Nghiên cứu giải pháp kè, gia cố bờ bằng tường chắn cứng, ứng dụng cho công trình kè bờ sông bằng hòa an cao bằng

Nghiên cứu giải pháp đánh giá cán bộ, công chức bộ phận một cửa trong các quan nhà nước tỉnh vĩnh phúc

Nghiên cứu giải pháp đánh giá cán bộ, công chức bộ phận một cửa trong các cơ quan nhà nước tỉnh vĩnh phúc
... 1.2.1 Đánh giá cán bộ, công chức để làm 16 1.2.2 Quan điểm đánh giá cán bộ, công chức 17 1.2.3 Quy trình đánh giá cán bộ, công chức 19 1.2.4 Nội dung đánh giá cán bộ, công chức ... trực tuyến đánh giá cán bộ, công chức 35 Chƣơng GIẢI PHÁP ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC BỘ PHẬN MỘT CỬA TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƢỚC TỈNH VĨNH PHÚC 3.1 Thực trạng Vĩnh Phúc ... đánh giá để giúp đỡ cán bộ, công chức trưởng thành thực sách cán bộ, công chức Đặc biệt xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thực công bộc”[4] dân 1.2.2 Quan điểm đánh giá cán bộ, công chức Cán bộ, ...
 • 81
 • 409
 • 0

Nghiên cứu giải pháp truyền thông điệp trong thương mại điện tử ứng dụng xây dựng mạng kinh doanh điện tử cho vài doanh nghiệp quy mô lớn thuộc bộ công thương

Nghiên cứu giải pháp truyền thông điệp trong thương mại điện tử ứng dụng xây dựng mạng kinh doanh điện tử cho vài doanh nghiệp quy mô lớn thuộc bộ công thương
... HỌC CÔNG NGHỆ -o0o - NGUYỄN ANH TUẤN NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG ĐIỆP TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ỨNG DỤNG XÂY DỰNG MẠNG KINH DOANH ĐIỆN TỬ CHO MỘT SỐ DOANH NGHIỆP QUY MÔ LỚN THUỘC BỘ CÔNG ... số hình thương mại điện tử tiêu biểu phủ với doanh nghiệp, doanh nghiệp với doanh nghiệp; Ứng dụng giải pháp truyền thông điệp việc xây dựng mạng kinh doanh điện tử cho cho số doanh nghiệp quy ... văn Nghiên cứu giải pháp truyền thông điệp thƣơng mại điện tử ứng dụng xây dựng mạng kinh doanh điện tử cho số doanh nghiệp quy lớn thuộc Bộ Công Thƣơng”nhằm tìm hiểu so sánh phương pháp truyền...
 • 59
 • 217
 • 1

Nghiên cứu khoa học " ĐIỀU TRA ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT, CHẾ CHÍNH SÁCH KHAI THÁC, SỬ DỤNG GỖ VÀ LSNG BỀN VỮNG PHỤC VỤ DỰ ÁN 661 " pdf

Nghiên cứu khoa học
... phép quy hoạch khai thác phương án điều chế không thiết kế khai thác 3.3 Đề xuất chế sách phù hợp quản lý khai thác, sử dụng gỗ LSNG bền vững phục vụ dự án 661 3.3.1 Đề xuất giải pháp kỹ thuật Lựa ... QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1 Thực trạng khai thác, sử dụng gỗ LSNG từ rừng tự nhiên, rừng trồng người dân thành phần kinh tế vùng dự án 661 3.1.1 Kết điều tra, đánh giá thực trạng nhu cầu khai thác gỗ LSNG ... đồng nhằm kiểm soát việc khai thác LSNG - Tổ chức nghiên cứu rà soát khai thác, sử dụng gỗ LSNG 3.3.2 Đề xuất giải pháp chế sách chế quản lý khai thác - Các chủ rừng khai thác rừng phải Nhà...
 • 10
 • 418
 • 0

Nghiên cứu giải pháp bảo tồn Cỏ biển (Sea grass) tại Vườn Quốc gia Côn Đảo

Nghiên cứu giải pháp bảo tồn Cỏ biển (Sea grass) tại Vườn Quốc gia Côn Đảo
... bàn huyện Côn Đảo khu bảo tồn biển Vườn Quốc gia Côn Đảo  Những nghiên cứu khoa học cấp nhà nước,cấp sở liên quan đến hệ sinh thái cỏ biển thực Vườn Quốc gia Côn Đảo 3.1.3 Đề xuất giải pháp tăng ... thảm cỏ biển đề xuất giải pháp phù hợp cho mục đích bảo tồn hệ sinh thái Vườn Quốc gia Côn Đảo 1.2 Mục tiêu nghiên cứu  Xác định trạng, cấu trúc hệ sinh thái cỏ biển Vườn Quốc gia Côn Đảo  ... vi nghiên cứu  Không gian: Đề tài tập trung nghiên cứu hệ sinh thái cỏ biển hợp phần bảo tồn biển Vườn Quốc gia Côn Đảo  Thời gian:  Số liệu thu thập: từ năm 2010 đến  Thời gian nghiên cứu: ...
 • 84
 • 293
 • 0

Nghiên cứu giải pháp thúc đẩy cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở tỉnh thái nguyên

Nghiên cứu giải pháp thúc đẩy cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở tỉnh thái nguyên
... t nh Thái Nguyên, S Tài Thái Nguyên, S Lao ñ ng Thương binh Xã h i Thái Nguyên, S K ho ch ð u tư Thái Nguyên, Ban ð i m i Phát tri n doanh nghi p nhà nư c Thái Nguyên; doanh nghi p nhà nư c ñ ... nghi p nhà nư c t nh Thái Nguyên 3.2 Th c tr ng th c hi n c ph n hoá doanh nghi p nhà nư c t nh Thái Nguyên 3.2.1 Th c tr ng v c ph n hoá doanh nghi p nhà nư c t nh Thái Nguyên ... n hoá doanh nghi p nhà nư c Các nguyên nhân nh hư ng ñ n th c hi n c ph n hoá doanh nghi p nhà nư c t nh Thái Nguyên M c tiêu c ph n hoá doanh nghi p nhà nư c t nh Thái Nguyên...
 • 230
 • 347
 • 9

Nghiên cứu giải pháp bảo mật sở dữ liệu SQL server bằng phương pháphóa

Nghiên cứu giải pháp bảo mật cơ sở dữ liệu SQL server bằng phương pháp mã hóa
... có s n CSDL SQL SERVER 2008 Chương 1: hóa d li u SQL SERVER 2008 Nghiên c u thu t toán hóa ñư c s d ng Trình bày tính hóa SQL Server 2008 M i tính k thu t hóa c a SQL Server 2008 ... lưu SQL Server 2008 b o m t s d li u SQL Server b ng phương pháp hóa Ph m vi nghiên c u c a ñ tài bao g m nghiên c u lý thuy t xây d ng chương trình hóa CSDL SQL Server 2008 Gi i h n nghiên ... toán hóa d li u SQL SERVER 2008 Mô t thu t toán hóa d li u ñư c s d ng SQL Server 2008 Chương 3: ng d ng hóa dòng d li u v i java Trình bày lý thuy t hóa c a Java ý tư ng v hóa...
 • 13
 • 2,286
 • 7

Nghiên Cứu Giải Pháp Đánh Giá Hệ Thống An Toàn Thông Tin

Nghiên Cứu Giải Pháp Đánh Giá Hệ Thống An Toàn Thông Tin
... giải pháp khắc phục điểm yếu 14 1.3 Giới thiệu tiêu chuẩn đánh giá hệ thống an toàn thông tin .16 1.3.1 Chuẩn an toàn thông tin .16 1.3.2 Các tiêu chuẩn đánh giá an toàn thông tin ... chung an toàn thông tin 13 1.2.1 An toàn thông tin gì? .13 1.2.2 Các yêu cầu an toàn thông tin .13 1.2.3 Các phương pháp bảo vệ an toàn thông tin 14 1.2.4 Một số giải ... quan an toàn thông tin  Các giải pháp để đảm bảo an toàn cho hệ thống khác nằm đánh giá dựa vào tiêu chuẩn sử dụng công cụ sniffer để phát điểm yếu hệ thống Hướng nghiên cứu  Mở rộng việc đánh...
 • 6
 • 578
 • 8

nghiên cứu giải pháp thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn huyện pác nặm tỉnh bắc kạn

nghiên cứu giải pháp thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn huyện pác nặm tỉnh bắc kạn
... vững cho hộ nông dân địa bàn huyện Pác Nặm tỉnh Bắc Kạn Chương 3: Một số giải pháp chủ yếu nhằm thực hiệu chương trình giảm nghèo bền vững địa bàn huyện Pác Nặm tỉnh Bắc Kạn Số hóa Trung tâm ... trạng giảm nghèo tượng tái nghèo huyện Pác Nặm tỉnh Bắc Kạn với nguyên nhân tình trạng Nghiên cứu việc thực chương trình giảm nghèo nhanh bền vững huyện đưa giải pháp nhằm thực hiệu chương trình ... 2.2.2 Thực trạng triển khai chương trình giảm nghèo nhanh bền vững (chương trình 30a) huyện Pác Nặm 65 Chƣơng 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ CHƢƠNG TRÌNH GIẢM NGHÈO NHANH...
 • 135
 • 310
 • 2

nghiên cứu giải pháp triển khai hiệu quả chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn huyện ba bể, tỉnh bắc kạn

nghiên cứu giải pháp triển khai có hiệu quả chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn huyện ba bể, tỉnh bắc kạn
... ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH TRƢƠNG THU HƢƠNG NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI CÓ HIỆU QUẢ CHƢƠNG TRÌNH GIẢM NGHÈO NHANH VÀ BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BA BỂ, TỈNH BẮC KẠN Chuyên ngành: ... bền vững cho hộ nông dân địa bàn huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn Chương 3: Một số giải pháp triển khai hiệu chương trình giảm nghèo bền vững địa bàn huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn Số hóa Trung tâm Học liệu ... đến giảm nghèo, giảm nghèo bền vững huyện Ba Bể 72 2.2 Thực trạng triển khai chương trình giảm nghèo, giảm nghèo bền vững huyện Ba Bể 77 2.2.1 Thực trạng số chương trình giảm nghèo...
 • 133
 • 245
 • 0

nghiên cứu giải pháp quản lý nhà nước phát triển chăn nuôi sữa ở huyện ngoại thành hà nội

nghiên cứu giải pháp quản lý nhà nước phát triển chăn nuôi bò sữa ở huyện ngoại thành hà nội
... gi i pháp qu n nhà nư c ñ i v i chăn nuôi s a huy n ngo i thành N i 54 4.1.1 H th ng qu n nhà nư c ñ i v i chăn nuôi s a 54 4.1.2 Th c tr ng gi i pháp quy ho ch chăn nuôi s ... n chăn nuôi s a vùng ngo i thành N i 4.2 93 ð nh hư ng gi i pháp qu n nhà nư c ñ phát tri n chăn nuôi s a huy n ngo i thành N i 108 4.2.1 ð nh hư ng phát tri n chăn nuôi s a ... M c tiêu nghiên c u 1.3 ð i tư ng ph m vi nghiên c u CƠ S LÝ LU N VÀ TH C TI N QU N LÝ NHÀ NƯ C ð PHÁT TRI N CHĂN NUÔI BÒ S A 2.1 Cơ s lu n v qu n nhà nư c phát tri n chăn nuôi s a 2.2...
 • 148
 • 256
 • 0

Nghiên cứu giải pháp hoàn thiện chế tự chủ tài chính trong các đơn vị sự nghiệp thu ngành y tế tỉnh Bắc Ninh

Nghiên cứu giải pháp hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính trong các đơn vị sự nghiệp có thu ngành y tế tỉnh Bắc Ninh
... dung nghiên cứu: Nghiên cứu chế tự chủ tài đơn vị nghiệp thu ngành y tế tỉnh Bắc Ninh - Về không gian: Các ĐVSN thu ngành y tế tỉnh Bắc Ninh Các đơn vị trực thu c ngành y tế tỉnh Bắc Ninh ... chế tự chủ tài đơn vị nghiệp thu ngành y tế tỉnh Bắc Ninh Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tƣợng nghiên cứu Các đơn vị nghiệp thu (SNCT) ngành y tế tỉnh Bắc Ninh 3.2 Phạm vi nghiên cứu ... NGHIÊN CỨU 1.1 chế tự chủ tài đơn vị nghiệp thu 1.1.1 Đơn vị nghiệp thu - vấn đề chung 1.1.2 chế tự chủ tài đơn vị nghiệp thu ngành y tế 10 1.2 Nội dung quản lý tài đơn...
 • 110
 • 835
 • 14

Nghiên cứu giải pháp đánh giá hệ thống an toàn thông tin

Nghiên cứu giải pháp đánh giá hệ thống an toàn thông tin
... hệ thống an toàn thông tin Vì lý chọn đề tài Nghiên cứu giải pháp đánh giá hệ thống an toàn thông tin mong góp phần vào việc đề xuất số biện pháp giải pháp đánh giá hệ thống an toàn thông tin ... toàn thông tin, mật mã - Nghiên cứu nguy an toàn thông tin mạng - Nghiên cứu hệ thống tiêu chuẩn đánh giá hệ thống an toàn thông tin, cụ thể tiêu chuẩn Common Criteria – CC CEM - Đề xuất biện pháp ... nghệ thông tin vào lĩnh vực đời sống rộng rãi Việc đảm bảo an toàn an toàn thông tin yêu cầu hàng đầu quan, doanh nghiệp, … Cần phải áp dụng giải pháp an toàn an toàn thông tin, nắm điểm yếu hệ...
 • 134
 • 626
 • 11

Nghiên cứu giải pháp định giá đất hàng loạt đất ở đô thị tại phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Nghiên cứu giải pháp định giá đất hàng loạt đất ở đô thị tại phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
... VĂN THU NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP ĐỊNH GIÁ ĐẤT HÀNG LOẠT ĐẤT ĐÔ THỊ TẠI PHƯỜNG ĐỐNG ĐA, THÀNH PHỐ VĨNH YÊN, TỈNH VĨNH PHÚC Ngành : Quản lý đất đai Mã số : 60 85 01 03 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI ... định giá đất tiến hành nghiên cứu đề tài: "Nghiên cứu giải pháp định giá đất hàng loạt đất đô thị phường Đống Đa thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc Mục tiêu đề tài: * Mục tiêu tổng quát: - Nghiên ... vùng giá đất, vùng giá trị đất đai phục vụ định giá đất sở ứng dụng GIS 1.2.1.1 Vùng giá đất vùng giá trị đất đai Định nghĩa vùng giá đất: Định giá đất hàng loạt thời điểm đó, định giá cho hàng loạt...
 • 97
 • 198
 • 2

Nghiên cứu giải pháp xử lý sự cố thấm đập đất, ứng dụng cho công trình hồ chứa nước Bản Muông, thành phố Sơn La

Nghiên cứu giải pháp xử lý sự cố thấm đập đất, ứng dụng cho công trình hồ chứa nước Bản Muông, thành phố Sơn La
... Cỏc gii phỏp x s c thm cho cụng trỡnh p 51 2.4.1 X bng phng phỏp khoan pht chng thm[15] 52 2.4.2 X bng phng phỏp thi cụng tng ho chng thm thõn p[11]52 2.4.3 X bng phng phỏp ... 74 3.4 Phõn tớch la chn gii phỏp x s c thm 74 3.5 Thit k phng ỏn x s c 75 3.5.1 C s thit k phng ỏn x 75 3.5.2 Yờu cu chung ca thit k phng ỏn x 75 3.5.3 ... x s c thm p t, ng dng cho cụng trỡnh h cha nc Bn Muụng, thnh ph Sn La cng nhm gii quyt nhng trờn Mc ớch nghiờn cu Mc ớch chớnh ca ti l nghiờn cu nguyờn nhõn gõy s c v c s thuyt thm la...
 • 137
 • 1,478
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu giải pháp bảo mật cơ sở dữ liệu sql server bằng phương pháp mã hóanghiên cứu giải pháp phát triển kinh tế nông thôn trên vùng đất nhiễm phèn mặn ngoại lai phía đông tỉnh long annghiên cứu chỉ số trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp csr ứng dụng tại công ty cổ phần dệt may 293nghiên cứu chỉ số trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp csr ứng dụng tại công ty cổ phần dệt may 29 3nghiên cứu giải pháp can thiệp nhằm giảm nguy cơ sốt xuất huyết dengue tại huyện giá rai tỉnh bạc liêunghiên cứu giải pháp thiết kế bộ nguồn chất lượng cao dùng trong thiết bị điện tửnghiên cứu giải pháp bảo vệ mạng nội bộđồ án nghiên cứu giải pháp sử dụng hỗn hợp dầu jatropha và dầu diesel làm nhiên liệu cho động cơ dieselnghiên cứu giải pháp khoa học công nghệ thích hợp để bảo vệ hố móng trong quá trình thi công các công trình ven biển vùng trung trung bộnghiên cứu giải pháp tiết kiệm năng lượng trong thiết kế chuyển mạch sử dụng ở trung tâm dữ liệunghiên cứu giải pháp kỹ thuật và công nghệ xây dựng kết cấu đường giao thông nông thôn trên cơ sở sử dụng vật liệu sẵn có của tỉnh bạc liêunghiên cứu giải pháp và hệ thống bảo mật cho hệ thống hội nghị truyền hình ip muticastnghiên cứu giải pháp sử dụng tuyến cáp ngầm trung áp liên thông giữa các trạm biến áp 110 kv nâng cao độ tin cậy cung cấp điện tại hà nộinghiên cứu giải pháp kiểm soátnghiên cứu giải pháp mạng riêngSurvey of economics principles applications and tools 6th edition OSulliva test bankStrategic staffing 3rd edition phillips test bankGáo án môn THỦ CÔNG tiểu họcgiáo án lớp 4 Tuần 21 ( toán + tiếng việt )Tiểu luận chế độ tài chính của DN bảo hiểmBài 10. Thầy bói xem voiBài giảng thực hành công tác xã hội 1Báo cáo thực tập tốt nghiệp xây dựngChuyển đổi báo cáo tài chính theo chuẩn mực trình bày báo cáo tài chính quốc tế trường hợp tổng công ty điện lực miền trungStrategic management planning for domestic and global competition 13th edition pearce II test bankStrategic management theory and cases an integrated approach 11th edition hill test bankStarting out with c++ from control structures through objects 7th edition tony gaddis test bankStarting out with programming logic and design 3rd edition tony gaddis test bankResearch methods and statistics a critical thinking approach 4th edition jackson test bankSeeing sociology an introduction 1st edition joan ferrante test bankResearch methods and statistics for public and nonprofit administrators 1st edition nishishiba test bankResearch methods exploring the social world canadian 1st edition diane symbaluk test bankSocial media marketing 1st edition tuten test bankSeeing through statistics 4th edition utts test bankSocial media marketing a strategic approach 1st edition barker test bank