Tài liệu hướng dẫn Sản xuất sạch hơn

Tài liệu hướng dẫn sản xuất sạch hơn - P3

Tài liệu hướng dẫn sản xuất sạch hơn - P3
... ph gia kg/tn kg/tn 5-8 0 20 0-1 .000 4. 6-1 2.3 230 5-8 0 9 2-1 .032 - Nc m /tn 13 0-6 00 100 10 0-1 50 14 4-3 80 tn FO /tn kWh/tn 1, 5-2 ,5 88 5-2 .000 1,655 900 0,2 4-0 ,32 24 0-3 50 0,8 6-2 ,39 - 3 Nng lng Nhit nng ... tn 0, 5-1 10 0-4 00 5-1 0 2 0-5 0 Hoỏ cht Cht nhum Cht ph gia kg/tn kg/tn Nc m /tn 10 0-5 00 2-3 tn FO /tn kWh/tn 10 0-4 00 5 0-1 50 1 2-5 0 3-1 0 % 2 0-4 0 2 0-4 0 (Kh nng sinh li õy l rt khỏc nhau) Tng 6 2-1 60 ... ngha l 20gm thuc nhum/kg hng) 0,5 - 5%/phỳt 50 - 150%/phỳt Dung t nhum 4:1 - 25:1 0,4:1 - 1,2:1 Nng thuc nhum 0,5 - g/l 17 - 50 g/l Thi gian nhum 20 -2 00 phỳt 0,6 - phỳt Trang 14/107 Ti liu hng...
 • 107
 • 459
 • 5

Tài liệu hướng dẫn sản xuất sạch hơn - P4

Tài liệu hướng dẫn sản xuất sạch hơn - P4
... thực tài liệu Mọi ý kiến đóng góp, xây dựng tài liệu xin gửi về: Trung tâm Sản xuất Việt nam, email: vncp@vncpc.org Văn Phòng Hợp phần Sản xuất công nghiệp, email: cpi-cde@vnn.vn Tài liệu hướng dẫn ... dụng phần lại khâu làm nguyên liệu thô làm nhiên liệu cho lò Sản xuất loại giấy sản lượng cao Sản xuất giấy không tẩy thay giấy tẩy trắng Tài liệu Hướng dẫn Sản xuất ngành giấy bột giấy Các hội ... Hình Sơ đồ quy trình sản xuất giấy bột giấy Tài liệu hướng dẫn Sản xuất ngành giấy bột giấy Sản xuất giấy trình sử dụng nhiều lượng nước Các nguồn lượng nhiên liệu (than, sản phẩm dầu khí) để...
 • 108
 • 471
 • 6

Tài liệu hướng dẫn sản xuất sạch hơn - P5

Tài liệu hướng dẫn sản xuất sạch hơn - P5
... khắc phục rào cản phủ 109 Tài liệu hướng dẫn Sản xuất ngành hoàn tất sản phẩm kim loại Tài liệu hướng dẫn Sản xuất ngành hoàn tất sản phẩm kim loại Mở đầu Sản xuất biết đến tiếp cận giảm thiểu ... máy sản xuất kết cấu thép ngành điện ngành sản xuất vật liệu xây dựng (tấm lợp kim loại) Tài liệu hướng dẫn Sản xuất ngành hoàn tất sản phẩm kim loại Ngoài số công ty lớn sản xuất đồ nội thất xuất ... hành sản xuất công nghệ để hoàn tất sản phẩm kim loại áp dụng giống kết loại tác động tới môi trường gây tương tự Tài liệu hướng dẫn Sản xuất ngành hoàn tất sản phẩm kim loại Sản xuất hoàn tất sản...
 • 109
 • 733
 • 5

Tài liệu hướng dẫn sản xuất sạch hơn - P6

Tài liệu hướng dẫn sản xuất sạch hơn - P6
... đích bước nhằm: - Thành lập nhóm đánh giá SXSH; - Thu thập số liệu sản xuất làm sở liệu ban đầu; - Nhận diện giải pháp cải tiến đơn giản nhất, có hiệu thực Tài liệu hướng dẫn Sản xuất ngành luyện ... nhiên liệu phát thải Nguyên liệu Nguyên liệu Nhiên liệu CÔNG ĐOẠN Nguyên liệu Nhiên liệu Nhiên liệu … Nguyên liệu Nhiên liệu … Nguyên liệu Nhiên liệu Nhiên liệu Loại chất thải Nguyên nhiên liệu ... 10.000 Điện kwh/t 350 - 500 420 - 800 Ôxy m3/t 24 - 47 30 – 50 10 Nước làm nguội m3/t (Tuần hoàn) 4–7 Tỷ lệ thu hồi phôi thép % 90 - 93 8 6-8 8 10 Tài liệu hướng dẫn Sản xuất ngành luyện thép lò...
 • 51
 • 421
 • 6

Tài liệu hướng dẫn sản xuất sạch hơn - P7

Tài liệu hướng dẫn sản xuất sạch hơn - P7
... mụ ln - 4,0 - 5,6 BOD mg/l COD SS TCVN 5945:2005* 2- SO4 B C 3,8 - 5,7 6-9 5,5 - 5-9 7.400 - 11.000 6.200 - 23.000 30 50 100 mg/l 13.000 - 17.800 7.000 - 41.000 50 80 400 1.200 - 2.600 330 - 4.100 ... SP 3,6 7- 5,00 3,5 - 3,6 7- 4,5 Thc hnh tt Nc m / tn SP 3 0- 40 2 4-3 0 2 4-3 5 Phốn chua kg/ tn SP 0,0 8- 0,09 0,066 0,08 0,06 6- 0,08 Lu hunh kg/ tn SP 2- 2,78 2,0 - 2,2 2, 0- 2,5 tn/ tn SP 0,0 3-0 ,05 ... v lm sch - Ra s b - Tỏch v - Ra nc Bm v mi c - Bm - Mi - Nghin, xỏt Ly tõm tỏch bó - Ty mu - Tỏch bó ln 1,2,3 Thu hi tinh bt thụ Nc Nng lng Nng lng Bao gúi Thu hi tinh bt tinh - Cụ c - Ly tõm...
 • 58
 • 484
 • 4

Tài liệu hướng dẫn sản xuất sạch hơn - P8

Tài liệu hướng dẫn sản xuất sạch hơn - P8
... thiện sản phẩm Nhiệt Giảm 1 5-2 0% Tài liệu hướng dẫn Sản xuất ngành sản xuất bia Tận dụng nước ngưng thất 21 Cơ hội sản xuất Chương dẫn số ví dụ giải pháp sản xuất áp dụng thành công ngành sản xuất ... giá sản xuất Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Bia Hồng Hà, doanh nghiệp sản xuất bia thực đánh giá sản xuất khuôn khổ hợp phần sản xuất công nghiệp Bộ Công thương Tài liệu hướng dẫn Sản xuất ngành sản ... nguyên liệu; mức độ hao phí nguyên liệu trình sản xuất 12 Tài liệu hướng dẫn Sản xuất ngành sản xuất bia Phần nguyên liệu hao phí thường nằm dạng sau: 2.1.1.1 Bã hèm Bã hèm phần lại nguyên liệu...
 • 60
 • 656
 • 5

Tài liệu hướng dẫn Sản xuất sạch hơn

Tài liệu hướng dẫn Sản xuất sạch hơn
... loại bia mà nhà sản xuất định sản xuất; hiệu suất sử dụng nguyên liệu; mức độ hao phí nguyên liệu trình sản xuất 12 Tài liệu hướng dẫn Sản xuất ngành sản xuất bia Phần nguyên liệu hao phí thường ... thiện sản phẩm Nhiệt Giảm 15-20% Tài liệu hướng dẫn Sản xuất ngành sản xuất bia Tận dụng nước ngưng thất 21 Cơ hội sản xuất Chương dẫn số ví dụ giải pháp sản xuất áp dụng thành công ngành sản xuất ... giá sản xuất Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Bia Hồng Hà, doanh nghiệp sản xuất bia thực đánh giá sản xuất khuôn khổ hợp phần sản xuất công nghiệp Bộ Công thương Tài liệu hướng dẫn Sản xuất ngành sản...
 • 60
 • 402
 • 0

Giới thiệu tài liệu hướng dẫn sản xuất sạch hơn

Giới thiệu tài liệu hướng dẫn sản xuất sạch hơn
... thống Quản lý Môi trường (EMS) toàn diện Tài liệu hướng dẫn Sản xuất - Sử dụng Năng lượng Hiệu Trang Phần Phương pháp luận SXSH-SDNLHQ Chương 1: Giới thiệu 1.4 Một số lĩnh vực đòi hỏi ý đặc biệt ... lợi ích mặt kinh tế Tài liệu hướng dẫn Sản xuất - Sử dụng Năng lượng Hiệu EE snapshot Một đơn vị dệt may quy mô nhỏ sử dụng máy winch (được gia nhiệt trực tiếp cách đối nhiên liệu rắn) để tẩy trắng ... NCV (nhiệt trị toàn phần thực nhiên liệu) ; v.v Các chuyên gia SXSH cần thêm số kỹ để tích hợp cách hiệu SDNLHQ trình đánh giá Họ cần: Tài liệu hướng dẫn Sản xuất - Sử dụng Năng lượng Hiệu Trang...
 • 5
 • 243
 • 0

Tài liệu hướng dẫn sản xuất sạch hơn - Giới thiêu chung

Tài liệu hướng dẫn sản xuất sạch hơn - Giới thiêu chung
... ngha l 20gm thuc nhum/kg hng) 0,5 - 5%/phỳt 50 - 150%/phỳt Dung t nhum 4:1 - 25:1 0,4:1 - 1,2:1 Nng thuc nhum 0,5 - g/l 17 - 50 g/l Thi gian nhum 20 -2 00 phỳt 0,6 - phỳt Trang 14/107 Ti liu hng ... Thuc nhum cation La Acrylic ~ 98% ~ 2% Thuc nhum axớt Len, la, Rayon 95 - 98 % 2-5 % Thuc nhum cha phc Len, Nylon 95 - 98% 2-5 % Thuc nhum trc tip Cotton, viscose ~ 80% ~ 20% Thuc nhum phõn tỏn Polyester, ... sinh hc nc thi (c bit l cỏc hp cht alkalis benzene sulphonate mch thng - LAS, Alkyl phenol ethoxylate - APEO) - Ty trng - To cỏc cht hu c cú cha Halogen nu dựng hoỏ cht ty trng l hypochrorite...
 • 22
 • 180
 • 0

Giới thiệu chung tài liệu hướng dẫn sản xuất sạch hơn

Giới thiệu chung tài liệu hướng dẫn sản xuất sạch hơn
... Hình Sơ đồ quy trình sản xuất giấy bột giấy Tài liệu hướng dẫn Sản xuất ngành giấy bột giấy Sản xuất giấy trình sử dụng nhiều lượng nước Các nguồn lượng nhiên liệu (than, sản phẩm dầu khí) để ... phận sản xuất khác quy trình vận hành phận liệt kê Bảng Tài liệu hướng dẫn Sản xuất ngành giấy bột giấy Bảng 1: Các phận sản xuất quy trình vận hành tương ứng Bộ phận Chuẩn bị Danh mục nguyên liệu ... cung cấp nước sản xuất Nồi thu hồi, lò nung vôi, thiết bị bốc Có nguồn gốc từ giấy thải Không có Hình trình bày sơ đồ quy trình tổng quát trình sản xuất giấy Tài liệu Hướng dẫn Sản xuất ngành giấy...
 • 12
 • 237
 • 0

Giới thiệu chung về Tài liệu hướng dẫn sản xuất sạch hơn - P7

Giới thiệu chung về Tài liệu hướng dẫn sản xuất sạch hơn - P7
... v lm sch - Ra s b - Tỏch v - Ra nc Bm v mi c - Bm - Mi - Nghin, xỏt Ly tõm tỏch bó - Ty mu - Tỏch bó ln 1,2,3 Thu hi tinh bt thụ Nc Nng lng Nng lng Bao gúi Thu hi tinh bt tinh - Cụ c - Ly tõm ... thụ Nc Nng lng Nng lng Bao gúi Thu hi tinh bt tinh - Cụ c - Ly tõm tỏch nc Hon thin - Lm ti - Sy khụ - nh lng - úng gúi V, t cỏt Nc thi u c, x sn Nc thi Bó thi rn Nc thi Nc thi Nhit thi Vt liu ... bin hin i Yu t quan trng nht sn xut tinh bt sn cht lng cao l ton b quỏ trỡnh ch bin - t tip nhn c n sy hon thin - sn phm phi c tin hnh thi gian ngn nht cú th c gim thiu quỏ trỡnh ụxy hoỏ lm bin...
 • 8
 • 240
 • 0

Giới thiệu chung về tài liệu hướng dẫn sản xuất sạch hơn - P8

Giới thiệu chung về tài liệu hướng dẫn sản xuất sạch hơn - P8
... nghệ sản xuất bia 1.2.1.1 Chuẩn bị Malt gạo (gọi tắt nguyên liệu) đưa đến phận nghiền nguyên liệu thành mảnh nhỏ, sau chuyển sang nồi nấu để tạo điều kiện cho Tài liệu hướng dẫn Sản xuất ngành sản ... động thiết bị (gọi CIP) Tài liệu hướng dẫn Sản xuất ngành sản xuất bia Vệ sinh nhà xưởng, khu vực sản xuất phải làm thường xuyên để tránh ô nhiễm chéo từ môi trường vào sản phẩm Công việc chủ ... thường nằm khoảng 20 – 100 triệu lít/năm; năm gần xu hướng đầu tư nhà máy công suất lớn hãng lớn Tài liệu hướng dẫn Sản xuất ngành sản xuất bia giới Anheuser Busch, Inbev, Carlsberg, Heineken, Asahi,...
 • 7
 • 262
 • 1

Tài liệu hướng dẫn Sản xuất sạch hơn - Ngành Giấy

Tài liệu hướng dẫn Sản xuất sạch hơn - Ngành Giấy
... đặc Tài liệu hướng dẫn Sản xuất ngành giấy bột giấy Một số nguyên liệu sản xuất giấy bao bì, giấy tissue, giấy viết in Việt nam giấy tái chế giấy báo, tiền giấy cũ bẩn, hộp các-tông cũ… Với giấy ... XEO GIẤY Hoàn tất Hình Sơ đồ quy trình sản xuất giấy bột giấy Tài liệu hướng dẫn Sản xuất ngành giấy bột giấy Sản xuất giấy trình sử dụng nhiều lượng nước Các nguồn lượng nhiên liệu (than, sản ... làm giấy bồi Sử dụng phần lại khâu làm nguyên liệu thô làm nhiên liệu cho lò Sản xuất loại giấy sản lượng cao Sản xuất giấy không tẩy thay giấy tẩy trắng Tài liệu Hướng dẫn Sản xuất ngành giấy...
 • 109
 • 475
 • 0

Tài liệu hướng dẫn Sản xuất sạch hơn

Tài liệu hướng dẫn Sản xuất sạch hơn
... nhiên liệu phát thải Tài liệu hƣớng dẫn Sản xuất ngành công nghiệp sản xuất sơn Trang 38/67 Nguyên liệu Nguyên liệu Nhiên liệu CÔNG ĐOẠN Nguyên liệu Nhiên liệu Nhiên liệu CÔNG ĐOẠN Nguyên liệu ... trợ thực tài liệu Mọi ý kiến đóng góp, xây dựng tài liệu xin gửi về: Văn Phòng Hợp phần Sản xuất Công nghiệp, email: cpi-cde@vnn.vn Tài liệu hƣớng dẫn Sản xuất ngành công nghiệp sản xuất sơn ... sản xuất Nhƣ vậy, sản xuất không đơn hiệu môi trƣờng mà sản xuất giúp doanh nghiệp sản xuất công nghiệp cắt giảm chi phí sản xuất, chi phí thải bỏ xử lý chất thải Bên cạnh đó, việc thực sản xuất...
 • 67
 • 339
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu hướng dẫn sản xuất sạch hơn ngành biatài liệu hướng dẫn sản xuất sạch hơntài liệu hướng dẫn sản xuất sạch hơn trong ngành luyện thép lò điện quang pottài liệu hướng dẫn sản xuất sạch hơn ngành công nghiệp dệt nhuộmhướng dẫn sản xuất sạch hơn trong các nhà máy chế biến sữatài liệu hướng dẫn trồng rau sạchtài liệu hưỡng dẫn sửa chữa xe honda đời mới tập 2các cơ hội sản xuất sạch hơn nội dung được trích dẫn từ 123doc vn cộng đồng mua bán chia sẻ tài liệu hàng đầu việt namcắt những điểm cuối ống phải làm sạch gờ mép ng nào có dùng các khớp nối và xử lý điểm cuối ống thì phải theo tài liệu hướng dẫn lắp đặt của nhà sản xuất về việc ráp nốitài liệu sản xuất sạch hơntài liệu hướng dẫn thực hành tốt sản xuất thuốctài liệu về sản xuất sạch hơntài liệu sản xuất sạch hơn ngành dệt nhuộmtài liệu sản xuất sạch hơn trong chăn nuôitai lieu san xuat sach hon nganh thuoc daBài 13. Trang trí cái bátBài 9. Vẽ cái mũ (nón)Bài 14. Bảo vệ loài vật có íchBài 1. eHiện tượng phong hóaBài 12. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đìnhQuản trị rủi ro trong cho vay đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại NH TMCP đầu tư & phát triển VN, CN Bình Định.Bài 45. Lá câyTăng cường kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại ngân hàng đầu tư và phát triển - chi nhánh Hải Vân.Tổ chức kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần Vĩnh Cửu.Vận dụng kế toán quản trị tại trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà NẵngVận dụng kế toán quản trị trong kiểm soát chất lượng toàn diện tại công ty dược - trang thiết bị y tế Bình Định.Vận dụng phương pháp tính giá thành dựa trên cơ sở hoạt động tại công ty cổ phần Phước Kỳ Nam .Chương I. §8. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhauLuyện tập Trang 38Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phânChương I. §8. Khi nào thì AM + MB = AB?Tuần 33. LượmTuần 32. Chuyện quả bầuBài 19. Đường giao thông