GIÁO TRÌNH QUẢN lý dữ LIỆU TRONG NGHIÊN cứu môi TRƯỜNG

Giáo trình quản dữ liệu trong nghiên cứu môi trường

Giáo trình quản lý dữ liệu trong nghiên cứu môi trường
... kế sở liệu hay thân liệu IV Quản sở liệu Trong thực tế, liệu nhập đợc vào sở liệu, liệu cần phải đợc quản Quản liệu trình bao gồm nhiều giai đoạn, từ việc kiểm soát trình nhập liệu, ... Versionliệu nghiên cứu môi trờng 1) Thông tin liệu (Metadata), bao gồm tất văn liệu, chuyên khảo hay tài liệu dạng mô tả liên quan đến khu vực nghiên cứu đối tợng nghiên cứu Các liệu dạng đợc gọi liệu ... Versionliệu nghiên cứu môi trờng Chơng Cơ sở liệu nghiên cứu môi trờng I Hiện trạng quản liệu Nhìn chung, vấn đề thu thập, lu trữ xây dựng sở liệu thờng đợc triển khai thực khuôn khổ chơng trình...
 • 34
 • 119
 • 0

Quản dữ liệu trong nghiên cứu môi trường - Chương 4 ppsx

Quản lý dữ liệu trong nghiên cứu môi trường - Chương 4 ppsx
... phép quản sở liệu máy tính http://www.ebook.edu.vn - 29 Tài liệu giảng dạy môn Tin học môi truờng Khoa Môi trờng, Trờng đại học khoa học tự nhiên Nguyễn Hồng Phơng Quản liệu nghiên cứu môi ... sở liệu, liệu cần phải đợc quản Quản liệu trình bao gồm nhiều giai đoạn, từ việc kiểm soát trình nhập liệu, mô tả sở liệu đến việc lu liệu Việc tiêu phí nhiều tiền cho công tác lấy số liệu ... học khoa học tự nhiên Nguyễn Hồng Phơng Quản liệu nghiên cứu môi trờng Thu thập liệu Thu thập liệu bớc quan trọng chơng trình giám sát môi trờng Dữ liệu đợc thu thập dới dạng bảng ghi chép...
 • 15
 • 152
 • 1

Quản dữ liệu trong nghiên cứu môi trường - Chương 3 ppsx

Quản lý dữ liệu trong nghiên cứu môi trường - Chương 3 ppsx
... Phơng Quản liệu nghiên cứu môi trờng khai thác liệu cách hay cách khác Các th mục metadata, với công cụ tìm kiếm nhanh hiệu luôn giúp ngời sử dụng liệu tìm khai thác liệu loại Thậm chí liệu ... dụng tập liệu Những hạn chế áp dụng cho việc sử dụng tập liệu Tập liệu Mô tả Tên vùng địa Đa giác địa liệu Truy cập liệu http://www.ebook.edu.vn - 15 Tài liệu giảng dạy môn Tin học môi truờng ... môi truờng Khoa Môi trờng, Trờng đại học khoa học tự nhiên Nguyễn Hồng Phơng Quản liệu nghiên cứu môi trờng Truyền thống Mô tả bớc xử đợc áp dụng trình xây dựng tập liệu Độ xác vị trí...
 • 6
 • 134
 • 2

Quản dữ liệu trong nghiên cứu môi trường - Chương 2 pptx

Quản lý dữ liệu trong nghiên cứu môi trường - Chương 2 pptx
... Phơng Quản liệu nghiên cứu môi trờng 1) Thông tin liệu (Metadata), bao gồm tất văn liệu, chuyên khảo hay tài liệu dạng mô tả liên quan đến khu vực nghiên cứu đối tợng nghiên cứu Các liệu dạng ... http://www.ebook.edu.vn - 11 Tài liệu giảng dạy môn Tin học môi truờng Khoa Môi trờng, Trờng đại học khoa học tự nhiên Nguyễn Hồng Phơng Quản liệu nghiên cứu môi trờng cập tối đa tới liệu Các liệu dạng ... khuôn dạng liệu 2) Dữ liệu thực (Actual Data), bao gồm liệu đo đạc quan trắc đợc khu vực nghiên cứu; 3) Dữ liệu không gian (Spatial Data), bao gồm t liệu ảnh, đồ, sơ đồ, đồ thị sản phẩm liệu thứ...
 • 4
 • 100
 • 1

Quản dữ liệu trong nghiên cứu môi trường - Chương 1 potx

Quản lý dữ liệu trong nghiên cứu môi trường - Chương 1 potx
... quản liệu toàn giới Một sở liệu đuợc định nghĩa tập hợp liệu đối tợng cần đợc quản lu trữ theo chế thống nhất, nhằm thực chức sau cách tối u: - Mô tả liệu; - Cập nhật liệu; - Tìm kiếm liệu; ... Phơng Quản liệu nghiên cứu môi trờng ứng dụng A Hệ quản trị CSDL ứng dụng B Hệ điều hành CSDL ứng dụng C Hình Cơ sở liệu hệ quản trị sở liệu Nhìn chung, việc xây dựng hệ quản trị liệu dựa ... Nguyễn Hồng Phơng Quản liệu nghiên cứu môi trờng Quá trình quản liệu vợt xa khuôn khổ ứng dụng hệ điều hành máy tính Năm 19 59, hội nghị quốc tế ngôn ngữ cho hệ thống liệu (CODASYL), lần...
 • 8
 • 138
 • 0

Giáo trình - Tiếp cận hệ thống trong nghiên cứu môi trường và phát triển - chương 2 docx

Giáo trình - Tiếp cận hệ thống trong nghiên cứu môi trường và phát triển - chương 2 docx
... đề môi trường phát triển - hệ thống mềm nửa mềm Phân tích hệ thống phương pháp, công cụ cụ thể tiếp cận hệ thống sử dụng 2. 2 Các hướng tiếp cận hệ thống Có hai hướng tiếp cận vấn đề thực nghiên ... vào hệ thống - đầu - từ bên rời khỏi hệ thống môi trường Khi nói đến bên bên hệ thống, cần phân biệt hệ thống môi trường Hệ thống môi trường dược phân biệt ranh giới gọi ranh giới hệ thống Ví ... hệ thống thành phần xem phụ hệ (hay phân hệ hay hệ thống con) thượng hệ mà chúng tạo Ngược lại, hệ thống lớn bao gồm phụ hệ xem siêu hệ thống hay thượng hệ phụ hệ Nếu coi thượng hệ (siêu hệ thống) ...
 • 22
 • 259
 • 0

Giáo trình - Tiếp cận hệ thống trong nghiên cứu môi trường và phát triển - chương 1 pptx

Giáo trình - Tiếp cận hệ thống trong nghiên cứu môi trường và phát triển - chương 1 pptx
... phương pháp để giải vấn đề, tiếp cận hệ thống ứng dụng phát triển Những lý cho thấy tiếp cận hệ thống lại phát triển mạnh gắn với lĩnh vực nghiên cứu môi trường phát triển - mảnh đất đa dạng đòi hỏi ... 19 ] Như vậy, năm đầu kỷ 21 đánh dấu bước phát triển ứng dụng ạt tiếp cận hệ thống vào hệ sản xuất, vào nghiên cứu phát triển Mỗi bước phát triển đòi hỏi lý thuyết hệ thống phải hoàn thiện thêm ... hệ hệ (thượng hệ hệ thống cấp bậc cao mà hệ xét phân hệ nó) Không có sơ đồ phân loại hệ thống coi khuôn 14 mẫu thường hệ thống giống hệ thống kinh tế Đôi người ta phân biệt hệ thống sống hệ thống...
 • 35
 • 229
 • 0

Hướng dẫn sử dụng phần mềm SPSS 16.0 để phân tích, xử dữ liệu trong nghiên cứu Marketing

Hướng dẫn sử dụng phần mềm SPSS 16.0 để phân tích, xử lý dữ liệu trong nghiên cứu Marketing
... đo sử dụng số đánh dấu (mã số) để phân loại đối tượng sử dụng ký hiệu để phân biệt nhận dạng đối tượng Thang đo biểu danh hay thang đo danh nghĩa ý nghĩa mặt lượng ký hiệu số Trong nghiên cứu Marketing, ... thông tin độ tuổi bệnh nhân, sử dụng thang đo tỷ lệ (dùng xác số tuổi bệnh nhân: 52, 67, hay 81 tuổi…) Đến xử số liệu, nhà nghiên cứu lại muốn sử dụng nhóm tuổi để phân tích viết báo cáo: < 30 ... chỉnh liệu Thủ tục tính toán sử dụng nhiều phân tích số liệu Đặc biệt đề tài có sử dụng phân tích nhân tố để gom nhóm CÁCH THỨC TIẾN HÀNH LỆNH FREQUENCIES TÍNH TẦN SỐ Tính tần số áp dụng cho...
 • 48
 • 3,492
 • 39

Giáo trình quản tổng hợp tài nguyên và môi trường

Giáo trình quản lý tổng hợp tài nguyên và môi trường
... hội 1.4 QUẢN LÝ TỔNG HỢP TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG 1.4.1 Tổng quan quản tổng hợp Quản tổng hợp quan điểm quản mới, đời để thay cho quan điểm quản theo tập quán nhằm giải cách tổng thể ... Tuy vậy, hiểu quản tổng hợp lưu vực sông hay quản tổng hợp tài nguyên môi trường theo lưu vực sông hợp tác quản khai thác sử dụng nguồn tài nguyên có lưu vực cách hợp lý, công để đạt ... tường Chính Phủ quản tổng hợp tài nguyên bảo vệ môi trường biển, hải đảo [6] có đề cập đến nguyên tắc quản tổng hợp tài nguyên môi trường biển, hải đảo, gồm: • Bảo đảm quản thống nhất,...
 • 106
 • 990
 • 11

Xem thêm