Mác Lênin và câu hỏi ôn

Đề cương ôn tập môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin Những câu hỏi quan trọng nhất

Đề cương ôn tập môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin Những câu hỏi quan trọng nhất
... tắc chủ nghĩa Mác – Lenin vấn đề dân tộc Ý nghĩa việc nghiên cứu vấn đề việc đề sách dân tộc Đảng nhà nước ta ? TL: - Cùng với vấn đề giai cấp,vấn đề dân tộc luon nội dung quan trọng có ý nghĩa ... ta thấy môn học trường khác nhau, riêng, môn có cách giảng, cách dạy riêng tất môn có chung tất môn học có hoạt động học hoạt động dạy có chủ thể thầy trò có không gian lớp học - Qua công tác ... hội chủ nghĩa Giải vấn đề dân tộc vấn đề có ý nghĩa định đến ổn định, phát triển hay khủng hoảng tan rã quốc gia dân tộc - Theo quan điểm chủ nghĩa mác – lenin, vấn đề dân tộc phận vấn đề chung...
 • 26
 • 409
 • 10

Tài liệu câu hỏi ôn tập C++

Tài liệu và câu hỏi ôn tập C++
... int Dữ liệu đầu vào phải vào số nguyên ld Vào giá trị kiểu long, biến tương ứng trỏ kiểu long Dữ liệu đầu vào phải vào số nguyên o Vào giá trị kiểu int hệ 8, biến tương ứng trỏ kiểu int Dữ liệu ... đầu vào phải vào số nguyên hệ lo Vào giá trị kiểu long hệ 8, biến tương ứng trỏ kiểu long Dữ liệu đầu vào phải vào số nguyên hệ x Vào giá trị kiểu int hệ 16, biến tương ứng trỏ kiểu int Dữ liệu ... đầu vào phải vào số nguyên hệ 16 lx Vào giá trị kiểu long hệ 16, biến tương ứng trỏ kiểu long Dữ liệu đầu vào phải vào số nguyên hệ 16 f hay Vào giá trị kiểu float, biến tương ứng e trỏ float, liệu...
 • 196
 • 743
 • 3

Giáo trình câu hỏi ôn thi môn chế tạo phôi

Giáo trình và câu hỏi ôn thi môn chế tạo phôi
... nớc Giáo trình: Công nghệ tạo phôI nâng cao 60 b) Kết cấu khuôn lõi: Cấu tạo khuôn kim loại tùy thuộc vào vật đúc Đối với vật đúc đơn giản, khuôn thờng đợc làm nửa tơng ứng với hòm khuôn dới ... dụng nhiều ngành công nghiệp dầu khí, thuỷ lợi, xây dựng Chúng đợc chia thành nhóm: Giáo trình: Công nghệ tạo phôi nâng cao 31 a/ ống không hàn: loại ống đợc cán từ phôi thỏi ban đầu có đờng ... điều 30 Giáo trình: Công nghệ tạo phôi nâng cao Chơng Tổng quan trình sản xuất cán 3.1 Sản phẩm cán Sản phẩm cán đợc sử dụng rộng rãi tất ngành kinh tế quốc dân nh: Chế tạo máy, cầu đờng, công nghiệp...
 • 18
 • 335
 • 0

Tài liệu PHẦN THỰC HÀNH CÂU HỎI ÔN TẬP LÝ THUYẾT pptx

Tài liệu PHẦN THỰC HÀNH VÀ CÂU HỎI ÔN TẬP LÝ THUYẾT pptx
... xóa tài kho n, r#i ó ( m c th m$c mà ch/ có tài kho n m i c phép s d$ng…) t o l i tài kho n khác, v i User name Password gi ng h t tài kho n tr c Hai tài kho n có hay không? BÀI : QU1N LÝ TÀI ... có nhi u tài kho n (TK qu n tên mi n, TK qu n website…) nhi u ng password c a tài kho n t t b Khi nhân viên qu n tài kho n ngh/ không nên thay i password c a tài kho n ó c Không l u m ... …) Xác nh công c tìm ki*m thông tin Th c hi n tìm ki*m thông tin L u tr@ thông tin v%a tìm 'c Sau ây b c sau ã xác nh n i dung thông tin c n tìm: A S9 D:NG CÔNG C: TÌM KI;M Có nhi u công c$ tìm...
 • 61
 • 339
 • 0

Đề cương ôn tập câu hỏi ôn tập môn tư tưởng hồ chí minh potx

Đề cương ôn tập và câu hỏi ôn tập môn tư tưởng hồ chí minh potx
... Đề cơng ôn tập môn t tởng Hồ Chí Minh Câu 1: Trình by nguồn gốc v trình hình thnh t tởng Hồ Chí Minh? Nguồn gốc hình thnh t tởng Hồ Chí Minh T tởng Hồ Chí Minh l sản phẩm kết ... Việt Nam 77 năm qua? Câu 3: Trình by nội dung t tởng Hồ Chí Minh vấn đề dân tộc? Vận dụng t tởng Hồ Chí Minh vấn đề dân tộc công đổi nay? a Những nội dung t tởng Hồ Chí Minh vấn đề dân tộc Dân tộc ... vọng cho ngời đấu tranh không khoan nhợng để loại bỏ bất công, bất bình đẳng khỏi trái đất ny Câu2 : Điều kiện xã hội hình thnh t tởng Hồ Chí Minh? Vai trò t tởng Hồ Chí Minh nghiệp lãnh đạo Đảng...
 • 31
 • 1,440
 • 19

Bộ để thi câu hỏi ôn tập quản trị logistics kinh doanh

Bộ để thi và câu hỏi ôn tập quản trị logistics kinh doanh
... ngành logistics kinh doanh toàn cầu? ·Tính TYKQ ·Nhận thức tương lai Mô tả trình quản trị logistics doanh nghiệp? Phân tích nội dung hoạt động logistics đóng góp hoạt động vào lợi ích gia tăng doanh ... dụng máy tính điện tử quản trị thông tin logistics ? Lấy ví dụ minh họa? ·Đặc điểm 2,5 ·Tác dụng 1,5 ·Ví dụ 1,0 34.Hệ thống thông tin logistics đóng góp vào mục tiêu quản trị logistics ? Phân tích ... loại logistics. Ví dụ trình phát triển logistics Việt Nam Câu 2: Sơ đồ mô hình công việc LIS( hệ thống thông tin logistics) Ví dụ ứng dụng áp dụng hệ thống thông tin doanh nghiệp cụ thể Đề 9: Câu...
 • 17
 • 2,190
 • 2

chủ nghĩa mac-lenin hội chủ nghĩa thời ký quá độ lên xã hội chủ nghĩa ở việt nam

chủ nghĩa mac-lenin và xã hội chủ nghĩa và thời ký quá độ lên xã hội chủ nghĩa ở việt nam
... sở vật chất kó thuật , lực lượng sản xuất phàt triển nhằm tạo tiền đề vật chất cho Chủ Nghóa Hội đời Chính độ trực tiếp lên Chủ Nghóa Hội mà phải lấy mô hình gián tiếp lên Chủ Nghóa Hội ... hoá kinh tế Hội Chủ Nghóa đực chứng minh đắn Sau sụp đổ Liên Xô nước Đông u nước Hội Chủ Nghóa lại thay đổi đường lối phát triển kinh tế hội Việt Nam ,để nâng cao trình độ hôih hoá ... Hội Chủ Nghóa mà tong văn kiện đại hội Đảng toànn quốc lần thứ VIII, IX dưa mở cửa kinh tế phải nói đề án kinh tế trò “Lý luận Lênin Chủ Nghóa Tư Bản Nhà Nước thời kỳ độ lên Chủ Nghóa Hội...
 • 35
 • 230
 • 0

Bài tập trắc nghiệm câu hỏi ôn tập Hóa Sinh 1 Ngành Y, Dược

Bài tập trắc nghiệm và câu hỏi ôn tập Hóa Sinh 1 Ngành Y, Dược
... tới gam? A 10 -13 B 10 -17 C 10 -19 D 10 - 21 E 10 -23 ĐIỀN VÀO CHỖ TRÓNG TRONG CÁC CÂU SAU CHO HOÀN THIÊN Câu 20: Dị hóa đồng hóa phạm trù mặt……?… ……? … trình chuyển hóa chất Câu 21: Dị hóa trình……?… ... cứu ……? a 11 a c 12 a 3.a 13 b b 14 a 5.a 15 a a 16 a b 17 e b 18 e b 19 b 10 b 11 Đáp án phần điền khuyết:: Câu 20: Mâu thuẩn – thống Câu 21: Phân giải – sản phẩm Câu 22: Năng lượng Câu 23: Nhiệt ... số bệnh mà trước ta không chữa E Mọi bệnh tật trị thuốc từ sinh phẩu sản xuất công nghệ sinh học c c b b d b c a e 10 b 11 d 12 c 13 b 14 c 15 d 16 b 17 d 18 d 19 b 20 e 21 a 22 c 23 e 24 e 25...
 • 82
 • 6,480
 • 21

phần thực hành câu hỏi ôn tập lý thuyết mạng máy tính - tài liệu, ebook, giáo trình

phần thực hành và câu hỏi ôn tập lý thuyết mạng máy tính - tài liệu, ebook, giáo trình
... Tóm tắt tài liệu Phần thực hành câu hỏi ôn tập thuyết Mạng máy tính, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD m tra lại quyền truy cập folder với tài khoản Hv1 Hv2 CẤP ... thể: - Cài đặt máy in - Chia sẻ máy in - Cấu hình quản máy in Giới thiệu - Máy in: có loại o Local (cục bộ): gắn trực tiếp với máy thông qua port vật o Netw ork (mạng) : máy in kết nối thông ... cần) - Đặt tên cho máy in 3.2 Chia sẻ Các bước chia sẻ máy in mạng: - Chọn máy in muốn chia sẻ chọn Properties - Chọn Sharing Trả lời câu hỏi sau: Vì phòng thực hành, bạn truy cập vào Server máy...
 • 2
 • 251
 • 1

Bài tập câu hỏi ôn tập môn hóa kĩ môi trường 2

Bài tập và câu hỏi ôn tập môn hóa kĩ môi trường 2
... định? 420 A.BAT/BEP 421 B.BAP/BEF 396 23 23 422 423 C.BEF/BAT D.BET/BAF 424 425 426 427 428 429 430 431 71.Ngưỡng đợc Tetrodotoxin A.0,5-2ug B.0,5-2mg C .2, 5-4mg D .2, 5-4ug 12/ 17 /20 12 4 32 24 24 433 ... cam 24 9 23 7 16 16 25 0 25 1 12/ 17 /20 12 2 52 253 25 4 25 5 25 6 25 7 Câu 48: chì gây đợc quan thể –a/ mắt da –b/ thần kinh sinh sản –c/trên máu, bào thai mợi tiết –d/ tất bợ phận 25 8 25 9 26 0 26 1 26 2 ... Tất 28 7 28 8 Câu 53: Lượng crơm nước uống tối đa EPA khuyến cáo bao nhiêu? 28 9 A.100μg/Lít 29 0 B.150μg/Lít 29 1 C .20 0μg/Lít 29 2 D.10μg/Lít 12/ 17 /20 12 293 10 29 4 18 18 29 5 29 6 29 7 29 8 29 9 300 Câu...
 • 29
 • 563
 • 0

Tổng hợp đề thi câu hỏi ôn tập môn Quản trị học

Tổng hợp đề thi và câu hỏi ôn tập môn Quản trị học
... Đề thi lớp K19_Đ5_Cô Nguyễn Thị Bích Châm Đề thi (cô Châm 30.5.2010) K19N2 Câu 1: Các nguyên tắc trường phái quản trị khoa học? nguyên tắc phù hợp môi trường nay? điểm không phù hợp gì? Câu ... Đại) Thời gian thi 60 - 75 phút (2 -3 câu, thi đề mở) Khái niệm Quản trị Hãy lấy ví dụ thực tiễn để minh họa nội dung mà khái niệm quản trị đề cập Tại nói quản trị vừa mang tính khoa học vừa mang ... cầu: Bạn mô tả ngắn gọn vấn đề anh D gặp phải gì? Dựa vào kiến thức học bạn gợi ý giải pháp giúp anh D khắc phục khó khăn gặp phải -CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN QUẢN TRỊ - lớp QT Đêm3k18 (Thầy...
 • 6
 • 498
 • 2

Bài tập vận dụng Câu hỏi ôn tập Thống kê kinh tế xã hội

Bài tập vận dụng và Câu hỏi ôn tập Thống kê kinh tế xã hội
... hỏi ôn tập 1) Nêu giải thích đối tượng nghiên cứu thống kinh tế 2) Nêu quan điểm cá nhân vai trò thống kinh tế quản lý kinh tế hội nghiên cứu khoa học 3) Phân biệt khoa học thống với ... Xác định cấu nhận xét chuyển dịch cấu kinh tế quốc qia A giai đoạn b) Tính tiêu phản ánh tăng trưởng kinh tế quốc gia A giai đoạn Bài số 10 Có số liệu thống giả định nước A sau: Chỉ tiêu Trị ... động thống nhà nước (họat động ngành Thống kê) 4) Họat động sản xuất gì? Lấy ví dụ minh họa 5) Nêu nguyên tắc nội dung phân khu vực thể chế 6) Nêu nguyên tắc nội dung phân ngành kinh tế 7)...
 • 5
 • 581
 • 10

Tổng hợp toàn bộ ngân hàng Đề thi câu hỏi ôn tập môn Quản trị học Đại học thương mại.

Tổng hợp toàn bộ ngân hàng Đề thi và câu hỏi ôn tập môn Quản trị học Đại học thương mại.
... soát Câu 3: tập tình kiểm soát Đề thi quản trị học khoa B ngày 6/1/2010 Đề 12: Câu1 hân tích khái niệm tầm quan trọng thông tin quản trị Quản trị doanh nghiệp cần ý thu thập loại thông tin công ... đột Lấy ví dụ minh họa câu tập tình hiệu sách ông Nam đề khoa H (quản trị học) câu 1: phân tích khái niệm quản trị, bình luận câu ' quản trị khoa học, nghệ thuật, nghề" câu 2: phân tích khái niệm ... nghiệp thương mại Việt Nam Câu 3: tình Trọng Bình Đề thi Quản Trị Học ngày 06/01/09 Câu1 phân tích nhân tố ảnh hưởng đến định quản trị? tại nói định quản trị vừa khoa học vừa nghệ thuật? Câu giai...
 • 22
 • 457
 • 0

Giáo trình nghiệp vụ thuế (lý thuyết, bài tập, đáp án câu hỏi ôn tập)

Giáo trình nghiệp vụ thuế (lý thuyết, bài tập, đáp án và câu hỏi ôn tập)
... khẩu, Thuế nhập khẩu, Thuế tiêu thụ đặc biệt - Thuế đánh vào thu nhập như: Thuế thu nhập doanh nghiệp, Thuế thu nhập cá nhân - Thuế đánh vào tài sản: Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp - Thuế đánh vào ... tiếp vào thu nhập 1.3.2 Phân loại theo đối tượng chịu Thuế - Thuế đánh vào hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ như: Thuế môn bài, Thuế giá trị gia tăng - Thuế đánh vào sản phẩm hàng hóa như: Thuế ... quan thuế Năm toán thuế tính theo năm dương lịch Thời hạn nộp toán thuế chậm không 60 ngày, kể từ ngày 31 tháng 12 năm toán thuế - Cơ sở có hàng hóa gia công sở nhận gia công phải toán thuế với...
 • 156
 • 221
 • 0

Xem thêm