skkn HƯỚNG dẫn THỰC HÀNH môn TIN học PHÙ hợp NĂNG lực của mỗi học SINH NHẰM NÂNG CAO kết QUẢ học tập môn TIN học của học SINH

Thiết kế bài sọan, dạy lý thuyết và hướng dẫn thực hành môn tin học ppt

Thiết kế bài sọan, dạy lý thuyết và hướng dẫn thực hành môn tin học ppt
... giảng, hướng dẫn thực hành theo phương pháp gíao viên dạy môn tin ứng dụng trường thực năm qua có hiệu Học sinh hiểu nhanh, làm đúng, thích học , thi đậu kết ngày cao Nếu Gv đến thực hành để ... lớp để hướng dẫn học sinh - Đối với trường, ngành Thiết nghĩ, môn có liên quan đến ứng dụng, sử dụng phương pháp như: Thể dục, môn thực hành thí Riêng môn tin học ứng dụng giảng dạy trường ... Tôi xin trình bày lại việc, sọan giảng môn tin học ứng dụng qua ba bước sau: Sọan bài, giảng thuyết, hướng dẫn thực hành A BƯỚC SỌAN BÀI Các yêu cầu đề để soạn : - Đảm bảo tính hệ...
 • 10
 • 540
 • 0

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH MÔN TIN HỌC PHÙ HỢP VỚI TỪNG ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH MÔN TIN HỌC PHÙ HỢP VỚI TỪNG ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH
... đối tượng học sinh phải thực vấn đề sau: - Thiết kế dạy phù hợp với nhiều đối tượng học sinh Giáo viên cần nắm bắt đối tượng học sinh kỹ thực hành phân loại đối tượng rõ ràng, xác - Điều hành ... lượng thực hành môn: Thiết kế dạy thực hành phù hợp với nhiều đối tượng học sinh: Điều hành tổ chức hoạt động học sinh lớp Ví dụ thiết kế điều hành tổ chức hoạt động tiết thực hành ... không khí thi đua học tập 13 IV KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC: Qua thời gian thực phương pháp, nhận thấy thực hành thực thu hút đối tượng học sinh không học đối tượng học sinh giỏi Học sinh học tập cách tích...
 • 16
 • 100
 • 0

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH MÔN TIN HỌC PHÙ HỢP VỚI TỪNG ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH MÔN TIN HỌC PHÙ HỢP VỚI TỪNG ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH
... đối tượng học sinh phải thực vấn đề sau: - Thiết kế dạy phù hợp với nhiều đối tượng học sinh Giáo viên cần nắm bắt đối tượng học sinh kỹ thực hành phân loại đối tượng rõ ràng, xác - Điều hành ... lượng thực hành môn: Thiết kế dạy thực hành phù hợp với nhiều đối tượng học sinh: Điều hành tổ chức hoạt động học sinh lớp Ví dụ thiết kế điều hành tổ chức hoạt động tiết thực hành ... không khí thi đua học tập 13 IV KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC: Qua thời gian thực phương pháp, nhận thấy thực hành thực thu hút đối tượng học sinh không học đối tượng học sinh giỏi Học sinh học tập cách tích...
 • 16
 • 187
 • 0

HƯỚNG dẫn THỰC HÀNH môn TIN học PHÙ hợp với NĂNG lực của mỗi học SINH NHẰM NÂNG CAO kết QUẢ học tập môn TIN học của học SINH (áp dụng cho HS khối 12)”

HƯỚNG dẫn THỰC HÀNH môn TIN học PHÙ hợp với NĂNG lực của mỗi học SINH NHẰM NÂNG CAO kết QUẢ học tập môn TIN học của học SINH (áp dụng cho HS khối 12)”
... dẫn thực hành môn Tin học phù hợp lực học sinh nhằm nâng cao kết học tập môn Tin học V liờn kt ó c to t trc nh sau: Ng-ời thực hiện: Nguyễn Thị Nhung Trang 14 SKKN - H-ớng dẫn thực hành môn Tin ... ú GV hng dn li cho c lp Ng-ời thực hiện: Nguyễn Thị Nhung Trang 16 SKKN - H-ớng dẫn thực hành môn Tin học phù hợp lực học sinh nhằm nâng cao kết học tập môn Tin học Vi i tng hc sinh Yu: thc hin ... nh nõng cao cht lng b mụn, c bit vi Tin hc 12 Ng-ời thực hiện: Nguyễn Thị Nhung Trang 23 SKKN - H-ớng dẫn thực hành môn Tin học phù hợp lực học sinh nhằm nâng cao kết học tập môn Tin học KIN...
 • 24
 • 176
 • 0

hướng dẫn THỰC HÀNH môn độc CHẤT học ĐỘNG vật và THỰC PHẨM

hướng dẫn THỰC HÀNH môn độc CHẤT học ĐỘNG vật và THỰC PHẨM
... THỰC HÀNH ĐỘC CHẤT HỌC ĐỘNG VẬT VÀ THỰC PHẨM Unit Bài Detection of the borax residues in fresh meat and animal products Xác định diện hàn the thịt sản phẩm thịt Trang thiết ... bệnh + Xác định gene độc lực + Khi phát VK E coli mẫu bệnh có độc lực, muốn biết xác độc tố gây bệnh làm chết vật tiến hành thí nghiệm động vật thí nghiệm +Tiêm độc tố vào động vật thí nghiện cảm ... tiêm thử nghiệm làm động vật thí nghiệm bệnh chết, cách tiến hành mẫu bệnh phẩm phân tích - Thực hành bệnh tiêu chảy heo/trên gà bệnh ETEChay (hay bệnh nhóm thực tập thực đƣợc thực tập cho kết đủ...
 • 20
 • 360
 • 0

NỘI DUNG HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH MÔN PTTK HTTT

NỘI DUNG HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH MÔN PTTK HTTT
... Khoa CNTT - ĐH KHTN - Môn PTTK HTTT Hướng dẫn sử dụng công cụ Thực thể Mối quan hệ Kế thừa  Mối kết hợp thực thể thực thể Giả sử ta có mối kểt hợp hai thực thể sau: SINHVIEN Thuoc LOPHOC ... KHTN - Môn PTTK HTTT GVHD: Lương Hán Cơ - Nguyễn Trần Minh Thư 18 Khoa CNTT - ĐH KHTN - Môn PTTK HTTT GVHD: Lương Hán Cơ - Nguyễn Trần Minh Thư 19 Khoa CNTT - ĐH KHTN - Môn PTTK HTTT GVHD: ... chỉnh sửa thông tin thực thể như: tên thực thể, thuộc tính thực thể, rule,… GVHD: Lương Hán Cơ - Nguyễn Trần Minh Thư Khoa CNTT - ĐH KHTN - Môn PTTK HTTT o Để tạo thuộc tính thực thể sinh viên,...
 • 21
 • 544
 • 3

Tài liệu hướng dẫn thực hành môn Cấu trúc dữ liệu và giải thuật HCMUS 2010 DANH SÁCH LIÊN KẾT

 Tài liệu hướng dẫn thực hành môn Cấu trúc dữ liệu và giải thuật HCMUS 2010 DANH SÁCH LIÊN KẾT
... xóa phần tử đầu danh sách liên kết đơn Bổ sung chương trình mẫu cho phép xóa phần tử cuối danh sách liên kết đơn Tài liệu hướng dẫn thực hành môn Cấu trúc liệu giải thuật HCMUS 2010 Trang Gợi ... biết kết in hình người dùng nhập vào liệu sau: -1 10 -23 -25 -4 -1 -1 Nêu nhận xét ngắn gọn mối liên hệ thứ tự nhập liệu vào với thứ tự in liệu hình Tài liệu hướng dẫn thực hành môn Cấu trúc liệu ... sẵn danh sách liên kết đơn gồm phần tử mang giá trị nguyên giá trị nguyên x Hãy tách danh sách liên kết cho thành danh sách liên kết: danh sách gồm phần tử có giá trị nhỏ giá trị x danh sách...
 • 5
 • 971
 • 13

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH MÔN KHÍ NÉN

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH MÔN KHÍ NÉN
... CAO THẮNG BỘ MÔN CƠ ĐIỆN TỬ 36 HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH KHÍ NÉN Phần bên trái thiết bò sử dụng việc thiết kế mạch khí nén TRƯỜNG CĐKT CAO THẮNG BỘ MÔN CƠ ĐIỆN TỬ 37 HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH KHÍ NÉN Menu bar ... Lắp ráp mạch khí nén Lắp ráp mạch điện - vận hành Tắt nguồn khí, tháo gỡ thiết bò trả chỗ cũ TRƯỜNG CĐKT CAO THẮNG BỘ MÔN CƠ ĐIỆN TỬ 20 HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH KHÍ NÉN ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN KHÍ NÉN THEO PHƯƠNG ... Các bước thực hành: Chuẩn bò linh kiện khí nén theo sơ đồ mạch khí nén sau: V A0 A1 50% 50% A+ A- 2 A0 A1 14 12 2 S1 S2 TRƯỜNG CĐKT CAO THẮNG BỘ MÔN CƠ ĐIỆN TỬ 10 HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH KHÍ NÉN Nêu...
 • 46
 • 1,303
 • 14

hướng dẫn thực hành môn csdl

hướng dẫn thực hành môn csdl
... bảng vào diagram Bộ môn HTTT – Khoa CNTT – Trường ĐH KHTN TPHCM 12 Hướng dẫn thực hành môn CSDL Bộ môn HTTT – Khoa CNTT – Trường ĐH KHTN TPHCM 13 Hướng dẫn thực hành môn CSDL Để tạo quan hệ bảng ... TPHCM Hướng dẫn thực hành môn CSDL - chọn group cho SQL server (nên để mặc định) - Click vào nút Finish Bộ môn HTTT – Khoa CNTT – Trường ĐH KHTN TPHCM Hướng dẫn thực hành môn CSDL - Nếu thông báo ... vào nút OK để đăng nhập vào SQL Server Bộ môn HTTT – Khoa CNTT – Trường ĐH KHTN TPHCM Hướng dẫn thực hành môn CSDL III) Tạo Database: (không sử dụng thực hành trường có Database cho user) 1) Enterprise...
 • 21
 • 199
 • 0

Hướng dẫn thực hành môn Marketing - Mix pdf

Hướng dẫn thực hành môn Marketing - Mix pdf
... 3% -> 7% m2% = 8% -> 10% m3% = 35% -> 40%   Tối đa hóa Sales – Doanh số bán (m% trung bình) m1% = 15% -> 20% m2% = 12% -> 15% m3% = 40% -> 45% Tối đa hóa lợi nhuận (m% cao nhất) m1% = 20% -> ... 20% -> 25% m2% = 15% -> 20% m3% = 45% -> 50% 3.3 Phương trình hồi quy tuyến tính: Y = a + bx          Trong đó: ∑xiyi - n x y ∑(xi)² - n x ² b = ∑xi ∑yi n n a = y - b.x x = y = x: mã ... : Zdb : Giá thành dự báo m : Lợi nhuận dự kiến m = m% * Zdb m% : Tỷ suất lợi nhuận => Gdb = Zdb + m%*Zdb  Dựa vào quý khứ m1% = 2,86% -> 21,44% m2% = 5,02% -> 13,11% m3% = 30,75% -> 45,99% ...
 • 32
 • 220
 • 0

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH MÔN CƠ CỞ DỮ LIỆU NÂNG CAO

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH MÔN CƠ CỞ DỮ LIỆU NÂNG CAO
... 2011 [TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH MÔN CƠ CỞ DỮ LIỆU NÂNG CAO] Kết sau: FIT – VMU | Transaction November 11, 2011 [TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH MÔN CƠ CỞ DỮ LIỆU NÂNG CAO] Sao lưu phục hồi liệu ... HÀNH MÔN CƠ CỞ DỮ LIỆU NÂNG CAO] Chọn chế độ backup: Full, Differential Transaction log FIT – VMU | Sao lưu phục hồi liệu 10 November 11, 2011 [TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH MÔN CƠ CỞ DỮ LIỆU NÂNG ... đường dẫn tới file chứa lưu FIT – VMU | Sao lưu phục hồi liệu 12 November 11, 2011  [TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH MÔN CƠ CỞ DỮ LIỆU NÂNG CAO] Click vào OK để hoàn tất trình khôi phục liệu FIT...
 • 13
 • 104
 • 0

hướng dẫn thực hành môn cơ sở phần mềm

hướng dẫn thực hành môn cơ sở phần mềm
... CSDL Hướng dẫn Thực hành môn Nhập môn CNPM Hướng dẫn Thực hành môn Nhập môn CNPM Chọn CSDL cần kết nối để truy cập liệu Chọn Finish Sau chọn bảng liệu “HOCSINH” bảng “LOP” Hướng dẫn Thực hành môn ... Nhập môn CNPM Hướng dẫn Thực hành môn Nhập môn CNPM Chọn field để hiển thị Chọn group by theo lớp Hướng dẫn Thực hành môn Nhập môn CNPM Trong bước cho phép chọn field tính tổng (nếu cần) Hướng dẫn ... dùng  Suy nghĩ cho giải pháp để giải vấn đề nêu Hướng dẫn thực hành Nhập môn CNPM HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH TUẦN (Hướng dẫn tập tuần 4) X XI sở liệu: Sử dụng lại CSDL tuần trước (QLHOCSINH.mdb)...
 • 66
 • 141
 • 0

Hướng dẫn thực hành môn Mạng Internet

Hướng dẫn thực hành môn Mạng Internet
... thêm thành viên vào nhóm, bạn bấm New Contact Một cửa sổ này: Bạn gõ tên thành viên vào ô Display name, email thành viên vào E-Mail addresses, bấm Add bấm OK Tương tự bạn làm thêm nhiều thành ... truy cập vô trang vào menu Bookmarks chọn Bookmark this page Sẽ có cửa sổ ra, cách thức thực tương tự Internet Explorer Để dễ dàng thao tác, bạn bấm vào nút có hình mũi tên bên cạnh ô Folder, ... kí 16 Internet Explorer Đặt Home Page Đầu tiên bạn truy cập vào trang muốn đặt làm trang chủ (trong ví dụ lấy http://www.yahoo.com) Sau vào Tools > Internet Options, thẻ General,...
 • 16
 • 84
 • 0

Tài liệu hướng dẫn thực hành cơ sở Học viện CNBCVT

Tài liệu hướng dẫn thực hành cơ sở Học viện CNBCVT
... Hướng dẫn nội dung báo cáo chuẩn bị cho buổi thực hành (10 phút) 1.Nội dung báo cáo: -Sinh viên thực hành máy tính ghi lại kết thu trực tiếp vào tài liệu sau buổi thực hành Báo cáo kết thực hành ... thực hành độc lập ghi kết thực hành thu vào tài liệu II CHUẨN BỊ 2.1.Lý thuyết -Sinh viên cần nắm lý thuyết tổng quan mô phỏng, phân tích thiết kế mạch điện máy tính -Sinh viên đọc tài liệu Thực ... Proteus Design Suite 8.0 Acrobat Reader III NỘI DUNG THỰC HÀNH (190 phút) 3.1 Hướng dẫn chung (10 phút) - Sinh viên đọc kỹ tài liệu trước thực hành -Sinh viên khởi động máy tính, chạy phần mềm Proteus...
 • 240
 • 104
 • 1

Xem thêm