rừng...
 • 88
 • 183
 • 0

Luận văn đánh giá chất lượng đất, nước vùng trồng rau ở một số xã thuộc huyện vĩnh tường, tỉnh vĩnh phúc theo tiêu chuẩn VIỆTGAP

Luận văn đánh giá chất lượng đất, nước vùng trồng rau ở một số xã thuộc huyện vĩnh tường, tỉnh vĩnh phúc theo tiêu chuẩn VIỆTGAP
... Huy n Vĩnh Tư ng, t nh Vĩnh Phúc n m giáp thành ph Vĩnh Yên Theo quy ho ch kinh t - h i c a t nh Vĩnh Phúc, Vĩnh Tư ng huy n tr ng ñi m v nông nghi p ð s n xu t hàng hoá nông s n c a Vĩnh Tư ... 3.1 ð i tư ng nghiên c u Các vùng ñ t tr ng rau 3.2 Ph m vi nghiên c u ð t tr ng rau ñ a bàn xã: Th tr n Th Tang, ð i ð ng, Vĩnh Ninh huy n Vĩnh Tư ng, t nh Vĩnh Phúc 3.3 Th i gian nghiên ... n t nhiên, kinh t h i c a huy n Vĩnh Tư ng, t nh Vĩnh Phúc 3.4.2 ði u tra tình hình s n xu t rau c a ñ a phương 3.4.3 ðánh giá ch t lư ng ñ t, nư c vùng s n xu t rau theo tiêu chu n Vi tGAp...
 • 104
 • 412
 • 0

Tài liệu Luận văn "Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế - một nhiệm vụ trọng tâm của nước ta hiện nay". pdf

Tài liệu Luận văn
... tham gia hội nhập vào kinh tế khu vực giới nội dung khía cạnh quan trọng Nhận thức tầm quan trọng vấn đề này, em lựa chọn đề tài "Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế - nhiệm vụ trọng tâm nước ta nay" ... cầu kinh tế nước ta, nâng cao niềm tin vào khả tâm nhân dân ta chủ động hội nhập kinh tế quốc tế - Căn vào Nghị Đại hội IX, chiến lược phát triển kinh tế - hội 2001 - 2010 quy định tổ chức kinh ... ngày 27/11/2001 Bộ trị ban hành nghị hội nhập kinh tế quốc tế Nghị rõ mục tiêu quan điểm đạo Mục tiêu hội nhập kinh tế quốc tế: Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế nhằm mở rộng thị trường, tranh thủ...
 • 29
 • 262
 • 0

Luận văn:Trang phục dạ hội được phát triển dựa trên hình ảnh, hoa văn gốm Bát Tràng pdf

Luận văn:Trang phục dạ hội được phát triển dựa trên hình ảnh, hoa văn gốm Bát Tràng pdf
... LU D G TRÀNG – HU Chương : Lòch s ngu xu củ g a Tràng g 2.1 L Xã Bát Tràng ( )g Lâm, Hà N Tràng (t t Thu thu Lê, xã Bát Tràng thu C H nhà Nguy t H U TE Thu T Sang th Bát Tràng nh ã Bát Tràng hi ... gia vào cu m hi chi Trên nhi bày bán ph l Tràng có giá t c - giá c l Vi khơng th mb Tràng 14 - LU D G TRÀNG – HU Tràng ngày c m th ch g tranh g men g -m ngh Bát Tràng cho bi Hình Trong ca dao có ... Bát Tràng, xã Quang Minh, * Tháng 11 1949, : Thơn Bát Tràng, xã Quang Minh, * Tháng 10 Ninh 1958, , nguy nga, ,1 1/2 ( 1734), g * Ngày 20.02.1959, i nhân dân thơn Bát Tràng * 1964, Xã xã: Bát...
 • 74
 • 886
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: bao cao nghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên trong một số kiểu thảm thực vật và đề xuất một số biện pháp kỹ thuật nhằm phục hồi rừng tại huyện chợ đồnluận văn ngôn ngữ hội thoại của nhân vật trong truyện ngắn nguyễn huy thiệpluận văn tốt nghiệp đại học tên đề tài kế thừa phát huy những giá trị tích cực của đạo đức phật giáo trong xây dựng đời sống đạo đức xã hội việt nam hiện nayluận văn ngôn ngữ hồi ký vũ bằng trong thương nhớ mười hai và bốn mươi năm nói láobai van nghi luan van de xa hoi ve van de rungdua vao bai truyen kieu hay viet mot bai nghi luan van hoc xa hoikết quả nghiên cứu về trồng rừng và phục hồi rừng tự nhiênbiện pháp phục hồi rừngluận văn tổ chức bộ máy nhà nướcquản lý và phục hồi rừngluận văn tỉ giá hối đốiluận văn quan hệ phân phối ở nước taluận văn chủ động hội nhập kinh tế quốc tếkhoanh nuôi phục hồi rừngluận văn ngành xã hội họcCổ đông và nhà đầu tư 25ed7TV T4Cổ đông và nhà đầu tưHỏi đáp 34 câu chúc kết thúc thánh lễ lễ đã xongCổ đông và nhà đầu tưCổ đông và nhà đầu tư a7b61TV T10Cổ đông và nhà đầu tư c5bf4TV T6Hỏi đáp 32 nên rước lễ bằng tay hay bằng miệngHỏi đáp 33 tại sao các tín hữu không tự đến lấy bánh thánhCổ đông và nhà đầu tư 003a0TV T5Cổ đông và nhà đầu tư d6b72TV T2Quản lý thu BHXH khối Doanh nghiệp ngoài quốc doanhHỏi đáp 30 có phải không lên rước lễ vì ta tự xét là không xứng đáng hoặc chưa sẵn sàng chăngBản tin doanh nghiệp SHI T5.2015 (Tiếng Việt)Hỏi đáp 26 chúc bình an một hành vi xã giao mà thôiHỏi đáp 28 tại sao chủ tế bỏ một miếng bánh thánh nhỏ vào chén thánh4bbfeBao cao hop nhat Son ha Group.compressed signTO N KH NG CHUY N deHỏi đáp 25 tại sao chỉ có một mình linh mục đọc kinh tạ ơn[2016] ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LỚP 10 PTNK- ĐỢT 1 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) vanchuyen dap an[2016] ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LỚP 10 PTNK- ĐỢT 1 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) V N KH NG CHUY N de