BÀI GIẢNG môn NHẬP môn cơ sở dữ LIỆU

Bài giảng môn sở dữ liệu ppt

Bài giảng môn Cơ sở dữ liệu ppt
... liệu (fild) Một sở liệu hệ thống file liệu, file có cấu trúc ghi khác nhau, mặt nội dung có quan hệ với Một hệ quản trị sở liệu hệ thống quản lí điều hành file liệu Nói chung hệ quản trị sở liệu ... trình bày ứng dụng sở liệu vào thực tiễn Trong chương nêu số ứng dụng sở liệu hệ quản trị sở liệu có Trong có vấn đề liên quan đến thực thể, khoá, dạng chuẩn hệ quản trị sở liệu Chương trình bày ... hình liệu Mô hình liệu phải thể mối quan hệ chất liệu liệu phản ánh mối quan hệ thực thể giới thực Có thể thấy mô hình liệu phản ánh khía cạnh cấu trúc lôgic mà không vào khía cạnh vật lí sở liệu...
 • 180
 • 234
 • 0

bài giảng môn sở dữ liệu chương 1,2,3

bài giảng môn cơ sở dữ liệu chương 1,2,3
... Chương 1: Kỹ thuật lập trình Chương 2: Lập trình C Chương 3: Mảng, xâu trỏ Chương 4: Hàm macro Chương 5: Kiểu liệu có cấu trúc 7-2010 sở lập trình [1] Đỗ Xuân Lôi – Cấu trúc liệu giải ... 7-2010 sở lập trình 22 Chương trình Hàm_2 Hàm_1 Hàm_4 Hàm_5 Hàm_8 Hàm_7 7-2010 Hàm_3 sở lập trình Hàm_6 Hàm_9 23  Ví dụ: sơ đồ tổ chức chức nhà quan, Bài toán dãy sốchức năng/hàm? 7-2010 ... giá chương trình MTĐT 7-2010 sở lập trình 14 Khái niệm: Chương trình tập hợp lệnh để thể thuật toán giải toán hay nhiệm vụ Trong đó: Lệnh: thị để máy tính thực cách tự động 7-2010 sở lập...
 • 33
 • 292
 • 0

toàn tập bài giảng môn sở dữ liệu full

toàn tập bài giảng môn cơ sở dữ liệu full
... Nguyên lý hệ sở liệu sở tri thức, Biên dịch : Trần Đức Quang tập 1, tập 2, NXB Thống k ê , 1999 4 Đỗ Trung Tuấn, sở liệu quan hệ, NXB Giáo dục, 1998 H Cm H - H S phm H ni Tài liệu tham khảo ... liệu (Object-Based Data Models) Mô hình thực thể - mối quan hệ Mô hình hớng đối tợng Mô hình liệu ngữ nghĩa Mô hình liệu chức H Cm H - H S phm H ni 20 Hệ quản trị sở liệu Một hệ quản trị sở liệu ... đợc phép liệu; phần mô tả ràng buộc toàn vẹn để đảm bảo xác liệu 17 H Cm H - H S phm H ni 18 Mô hình liệu Các mô hình logic sở đối tợng (Object-Based Data Models) Các mô hình logic sở ghi (Record-Based...
 • 159
 • 248
 • 0

Bài giảng môn sở dữ liệu

Bài giảng môn Cơ sở dữ liệu
... nghĩa  sở liệu database  sở liệu tập hợp có tổ chức liệu có liên quan luận lý với  Dữ liệu (data): biểu diễn đối tượng kiện ghi nhận lưu trữ phương tiện máy tính     Dữ liệu có cấu ... liệu  Vi phạm tính toàn vẹn liệu  15 Dư thừa liệu Duplicate Data 16 Cách tiếp cận sở liệu Kho liệu trung tâm chứa liệu dùng chung  Dữ liệu quản lý đơn vị điều khiển (controlling agent)  Dữ ... Thông tin: liệu tổng hợp / xử lý MT99 20% MT00 40% MT02 20% MT01 20% Các khái niệm định nghĩa  Siêu liệu metadata  Siêu liệu liệu dùng để mô tả tính chất / đặc tính liệu khác (dữ liệu liệu) ...
 • 134
 • 344
 • 0

Đề cương bài giảng môn sở dữ liệu

Đề cương bài giảng môn cơ sở dữ liệu
... sở liệu, hệ quản trị sở liệu, hệ sở liệu, từ điển sở liệu, mô hình sở liệu Nêu tính chất sở liệu Nêu chức hệ quản trị sở liệu 21 Giải thích đặc trưng giải pháp sở liệu Định nghĩa mô hình sở liệu ... BÀI 1: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU 1.1 sở liệu 1.2 Hệ quản trị sở liệu 10 1.2.1 Định nghĩa hệ quản trị sở liệu 10 1.2.2.Các chức hệ quản trị sở ... diện hệ quản trị sở liệu 21 1.6.Câu hỏi củng cố 21 Định nghĩa thuật ngữ: sở liệu, hệ quản trị sở liệu, hệ sở liệu, từ điển sở liệu, mô hình sở liệu 21 BÀI 2: MÔ HÌNH THỰC...
 • 161
 • 68
 • 0

Bài giảng môn sở dữ liệu

Bài giảng môn Cơ sở dữ liệu
... buộc liệu CHƯƠNG I GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CSDL Tập hợp liệu có liên quan tới chứa thông tin tổ chức Các khái niệm sở Hệ quản trị sở liệu hệ thống phần mềm cho phép người dùng giao tiếp với sở liệu ... thoại liên lạc Mỗi giáo viên dạy nhiều môn cho nhiều khoa thuộc quản lý hành khoa Mỗi môn học có mã môn học nhất, mã môn học cho biết tên môn học Ứng với lớp môn học phân cho giáo viên Mỗi phòng ... Đến tiết n PHÂN CÔNG THUỘC Bài dạy BÁO GIẢNG n Tel KHOA n n n Ngày dạy Mã lớp n LỚP Tên lớp MÔN HỌC Sĩ số PHÒNG HỌC Mã MH Tên MH Chức 19 Số phòng CHƯƠNG III MÔ HÌNH DỮ LIỆU QUAN HỆ VÀ CSDL QUAN...
 • 47
 • 183
 • 0

Bài tập môn sở dữ liệu

Bài tập môn cơ sở dữ liệu
... BÀI TẬP - MÔN CSDL BIENLAI MAKH GIAOVIEN MALH MAHV SOBL DIEM KQUA XEPLOAI TIENNOP PT197 1 DAU KHA 100,000 ... Nguyen Thi Kim Ngan 04-03-69 178 Vo T Trang F11 QTB Tho uon toc HOCVIEN HO TEN NTNS DC NNGHIEP BÀI TẬP - MÔN CSDL KHOAHOC MAKH LOPHOC TENKH BD KT MALOP TENLOP MAGV SISODK LTRG PHHOC PT197 Tieng Phap ... thời lớp trưởng 10 Cho họ tên giáo viên số lượng lớp mà giáo viên dạy 11 Cho biết họ tên kết học tập (điểm, xếp loại, kếøt ) cuả học viên miễn học phí 12 Cho tên khoá học số lượng lớp học khoá...
 • 3
 • 3,465
 • 52

Bài tập môn cở sở dữ liệu

Bài tập môn cở sở dữ liệu
... học (mã môn học, tên môn học) phải học trước môn “Cơ Sở Dữ Liệu 10 Môn “Toán Rời Rạc” môn bắt buộc phải học liền trước môn học (mã môn học, tên môn học) 11 Tìm họ tên giáo viên dạy môn TOANRR ... *Tìm nước sản xuất sản xuất sản phẩm có giá bán khác Phan Nguyễn Thụy An Trang Bài tập Sở Dữ Liệu Bài tập 2: Cho sở liệu quản lý giáo vụ gồm có quan hệ sau: HOCVIEN (MAHV, HO, TEN, NGSINH, GIOITINH, ... Tìm môn học (mã môn học, tên môn học) mà giáo viên chủ nhiệm lớp “K27” dạy học kỳ năm 2006 Tìm họ tên lớp trưởng lớp giáo viên có tên “Nguyễn Văn A” dạy môn “Cơ Sở Dữ Liệu In danh sách môn học...
 • 13
 • 525
 • 1

Bài tập môn sở dữ liệu

Bài tập môn cơ sở dữ liệu
... sở liệu Cho biết thí sinh thi môn sở liệu môn ‘Cấu trúc liệu ? Cho biết thí sinh thi môn sở liệu ‘Cấu trúc liệu ? Cho biết thí sinh không thi môn ‘Toán rời rạc’ Cho biết phòng thi ... sinh rớt 19 Cho biết thí sinh thi môn sở liệu môn ‘Cấu trúc liệu ? 20 Cho biết thí sinh thi môn sở liệu ‘Cấu trúc liệu ? 21 Cho biết thí sinh không thi môn ‘Toán rời rạc’ 22 Cho biết phòng ... Cho biết thí sinh có điểm thi cao môn sở liệu 17 Cho biết số thí sinh đậu môn sở liệu 18 Cho biết số thí sinh đậu, số thí sinh rớt môn sở liệu Thông tin hiển thị gồm cột: Số thí...
 • 11
 • 1,580
 • 0

BAI TAP MON CO SO DU LIEU pdf

BAI TAP MON CO SO DU LIEU pdf
... hàng : tên hàng (TENHANG), đơn giá bán (ĐONGIA), đơn vò tính Mỗi hóa đơn bán hàng có số hóa đơn (SOHĐ) nhất, hóa đơn xác đònh khách nàng ngày lập hóa đơn (NGAYLAPHĐ)- ngày bán hàng Với mặt hàng ... (TENKHOA), điện thoại khoa(DTKHOA) Mỗi lớp có mã lớp (MALOP) nhất, lớp có tên lớp (TENLOP), só số lớp (SISO) Mỗi lớp học nhiều môn nhiều khoa thuộc quản lý hành khoa Hàng tuần, giáo viên phải lập lòch ... dạy lớp nào, ngày (NGAYDAY), môn gì?, phòng nào, từ tiết (TUTIET) đến tiết (ĐENTIET),tựa đề dạy (BAIDAY), ghi (GHICHU) tiết dạy này, dạy lý thuyết (LYTHUYET) hay thực hành - giả sử LYTHUYET=1 dạy...
 • 3
 • 363
 • 2

bài tập môn sở dữ liệu

bài tập môn cơ sở dữ liệu
... thêm record m i, xóa record ph n Form Footer Bài T o form có ch c u n (switch board) Trên form có nút l nh dùng đ m form t o Bài 1, Bài 2, Bài Bài Bài (khơng b t bu c) T o form d ng h p tho i ... tháng ch n) 3/3 BÀI TH C HÀNH ACCESS CHƯƠNG 5: REPORT M s d li u BanHang T o report sau: Bài Danh sách nhân viên Bài Danh sách nhân viên theo nhóm nam n 1/3 Bài Danh m c s n ph m: Bài Báo cáo doanh ... viên n sinh trư c năm 1950 (g m thơng tin mã nhân viên, h , tên, ngày sinh, gi i tính) 5 Bài 2 Bài Bài 4 Bài Xem danh sách nhân viên g m thơng tin mã nhân viên, h , tên, tu i Có nhân viên tu i...
 • 20
 • 200
 • 0

bài tập môn sở dữ liệu

bài tập môn cơ sở dữ liệu
... thêm record m i, xóa record ph n Form Footer Bài T o form có ch c u n (switch board) Trên form có nút l nh dùng đ m form t o Bài 1, Bài 2, Bài Bài Bài (khơng b t bu c) T o form d ng h p tho i ... tháng ch n) 3/3 BÀI TH C HÀNH ACCESS CHƯƠNG 5: REPORT M s d li u BanHang T o report sau: Bài Danh sách nhân viên Bài Danh sách nhân viên theo nhóm nam n 1/3 Bài Danh m c s n ph m: Bài Báo cáo doanh ... 1/3 Bài Danh m c s n ph m: Bài Báo cáo doanh s m i khách hàng: 2/3 Bài In hóa đơn bán hàng: Bài Báo cáo s n ph m bán 3/3 Dựa sở liệu QLBanHang.mdb thực tạo truy vấn sau: Truy vấn bảng: Qry1 Cho...
 • 16
 • 273
 • 0

bài tập môn sở dữ liệu phân tán

bài tập môn cơ sở dữ liệu phân tán
... định mức tối thiểu Hết ĐỀ THI THỰC HÀNH CƠ SỞ DỮ LIỆU NÂNG CAO KHOA CƠNG NGHỆ THƠNG TIN Thời gian : 90 phút Sinh viên sử dụng tài liệu giấy Cho lược đồ sở liệu quản lý ghi danh trung tâm tin học ... Ghi lớp sử dụng đề thi kỳ thi ĐỀ LẼ ĐỀ THI THỰC HÀNH CƠ SỞ DỮ LIỆU NÂNG CAO KHOA CƠNG NGHỆ THƠNG TIN Thời gian : 90 phút Sinh viên sử dụng tài liệu giấy Cho lược đồ tồn cục : LOAIHANG(MSLH, TENLH) ... tồn, định mức tối thiểu Hết ĐỀ CHẴN ĐỀ THI THỰC HÀNH CƠ SỞ DỮ LIỆU NÂNG CAO KHOA CƠNG NGHỆ THƠNG TIN Thời gian : 90 phút Sinh viên sử dụng tài liệu giấy Cho lược đồ tồn cục : LOAIHANG(MSLH, TENLH)...
 • 21
 • 431
 • 0

bài tập môn sở dữ liệu phân tán

bài tập môn cơ sở dữ liệu phân tán
... định mức tối thiểu Hết ĐỀ THI THỰC HÀNH CƠ SỞ DỮ LIỆU NÂNG CAO KHOA CƠNG NGHỆ THƠNG TIN Thời gian : 90 phút Sinh viên sử dụng tài liệu giấy Cho lược đồ sở liệu quản lý ghi danh trung tâm tin học ... Ghi lớp sử dụng đề thi kỳ thi ĐỀ LẼ ĐỀ THI THỰC HÀNH CƠ SỞ DỮ LIỆU NÂNG CAO KHOA CƠNG NGHỆ THƠNG TIN Thời gian : 90 phút Sinh viên sử dụng tài liệu giấy Cho lược đồ tồn cục : LOAIHANG(MSLH, TENLH) ... tồn, định mức tối thiểu Hết ĐỀ CHẴN ĐỀ THI THỰC HÀNH CƠ SỞ DỮ LIỆU NÂNG CAO KHOA CƠNG NGHỆ THƠNG TIN Thời gian : 90 phút Sinh viên sử dụng tài liệu giấy Cho lược đồ tồn cục : LOAIHANG(MSLH, TENLH)...
 • 28
 • 473
 • 0

bài tập môn sở dữ liệu

bài tập môn cơ sở dữ liệu
... nghóa quan hệ sau: b môn thông tin môn gồm: mã môn (mãbm), tên môn (tênbm) thuộc khoa (mãkhoa) quản lý mônhọc thông tin môn học gồm: mã môn học (mãmh), thuộc môn (mãbm) quản lý lớp thông tin lớp ... phái (phái), ngày–tháng–năm sinh (ngàysinh), thuộc môn (mãbm) quản lý mônhọc thông tin môn học gồm: mã môn học (mãmh), tên môn học (tênmh), thuộc môn (mãbm) quản lý đềán thông tin đề án gồm: mã ... hóa học dụng cụ BÀI TẬP CHƯƠNG 4.1 Hãy vẽ sơ đồ ER mở rộng cho ứng dụng sau Một nhà khoa học muốn lập CSDL cho tài liệu ông ta Thời gian, nguồn gốc nơi cất tài liệu cần lưu Tài liệu sách, bao...
 • 14
 • 364
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng môn cơ sở dữ liệuđề thi và bài giải môn cơ sở dữ liệubài tập môn cơ sở dữ liệu có lời giảibài tập môn cơ sở dữ liệu 2bài tập môn cơ sở dữ liệuhướng dẫn giải bài tập môn cơ sở dữ liệubài tập môn cơ sở dữ liệu nâng caoslide bai giang he quan tri co so du lieubài giảng hệ quản trị cơ sở dữ liệu accessbài giảng hệ quản trị cơ sở dữ liệu sqlbài giảng nhập môn cơ sở dữ liệubài tập nhập môn cơ sở dữ liệubài giảng điện tử môn cơ sở dữ liệubài tập nhập môn cơ sở dữ liệu quan hệnhập môn cơ sở dữ liệu phân tán120 c u tr c nghi m KHO NG C CH File word c h ng d n gi iN ng cao n ng l c c nh tranh c a chi nh nh Ng n h ng C ng th ng Ch ng D ng trong b i c nh Vi t Nam h i nh p kinh t qu c tTh c tr ng u t n ng cao n ng l c c nh tranh c a Ng n H ng VPBankTh c tr ng kh n ng c nh tranh c a ng n h ng th ng m i c ph n S i G n H N i chi nh nh ng a trong ho t ng t n d ng ng n h nC c gi i ph p v ki n ngh nh m t ng s c nh tranh c a c c ng n h ng th ng m i Vi t Nam khi tham gia h i nh p kinh t qu c tGi i ph p n ng cao kh n ng c nh tranh trong ho t ng cho vay ti u d ng t i S Giao D ch Ng n h ng u t v ph t tri n Vi t Nam (1)Bài 38. eo, aoGi i ph p n ng cao n ng l c c nh tranh c a ng n h ng th ng m i c ph n H ng H i Vi t Nam trong i u ki n h i nh p t ch c kinh t th gi i WTOph n t ch b o c o t i ch nh t i c ng ty v n t i thu IM t s gi i ph p ho n thi n ch nh s ch Marketing qu c t nh m th c y xu t kh u c c s n ph m ho d u t i c ng ty Ho d u PetrolimexM t s gi i ph p marketing nh m ho n thi n v n ng cao m c th a m n kh ch h ng c a C ng ty th ng m i d ch v Tr ng ThiM t s bi n ph p n ng cao hi u qu nghi p v khai th c v n t i chi nh nh Ng n H ng N ng nghi p v ph t tri n n ng th n L ng HTh c tr ng ho t ng qu ng c o tr n truy n h nh Vi t NamX y d ng th ng hi u cho c ph Vi t NamBài 28. Con muỗiTh c tr ng qu tr nh c ph n ho doanh nghi p nh n c Vi t Namnh gi c phi u m h nh chi t kh u d ng ti nL i Su t v vai tr c a L i Su t trong vi c huy ng v nHo n Thi n Vi c Ho ch nh Chi n L c Marketing Xu t Kh u L m S n C a T ng C ng Ty L m Nghi p Vi t NamCong van so 4926 ve lay y kien mau Bieu trung nganh tu phap