6 CHIẾC mũ tư DUY

6 chiec mu tu duy.pdf

6 chiec mu tu duy.pdf
... xuyên mũ mà bạn mu n Cách dùng áp dụng cho 2, 3, mũ nhiều Trình tự dùng mũ phải xác định đầu họp cách sử dụng mũ xanh dương Mô tả sơ trình tự thực theo trình tự Có thể có thay đổi nhỏ tu thuộc vào ... Phương pháp tư Sáu mũ phương pháp tiết kiệm thời gian cách giảm bớt thảo luận dài dòng Ví dụ, Optus, công ty viễn thông lớn thứ hai Australia thường phải dành bốn tiếng cho buổi thảo luận quan ... dùng mũ xanh dương đầu cuối họp Mũ xanh dương lại có họp này, xác định vấn đề, mục tiêu kết mong mu n đạt được, dự định sử dụng mũ Mũ xanh dương cuối phải điều thu từ họp: kết quả, kết luận, kế...
 • 9
 • 3,385
 • 132

6 chiếc duy

6 chiếc mũ tư duy
... 6 Sự đời Sử dụng hiệu Sự đời Sử dụng hiệu Socrates Plato Aristotle vs Không thể vận dụng não theo hướng thời điểm Thế giới biến dịch cũ ... Những định hướng 11 không quy kết, phán xét 12 Cùng tạo lập 13 14 15 Cùng đội chung 16 để 17 Sự đời Sử dụng hiệu 18 trắng – thông tin số liệu cần biết ... Bản thực thụ 27 28 đỏ 29 đỏ Hợp thức hóa cảm xúc 30 đỏ Những cảm thấy 31 32 nằm lý lẽ 33 đỏ Ngắn gọn 34 đỏ Không cần lý do, sở 35 Một bồ lý không tí tình 36 đỏ Thăm dò cảm...
 • 135
 • 873
 • 4

Tài liệu Bài giới thiệu: 6 Chiếc duy ppt

Tài liệu Bài giới thiệu: 6 Chiếc mũ tư duy ppt
... án phân tích, Giải vấn đề, Ra định Successful Man Câu hỏi thảo luận Nhóm bạn dự định kinh doanh quán ăn với quy mô vừa nhỏ Trong vai trò trưởng nhóm, bạn ứng dụng kỹ thuật 6 duy ... để làm gì? Chúng ta cần điều gì? Mục tiêu cuối gì? Vai trò người đội nón xanh da trời Sắp xếp trình tự cho nón suốt buổi thảo luận “Tại thời điểm định, người phải đội màu” Vai trò người ... lời giải thích cho vấn đề gì?  Giống nhạc trưởng, tổ chức nón khác- tổ chức Nón xanh da trời kiểm soát tiến trình - nón người lãnh đạo hay trưởng nhóm thảo luận Vai trò người đội nón xanh...
 • 27
 • 2,594
 • 17

Tài liệu Giải quyết xung đột ý kiến trong nhóm Kỹ thuật 6 chiếc duy docx

Tài liệu Giải quyết xung đột ý kiến trong nhóm Kỹ thuật 6 chiếc mũ tư duy docx
... suy nghĩ thành viên nhóm cho ý kiến đội lên mà Lưu ý rằng, cách thức ng trưng, không cần phải có thật tiến hành kỹ thuật Ý nghĩa với màu khác trình bày bên dưới: trắng: mang hình ... sở liệu Bước 2: xanh cây: Tạo ý kiến để giải Các sáng tạo, cách thức khác nhau, kế hoạch, thay đổi Bước 3: - Đánh giá giá trị cuả ý kiến xanh - Viết danh mục lợi ích dùng vàng vàng: ... tiềm ẩn? xanh cây: Hãy liên ng đến cỏ xanh i, nảy mầm, đâm chồi, phát triển Chiếc nón xanh ng trưng cho sinh sôi, sáng tạo Trong giai đoạn đội nón này, đưa giải pháp, ý ng cho...
 • 9
 • 869
 • 3

Kỹ thuật 6 chiếc duy - chìa khóa giải quyết xung đột ý kiến trong nhóm pptx

Kỹ thuật 6 chiếc mũ tư duy - chìa khóa giải quyết xung đột ý kiến trong nhóm pptx
... suy nghĩ thành viên nhóm cho ý kiến đội lên mà Lưu ý rằng, cách thức ng trưng, không cần phải có thật tiến hành kỹ thuật Ý nghĩa với màu khác trình bày bên dưới: trắng: mang hình ... - Kích thích suy nghĩ toàn diện - Tách riêng cá tính (như ngã, thành kiến …) chất lượng - Đào tạo sáng tạo, điều phối họp, quản lý họp - Tăng suất làm việc trao đổi nhóm - Cải tiến ... giác, ý kiến chứng minh hay giải thích, lí lẽ vấn đề giải Chỉ đưa điều bộc phát đó, không cần giải thích Một số câu hỏi sử dụng: - Cảm giác lúc gì? - Trực giác mách bảo điều vấn đề này? - Tôi...
 • 3
 • 1,151
 • 5

mẫu sơ đồ 6 chiếc duy dành cho powerpoint

mẫu sơ đồ 6 chiếc mũ tư duy dành cho powerpoint
... đồ Màu Nhấn mạnh việc kiểm soát quy trình, Quản lý Chi tiết Ý ng người chủ trì họp thể Tập trung vào kiện có sẵn Ý ng Xem xét vấn đề cách sử dụng Ý ng Thông ... minh Không ý kiến bước trở lại slide.tailieu.vn đồ Sáng tạo Thông tin Quản lý Phán xét Suy nghĩ tích cực Cảm xúc slide.tailieu.vn đồ THÔNG TIN Sự kiện thông tin tài liệu hướng ... trị CẢM XÚC PHÁN XÉT Cảm giác Phủ định trực giác thận trọng cảm xúc logic Không hợp lý lỗi nguy hiểm SÁNG TẠO khả Ý ng lựa chọn thay khái niệm tăng trưởng slide.tailieu.vn đồ tư...
 • 8
 • 7,767
 • 67

Luyện duy sáng tạo theo phương pháp 6 chiếc duy. doc

Luyện tư duy sáng tạo theo phương pháp 6 chiếc mũ tư duy. doc
... Luyện sáng tạo theo phương pháp duy: Nếu đánh giá vấn đề phương pháp 6 duy , bạn giải dựa tất góc nhìn đề cập Bạn kết hợp tham vọng, nhạy cảm, sáng tạo khả lập kế hoạch "6 ... đề cách khoa học không phát huy khả sáng tạo giải vấn đề dựa trực giác họ Luyện sáng tạo theo phương pháp Nếu đánh giá vấn đề phương pháp 6 duy , bạn giải dựa tất góc nhìn đề ... Video Luyện sáng tạo theo phương pháp Bạn sử dụng phương pháp 6 duy họp giải vấn đề Nếu dùng họp, kỹ thuật giúp chủ tọa tháo “ngòi nổ” xung đột xảy nhiều người có lối khác thảo...
 • 7
 • 529
 • 8

Kỹ thuật 6 chiếc duy - chìa khóa giải quyết xung đột ý kiến trong nhóm pps

Kỹ thuật 6 chiếc mũ tư duy - chìa khóa giải quyết xung đột ý kiến trong nhóm pps
... 2: xanh cây: Tạo ý kiến để giải Các sáng tạo, cách thức khác nhau, kế hoạch, thay đổi Bước 3: - Đánh giá giá trị cuả ý kiến xanh - Viết danh mục lợi ích dùng vàng vàng: Tại vài ý kiến ... suy nghĩ thành viên nhóm cho ý kiến đội lên mà Lưu ý rằng, cách thức ng trưng, không cần phải có thật tiến hành kỹ thuật Ý nghĩa với màu khác trình bày bên dưới: trắng: mang hình ... dụng kỹ thuật - Kích thích suy nghĩ song song - Kích thích suy nghĩ toàn diện - Tách riêng cá tính (như ngã, thành kiến …) chất lượng - Đào tạo sáng tạo, điều phối họp, quản lý họp - Tăng...
 • 9
 • 391
 • 1

Kỹ thuật 6 chiếc duy ppsx

Kỹ thuật 6 chiếc mũ tư duy ppsx
... Airways, Pepsi, Polaroid, Prudential, Dupont, …cũng dùng phương pháp Kỹ thuật 6 duy (6 Thinking Hats) kỹ thuật mạnh mẽ độc đáo Kỹ thuật nhằm hướng người tập trung vào vấn đề từ góc nhìn, triệt ... cách thức ng trưng, không cần phải có thật tiến hành kỹ thuật Ý nghĩa với màu khác trình bày bên dưới: trắng: mang hình ảnh tờ giấy trắng, thông tin, liệu Khi ng ng đội trắng, ... tiềm ẩn? xanh cây: Hãy liên ng đến cỏ xanh i, nảy mầm, đâm chồi, phát triển Chiếc nón xanh ng trưng cho sinh sôi, sáng tạo Trong giai đoạn đội nón này, đưa giải pháp, ý ng cho...
 • 11
 • 376
 • 1

Kỹ thuật 6 chiếc duy chìa khóa giải quyết xung đột ý kiến trong nhóm docx

Kỹ thuật 6 chiếc mũ tư duy chìa khóa giải quyết xung đột ý kiến trong nhóm docx
... suy nghĩ thành viên nhóm cho ý kiến đội lên mà Lưu ý rằng, cách thức ng trưng, không cần phải có thật tiến hành kỹ thuật Ý nghĩa với màu khác trình bày bên dưới: trắng: mang hình ... Kỹ thuật 6 duy (6 Thinking Hats) kỹ thuật mạnh mẽ độc đáo Kỹ thuật nhằm hướng người tập trung vào vấn đề từ góc nhìn, triệt ... 2: xanh cây: Tạo ý kiến để giải Các sáng tạo, cách thức khác nhau, kế hoạch, thay đổi Bước 3: - Đánh giá giá trị cuả ý kiến xanh - Viết danh mục lợi ích dùng vàng vàng: Tại vài ý kiến...
 • 14
 • 303
 • 4

Ứng xử trong kinh doanh với 6 chiếc duy pot

Ứng xử trong kinh doanh với 6 chiếc mũ tư duy pot
... bản), Siemens, nhà quản lý cấp cao huấn luyện phương pháp Khi vận dụng sáu nón suy nghĩ ứng xử, giao dịch với khách hàng, đối tác, ng ng đội sáu chiến nón đầu Sáu nón hướng dẫn, nhắc nhở ... dịch làm cho khách hàng thêm “cảm hứng” để mua hàng Nón xanh cây: Đây màu cỏ nên mang ý nghĩa sinh sôi nảy nở Vận dụng giao tiếp ứng xử, thời điểm giới thiệu với khách hàng, đối tác giải pháp ... làm việc, trao đổi Như vậy, không đội nón lên đầu hình ảnh sáu nón với màu sắc riêng biệt đầu, có phương pháp giao tiếp, ứng xử với khách hàng, đối tác cách có hệ thống ...
 • 4
 • 345
 • 0

duy là tồn tạiPhương pháp 6 chiếc duy

Tư duy là tồn tạiPhương pháp 6 chiếc mũ tư duy
... súc tích thiếu thực tế để biểu thi nghững "mũ duy" , chọn màu sắc để miêu tả Tôi muốn người hình dung ng ng có thật Và làm để phân biệt đó?! Nếu phải chọn lựa kiểu dáng màu sắc, ... hướng chuẩn để Vậy hướng chuẩn khác để người xem xét vấn đề gì? Những biểu thị hướng Ở nhiều quốc gia, tồn mối liên hệ chặt chẽ kiểu "nhưng duy" Mỗi biểu thị kiểu Mỗi người ... cách thể khác ý ng với cách thể đỏ phù hợp Chiếc đỏ hội để người đưa nhận định mặt trí tuệ: Tôi cho ý ng đầy tiềm .Tôi nghĩ ý ng thú vị .Đó ý ng bất thường Chiếc đỏ áp dụng...
 • 132
 • 381
 • 0

Phương Pháp 6 Chiếc Duy

Phương Pháp 6 Chiếc Mũ Tư Duy
... Sáu ng trưng cho sáu cách nhìn nhận vấn đề Một màu ng ứng với cách nhìn từ góc độ Khi làm việc nhóm người mang màu Thay đổi màu nón đồng nghĩa với việc phải thay đổi cách Đặc ... điểm Chiếc nón màu xanh lá: Nghĩ cách giải vấn đề cách sáng tạo, đưa giải pháp từ cách người khác chưa nghĩ ra, thỏa sức sáng tạo ng ng Suy nghĩ sáng tạo, tập trung vào việc phát ý ng ... việc phải thay đổi cách Đặc điểm màu sắc sáu Theo E de Bono, chia suy nghĩ nói chung thành sáu kiểu suy nghĩ ng ứng với sáu màu nón - Chiếc nón màu trắng: Suy nghĩ dựa tài liệu, thông...
 • 3
 • 343
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: 6 chiếc mũ tư duy trong kinh doanh6 chiếc mũ tư duy là gì6 chiếc mũ tư duy ví dụ6 chiếc mũ tư duy pdf6 chiếc mũ tư duy của edward de bonodownload sách 6 chiếc mũ tư duysách 6 chiếc mũ tư duy6 chiếc mũ tư duy ebook full6 chiếc mũ tư duyppttìm hiểu về 6 chiếc mũ tư duy6 chiếc mũ tư duy download6 chiếc mũ tư duy ebookmẫu sơ đồ 6 chiếc mũ tư duy dành cho powerpoint6 chiec mu tu duy cua bonosáu chiếc mũ tư duyQuyết định 31 2016 QĐ-UBND quy định chính sách hỗ trợ học nghề đối với lao động thuộc diện chính sách, xã hội trên địa bàn thành phố Đà NẵngQuyết định 2202 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt thiết kế đô thị khu nhà ở thấp tầng thuộc dự án Khu công viên văn hóa và đô thị thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm ĐồngQuyết định 3926 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt dự án đầu tư trang thiết bị truyền hình lưu động của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thanh HóaQuyết định 25 2016 QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 46 2012 QĐ-UBND Quy định về thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Khánh HòaQuyết định 2389 QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú YênQuyết định 3176 QĐ-UBND năm 2016 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh PhúcQuyết định 83 QĐ-TANDTC-TĐKT năm 2016 về Bảng chấm điểm thi đua áp dụng đối với Tòa án nhân dânQuyết định 522 QĐ-UBDT năm 2016 thành lập Tạp chí Nghiên cứu dân tộc thuộc Học viện Dân tộc do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hànhQuyết định 2451 QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc TrăngQuyết định 3135 QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Văn phòng công tác biến đổi khí hậu thành phố Cần ThơQuyết định 1307 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Quy hoạch tỷ lệ 1 500 Khu dân cư Cống Tu xã Ninh Vân huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh BìnhQuyết định 150 QĐ-UBND-TL năm 2016 thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh Đồng Tháp năm 2017Quyết định 2439 QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Ban chỉ đạo Dự án cấp tỉnh xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên HuếQuyết định 1056 QĐ-BXD năm 2016 chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp do Bộ Xây dựng ban hànhQuyết định 2219 QĐ-UBND bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thành phố Đà Lạt và huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm ĐồngQuyết định 3628 QĐ-UBND năm 2016 về cho phép thành lập Hội Công chứng viên tỉnh Bình ĐịnhQuyết định 42 2016 QĐ-UBND bãi bỏ Chỉ thị quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Công Thương do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hànhQuyết định 2865 QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà TĩnhQuyết định 1731 QĐ-KTNN năm 2016 Quy chế thi ngạch Kiểm toán viên nhà nước do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hànhQuyết định 3987 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1 500 Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa