CHUYÊN đề TOÀN vẹn dữ LIỆU

Slide kỹ thuật đảm bảo đặc tính toàn vẹn dữ liệu trong hệ tin học phân tán

Slide kỹ thuật đảm bảo đặc tính toàn vẹn dữ liệu trong hệ tin học phân tán
... NIỆM TOÀN VẸN DỮ LIỆU • Đặc tính toàn vẹn liệu hệ tin học phân tán thể tính bền vững, tính đắn, tính quán thông tin Toàn vẹn liệu tuân theo luật tổ chức, hệ thống Các luật gọi ràng buộc toàn vẹn ... KHÁI NIỆM CHUNG Khái niệm toàn vẹn liệu Khái niệm giao dịch Một số tính chất giao dịch Trật tự hoá tác động Chương ĐẶC TÍNH TOÀN VẸN TRONG HỆ TIN HỌC PHÂN TÁN KỸ THUẬT GIAO DỊCH PHA Cơ chế ... Sau cập nhật (thay đổi) Chương ĐẶC TÍNH TOÀN VẸN DỮ LIỆU (tt) KỸ THUẬT THỨ TỰ DẤU • Nội dung kỹ thuật thứ tự dấu • Giải thuật thứ tự dấu • Trật tự hoá thứ tự dấu Kỹ thuật đóng dấu • Mỗi giao dịch...
 • 26
 • 357
 • 3

Kỹ thuật đảm bảo đặc tính toàn vẹn dữ liệu trong hệ tin học phân tán

Kỹ thuật đảm bảo đặc tính toàn vẹn dữ liệu trong hệ tin học phân tán
... định Kỹ thuật đảm bảo đặc tính toàn vẹn liệu Hệ tin học phân tán 21/26 Tiểu luận môn Hệ tin học phân tán Kỹ thuật đảm bảo đặc tính toàn vẹn liệu Hệ tin học phân tán 22/26 Tiểu luận môn Hệ tin học ... bạn Kỹ thuật đảm bảo đặc tính toàn vẹn liệu Hệ tin học phân tán 1/26 Tiểu luận môn Hệ tin học phân tán CHƯƠNG I I.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM CHUNG Khái niệm toàn vẹn liệu Đặc tính toàn vẹn liệu hệ hệ tin ... trữ trung tâm phân tán trạm hệ đăng ký phân tán Trong trường Kỹ thuật đảm bảo đặc tính toàn vẹn liệu Hệ tin học phân tán 17/26 Tiểu luận môn Hệ tin học phân tán hợp thủ tục phân tán, thân thủ...
 • 28
 • 216
 • 2

Tài liệu Toàn Vẹn Dữ Liệu và Kỹ Thuật Truy Vấn Cao Cấp pptx

Tài liệu Toàn Vẹn Dữ Liệu và Kỹ Thuật Truy Vấn Cao Cấp pptx
... tìm hiểu data integrity SQL Server cách dùng loại Constraint Ngoài Chúng ta biết qua số kỹ thuật query nâng cao   ... sau: Click lên table chọn Design Table-> Click vào icon bên phải "Manage Constraints " Advanced Query Techniques Trong phần đào sâu số câu lệnh nâng cao SELECT, INSERT Có thể nói biết qua câu lệnh ... select từ table Employers insert vào table Nếu table EmployeeNames tồn SQL Server báo lỗi Câu lệnh thường hay sử dụng để select lượng data lớn từ nhiều table khác vào table (thường dùng cho mục...
 • 9
 • 195
 • 0

bài 3 các ràng buộc toàn vẹn dữ liệu

bài 3 các ràng buộc toàn vẹn dữ liệu
... TIN HỌC Các ràng buộc toàn vẹn liệu TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Ràng buộc toàn vẹn liệu Constraint TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Các quy ... TRUNG TÂM TIN HỌC Các ràng buộc toàn vẹn liệu • • SQL Server chia làm hai loại − − Loại đơn giản: sử dụng CONSTRAINT để mô tả Loại phức tạp: sử dụng TRIGGER để thực Các loại ràng buộc đơn giản − ... Mỗi quy định trở thành hay nhiều ràng buộc CSDL Một số quy định đơn giản, thấy phải mô tả CSDL Ví dụ quản lý đơn đặt hàng − − − − − − − Số lượng đặt hàng phải lớn Các số hoá đơn giao hàng không...
 • 27
 • 667
 • 0

Bài giảng Client/Server - Chương 4: Phương pháp đảm bảo toàn vẹn dữ liệu ppt

Bài giảng Client/Server - Chương 4: Phương pháp đảm bảo toàn vẹn dữ liệu ppt
... T-SQL:Alter table authors Add Constraint ckau_id CHECK (au_id Like '[ 0-9 ][ 0-9 ] [ 0-9 ]-[ 0-9 ][ 0-9 ]-[ 0-9 ][ 0-9 ][09][ 0-9 ]') - Vo Diagram -> chn bng -> properties Rng buc check Xoỏ Rng buc: Cỏch lm Xúa rng buc ... '[A-Z][A-Z][A-Z][ 1-9 ][ 0-9 ]'), HOTENNV varchar(30) DIACHI varchar(50) ) NOT NULL, NOT NULL, Rng buc check Sử dụng câu lệnh Create Table Alter Table Sử dụng chức Manage Check bảng Sử dụng T-SQL:Alter ... Cỏc rng buc khỏc - Default: Nu mt ct c cho mt giỏ tr mc nh thỡ bn khụng nhp vo mt giỏ tr c th SQL Server s dựng giỏ tr mc nh ny Bn phi dựng Default i vi Not Null definition - Identity Properties:...
 • 17
 • 272
 • 0

BÀI 3 TOÀN VẸN DỮ LIỆU potx

BÀI 3 TOÀN VẸN DỮ LIỆU potx
... Giới thiệu Toàn vẹn liệu Hàm biểu thức T-SQL Ngôn ngữ DDL Ngôn ngữ DML DCL Thực thi câu lệnh T-SQL Giới thiệu toàn vẹn liệu • TVDL đề cập đến trạng thái tất giá trị liệu lưu trữ CSDL Nếu liệu không ... nghĩa hiệu chỉnh bảng • Kiểm tra /xem toàn vẹn liệu: Sp_HelpConstraint • Xóa toàn vẹn liệu: ALTER TABLE DROP CONSTANT 3 Định nghĩa NULL/NOT NULL • Giá trị ... Table3_Unique UNIQUE EXEC Sp_helpconstraint Table3 32 Ràng buộc Primary Key Xóa Unique Constraint ALTER TABLE Table3 DROP CONSTRAINT Table3_Unique 33 Ràng buộc Foreign key    Quan hệ tạo bảng...
 • 51
 • 194
 • 0

An toàntoàn vẹn dữ liệu docx

An toàn và toàn vẹn dữ liệu docx
... Nội dung  An toàn liệu  Ràng buộc liệu Toàn vẹn liệu 17 Toàn vẹn liệu   Mục đích: đảm bảo tính đắn DL trình thao tác (thêm, sửa, xoá DL) Yêu cầu   Kiểm tra ràng buộc toàn vẹn DL thực ...  Ví dụ: GRANT SELECT ON DIEM_THI TO tin123K47 GRANT SELECT, UPDATE ON DIEM_THI TO vutrinh WITH GRANT OPTION 11 Nội dung  An toàn liệu  Ràng buộc liệu Toàn vẹn liệu 12 Ràng buộc liệu   Mục ... tính toàn vẹn thao tác với DL Đảm bảo tính an toàn DL  Tránh truy nhập DL không hợp lệ từ phía người dùng  phân quyền kiểm tra quyền hạn người sử dụng Nội dung  An toàn liệu  Ràng buộc liệu...
 • 36
 • 242
 • 0

Toàn Vẹn Dữ Liệu và Kỹ Thuật Truy Vấn Cao Cấp pps

Toàn Vẹn Dữ Liệu và Kỹ Thuật Truy Vấn Cao Cấp pps
... loại Constraint Ngoài Chúng ta biết qua số kỹ thuật query nâng cao Công ty TNHH đầu tư phát triển tin học GC Com Chuyên trang kỹ thuật máy vi tính cho kỹ thuật viên tin học Điện thoại: (073) - 3.511.373 ... quan hệ logic table (logical relationships) Có thể tóm tắt loại Join thông dụng hình sau: Truy Vấn Nâng Cao of Thứ tự từ trái sang phải: Inner Join, Left Outer Join, Right Outer Join, Full Outer ... select từ table Employers insert vào table Nếu table EmployeeNames tồn SQL Server báo lỗi Câu lệnh thường hay sử dụng để select lượng data lớn từ nhiều table khác vào table (thường dùng cho mục...
 • 8
 • 122
 • 0

Chuyên đề cấu trúc dữ liệu đặc biệt doc

Chuyên đề cấu trúc dữ liệu đặc biệt doc
... Chuyên đề cấu trúc liệu đặc biệt Nguyễn Minh Hiếu Chắc hẳn nhiều bạn nghĩ thuật toán băn khoăn điều liệu có cách để xét hình chữ nhật lần hay không ? Cấu trả lời : muốn xét ... CN+N div , đỉnh lưu số phần bị phủ lên tung độ từ CN+N div +1 -> C2*N v.v… Trang Chuyên đề cấu trúc liệu đặc biệt Nguyễn Minh Hiếu Với đỉnh nhị phân ta có thông số cần lưu số HCN phủ lên đoạn ... lên đoạn = tổng số phần bị phủ nút ngược lạI ta không cần phải xét tới nút Trang Chuyên đề cấu trúc liệu đặc biệt Nguyễn Minh Hiếu •Nếu Y1 >= CF Y2 Y2 hoàn toàn chẳng phủ...
 • 8
 • 428
 • 5

Bài 5 - Tạo bảng và các ràng buộc toàn vẹn dữ liệu pps

Bài 5 - Tạo bảng và các ràng buộc toàn vẹn dữ liệu pps
... ràng buộc DEFAULT ©NIIT Tạo bảng ràng buộc liệu Bài / Slide 25 of 25 Bài tập Bài 1: Tạo bảng colleges thêm liệu vào bảng theo mô tả sau: ©NIIT Tạo bảng ràng buộc liệu Bài / Slide 26 of 25 Bài ... Newspaper(cNewspaperCode) ©NIIT Tạo bảng ràng buộc liệu Bài / Slide 23 of 25 Tóm tắt Trong bạn học  Tạo bảng  Thêm liệu vào bảng  Xóa bảng Các kiểu ràng buộc toàn vẹn liệu Các ràng buộc: • Khóa • Duy ... định nghĩa, ràng buộc không thuộc vào loại ràng buộc định nghĩa ©NIIT Tạo bảng ràng buộc liệu Bài / Slide 12 of 25 Tạo ràng buộc Ràng buộc dùng để đảm bảo tính toàn vẹn liệu Ràng buộc định...
 • 27
 • 251
 • 0

Bài giảng điện tử môn tin học: Ràng buộc và Toàn vẹn dữ liệu ppsx

Bài giảng điện tử môn tin học: Ràng buộc và Toàn vẹn dữ liệu ppsx
... trữ phải khóa (Primary Key) Table khác  Ràng buộc người dùng định nghĩa:  Ràng buộc tầm vực: Tầm vực cột Tầm vực bảng  Định nghĩa ràng buộc: Ràng buộc định nghĩa thiết kế cấu trúc table (Create ... toàn vẹn liệu VD: chấp nhận giá trị cột TenSinhVien giá trị dạng ngày ngược lại Các loại Ràng buộc loại  Ràng buộc thực thể: đảm bảo dòng xác định nhiều thuộc tính gọi khóa (Primary Key)  Ràng ... I Giới thiệu toàn vẹn liệu (Data Integrity)  Toàn vẹn liệu đề cập đến trạng thái tất giá trị liệu lưu trữ CSDL  Các table CSDL SQL Server có số loại toàn vẹn liệu khác VD: định nghĩa...
 • 31
 • 634
 • 0

hệ cơ sở dữ liệu an toàntoàn vẹn dữ liệu hiệu quả nhất

hệ cơ sở dữ liệu an toàn và toàn vẹn dữ liệu hiệu quả nhất
... CHƯƠNG AN TOÀN VÀ TOÀN VẸN DỮ LIỆU An toàn liệu Toàn vẹn liệu An toàn liệu  Chúng ta sử dụng thuật ngữ "an toàn" để nói đến bảo vệ liệu CSDL chống lại truy cập, sửa ... trình ứng dụng : tên NSD, nhóm hay danh sách Toàn vẹn liệu  Qui tắc toàn vẹn ràng buộc đảm bảo trạng thái quán sở liệu  Giữ gìn tính toàn vẹn CSDL xem bảo vệ liệu CSDL chống lại ... trình ứng dụng : tên NSD, nhóm hay danh sách [WITH GRANT OPTION]: cho phép NSD tiếp tục lan truyền quyền vừa tuyên bố cho NSD khác Các lệnh an toàn liệu  Huỷ bỏ quyền...
 • 18
 • 143
 • 0

Tạo bảng và các ràng buộc toàn vẹn dữ liệu

Tạo bảng và các ràng buộc toàn vẹn dữ liệu
... Newspaper ©NIIT Tạo bảng ràng buộc liệu Bài / Slide of 25 Ràng buộc toàn vẹn liệu Ràng buộc toàn vẹn đảm bảo tính quán đắn liệu lưu trữ bên sở liệu Ràng buộc toàn vẹn phân thành loại: • Ràng buộc thực ... Ràng buộc tạo bảng tạo thêm vào sau bảng tạo Ràng buộc tầm vực • Tầm vực cột • Tầm vực bảng ©NIIT Tạo bảng ràng buộc liệu Bài / Slide 13 of 25 Tạo ràng buộc (Tiếp theo)  Cú pháp câu lệnh tạo ... Newspaper(cNewspaperCode) ©NIIT Tạo bảng ràng buộc liệu Bài / Slide 23 of 25 Tóm tắt Trong bạn học  Tạo bảng  Thêm liệu vào bảng  Xóa bảng Các kiểu ràng buộc toàn vẹn liệu Các ràng buộc: • Khóa • Duy...
 • 27
 • 332
 • 1

Xem thêm