BÀI GIẢNG môn lập TRÌNH cơ sở dữ LIỆU

BÀI GIẢNG MÔN LẬP TRÌNH SỞ DỮ LIỆU

BÀI GIẢNG MÔN LẬP TRÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU
... hệ quản trị sở liệu quan hệ (RDBMS) - SQL Server hệ quản trị sở liệu theo mô hình Client/Server SQL Server cung cấp đầy đủ công cụ để: − Dễ dàng xây dựng sở liệu quan hệ lớn (mỗi sở liệu chứa ... trạng va chạm user truy xuất liệu thời điểm − Bảo đảm ràng buộc toàn vẹn sở liệu − Bảo vệ an toàn sở liệu (quản lý nhiều mức độ để truy cập vào sở liệu) − Truy vấn liệu nhanh 1.2 Database: 1.2.1 ... Declare @tenbien kiểu _dữ_ liệu [,…] Trong : - Tenbien : tên biến khai báo, tên biến bắt đầu ký tự @ - Kiểu _dữ_ liệu :là kiểu liệu SQL Server kiểu liệu người dùng định nghĩa Các kiểu liệu text, ntext...
 • 192
 • 141
 • 0

bài tập môn lập trình sở dữ liệu

bài tập môn lập trình cơ sở dữ liệu
... cột tồn đầu kỳ nă tháng truyền vào không cột tồn cuối kỳ năm tháng trước Phần Lập trình CSDL với ADO.NET Bài tập phần tập trung rèn luyện kỹ thao tác với đối tượng mô hình ADO.NET Trong phần sử ... bảng tên VATTU_TEMP có cấu trúc liệu dựa vào bảng VATTU (chỉ lấy hai cột : MAVTU, TENVTU) Sau đó, sử dụng vòng lặp WHILE viết đoạn chương trình dùng để xóa dòng liệu bảng VATTU_TEMP với điều kiện ... tháng đặt hàng (năm tháng có dạng YYYY-MM), mã vật tư, tên vật tư, tổng số lượng đặt hàng Bài : LẬP TRÌNH VỚI CSDL 3.1 Trong CSDL QLBanhang thực truy vấn sau : a Hiển thị danh sách vật tư có...
 • 24
 • 481
 • 0

bài tập môn lập trình sở dữ liệu

bài tập môn lập trình cơ sở dữ liệu
... cột tồn đầu kỳ nă tháng truyền vào không cột tồn cuối kỳ năm tháng trước Phần Lập trình CSDL với ADO.NET Bài tập phần tập trung rèn luyện kỹ thao tác với đối tượng mô hình ADO.NET Trong phần sử ... bảng tên VATTU_TEMP có cấu trúc liệu dựa vào bảng VATTU (chỉ lấy hai cột : MAVTU, TENVTU) Sau đó, sử dụng vòng lặp WHILE viết đoạn chương trình dùng để xóa dòng liệu bảng VATTU_TEMP với điều kiện ... tháng đặt hàng (năm tháng có dạng YYYY-MM), mã vật tư, tên vật tư, tổng số lượng đặt hàng Bài : LẬP TRÌNH VỚI CSDL 3.1 Trong CSDL QLBanhang thực truy vấn sau : a Hiển thị danh sách vật tư có...
 • 20
 • 539
 • 0

Bài giảng lập trình DOT NET - Bài 13 + 14 Lập trình sở dữ liệu docx

Bài giảng lập trình DOT NET - Bài 13 + 14 Lập trình cơ sở dữ liệu docx
... ADO .Net Khái niệm ADO, ADO .Net Khái niệm ADO .Net ADO .Net ADO .Net ADO .Net ADO .Net ADO .Net ADO .Net ADO .Net Các đối tượng ADO .Net Các đối tượng ADO .Net Các đối tượng ADO .Net Các đối tượng ADO .Net ...   Khái niệm sở liệu ADO ADO .Net Các đối tượng ADO .Net Kết nối đến sở liệu MS Access SQL Server Tạo hiển thị liệu từ DataSet Nạp liệu vào Controls sở liệu (database) Phần liệu lưu giữ máy ... dụng nhiều ứng dụng khác sở liệu (database)  sở liệu quan hệ:    Chứa liệu bảng, cấu tạo dòng gọi mẩu tin, cột gọi trường Cho phép lấy (hay truy vấn) tập hợp liệu từ bảng Cho phép nối...
 • 45
 • 356
 • 0

Tài liệu BÀI GIẢNG MÔN THIẾT KẾ SỞ DỮ LIỆU pdf

Tài liệu BÀI GIẢNG MÔN THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU pdf
... thống hay hệ thống có - Ký hiệu kết thúc dùng để nguồn liệu nhập liệu kết xuất - Dòng liệu mơ tả đường di chuyển liệu đến khỏi ký hiệu kết thúc - Tất liệu nhập liệu kết xuất vào khỏi q trình xử ... hiệu kết thúc hệ thống Kho liệu vị trí lưu trữ liệu q trình xử lý, chẳng hạn như: thiết bị lưu trữ máy tính, hộc tủ đựng tài liệu tài kiệu kế tốn mục nhật ký liệu xếp vào sổ mục sổ sổ nhật ký liệu ... toàn liệu phục hồi liệu II Các u cầu hệ CSDL Một hệ sở liệu phải đảm bảo u cầu sau: Giảm thiểu liệu thừa Bảo đảm tính tồn vẹn liệu Bảo đảm tính độc lập liệu Bảo vệ an tồn liệu Duy trì tính qn liệu...
 • 100
 • 1,341
 • 3

Bài giảng môn An toàn sở dữ liệu - GV: Nguyễn Phương Tâm

Bài giảng môn An toàn cơ sở dữ liệu - GV: Nguyễn Phương Tâm
... Vit Hn 4- Nguyn Kim Anh (2004), Nguyờn ly cua cỏc h c s d liu, NXB hoc Quc gia H Ni 5- R.B Natan, Implementing Database Security and Auditing, Elsevier Digital Press, ISBN 1-5 555 8-3 3 4-2 , 2005, ... TI LIU THAM KHO 1- Nguyn Phng Tõm (2009), Giỏo trỡnh An ton CSDL, lu hnh ni b trng C CNTT HN Vit Hn 2- Nguyn Xuõn Dng (2007), Bo mt thụng tin: Mụ hỡnh v ng dng, NXB Thng kờ 3- Lờ Vit Trng (2009), ... NI DUNG Ch ng Tng quan v an ton CSDL Ch ng Cỏc c ch m bo an ton c b n Ch ng Thit k c s d liu an ton Ch ng Phỏt hin xõm nhp c s d liu trỏi phộp Ch ng...
 • 82
 • 588
 • 0

Bài giảng môn thiết kế sở dữ liệu pot

Bài giảng môn thiết kế cơ sở dữ liệu pot
... Mơ hình liệu Sơ đồ quan niệm Hệ quản trị CSDL Ánh xạ Mơ hình -mơ hình vật lý Hình ảnh kiến trúc hệ sở liệu CHƯƠNG II: CÁC CƠNG CỤ PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ I Các cơng cụ thiết kế Sơ đồ dòng liệu (Data ... di chuyển liệu đến khỏi ký hiệu kết thúc - Tất liệu nhập liệu kết xuất vào khỏi q trình xử lý, hệ thống phân tích Phòng điều hành Tài liệu kế tốn Báo cáo Hệ thống kế tốn Ban lãnh đạo cơng ty u ... CSDL II Một hệ sở liệu phải đảm bảo u cầu sau: Giảm thiểu liệu thừa Bảo đảm tính tồn vẹn liệu Bảo đảm tính độc lập liệu Bảo vệ an tồn liệu Duy trì tính qn liệu Tạo dễ dàng sử dụng liệu Tiết kiệm...
 • 175
 • 495
 • 0

BÀI GIẢNG MÔN THIẾT KẾ SỞ DỮ LIỆU docx

BÀI GIẢNG MÔN THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU docx
... sách Nhận thẻ mư ợ n/trả Báo cáo tà liệ i u K iể tra m môn Bổ sung sách mớ i Tì kiế m m tạp chí K iể tra m Báo cáo T/L mư ợ n trả Đ ăng ký môn mớ i Bổ sung tạp chímớ i Thông báo vớ i bạn đ ọc B.c ... chí _Chi tiế t Mã Tạp ch _Tiêu đ í ề Mã Tạp ch _Ch tiế í i t Tậ p Kỳ xu t b n ấ ả S lư ợ n ố g Bộ môn Mã b m ộ ôn Tên b m ộ ôn V Bin i ERD thnh lc quan h Mễ HèNH M CHC D LIU 1.Mc ớch Mụ hỡnh t...
 • 62
 • 275
 • 0

Tiểu luận môn Lập trình sở dữ liệu ASP.NET

Tiểu luận môn Lập trình cơ sở dữ liệu ASP.NET
... LÀM QUEN VỚI ASP.NET ASP.NET LÀ GÌ? LÀM QUEN VỚI ASP.NET ASP.NET tảng ứng dụng web (web application framework) phát triển cung cấp Microsoft, cho phép người lập trình tạo trang web động, ... Page Directives: cung cấp cho asp.net thông tin đặc biệt để asp.net biết cách mà đối xử thông tin dùng tiến trình biên dịch, ta muốn asp.net dùng c# làm ngôn ngữ lập trình mặc định  ...
 • 38
 • 411
 • 0

Tiểu luận môn lập trình sở dữ liệu CRYSTAL REPORT TRONG C#

Tiểu luận môn lập trình cơ sở dữ liệu CRYSTAL REPORT TRONG C#
... dụng Crystal Report với trường Xuất file crytal report 1.Giới thiệu công cụ thiết kế báo cáo Crystal Report Crystal Report công cụ làm báo cáo mạnh  Hỗ trợ hầu hết ngôn ngữ lập trình Trong Crystal ... báo cáo Crystal Report Phân loại Report: đơn giản phức tạp Các dạng báo biểu tổng quát: tham số không tham số Một số biểu mẫu báo cáo kinh doanh Đóng gói crystal report Sử dụng crytal report với ...  Trong Crystal Report ta hầu hết tính toán phức tạp báo cáo nên code VB,Java, cần kết nối database gọi lên 1.Giới thiệu công cụ thiết kế báo cáo Crystal Report( tt)  Crystal Report có phần thiết...
 • 17
 • 508
 • 1

Tiểu luận môn Lập trình sở dữ liệu Database XML

Tiểu luận môn Lập trình cơ sở dữ liệu Database XML
... đích XML: giúp ta dễ dàng tạo liệu, đọc liệu chia liệu Tổng quan XML Lưu trữ liệu Làm Dữ liệu hữu dụng Lợi ích XML Chia sẻ liệu Trao đổi liệu Cấu trúc file XML  Mỗi liệu lưu vào phần tử (Element), ... Nội dung Tổng quan XML Cấu trúc tài liệu XML Biễu diễn liệu XML XPath XML lập trình với C# Tổng quan XML XML (eXtensible Markup Language-Ngôn ngữ đánh dấu mở ... /Order/* XML lập trình với C#  Sử dụng Namespace: System .Xml  Các lớp làm việc với XML Các Lớp Ý nghĩa XmlNode Miêu tả nút đơn tài liệu XML Lớp xử lý nút chọn XmlNode List Miêu tả tập hợp nút tài liệu...
 • 17
 • 438
 • 0

Tiểu luận môn lập trình sở dữ liệu DATASET & DATAREADER

Tiểu luận môn lập trình cơ sở dữ liệu DATASET & DATAREADER
... tượng để nắm giữ liệu sỡ liệu tùy thuộc vào trình điều khiển sở liệu (.NET Data Provider), đề cập đến SQL Server Chúng ta thay đổi liệu bên đối tượng để sau cập nhật trở lại sở liệu nguồn phương ... DataSet DataSet thành phần khiến trúc không kết nối sở liệu Bản thân xem Container dùng để chứa đối tượng DataTable, DataView DataRelation Đối tượng DataSet sử dụng cho sở liệu Điều ... ds = new DataSet( ); ds = new DataSet( “Name”); Lưu ý Khi khởi tạo đối tượng DataSet, không cung cấp tên mang tên NewDataSet Bạn vừa khai báo vừa khởi tạo DataSet sau: DataSet ds = new DataSet( “Name”);...
 • 41
 • 217
 • 0

Tiểu luận môn lập trình sở dữ liệu GRIDCONTROL - DEVEXPRESS

Tiểu luận môn lập trình cơ sở dữ liệu GRIDCONTROL - DEVEXPRESS
...  Giới thiệu DevExpress  Grid Control  Demo DevExpress • • Là công cụ hỗ trợ cho lập trình Net : giao diện, control, farmwork Trang bị IDE giúp lập trình nhanh tránh nhiều lỗi DevExpress • ... sẵn Phần trợ giúp tốt Một số Control  XtraGrid Lib  XtraReport Lib  XtraEditor Lib  XtraChart Lib Grid Control ۞ Sử dụng Views để thể liệu Trình bày liệu Các phương tiện chỉnh sửa ۞ Các ... hoạt Card View ۞ Trình bày liệu thẻ, hiển thị trường theo chiều dọc cột ۞ Không hỗ trợ bố trí trường không chọn làm đại diện Banded Grid View Advance Banded Grid View ۞ Thể liệu dạng bảng chiều...
 • 15
 • 701
 • 2

Tiểu luận môn lập trình sở dữ liệu GIỚI THIỆU VỀ LINQ to SQL căn bản

Tiểu luận môn lập trình cơ sở dữ liệu GIỚI THIỆU VỀ LINQ to SQL căn bản
... phương thức DataContext trả liệu Cung cấp khả thiết kế, thừa kế mối quan hệ lớp thực thể Linq to sql • Thiết kế ORM (Object Relational Mapping) Linq to SQL gì? LINQ to SQL phiên thực hóa O/RM (object ... Chức : LINQ to SQL giúp chuyển đổi truy vấn tích hợp ngôn ngữ mô hình đối tượng chuyển chúng vào sở liệu để xử lý Khi có kết quả, LINQ to SQL chuyển chúng trở lại đối tượng mà bạn lập trình ngôn ... gọi thủ tục…) Bản thân LINQ công nghệ tạo để thay ADO.NET, bạn làm việc với LINQ mà không dính đến CSDL Một điểm cần ý: LINQ to SQL, phần mở rộng LINQ, cho phép bạn làm việc với CSDL SQL Server,...
 • 28
 • 459
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng môn thiết kế cơ sở dữ liệubài giảng lập trình cơ sở dữ liệubài tập lập trình cơ sở dữ liệubai tap lap trinh co so du lieu voi clập trình cơ sở dữ liệulập trình cơ sở dữ liệu visual basic sql serverlập trình cơ sở dữ liệu visual basichướng dẫn lập trình cơ sở dữ liệukỹ thuật lập trình cơ sở dữ liệutài liệu lập trình cơ sở dữ liệuphương pháp lập trình cơ sở dữ liệukinh nghiệm lập trình cơ sở dữ liệucẩm nang lập trình cơ sở dữ liệugiáo trình lập trình cơ sở dữ liệulập trình cơ sơ dữ liệu triggerPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 4. Ông ngoại