Giáo trình Hóa học biển

Giáo trình hóa học: Biến đổi đẳng áp để hóa lỏng thành phần khí tự nhiên phần 1 potx

Giáo trình hóa học: Biến đổi đẳng áp để hóa lỏng thành phần khí tự nhiên phần 1 potx
... hoá lỏng theo thứ tự thành phần Bằng cách tiết lu cho bay thành phần khí thiên nhiên đợc làm lạnh dần đến 12 0oK hoá lỏng phần qua tiết lu Hiện nhiều nhà máy hoá lỏng khí thiên nhiên có suất lớn ... thiết bị xả khí không ngng 19 Chuyên chở khí lỏng với áp suất khí đợc gọi chuyên chở khí lỏng đợc làm lạnh hoàn toàn áp suất bình cao áp suất khí tối đa 0,3 bar Nhiệt độ khí hoá lỏng bình gần ... tái hoá lỏng khí thiên nhiên Trên sơ đồ này, phần lỏng hoá đợc máy nén hút nén lên áp suất nhiệt độ cao, sau đa vào bình tái ngng tụ để ngng lại thành lỏng, lỏng đợc tiết lu để giảm áp suất nhiệt...
 • 10
 • 72
 • 0

Giáo trình hóa học: Biến đổi đẳng áp để hóa lỏng thành phần khí tự nhiên phần 2 pot

Giáo trình hóa học: Biến đổi đẳng áp để hóa lỏng thành phần khí tự nhiên phần 2 pot
... rắn thép nhiệt độ gia công khác Thành phần, % C Cr Ni Mo 0 ,2 0,18 0,10 01,3 0 ,24 0 ,21 0,15 1,33 1,8 3,43 4,95 3,65 0 ,23 0 ,26 0,03 0,04 %C bề mặt 1,03 0,96 0, 92 Sau 57 51,5 50,5 48,5 Độ rắn HRc ... thờng sử dụng CO2 lỏng để làm lạnh Phơng pháp làm lạnh thực từ bên Thanh thép tiện đợc bố trí lổ phía đến vị trí dao cắt volframcacbit để CO2 lỏng chảy đến bay làm lạnh dao Hơi CO2 thoát qua lổ ... độ ẩm 1% 1 .2. 9 ứng dụng xây dựng 1 .2. 9.1 Làm lạnh bê tông đập chắn nớc Quá trình kết rắn bê tông gắn liền với trình toả nhiệt, nhiệt hydrat hoá tuỳ theo thành phần xi măng đạt từ 25 0 đến 500...
 • 10
 • 86
 • 0

Giáo trình hóa học: Biến đổi đẳng áp để hóa lỏng thành phần khí tự nhiên phần 3 ppsx

Giáo trình hóa học: Biến đổi đẳng áp để hóa lỏng thành phần khí tự nhiên phần 3 ppsx
... với ôtô áp suất thay đổi không đáng kể bỏ qua Đối với động máy bay áp suất làm việc thay đổi đáng kể, tuỳ thuộc vào độ cao độ cao ngang mực nớc biển áp suất khí 760mmHg, độ cao 20 km áp suất ... căng, đợc nhúng nớc nóng 60 ữ 80oC sau đợc rửa nớc Một phơng pháp cho hiệu tơng tự nhúng sợi vào amôniắc lỏng sôi áp suất thờng -33 oC Hơi amôniắc đợc thu hồi lại máy nén lạnh 1.2.11 ứng dụng khác ... bay quân Để thử nghiệm vận hành máy bay Concorde Anh Pháp xây dựng phòng thử nghiệm thay đổi nhiệt độ tiến hành thí nghiệm học nhiệt học nhiệt độ không khí điều chỉnh từ 150oC đến -35 oC Thiết...
 • 10
 • 77
 • 0

Giáo trình hóa học: Biến đổi đẳng áp để hóa lỏng thành phần khí tự nhiên phần 4 ppsx

Giáo trình hóa học: Biến đổi đẳng áp để hóa lỏng thành phần khí tự nhiên phần 4 ppsx
... silicon sealant để làm kín khe hở lắp ghép Do có biến động nhiệt độ nên áp suất kho thay đổi, để cân áp bên bên kho, ngời ta gắn tờng van thông áp Nếu van thông áp áp suất kho thay đổi khó khăn ... Từ 20 đến 100 - Từ 100 đến 40 0 - Hơn 40 0 55 T 0,5 040 ,60 0,7 040 ,75 0,7 540 ,80 0,8 040 ,85 Bảng 2-7 dới giới thiệu kích thớc kho lạnh PANEL bảo ngành thuỷ sản Việt Nam dùng để tham khảo, hàng qui chuẩn ... Thịt gia lạnh kết đông giá treo công ten nơ 0,38 0 ,45 0,70 0,80 0,27 0,6 040 ,65 0 ,45 0,70 0,26 0,38 0,30 0 ,44 0,38 0,30 0,31 0,32 0,30 0,30 0,32 0 ,40 0,30 0,20 2.2.2.2 Diện tích chất tải Diện tích...
 • 10
 • 65
 • 0

Giáo trình hóa học: Biến đổi đẳng áp để hóa lỏng thành phần khí tự nhiên phần 5 pps

Giáo trình hóa học: Biến đổi đẳng áp để hóa lỏng thành phần khí tự nhiên phần 5 pps
... khoảng 50 mm, vừa đảm bảo thuận lợi lại nhng ngời vào che kín (hình 2-9) 150 00 150 00 6000 17000 270m2 kho lạnh bảo quản -20 ữ - 25 C 150 00 200m2 kho lạnh bảo quản -20 ữ - 25 C phòng đệm ữ -5 C 150 00 ... biện pháp khác nhau: 58 + Sử dụng quạt tạo khí ngăn chặn trao đổi không khí bên bên + Làm cửa đôi: Cửa vào kho lạnh có 02 lớp riêng biệt làm cho không khí bên không thông với bên Phơng pháp bất ... đợc bị cháy, hỏng quạt Để xả tuyết cho dàn lạnh ngời ta thờng sử dụng phơng pháp sau a) Dùng gas nóng: Phơng pháp hiệu trình cấp nhiệt xả băng thực từ bên Tuy nhiên, phơng pháp xả băng gas nóng...
 • 10
 • 85
 • 0

Giáo trình HÓA HỌC BIỂN

Giáo trình HÓA HỌC BIỂN
... tả tóm lƣợc nét hính trình Hình 1.2: Tóm lƣợc trình thành tạo cation nƣớc biển 1.3 TƢƠNG TÁC HOÁ HỌC CỦA BIỂN Tƣơng tác hoá học biển trình trao đổi chất hợp phần hoá học biển với khác hành tinh ... nhau, trình vật lý, động lực, sinh-hoá học xảy với quy mô Những đặc tính làm cho thành phần hoá học nƣớc biển đa dạng, phức tạp có đặc thù Đó Sự phong phú thành phần hoá học nƣớc biển Nƣớc biển ... Chƣơng THÀNH PHẦN HOÁ HỌC NƢỚC BIỂN 1.1 ĐẶC ĐIỂM CHUNG THÀNH PHẦN HOÁ HỌC NƢỚC BIỂN 1.1.1 Các nguyên tố hoá học tồn nƣớc biển Nhìn cốc nƣớc biển lấy khơi, tƣởng chừng nhƣ đó, nhƣng...
 • 145
 • 47
 • 0

Giáo trình Hóa học biển

Giáo trình Hóa học biển
... tả tóm lƣợc nét hính trình Hình 1.2: Tóm lƣợc trình thành tạo cation nƣớc biển 1.3 TƢƠNG TÁC HOÁ HỌC CỦA BIỂN Tƣơng tác hoá học biển trình trao đổi chất hợp phần hoá học biển với khác hành tinh ... nhau, trình vật lý, động lực, sinh-hoá học xảy với quy mô Những đặc tính làm cho thành phần hoá học nƣớc biển đa dạng, phức tạp có đặc thù Đó Sự phong phú thành phần hoá học nƣớc biển Nƣớc biển ... Chƣơng THÀNH PHẦN HOÁ HỌC NƢỚC BIỂN 1.1 ĐẶC ĐIỂM CHUNG THÀNH PHẦN HOÁ HỌC NƢỚC BIỂN 1.1.1 Các nguyên tố hoá học tồn nƣớc biển Nhìn cốc nƣớc biển lấy khơi, tƣởng chừng nhƣ đó, nhƣng...
 • 145
 • 184
 • 0

Giáo trình hóa học môi trường

Giáo trình hóa học môi trường
... 10−8−10−7 Sinh học Quang hóa, ngưng tụ ướt H2 × 10−5 Sinh học, quang hóa Quang hóa H2O2 10−8−10−6 Quang hóa Ngưng tụ ướt HO• 10−13−10−10 Quang hóa Quang hóa HO2 •6 10 −10 −9 Quang hóa Quang hóa H2CO ... × 10−4 Sinh học Quang hóa CO ≈ 1,2 × 10−5 Quang hóa, nhân tạo Quang hóa Sinh học Quang hóa N2O × 10 −5 NOx 10−10−10−6 Quang hóa, sấm chớp, nhân tạo Quang hóa HNO3 10−9−10−7 Quang hóa Ngưng tụ ... 10 −10 −7 Quang hóa Quang hóa −11 −8 CS2 10−9−10−8 Nhân tạo, sinh học Quang hóa OCS 10−8 Nhân tạo, sinh học, quang hóa Quang hóa SO2 ≈ × 10−8 Nhân tạo, quang hóa, núi lửa Quang hóa CCl2F2 2,8...
 • 35
 • 932
 • 3

Giáo trình hóa học môi trường phần 1

Giáo trình hóa học môi trường phần 1
... : 21 O : 29 Si : 29,5 H : 11 O : 23,2 C : 39 O : 0,8 Si : 14 Al : 8,2 Cl : 1, 94 Ar : 1, 3 H : 6,6 C : 0,3 Mg : 14 Fe : 5,0 Na : 1, 05 C : 9,3 ì 10 3 N : 0,5 Ne : 0,2 S : 2,9 Ca : 3,6 Mg : 0 ,13 Ne ... 0 ,13 Ne : 1, 3 ì 10 3 Ca : 0,4 Fe : 0 ,1 Ni : 2,4 Na : 2,8 S : 0,09 Kr : 0,45 ì 10 3 K : 0,2 Si : 0,07 Ca : 2 ,1 K : 2,6 Ca : 0,048 He : 72 ì 10 6 Si : 0 ,1 P : 0 ,1 N : 0,06 Al : 1, 8 Mg : 2 ,1 K : 0,039 ... tri 15 0 triu km Cu trỳc chớnh ca Trỏi t (Hỡnh 1. 1) rt ớt thay i t nm gn õy B dy (Km) i dng 10 V lc a V i dng 60 40 V Lp ph trờn 10 00 2900 400 510 0 6370 Lp ph Ngoi Trong Vựng chuyn tip Nhõn 10 00...
 • 9
 • 635
 • 13

Giáo trình hóa học môi trường phần 2

Giáo trình hóa học môi trường phần 2
... N2O5 NO3 hν hν O2 NO O3 O2 HO2 OH RO2 RO hay hay RH N2O5 R H2O + M M NO2 hν O M O3 O O2 M HNO3 OH hν RCO-O2 + M H2O N2O4 H2O N2O3 H2O HNO2 M RCO-O2 RCO-O2-NO2 (PANs) Hình 2. 8 Các chuyển hóa hóa ... NO2 + NO → N2O3 N2O3 + 2H2SO4 → 2NOHSO4 + H2O Sản phẩm phản ứng bể sục phân hủy hệ thống phân hủy tái tạo lại H2SO4: 2NOHSO4 + 1/2O2 + H2O → 2H2SO4 + 2NO2 NO2 tạo thành HNO3 bể phản ứng: 3NO2 ... CO2 CH4 CH3 hay O2 + M H2O O∗ OH CH3O2 M CH3O O2 NO HCHO HCO HO2 hν H (λ < 340 nm) CO CO2 O2 H2O O3 O3 O2∗ O M hν hν M M + O2 (λ < 310 nm) (λ < 430 nm) O2 + M O2 NO2 Hình 2. 9 Các phản ứng oxy hóa...
 • 35
 • 494
 • 5

Giáo trình hóa học môi trường phần 3

Giáo trình hóa học môi trường phần 3
... quỏt l C4H10O3N xy nh sau: C4H10O3N + 4,25O2 4CO2 + 3, 5H2O + NH3 Khi i vo cỏc ngun nc NH3 hoc NH4+ b vi khun oxy húa thnh nitrit (NO2 ) v sau ú thnh nitrat (NO3): Nitrosomonas NH4+ + 3/ 2O2 ... c (ch yu vi khun Rhizobium): 3{ CH2O} + 2N2 + 3H2O + 4H+ 3CO2 + 4NH4+ N2 khớ quyn Cỏc phn ng to NO3 khớ quyn C nh m vi sinh vt nitrat húa nitrat húa NO3 N2O Hỡnh 3. 6 Chu trỡnh Nit [8] Nit cht ... 30 Tricloetylen Tetracloetylen mg/l mg/l 0,05 0,02 0 ,3 0,1 0 ,3 0,1 31 Coliform MPN/100 ml 5000 10000 32 Tng hot phúng x Bq/l 0,1 0,1 33 Tng hot phúng x Bq/l 1,0 1,0 Chỳ thớch: Nc thi cụng...
 • 35
 • 450
 • 2

Giáo trình hóa học môi trường phần 4

Giáo trình hóa học môi trường phần 4
... hai trình: trình khoáng hóa trình mùn hóa • Quá trình khoáng hóa Khoáng hóa trình phân hủy hợp chất hữu để tạo thành chất vô đơn giản, muối khoáng, khí CO2, H2S, NH3, H2O • Quá trình mùn hóa ... nhiễm môi trường Nói chung, bón phân hóa học vào đất, có phần phân trồng sử dụng, phần giữ lại đất bị hấp phụ chuyển hóa hóa học, phần bị rửa trôi vào nguồn nước mặt hay ngấm vào nguồn nước ngầm phần ... thành phần tính chất đất tạo thành 4. 2.1 Các thành phần vô đất Các chất rắn vô thành phần chủ yếu đất, chiếm 97 - 98% đất khô [ 14] Thành phần nguyên tố hóa học có mặt đất trình bày Bảng 4. 1 Năm...
 • 15
 • 346
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình hóa học vô cơgiáo trình hóa học hữu cơgiáo trình hóa học phân tíchgiáo trình hóa học dầu mỏgiáo trình hóa học dầu khígiáo trình hóa học 10giáo trình hóa học 9giáo trình hóa học nanogiáo trình hóa học nướcgiáo trình hóa học đại cươnggiáo trình hóa học phân tích tìm hiểu hóa học phân tíchgiáo trình hóa học 12giáo trình hóa hoc 8giáo trình hóa học 11giáo trình hóa học 10 cơ bảnĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài giảng Quản trị công nghệbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 12. Phân bón hoá họcKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 43. Rễ cây