Đề tài sản XUẤT GIỐNG lúa SÉNG cù tại HUYỆN TAM ĐƯỜNG TỈNH LAI CHÂU

Đề tài: SẢN XUẤT GIỐNG LÚA SÉNG TẠI HUYỆN TAM ĐƯỜNG TỈNH LAI CHÂU pot

Đề tài: SẢN XUẤT GIỐNG LÚA SÉNG CÙ TẠI HUYỆN TAM ĐƯỜNG TỈNH LAI CHÂU pot
... dân đưa giống Séng vào trồng đại trà nên nhu cầu giống lúa Séng phục vụ sản xuất lớn Lúa Séng người dân huyện Tam Đường trồng số xã Bình Lư, Thị trấn…Tuy nhiên, lượng giống Séng chủ ... hóa phục vụ sản xuất huyện Cây lúa Séng có chất lượng gạo ngon thị trường chấp nhận, mở rộng diện tích sản xuất lúa thương phẩm séng bước để xây dựng thương hiệu lúa Séng Lai Châu tạo hàng ... nhận thức sản xuất lúa người dân phải sử dụng giống xác nhận có chất lượng trồng lúa, Trung tâm giống Nông nghiệp xây dựng dự án Sản xuất giống lúa Séng cho người dân huyện Tam Đường CƠ...
 • 18
 • 777
 • 0

Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống lúa mới chất lượng, ngắn ngày tại huyện tam đường tỉnh lai châu

Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống lúa mới chất lượng, ngắn ngày tại huyện tam đường tỉnh lai châu
... LÂM HOÀNG ĐÌNH CHINH ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ GIỐNG LÚA MỚI CHẤT LƯỢNG, NGẮN NGÀY TẠI HUYỆN TAM ĐƯỜNG TỈNH LAI CHÂU Ngành: Khoa học trồng Mã số: 60 62 01 10 LUẬN VĂN ... phương, cho suất chất lượng phù hợp điều kiện địa bàn tỉnh Lai Châu Chính lý thực đề tài: Đánh giá khả sinh trưởng, phát triển số giống lúa chất lượng, ngắn ngày huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu Mục ... suất chất lượng giống lúa địa bàn huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu 2.2 Nội dung nghiên cứu - Đánh giá khả sinh trưởng, phát triển giống lúa thí nghiệm - Đánh giá khả chống chịu rét sâu bệnh hại giống...
 • 104
 • 251
 • 3

nghiên cứu xác định một số giống và mật độ trồng thích hợp cho đậu tương vụ hè thu tại huyện tam đường, tỉnh lai châu

nghiên cứu xác định một số giống và mật độ trồng thích hợp cho đậu tương vụ hè thu tại huyện tam đường, tỉnh lai châu
... học Xác ñịnh sở khoa học số giống ñậu tương phù hợp với ñiều kiện vụ thu huyện Tam ðường, tỉnh Lai Châu, bổ sung vào giống ñậu tương huyện Xác ñịnh mật ñộ trồng hợp cho ñậu tương thu ... tương vụ thu huyện Tam ðường, tỉnh Lai Châu" 1.2 Mục ñích, yêu cầu ñề tài 1.2.1 Mục ñích Nghiên cứu ñề tài nhằm xác ñịnh ñược số giống ñậu tương cho suất cao mật ñộ trồng thích hợp cho số giống ... Một số giống thích hợp cho vụ hè: SJ4, LO-75-1558, suất từ 2,2 – 2,8 tấn/ha + Một số giống thích hợp cho vụ ñông: 95389 Empoga 304 suất ñạt từ 1,5 - 2,2 tấn/ha + Một số giống thích hợp cho vụ: ...
 • 126
 • 222
 • 0

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống lạc tại huyện tam đường tỉnh lai châu

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống lạc tại huyện tam đường tỉnh lai châu
... trồng lạc Xuất phát từ thực trạng tiến hành đề tài: Nghiên cứu khả sinh trưởng phát triển số giống lạc huyện Tam Đường - tỉnh Lai Châu Mục đích nghiên cứu Nhằm chọn giống lạc khả sinh trưởng, ... LÂM GIÀNG THỊ HOA Tên đề tài: NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ GIỐNG LẠC TẠI HUYỆN TAM ĐƯỜNG TỈNH LAI CHÂU Chuyên ngành: Khoa học trồng Mã số: 60 62 01 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ ... Xuân (2015) gồm giống lạc, giống lạc là: Giống Nguồn gốc Lạc đỏ Lai Châu (đ/c) Giống lạc địa phương tỉnh Lai Châu Sen Nghệ An Giống lạc địa phương tỉnh Nghệ An VD6 Viện nghiên cứu dầu thực vật...
 • 102
 • 324
 • 1

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và một số biện pháp kỹ thuật đối với giống cam đường canh tại huyện tam đường, tỉnh lai châu

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và một số biện pháp kỹ thuật đối với giống cam đường canh tại huyện tam đường, tỉnh lai châu
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HOÀNG ĐÌNH QUÂN NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM NÔNG SINH HỌC VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT ĐỐI VỚI GIỐNG CAM ĐƯỜNG CANH TẠI HUYỆN TAM ĐƯỜNG, TỈNH LAI CHÂU Chuyên ... cam Đường Canh Từ đề xuất phương pháp thích hợp góp phần hoàn thiện quy trình sản xuất cam Đường Canh huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu 3 Yêu cầu đề tài - Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học Cam Đường ... Boom đến động thái sinh trưởng Cam Đường Canh 52 28 - Nghiên cứu số đặc điểm sinh học giống cam Đường Canh trồng huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu thông qua tiêu hình thái, sức sinh trưởng (qua...
 • 92
 • 225
 • 1

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống ngô nếp tại huyện tam đường, tỉnh lai châu

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống ngô nếp tại huyện tam đường, tỉnh lai châu
... NÔNG LÂM KHOÀNG THỊ THANH NGA NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ GIỐNG NGÔ NẾP TẠI HUYỆN TAM ĐƯỜNG, TỈNH LAI CHÂU Ngành: Khoa học trồng Mã số: 60.62.01.10 LUẬN VĂN THẠC ... lý Xuất phát từ sở khoa học thực tiễn tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu khả sinh trưởng, phát triển số giống ngô nếp huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu Mục tiêu đề tài Chọn giống ngô nếp có ... nghiên cứu - Nghiên cứu khả sinh trưởng giống ngô nếp lai thí nghiệm - Nghiên cứu tình hình sâu bệnh hại khả chống đổ số giống ngô nếp lai thí nghiệm - Nghiên cứu yếu tố cấu thành suất suất giống...
 • 133
 • 179
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống đậu tương trong vụ hè thu và xuân hè tại huyện tam đường, tỉnh lai châu

Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống đậu tương trong vụ hè thu và xuân hè tại huyện tam đường, tỉnh lai châu
... THỊ DUNG NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA MỘT SỐ GIỐNG ĐẬU TƯƠNG TRONG VỤ HÈ THU VÀ XUÂN HÈ TẠI HUYỆN TAM ĐƯỜNG, TỈNH LAI CHÂU Ngành: KHOA HỌC CÂY TRỒNG Mã số: 60.62.01.10 ... tốt đất vụ huyện Tam Đường - tỉnh Lai Châu, tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển suất số giống đậu tương vụ thu xuân huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu Mục ... lâm Thái Nguyên em tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển suất số giống đậu tương vụ thu xuân huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu Để hoàn thành luận văn tốt...
 • 109
 • 264
 • 0

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển một số dòng, giống dong Riềng tại huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển một số dòng, giống dong Riềng tại huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu
... nghiệm cứu: Tại xã Bình Lư, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu 2.2 Nội dung nghiên cứu - Điều tra, đánh giá tình hình sản xuất dong riềng huyện Tam Đường - Lai Châu - Nghiên cứu khả sinh trưởng phát triển ... khăn sản xuất dong riềng huyện Tam Đường; Nghiên cứu khả sinh trưởng, phát triển số giống dong riềng, từ chọn 1-2 giống dong riềng có suất cao, chất lượng tốt để bổ sung cấu giống dong riềng địa ... ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TÔ ĐÌNH LỰC NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN MỘT SỐ DÒNG, GIỐNG DONG RIỀNG TẠI HUYỆN TAM ĐƯỜNG - TỈNH LAI CHÂU Ngành: KHOA HỌC CÂY TRỒNG Mã số: 60.62.01.10 LUẬN VĂN THẠC...
 • 111
 • 126
 • 0

Nghiên cứu đánh giá một số tổ hợp ngô lai tại huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu

Nghiên cứu đánh giá một số tổ hợp ngô lai tại huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu
... chiều cao đóng bắp tổ hợp ngô lai thí nghiệm năm 2014 huyện Tam Đƣờng, tỉnh Lai Châu 40 Bảng 3.3 Số số diện tích tổ hợp ngô lai thí nghiệm năm 2014 Huyện Tam Đƣờng, tỉnh Lai Châu 43 Bảng ... phát từ lý tiến hành đề tài: Nghiên cứu đánh giá số tổ hợp ngô lai huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu Mục đích yêu cầu đề tài 2.1 Mục đích Xác định đƣợc tổ hợp ngô lai có suất cao, khả chống chịu ... QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 3.1 Một số đặc điểm nông sinh học tổ hợp ngô lai thí nghiệm vụ Xuân Hè Thu Đông năm 2014 huyện Tam Đƣờng, tỉnh Lai Châu 3.1.1 Các giai đoạn sinh trưởng tổ hợp ngô lai...
 • 93
 • 103
 • 2

Đề tài: Sản xuất giống lúa Séng cho người dân tại huyện Tam Đường

Đề tài: Sản xuất giống lúa Séng Cù cho người dân tại huyện Tam Đường
... nông dân đưa giống Séng vào trồng đại trà nên nhu cầu giống lúa Séng phục vụ sản xuất lớn Lúa Séng người dân huyện Tam Đường trồng số xã Bình Lư, Thị trấn…Tuy nhiên, lượng giống Séng ... nhận thức sản xuất lúa người dân phải sử dụng giống xác nhận có chất lượng trồng lúa, Trung tâm giống Nông nghiệp xây dựng dự án Sản xuất giống lúa Séng cho người dân huyện Tam Đường CƠ ... khoảng 200 giống Để chủ động cung cấp nguồn giống phục vụ sản xuất huyện việc xây dựng vùng dự án sản xuất lúa giống cần thiết Bên cạnh đó, người dân huyện Tam Đường có kinh nghiệm sản xuất lúa từ...
 • 18
 • 422
 • 0

dự án “sản xuất giống lúa séng cho người dân tại huyện tam đường”

dự án “sản xuất giống lúa séng cù cho người dân tại huyện tam đường”
... nhận thức sản xuất lúa người dân phải sử dụng giống xác nhận có chất lượng trồng lúa, Trung tâm giống Nông nghiệp xây dựng dự án “Sản xuất giống lúa Séng cho người dân huyện Tam Đường” CƠ SỞ ... nông dân đưa giống Séng vào trồng đại trà nên nhu cầu giống lúa Séng phục vụ sản xuất lớn Lúa Séng người dân huyện Tam Đường trồng số xã Bình Lư, Thị trấn…Tuy nhiên, lượng giống Séng ... xuất lúa giống, làm cho người dân thấy hiệu sản xuất lúa giống từ người dân tự nguyện chủ động tham gia thực dự án Sau dự án thực thành công tổ chức hội thảo tuyên truyền đến người dân hiệu dự...
 • 17
 • 314
 • 2

Đánh giá hiện trạng và đề xuất sử dụng đất nông nghiệp bền vững trên địa bàn huyện tam đường, tỉnh lai châu

Đánh giá hiện trạng và đề xuất sử dụng đất nông nghiệp bền vững trên địa bàn huyện tam đường, tỉnh lai châu
... s d ng ñ t huy n Tam ðư ng t nh Lai Châu nên ñi nghiên c u ñ tài v ñánh giá hi n tr ng ñ xu t s d ng nông nghi p b n v ng ñ a bàn huyên Tam ðư ng t nh Lai Châu Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N ... - ðánh giá hi n tr ng lo i hình s d ng ñ t ñ a bàn huy n Tam ðư ng, t nh Lai Châu - ð xu t lo i hình s d ng ñ t nông nghi p theo hư ng hi u qu , b n v ng cho huy n Tam ðư ng, t nh Lai Châu 1.3 ... quy ho ch s n xu t nông nghi p c a huy n Tam ðư ng ñ t hi u qu ñi nghiên c u ñ tài: “ðánh giá hi n tr ng ñ xu t s d ng ñ t nông nghi p b n v ng ñ a bàn huy n Tam ðư ng t nh Lai Châu 1.2 M c ñích...
 • 132
 • 439
 • 1

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện tam dương, tỉnh vĩnh phúc

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện tam dương, tỉnh vĩnh phúc
... sử dụng đất Tổng diện tích tự nhiên 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.2 Mã Diện tích Cơ cấu năm 2012 (%) 10821,44 100,00 Đất nông nghiệp NNP 7009,80 Đất sản xuất nông nghiệp SXN 5335,20 Đất ... p C c u cỏc lo i ủ t chớnh c a huy n ủ c th hi n t i hỡnh 3.1 0,35 34,87 Đất nông nghiệp Đất phi nông nghiệp Đất cha sử dụng 64,78 Hỡnh 3.1 C c u s d ng cỏc lo i ủ t nm 2012 Tr ng i H c Nụng ... thầy, cô giáo Bộ môn Quy hoạch đất đai, thầy cô khoa Tài nguyên Môi trờng, Viện đào tạo Sau đại học, Trờng Đại học Nông nghiệp Hà Nội, cán bộ, lãnh đạo phòng Tài nguyên Môi trờng, phòng Nông nghiệp...
 • 102
 • 119
 • 0

Đề cương khóa luận tốt nghiệp nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng lân và kali bón đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống lúa khẩu ký tại huyện tân uyên tỉnh lai châu

Đề cương khóa luận tốt nghiệp nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng lân và kali bón đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống lúa khẩu ký tại huyện tân uyên tỉnh lai châu
... lượng phân Lân bón đến tiêu sinh trưởng, phát triển giống lúa Khẩu huyện Tân Uyên tỉnh Lai Châu 10 - Xác định lương phân Kali bón đến tiêu sinh trưởng, phát triển giống lúa Khẩu huyện Tân ... huyện Tân Uyên gieo cấy 150 Tiếp nối thành nghiên cứu trên, thực đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng Lân Kali bón đến sinh trưởng, phát triển suất giống lúa Khẩu huyện Tân Uyên, tỉnh ... Tân Uyên tỉnh Lai Châu - Xác định lượng phân Lân bón đến yếu tố cấu thành suất suất giống lúa Khẩu huyện Tân Uyên tỉnh Lai Châu - Xác định lượng phân Kali bón đến yếu tố cấu thành suất suất giống...
 • 12
 • 1,588
 • 2

Đề cương khóa luận tốt nghiệp nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng lân và kali bón đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống lúa khẩu ký tại huyện tân uyên tỉnh lai châu

Đề cương khóa luận tốt nghiệp nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng lân và kali bón đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống lúa khẩu ký tại huyện tân uyên tỉnh lai châu
... Tiếp nối các thành quả nghiên cứu trên, chúng tôi thực hiện đề tài:  Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng Lân Kali bón đến sinh trưởng, phát triển năng suất của giống lúa Khẩu tại huyện Tân Uyên, tỉnh Lai ... suất của giống lúa Khẩu Ảnh hưởng của lượng phân lân kali đến khả năng chống chịu sâu bệnh  của giống Khẩu Ảnh hưởng của lượng phân lân phân kali bón đến các yếu tố cấu thành   năng suất năng suất của lúa Khẩu ... năng suất cho lúa Khẩu vụ Mùa tại Tân Uyên, Lai Châu ­ Xác định lượng bón phân  Kali đối với các chỉ tiêu sinh trưởng, phát triển năng suất cho lúa Khẩu vụ Mùa tại Tân Uyên, Lai Châu ­ Đảm bảo về mặt kỹ thuật trồng trọt...
 • 7
 • 451
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: kinh nghiệm sản xuất giống lúaphương pháp sản xuất giống lúahướng dẫn sản xuất giống lúaqui trình kỹ thuật sản xuất giống lúa khang dân 18quy trình sản xuất giống lúa om 6377quy trình sản xuất giống lúa siêu nguyên chủngquy trình sản xuất giống lúa laiquy trình sản xuất giống lúa ht1quy trình sản xuất giống lúa thuầnđề tài tình hình phát triển sản xuất cao su trên địa bàn huyện hương trà tỉnh thừa thiên huếquy trình sản xuất giống lúaquy trình sản xuất giống lúa xác nhậnnghiên cứu tuyển chọn giống và thời điểm thu hoạch giống sắn mới có triển vọng tại huyện sơn dương tỉnh tuyên quangánh giá hiệu quả và đề xuất các loại hình sử dụng đất cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện nghĩa hưng tỉnh nam địnhnghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp quản lý chất thải rắn nguy hại phát sinh từ các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện đức hòa tỉnh long an đến năm 2020bao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015TIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập Vat ly nguyen tuBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíTuần 5. Người lính dũng cảm