TRUY vấn NÂNG CAO TRONG SQL SERVER

truy vấn nâng cao trong sql server

truy vấn nâng cao trong sql server
... câu truy vấn thay thị set Ví dụ : SV(MaSV, HoTen, Tuoi) Select @Var2 = HoTen, @Var1 = Tuoi from SV where MaSV = www.themegallery.com Kiều liệu phải tương ứng dòng biến nhận giá Nếu câu truy vấn ... Code block [End] Else www.themegallery.com Có thể chứa câu truy vấn phức tạp tùy ý • Khai báo biến • Các tính toán biến • Các câu truy vấn phức tạp tùy ý •… Optional Cấu trúc điều khiển If logial ... biến, phải truy n thứ tự khai báo www.themegallery.com Ví dụ Truy n trị Exec usp_ThemDangKy ‘001’, ’HP01’ Truy n trị có tên biến Exec usp_ThemDangKy @MaHP = ‘HP01’, @MaSV = ‘001’ Truy n trị...
 • 97
 • 308
 • 0

Truy vấn nâng cao SQL server + SOURCE

Truy vấn nâng cao SQL server + SOURCE
... fileID+ pageID+ offset Bảng có nhiều nonclustered index Index chứa nhiều trường Được lưu trữ tách rời khỏi bảng Ví dụ Clustered vs Nonclustered  Clustered index:     Tránh bookmark lookup Nâng ... hiệu Các kỹ thuật index nâng cao  Covering index    Filtered index   Index cho số ghi định Index intersection   Lưu thêm cột liệu vào node index Giúp tránh truy nhập vào bảng để lấy ... kiện JOIN hai bảng Độ lựa chọn (selectivity) đủ cao Ưu tiên clustered index cho cột:     Tăng Kích thước không lớn Được tìm kiếm với tần suất cao Thường tìm kiếm theo dải giá trị Độ lựa chọn...
 • 24
 • 226
 • 0

Slide truy vấn nâng cao

Slide truy vấn nâng cao
... truy vấn dùng để kiểm tra hàng truy vấn Có hai kiểu truy vấn: Các truy vấn tổ hợp truy vấn tương quan Chúng ta mở rộng kỹ thuật truy vấn tạo truy vấn gọi truy vấn khác Các truy vấn gọi truy vấn ...  Các truy vấn Truy vấn truy vấn nằm truy   vấn khác Các phép kết nối (Joins) từ nhiều bảng – Các phép kết nối kết hợp cột Đặc điểm truy vấn cho phép sử dụng kết truy vấn phần truy vấn khác ... 33 Các truy vấn lồng  Các truy vấn lồng truy vấn truy vấn Ví dụ Truy vấn lồng cấp Database Design and Implementation with SQL Server 2000 / Session / of 33 Sự liên quan truy vấn Truy vấn liên...
 • 33
 • 626
 • 6

Tài liệu Câu lệnh truy vấn căn bản trong SQL ppt

Tài liệu Câu lệnh truy vấn căn bản trong SQL ppt
... liệu SQL ngữ theo chuẩn ANSI • SQL thực truy vấn đến sở liệu SQL truy tìm liệu từ sở liệu SQL chèn mẩu tin vào sở liệu SQL xóa mẩu tin sở liệu © Dương Thiên Tứ SQL Tutorial • SQL cập ... cột bảng cho trước Giới thiệu SQL SQL ngôn ngữ theo chuẩn ANSI để truy xuất sở liệu SQL gì? • SQL Structured Query Language – Ngôn ngữ Truy vấn có Cấu trúc • SQL cho phép bạn truy xuất sở liệu ... SQL Tutorial Welcome to SQL tutorial Mục lục SQL Giới thiệu SQL Mô tả SQL, cách dùng SQL SQL Select Cách dùng phát biểu SELECT để chọn liệu từ bảng SQL SQL Where Cách dùng...
 • 21
 • 862
 • 4

.Hướng dẫn tạo và chỉnh sửa báo cáo trong SQL Server Reporting Services pdf

.Hướng dẫn tạo và chỉnh sửa báo cáo trong SQL Server Reporting Services pdf
... Hướng dẫn tạo chỉnh sửa báo cáo SQL Server Reporting Services Bộ sản phẩm SQL Server 2005, 2008 2008 R2, tất đóng gói với SQL Server Reporting Services (SSRS) – giải pháp chuyên dụng tạo báo cáo ... người sử dụng tạo, đặt lịch, đăng tải quản lý báo cáo khác từ nhiều nguồn liệu gốc đa dạng Trong phần sau viết, tạo, chỉnh sửa export báo cáo SSRS theo cách thủ công Gán SSRS Report vào Project ... export báo cáo định dạng khác PDF, Excel bạn làm sau: Chọn thẻ Preview Nhấn nút Export phía bên trên: Sau chọn định dạng phù hợp, đường dẫn lưu file nhấn Save Trên bước để tạo chỉnh sửa báo cáo SQL...
 • 8
 • 570
 • 5

bài 7 làm việc với truy vấn nâng cao

bài 7 làm việc với truy vấn nâng cao
... truy vấn sau: [Đặt hàng]![Địa chuyển hàng] Slide - Làm việc với truy vấn nâng cao 15 Tạo truy vấn nâng cao 2.1 Tạo truy vấn tổng hợp 2.2 Tạo truy vấn định 2.3 Tạo truy vấn tham số 2.4 Tạo truy ... Slide - Làm việc với truy vấn nâng cao 24 Tạo truy vấn tham số Ví dụ: yêu cầu nhập tham số Mã nhân viên Slide - Làm việc với truy vấn nâng cao 25 2.4 Tạo truy vấn hành động Các truy vấn hành ... Tạo truy vấn nhiều bảng Tạo truy vấn nâng cao Tạo truy vấn PivotTable Slide - Làm việc với truy vấn nâng cao Tạo truy vấn kết hợp nhiều bảng Sử dụng kiểu kết nối mặc định INNER JOIN: 1.1 Tạo truy...
 • 42
 • 201
 • 0

Cấu hình tường lửa nâng cao trong Windows Server 2008 bằng snap-in MMC pptx

Cấu hình tường lửa nâng cao trong Windows Server 2008 bằng snap-in MMC pptx
... ích gì? Hãy tìm hiểu Những trợ giúp từ tường lửa nâng cao Tường lửa tích hợp sẵn vào Windows Server 2008 tường lửa nâng cao Bản nâng cao Microsoft gọi Windows Firewall with Advanced Security” ... thiết lập tường lửa cấu hình adaptor mạng từ control panel Công việc cấu hình đơn giản Với Windows Firewall with Advanced Security (WFAS), hầu hết nhà quản trị cấu hình tường lửa từ Windows Server ... menu Search, sau: Hình 3: Windows 2008 Firewall with Advanced Security Cấu hình snap-in WFAS MMC nào? Có nhiều đặc tính để cấu hình snap-in WFAS MMC mà liệt kê hết Nếu bạn thấy cấu hình giao diện...
 • 17
 • 352
 • 0

Hướng dẫn tạo và chỉnh sửa báo cáo trong SQL Server Reporting Services- P1 ppt

Hướng dẫn tạo và chỉnh sửa báo cáo trong SQL Server Reporting Services- P1 ppt
... Project/Solution Chỉ đường dẫn tới Report Server Project tạo trước Trong cửa sổ Solution Explorer, kích chuột phải Reports chọn Add > New Item Chọn Report mục Add New Item, đặt tên cho báo cáo (ví dụ MyReport.rdl) ... trí bạn dùng để đẩy liệu, thuộc tính giao thức kết nối – tên server tài khoản, sử dụng Bài hướng dẫn lần dựa nguồn liệu SQL Server tạo trước đó, bạn làm theo trình tự sau: Tại thẻ Report Data, ... liệu SQL Server tạo trước từ menu, nhấn OK: Khái niệm dataset tập hợp yêu cầu liệu, thông qua câu lệnh truy vấn, trình lưu trữ, tất nguồn liệu, ra, dataset định liệu phù hợp để hiển thị báo cáo...
 • 5
 • 560
 • 1

Hướng dẫn tạo và chỉnh sửa báo cáo trong SQL Server Reporting Services- P2 docx

Hướng dẫn tạo và chỉnh sửa báo cáo trong SQL Server Reporting Services- P2 docx
... khác vào báo cáo: Sau khởi tạo thành công dataset, bạn bắt đầu tạo báo cáo Trước tiên thuộc tính đơn giản quen thuộc bảng sản phẩm, tiêu đề số trang Kéo thả Table từ thẻ Toolbox vào giao diện báo ... export báo cáo định dạng khác PDF, Excel bạn làm sau: Chọn thẻ Preview Nhấn nút Export phía bên trên: Sau chọn định dạng phù hợp, đường dẫn lưu file nhấn Save Trên bước để tạo chỉnh sửa báo cáo SQL ... textbox vào phần footer này, mục Built-In Fields thẻ Report Data, kéo thẻ tiếp thành phần Page Number Sử dụng tính Preview để xem trước bảng báo cáo với liệu truyền vào chuẩn hay chưa Định dạng báo...
 • 5
 • 296
 • 1

Hướng dẫn tạo và chỉnh sửa báo cáo trong SQL Server Reporting Services pps

Hướng dẫn tạo và chỉnh sửa báo cáo trong SQL Server Reporting Services pps
... khác vào báo cáo: Sau khởi tạo thành công dataset, bạn bắt đầu tạo báo cáo Trước tiên thuộc tính đơn giản quen thuộc bảng sản phẩm, tiêu đề số trang Kéo thả Table từ thẻ Toolbox vào giao diện báo ... export báo cáo định dạng khác PDF, Excel bạn làm sau: Chọn thẻ Preview Nhấn nút Export phía bên trên: Sau chọn định dạng phù hợp, đường dẫn lưu file nhấn Save Trên bước để tạo chỉnh sửa báo cáo SQL ... file nhấn Save Trên bước để tạo chỉnh sửa báo cáo SQL Server Reporting Services, bạn tham khảo thêm ví dụ đây: SQL Server Books Online, SQL Server Books Online Tutorials, Microsoft Press - Stacia...
 • 8
 • 349
 • 1

Bài 5 Truy vấn nâng cao doc

Bài 5 Truy vấn nâng cao doc
... truy vấn dùng để kiểm tra hàng truy vấn Có hai kiểu truy vấn: Các truy vấn tổ hợp truy vấn tương quan Chúng ta mở rộng kỹ thuật truy vấn tạo truy vấn gọi truy vấn khác Các truy vấn gọi truy vấn ... Các truy vấn lồng  Các truy vấn lồng truy vấn truy vấn Ví dụ Truy vấn lồng cấp Database Design and Implementation with SQL Sự liên quan truy vấn Truy vấn liên quan đến truy vấn cha  Truy vấn ...  Các truy vấn Truy vấn truy vấn nằm truy   vấn khác Các phép kết nối (Joins) từ nhiều bảng – Các phép kết nối kết hợp cột Đặc điểm truy vấn cho phép sử dụng kết truy vấn phần truy vấn khác...
 • 33
 • 184
 • 0

Bài 4 Truy vấn nâng cao (Thực hành) pdf

Bài 4 Truy vấn nâng cao (Thực hành) pdf
... hình 4. 2 Hình 4. 2: Sử dụng mệnh đề EXISTS Ví dụ, muốn sản phẩm loại mà chưa đặt hàng Chúng ta sử dụng từ khoá NOT EXISTS để lấy kết mong muốn Truy vấn nâng cao 51 Câu lệnh kết hình 4. 3 HÌnh 4. 3: ... hiển thị prod_id không trùng từ bảng order details với giảm giá Câu lệnh kết hình 4. 5 Truy vấn nâng cao 53 Hình 4. 5: Sử dụng mệnh đề DISTINCT Mệnh đề GROUP BY Mệnh đề GROUP BY chia bảng thành nhiều ... productid, quantity from [order Details] compute max(quantity) Kết câu lệnh hình 4. 7 Truy vấn nâng cao 55 Hình 4. 7: Sử dụng mệnh đề COMPUTE COMPUTE trả tổng kết hàm aggregate nguợc lại COMPUTE...
 • 10
 • 338
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: cách truy vấn dữ liệu trong sqlcác loại truy vấn cơ bản trong sqlcâu lệnh truy vấn căn bản trong sqlcác truy vấn đơn giản trong sqlvấn nâng cao index trong sql servercác câu lệnh truy vấn trong sql server 2008các câu lệnh truy vấn trong sql servercac cau lenh truy van trong sql serverluận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại cổ phần tại thành phố hồ chí minh trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tếtìm kiếm toàn văn trong sql serverluận văn nâng cao hiệu quả quản trị công ty trong các công ty cổ phần ở việt namluận văn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở các tỉnh vùng đông nam bộ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóaluận văn nâng cao hiệu quả giám sát của hội đồng nhân dân tỉnh nghệ an trong giai đoạn hiện nay potluận văn nâng cao năng lực tư duy lý luận cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh trong giai đoạn hiện nay potluận văn nâng cao hiệu quả phát triển hạ tầng kinh tếxã hội trong xây dựng nông thôn mớichiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhbài giảng Quản trị công nghệhop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảm