skkn ứng dụng tích phân

SKKN Ứng dụng tích phân để giải bài tập tĩnh điện

SKKN Ứng dụng tích phân để giải bài tập tĩnh điện
... A λ B X λ B X Z M B – BÀI TẬP VỀ MẶT TÍCH ĐIỆN Bài 1: Xác định cường độ điện trường điện điểm M nằm trục đĩa tròn bán kính R, tích điện với mật độ điện tích mặt σ > Bài giải: - Chia đĩa thành ... độ điện trường điện gây tâm cung tròn nếu: Cung BC nhiễm điện với mật độ điện tích dài λ > , cung AB CD nhiễm điện với mật độ điện tích dài − λ HD: Sử dụng kết phần cung tròn tích điện áp dụng ... sử phân bố lại điện tích sau ghép hai cung tròn lại với HD: Sử dụng kết phần cung tròn tích điện áp dụng nguyên lí chồng chất điện trường 4kλ ⇒E= ;V = R B2: Một cung tròn mảnh bán kính R tích điện...
 • 21
 • 1,056
 • 6

Ứng dụng tích phân

Ứng dụng tích phân
... Quốc Nghóa Vấn đề 9: TÍNH THỂ TÍCH ① Thể tích vật thể: Thể tích V giới hạn hai mặt phẳng vuông góc với trục hành hai điểm có hành độ x = a ; x = b (a ≤ b) S(x) diện tích thiết diện V vuông góc ... quanh trục Oy y d O c x Bài 2.Tính thể tích vật thể sau: (C ) : x = g( y )  (Oy ) : x =  y = c y = d  d Vy = π ∫  g(y)  dx   c Toán 12 – Tích phân 1) Có đáy tam giác cho y = x, y = ... Toán 12 – Tích phân 1) y = 2x – x2, x + y = 2 2) y = x3 – 12x, y = x2 3) x + y = 1, x + y = –1, x – y = 1, x...
 • 5
 • 504
 • 14

UNG DUNG TICH PHAN

UNG DUNG TICH PHAN
... x2 x2 ;y = 4 33)CĐ CN HN 03: Tính thể tích vật thể tròn xoay tạo hình g/h y=ex;y=1/e;y=e trục tung quay quanh 0y ...
 • 2
 • 273
 • 4

BÀI TẬP ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN

BÀI TẬP ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN
... a)Tính thể tích vật thể tròn xoay tam giác OAB tạo thành quay quanh Ox b)Tìm k để thể tích nhỏ B//Thể tích hình tròn xoay Công thức : Thể tích hình tròn xoay hình thang cong ... thang cong giới  ( C) : y = f ( x )  hạn :  Ox  x = a; x = b  b V= π∫[f ( x )] dx a 1.Tính thể tích hình tròn xoay hình sau tạo thành quay quanh trục Ox: a)y = sinx ; y = ;x = ; x = π/2 b) y ... i)y = x , y = – x, Ox j)y = x2 ,y = – x, Oy k)y = ,y = – 2x + l)y = – x, y = – 2x – x2 2.Tính thể tích hình tròn xoay hình sau tạo thành quay quanh trục Ox: a)y = 3x – x2 ; y = b)y = x2 ; y = 3x...
 • 2
 • 2,035
 • 36

Tích phân _ ung dụng tích phân

Tích phân _ ung dụng tích phân
... 1) Khối A: Tính tích phân I = 12 Tháng 5/2007 x.dx + x VTT Hệ thống tập tích phân- ứng dụng tích phân e 2) Khối B: Tính tích phân I = + ln x ln xdx x 3) Khối D: Tính tích phân I = ln( x ... Tìm họ nguyên hàm hàm số F ( x) = 10 Bài 3: Tính tích phân bất định sau 2) tích phân Bài Tính tích phân phơng pháp phân tích Bài 1: Tính tích phân 2) A = x +1 2x + + 2x 7x x dx dx; B = x ... x Bài Tích phân hàm số vô tỉ Tổ toán : Trờng THPT Bình Giang Tháng 5/2007 VTT Hệ thống tập tích phân- ứng dụng tích phân Bài 1: (Một số tập bản) Tính tích ( x 1).dx I = 7) (ĐHXD HN 1996) phân...
 • 13
 • 380
 • 5

Ung dung tich phan - tinh dien tich (CT co ban).

Ung dung tich phan - tinh dien tich (CT co ban).
... hn bi mt ng cong v trc honh Vớ d 2.Hỡnh phng gii hn bi hai ng cong Vớ d THO LUN NHểM NHểM 1-2 Tớnh din tớch hỡnh phng gii hn bi hai ng y = x3 3x ; y = x v hai ng thng x =-2 ;x=1 NHểM 3-4 Tớnh din ... ng cong y = x3 3x ; y = x v hai ng thng x =-2 ;x=1 NHểM 1-2 Giải: S = (x y x ) x dx 2 Ta có x x = x x x = x = 2, x = 3 Do S = x dx = = x (x ) x dx + x ( x 3 x dx + x x dx ) -2 O -2 ... dx + x ( x 3 x dx + x x dx ) -2 O -2 x dx 2x -1 x4 x4 21 = 2x ữ + 2x ữ 7 15 16 = ữ + ữ = + = + = ( đvdt ) 2 -2 -2 NHểM 3-4 *S= (x ) 3x x dx = x x dx = 2 0 x x dx...
 • 20
 • 746
 • 4

Ung dung tich phan - tinh dien tich

Ung dung tich phan - tinh dien tich
... Tính diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y = x3 , trục hoành đường thẳng x =-1 ; x=2 Giải : Vì x3 ≤ đoạn [-1 ;0] x3 ≥ đoạn [0;2] nên: 2 −1 −1 S = ∫ x dx = ∫ (− x )dx + ∫ x 3dx x S=− x + −1 ... : Pthđgđ : x3 – x = x – x2 ⇔ x3 + x2 – 2x = ⇔ x = -2 ; x = ; x = ∫ x + x − x dx −2 S= x– −2 ( x + x − x)dx + ∫ ( x + x − x)dx ∫ y= S= y = x3 x -x Vậy diện tích hình phẳng : x x x x 2 2 S = ... dấu trị tuyệt đối) S2 S1 S1 = ∫ f ( x)dx −1 S = ∫ [− f ( x)]dx −1 a b c a b S = ∫ [-f(x)]dx + ∫ f(x)dx + ∫ [-f(x)]dx + ∫ f(x)dx 10 y b x) = y y = f( f( x) Củng cố: Cho hai đường cong (C1): y...
 • 11
 • 1,430
 • 21

ứng dụng tích phân để tính diện tích hình phẳng

ứng dụng tích phân để tính diện tích hình phẳng
... động : Các ví dụ áp dụng Hoạt động thầy trò Gv: Cho hs lớp nghiên cứu đề bài: Gọi hs ứng chỗ nêu cách tính S Hs: Cả lớp làm theo dẫn gviên Nội dung dạy Ví dụ 1: Tính S hình phẳng giới hạn  y ... trang 163 sgk + Muốn áp dụng công thức (3) hình phẳng cần tính S phải đầy đủ yếu tố : y = f(x), f(x) liên tục [a ; b] ; y = ; hai đthẳng x = a x = b + Biết dựa vào đồ thị để tính S Bài tập nhà: + ... , Bài 27, 28 sgk – 167  y = ln x  y = 0, x = e + Bài 1: Tính S hình phẳng giới hạn bởi:   x = y3 y = 1, x = + Bài 2: Tính S hình phẳng giới hạn bởi:  5/ Rút kinh nghiệm: ...
 • 3
 • 3,513
 • 52

bài 3: Ứng dụng tích phân để tính diện tích hình phẳng

bài 3: Ứng dụng tích phân để tính diện tích hình phẳng
... ?1 Nhắc lại định lí mối liên hệ diện tích hình thang cong tích phân? Định lí: Cho hàm số y = f(x) liên tục, không âm đoạn [a; b] Diện tích hình thang cong giới hạn đồ thị hàm số y = ... là: b S = f ( x)dx a H1 Nhóm 1: Tính diện tích hình tròn bán kính R giới hạn đường tròn có phương trình : x2 + y2 = R2 Thực tập sau: Nhóm 2: + Tính diện tích hình thang cong giới hạn đồ thị hàm ... thị hàm số y = - x2 từ so sánh diện tích hình thang cong giới hạn đồ thị hàm số y = - x2 trục hoành hai đư ờng thẳng x = 1, x = vi kt qu trờn Nhóm 3: Tính diện tích hình thang cong giới hạn đồ...
 • 14
 • 2,344
 • 29

LUYEN TAP UNG DUNG TICH PHAN

LUYEN TAP UNG DUNG TICH PHAN
... hai đường thẳng hai đồ thị để tìm cận tích phân x = a, x = b quanh trục Ox x =1  GV ghi nội dung tập lên bảng hướng Ta có: − x = ⇔   x = −1 dẫn cho HS tính Thể tích cần tìm là: / y = − x2 ... Hoạt Động 4: Giải toán vận dụng .Hoạt Động Của GV Hoạt Động Của HS  GV yêu cầu HS xem hình vẽ nội dung  HS thực hiện nhiệm vụ GV nêu tập SGK, gợi ý cho HS thực toán - HS quan sát hình vẽ tưởng...
 • 3
 • 958
 • 11

Ứng dụng tích phân để tính thể tích vật thể

Ứng dụng tích phân để tính thể tích vật thể
... khối tròn xoay tích là: d V = π ∫ g ( y )dy (3) c - HS nhận nhiệm vụ Ta tích cần tìm là: 4 V = π ∫ ydy = (πy ) = 12π 2 VD4: (thể tích khối nón cụt) (sgk/172) VD5: Tính thể tích vật thể sinh hình ... quay xung quanh trục tung - Gọi HS lên áp dụng công thức để giải - GV nhận xét KL> 3.HĐ3: Củng cố: Các công thức tính thể tích vật thể tròn xoay cách áp dụng * BTVN: 29, , 40 (sgk) * Rút kinh nghiệm ... ( x) Vậy thể tích vật thể tròn xoay là: b b a a V = ∫ S ( x ) dx = π ∫ f ( x ) dx H2: Thiết diện khối tròn xoay cắt mp vuông góc với trục Ox điểm x hình 3.12 hình gì? H3: tính diện tích thiết...
 • 3
 • 2,780
 • 35

Luyện tập: Ứng dụng tích phân tính diện tích hình phẳng

Luyện tập: Ứng dụng tích phân tính diện tích hình phẳng
... góp ý - GV nhận xét KL 4.HĐ4: Củng cố: dạng thường gặp tìm diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị số hàm số * BTVN: Tìm diện tích hình phẳng giới hạn bởi: a) đồ thị hàm số y = sinx đoạn [−π; π] ... 3.HĐ3: Tính diện tích hình phẳng giới hạn đường: y= 10 x − x  − x, ( x ≤ 1) y=  x − 2, ( x > 1) Hoạt động HS Hoạt động GV - HS nhận nhiệm vụ - Giao toán cho HS - HS vẽ đồ thị, xđ phần hình phẳng, ... vẽ đồ thị, xđ phần hình phẳng, chia - Yêu cầu HS vẽ đồ thị, xác định phần hình phẳng thành phần hình phẳng cần tìm diện tích, từ tìm Giải PT: cách giải 10 x − x = −x ⇔ x = 10 x − x2 = x − ⇔ x =...
 • 2
 • 3,903
 • 30

Ung dung tich phan de tinh dien tich hinh phang

Ung dung tich phan de tinh dien tich hinh phang
... x) dx a Quay li y Mt s vớ d Vớ d 1: Tớnh din tớch hỡnh phng gii hn bi th hm s y = x3 1, trc tung, trc honh v ng thng x = y Li gii: t f(x) = x3 y = x3 - Ta cú: f(x) trờn [0;1] v f(x) trờn ... hin H1 v H1: Tỡm din tớch hỡnh phng gii hn bi thtrongs: y = x2, H2 hm sỏch ng thng x = 3, trc tung v trc honh giỏo khoa! H2 :Tớnh din tớch hỡnh phng gii hn bi ng thng y = x + v Parabol y = x2...
 • 14
 • 892
 • 2

Ung dung Tich phan tinh the tich khoi tron xoay

Ung dung Tich phan tinh the tich khoi tron xoay
... tròn xoay cho hình phẳng giới hạn bởi: x = g(y); x = y = a; y = b quay xung quanh trục Oy *Phơng pháp giải: b áp dụng công thức: V = x dy a *Bài tập áp dụng: VD 1: Tính thể tích vật thể tròn xoay ... b Tớnh th tớch trũn xoay to nờn quay (D) quanh trc Ox Bi Cho hỡnh trũn tõm I(3;0) bỏn kớnh R = quay quanh trc Oy Tớnh th tớch vt th trũn xoay c to nờn Bi Tớnh th tớch trũn xoay c to thnh quay ... y) 1 VD 2: Tính thể tích vật thể tròn xoay sinh elip (E): x + (đvtt) y2 = quay quanh trục Oy Giải: Hình elip nhận Oy làm trục đối xứng nên vật thể tròn xoay đợc sinh nửa bên phải trục Oy elip...
 • 12
 • 15,443
 • 153

Xem thêm