TU VI MO DEN VI MO

Từ vi đến ( Có đáp án)

Từ vi mô đến vĩ mô ( Có đáp án)
... γ + γ Bước sóng tia gamma phát phân rã pion đứng n A 2h/(mc) B h/(mc) C 2h/(mc2) D h/(mc2) 32.Giả sử hành tinh khối lượng cỡ Trái Đất (m=6.10 24 kg) va chạm bị hủy với phản hành tinh, tạo lượng ... thường sóng vơ tuyến tia X Nó Thiên hà hình thành, A Thiên hà B punxa C quaza D hốc đen ĐÁP ÁN TỪ VI MƠ ĐẾN VĨ MƠ B C C C B A D D D 10 D 11 B 12 D 13 C 14 D 15 D 16 C 17 C 18 B 19 D 20 C 21 C 22 ... trời màu vàng Nhiệt độ vào cỡ 000K B Sao Tâm chòm Thần Nông màu đỏ, nhiệt đọ mặt vào khoảng 000K C Sao Thiên lang chòm Đại Khuyển màu trắng Nhiệt độ mặt vào khoảng 10 000K D Sao Rigel (nằm...
 • 5
 • 211
 • 1

Từ vi đến Thi thử ĐH

Từ vi mô đến vĩ mô Thi thử ĐH
... sóng cm B Bức xạ tương ứng với xạ phát từ vâthcó nhiệt độ thấp, khoảng K C Bức xạ phát đồng từ phía vũ trụ D Cả B C Câu 19 Công thức biểu diễn tốc độ lùi xa thi n hà A v = H d B v = Hd C v = d H ... Trời? A Sao Thuỷ B Trái Đất C Sao băng D Sao hoả Câu 17 Nhận xét không nói sao? A Sao có nguồn gốc từ tinh vân B Lỗ đen kết cục trình tiến hoá có khối lượng lớn nhiều lần khối lượng Mặt Trời C Punxa ... nhiều C Hoạt động Mặt Trời diễn theo chu kì D Trong hoạt động Mặt Trời, tượng gây nhiều ảnh hưởng đến Trái Đất vết đen Câu 14 Đặc điểm nêu không thuộc Mặt Trăng? A Không phải hành tinh B Không có...
 • 3
 • 207
 • 1

123 Câu -Từ vi đến - Có đáp án

123 Câu -Từ vi mô đến vĩ mô - Có đáp án
... sau spin 1: A proton B Notron C photon D Pion 42 Hầu hết loại hạt không bền (trừ notron) thời gian sống trung bình vào khoảng: A từ 1 0-3 1s đến 1 0-2 4s B từ 1 0-2 4s đến 1 0-6 s C từ 1 0-1 2s đến ... khoảng cách d thiên hà với chúng ta: v = H.d, H số Hớp-bơn, giá trị A 1,8.1 0-1 5 s-1 B 1,7.1 0-2 s-1 -2 C 1,7.10 m/(s.năm ánh sáng) D 1,7.1 0-2 m/(s.đvtv) 116 Độ dịch phía đỏ vạch quang phổ λ quaza ... bước sóng dài, trường hợp lệch phía bước sóng ngắn 103.Đường kính Thiên Hà vào khoảng: A 10000 năm ánh sáng B 100000 năm ánh sáng C 1000000 năm ánh sáng D 10000000 năm ánh sáng 104 Khi nhiên...
 • 8
 • 310
 • 6

Bộ tài liệu 41 chuyên đề luyện thi đại học -•Chuyên đề 10: Từ vi đến

Bộ tài liệu 41 chuyên đề luyện thi đại học -•Chuyên đề 10: Từ vi mô đến vĩ mô
... III ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HƠP ĐÁP ÁN ĐỀ 43: TỔNG HỢP VI MÔ-VĨ MÔ 17 VI MÔ, VĨ MÔ + PHẦN RIÊNG – ĐỀ THI ĐAI HỌC, CAO ĐẲNG CÁC NĂM 17 ĐÁP ÁN: TỪ VI MÔ ... ĐẲNG CÁC NĂM 17 ĐÁP ÁN: TỪ VI MÔ - VĨ MÔ ĐHCĐ 2007-2012 25 BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC – LUYỆN THI ĐẠI HỌC VẬT LÝ Từ vi đến - ĐT: 01689.996.187 Diễn đàn: http://lophocthem.com ... ánh sáng PHẦN III ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HƠP 41 CÁC HẠT SƠ CẤP Câu 1: Trong hạt sơ cấp sau hạt thuộc nhóm Lepton: BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC – LUYỆN THI ĐẠI HỌC VẬT LÝ Từ vi đến - ĐT: 01689.996.187...
 • 25
 • 340
 • 0

Từ vi đến

Từ vi mô đến vĩ mô
... thuyết Big Bang? A Bức xạ có bước sóng cm B Bức xạ tương ứng với xạ phát từ vâthcó nhiệt độ thấp, khoảng K C Bức xạ phát đồng từ phía vũ trụ D Cả B C Câu 19 Công thức biểu diễn tốc độ lùi xa thiên ... Trời? A Sao Thuỷ B Trái Đất C Sao băng D Sao hoả Câu 17 Nhận xét không nói sao? A Sao có nguồn gốc từ tinh vân B Lỗ đen kết cục trình tiến hoá có khối lượng lớn nhiều lần khối lượng Mặt Trời C Punxa ... nhiều C Hoạt động Mặt Trời diễn theo chu kì D Trong hoạt động Mặt Trời, tượng gây nhiều ảnh hưởng đến Trái Đất vết đen Câu 14 Đặc điểm nêu không thuộc Mặt Trăng? A Không phải hành tinh B Không có...
 • 3
 • 289
 • 0

Ôn tập vật lý 12 từ vi đến

Ôn tập vật lý 12 từ vi mô đến vĩ mô
... prôtôn D electron Trong thiên văn học, để đo khoảng cách từ hành tinh đến Mặt Trời, người ta dùng đơn vò thiên văn Một đơn vò thiên văn khoảng cách A từ Trái Đất đến Mặt Trời B từ Trái Đất đến ... electron thuộc loại hạt sơ cấp nào? A Phôtôn B Leptôn C Mêzôn D Bariôn 29 Phát biểu sau hành tinh hệ Mặt Trời làđúng? A Hỏa tinh hành tinh nóng hệ B Tính từ tâm Mặt Trời, Trái Đất hành tinh thứ ... thiên văn khoảng cách A từ Trái Đất đến Mặt Trời B từ Trái Đất đến Mặt Trăng C từ Kim tinh đến Mặt Trời D từ Trái Đất đến Hỏa tinh Trong hệ Mặt Trời, thiên thể sau hành tinh hệ Mặt Trời? A Mặt Trăng...
 • 4
 • 356
 • 5

chương VIII. Từ đến vi

chương VIII. Từ vĩ mô đến vi mô
... HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VI N *Giáo vi n phát phiếu trắc nghiệm cho học sinh; *Giáo vi n yêu cầu học sinh làm vi c theo nhóm, tìm đáp án *Giáo vi n giải đáp thắc mắc học sinh *Giáo vi n khắc sâu dạng ... theo: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VI N HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH *Giáo vi n yêu cầu hoc sinh tóm tắt lại kiến *Học sinh làm vi c theo nhóm theo yêu cầu giáo thức học bài; vi n *Giáo vi n khắc sâu đặc tính ... lòng lên đến hàng chục triệu độ xảy phản ứng nhiệt hạch + Khối lượng khoảng từ 0,1 đến vài chục lần (đa số lần) khối lượng Mặt Trời Bán kính biến thiên khoảng rộng (từ vài phần nghìn lần đến vài...
 • 5
 • 341
 • 0

từ vi đến mô_LTĐH

CĐ từ vi mô đến vĩ mô_LTĐH
... cách từ hành tinh đến Mặt Trời, người ta dùng đơn vị thiên văn (đvtv) Một đvtv khoảng cách A từ Trái Đất đến Mặt Trời B từ Trái Đất đến Mặt Trăng C từ Kim tinh đến Mặt Trời D từ Trái Đất đến Hỏa ... Cẩm nang giải toán vật lí .từ vi đến mô. GV: TRƯƠNG VĂN THANH ĐT: 0974.810.957– Trang giá trị nằm khoảng rộng, từ khoảng phần nghìn đến gấp vài nghìn lần bán kính Mặt Trời + ... kích thước hạt nhân A tương tác hấp dẫn B tương tác điện từ C tương tác mạnh D tương tác yếu Cẩm nang giải toán vật lí .từ vi đến mô. GV: TRƯƠNG VĂN THANH ĐT: 0974.810.957– Trang 15 Trong...
 • 4
 • 191
 • 0

Ôn thi đại học môn Vật lý: Chuyên đề 10 - Từ vi đến

Ôn thi đại học môn Vật lý: Chuyên đề 10 - Từ vi mô đến vĩ mô
... khoảng A từ 1 0- 31s đến 1 0- 24s B từ 1 0- 24s đến 1 0- 6s C từ 1 0- 12s đến 1 0- 8s D từ 1 0- 8s đến 1 0- 6s Câu19: Êlectron, muyôn ( µ + , µ − ) hạt tau( τ+ , τ− ) hạt thuộc nhóm hạt: A phôtôn B leptôn C mêzôn ... ĐÁP ÁN ĐỀ 43: TỔNG HỢP VI MÔ-VĨ MÔ 17 VI MÔ, VĨ MÔ + PHẦN RIÊNG – ĐỀ THI ĐAI HỌC, CAO ĐẲNG CÁC NĂM 17 ĐÁP ÁN: TỪ VI - VĨ MÔ ĐHCĐ 200 7-2 012 ... sống vào khoảng A .từ 102 4s đến 106 s B .từ 101 2s đến 108 s C .từ 103 1s đến 102 4s D .từ 108 s đến 106 s Câu 76: Hệ thống gồm nhiều tinh vân gọi là: C.Ngân hà D.Hệ mặt trời A.Các quaza B .Thi n hà Câu 77:...
 • 25
 • 316
 • 0

Tài liệu Trắc nghiệm ôn thi ĐH môn Hóa chương X từ vi đến doc

Tài liệu Trắc nghiệm ôn thi ĐH môn Hóa chương X từ vi mô đến vĩ mô doc
... Trắc nghiệm Hóa từ vi đến Câu 9: Tương tác hấp dẫn: A Là tương tác hạt có điện tích B Là tương tác hạt có khối lượng C Có cường độ lớn so với tương tác khác D Chỉ x y hạt có ... 26: Sao A Hành tinh xa trái đất B Thi n thể phát sáng mạnh xa C Khối khí nóng sáng mặt trời D Tinh vân phát sáng mạnh xa mặt trời Câu 27: Sao x lượng dạng xung sóng điện từ là: A Sao nơtron ... vân gọi là: A Thi n hà B Ngân hà C Hệ mặt trời D Các quaza Câu 29: Thi n hà thi n hà: A Không B Không định hình C Hình elíp D Xoắn ốc Câu 30: Theo thuyết Big Bang, vũ trụ: A Không thay đổi vật...
 • 4
 • 363
 • 1

vận dụng dạy học theo chủ đề trong dạy học chương “từ vi đến mô” lớp 12 thpt ban nâng cao

vận dụng dạy học theo chủ đề trong dạy học chương “từ vi mô đến vĩ mô” lớp 12 thpt ban nâng cao
... mơ” lớp 12 THPT ban Nâng cao theo phương pháp dạy học theo chủ đề 4- Giả thuyết khoa học Nếu vận dụng thành cơng quan điểm dạy học theo chủ đề vào giảng dạy chương “Từ vi đến mơ” lớp 12 THPT ... kế chủ đề học tập − Nghiên cứu, thiết kế chủ đề học tập chương “Từ vi đến mơ” lớp 12 THPT ban Nâng cao − Tiến hành thực nghiệm sư phạm dạy học chương “Từ vi đến mơ” lớp 12 THPT ban ... Nâng cao 2.1.1 Mục tiêu dạy học chương “Từ vi đến mơ” theo chương trình SGK lớp 12 THPT ban Nâng cao [3], [12] , [15] Mục tiêu dạy học chương “Từ vi đến mơ” theo chương trình SGK lớp 12...
 • 79
 • 920
 • 11

chuong x tu vi mo den vi mo

chuong x tu vi mo den vi mo
... sau ú xut hin cỏc ht nhõn nguyờn t u tiờn - Ba nghỡn nm sau mi xut hin cỏc nguyờn t u tiờn - Ba triu nm sau mi xut hin cỏc v cỏc thiờn h - 14 t nm sau v tr nh hin (nh vy v tr cú 14 t tui) ... l ng nh ( ng kớnh th ng vi km), c cu to t cỏc cht d bc hi, chu k chuyn ng quanh Mt tri t vi nm n trờn 150 nm */ Thiờn thch l nhng ỏ chuyn ng quanh Mt tri vi tc hng chc km/s theo ... - Tỏm h tinh quay xung quanh, tớnh ttrong lSao nh Th Sao Kim, Trỏi Sao H Sao M Sao Th Sao Thiờn y, t, a, c, , Vng, Sao H Vng (Cỏc h tinh n th cú cỏc Vtinh i nh y ng Quay xunh quanh) - Cỏc...
 • 18
 • 519
 • 0

100 câu hỏi từ vi đến

100 câu hỏi từ vi mô đến vĩ mô
... gian sống lớn coi vô Câu 75: Hầu hết hạt loại không bền (trừ nơtron) có thời gian sống vào khoảng A .từ 1024s đến 106s B .từ 1012s đến 108s C .từ 1031s đến 1024s D .từ 108s đến 106s Câu 76: Hệ thống ... tinh Câu 62: Hađrôn hạt A.sơ cấp, có khối lượng từ vài trăm đến vài nghìn lần me B.gồm mêzôn barion C.gồm mêzôn π, mêzôn K, nucleon hipêron D.nhẹ nơtrinô, electron, muyôn, tauon,… Câu 63: Chỉ câu ... C.khối lượng nghỉ hay lượng nghỉ D.mômen động lượng riêng (spin) momen từ riêng Câu 30: Hãy cấu trúc không thành vi n thiên hà: A.Punxa B.Sao siêu C.Quaza D.Lỗ đen Câu 31: Các có khối lượng nhỏ khối...
 • 6
 • 375
 • 1

Chuyên đề luyện thi đại học - cao đẳng môn Vật lý: Chuyên đề ôn thi Đại học môn Lý: Kiến thức chung từ vi đến

Chuyên đề luyện thi đại học - cao đẳng môn Vật lý: Chuyên đề ôn thi Đại học môn Lý: Kiến thức chung từ vi mô đến vĩ mô
... ĐÁP ÁN ĐỀ 43: TỔNG HỢP VI MÔ-VĨ MÔ 17 VI MÔ, VĨ MÔ + PHẦN RIÊNG – ĐỀ THI ĐAI HỌC, CAO ĐẲNG CÁC NĂM 17 ĐÁP ÁN: TỪ VI - VĨ MÔ ĐHCĐ 200 7-2 012 ... 25 BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC – LUYỆN THI ĐẠI HỌC VẬT LÝ Từ vi đến - ĐT: 01689.996.187 Diễn đàn: http://lophocthem.com - vuhoangbg@gmail.com PHẦN I: KIẾN THỨC CHUNG CÁC HẠT SƠ CẤP * ... spin ? BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC – LUYỆN THI ĐẠI HỌC VẬT LÝ Từ vi đến - ĐT: 01689.996.187 Diễn đàn: http://lophocthem.com - vuhoangbg@gmail.com A Prôtôn B Nơton C Phôtôn D Piôn Câu17: Bốn hạt...
 • 25
 • 447
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: vật lý từ vi mô đến vĩ môchinh` sách vĩ mô ở trung quốc tu năm 2000 den naythiết kế chủ đề học tậpchương từ vi mô đến vĩ môphân tích nội dung kiến thức chương từ vi mô đến vĩ mô lớp 12 thpt ban nâng caomục tiêu dạy học của chương từ vi mô đến vĩ mô theo chương trình sgk lớp 12 thpt ban nâng caocấu trúc nội dung của chương từ vi mô đến vĩ mô theo chương trình sgk lớp 12 thpt ban nâng caonhững thuận lợi và khó khăn khi dạy và học chương từ vi mô đến vĩ mô theo chương trình sgk lớp 12 thpt ban nâng caothiết kế chủ đề học tập của chương từ vi mô đến vĩ mô chương trình sgk lớp 12 thpt ban nâng caocấu trúc lại nội dung chương từ vi mô đến vĩ mô chương trình sgk lớp 12 thpt ban nâng caogiải bài tập vật lý 12 cơ bản chương 8 từ vi mô đến vĩ mô pdfrèn luyện kĩ năng giải bài tập vật lí thpt phần sơ lược về thuyết tương đối hẹp hạt nhân nguyên tử từ vi mô đến vĩ mô nguyễn quang lạc nguyên công hoãn jpg page1 jpgrèn luyện kĩ năng giải bài tập vật lí thpt phần sơ lược về thuyết tương đối hẹp hạt nhân nguyên tử từ vi mô đến vĩ mô nguyễn quang lạc nguyên công hoãn jpg page2 jpgrèn luyện kĩ năng giải bài tập vật lí thpt phần sơ lược về thuyết tương đối hẹp hạt nhân nguyên tử từ vi mô đến vĩ mô nguyễn quang lạc nguyên công hoãn jpg page3 jpgrèn luyện kĩ năng giải bài tập vật lí thpt phần sơ lược về thuyết tương đối hẹp hạt nhân nguyên tử từ vi mô đến vĩ mô nguyễn quang lạc nguyên công hoãn jpg page4 jpgrèn luyện kĩ năng giải bài tập vật lí thpt phần sơ lược về thuyết tương đối hẹp hạt nhân nguyên tử từ vi mô đến vĩ mô nguyễn quang lạc nguyên công hoãn jpg page5 jpgTỔNG QUAN VỀ MÀNG ĐIỆNHỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG20130109 KSH Nghi Quyet HDQT Tam Ngung San Xuat Nha May GachBài giảng Quản trị Logistics kinh doanh: Chương 120130424 KSH Giai Trinh Bien Dong KQKD Quy 1 Nam 2013 So Voi Cung Ky20130504 KSH Giai Trinh Cham CBTT Nghi Quyet HDQT20130504 KSH Giai Trinh Cham Nop Bao Cao Thuong Nien Nam 201220130614 KSH CBTT Tai Lieu Hop DHCD Thuong Nien Nam 201320140113 20141003 KSH Nghi Quyet HDQT So 62 Ve Viec Chuyen Nhuong Cong Ty Con De Can Tru Cong Nogiao an luyen tap tin hoc cung ic3 spark lop 320140422 20140422 KSH Giai Trinh Y Kien Luu Y Trong BCTC Kiem Toan Nam 201320140422 20140422 KSH Nghi Quyet HDQT So 63 Ve Viec HDQT Va NCLQ Cung Cap Cac Khoan Vau Cho CTy20140423 20140422 KSH Nghi Quyet HDQT So 27 Ve Viec HDQT Cung Cap Khoan Vay Cho CTy20160523 20160520 KSH Thong Bao Ngay DKCC To Chuc DHCD Thuong Nien Nam 201620140815 20140815 KSH Giai Trinh Chenh Lech BCTC Quy 2 Nam 2014 Truoc Va Sau Soat Xettb ve viec tam ung co tuc 12 08 2tb nhan so chung nhan sohuu cp 2008To trinh phan phoi LN 201620100426KSH_NQDHCD – KSH 20100426KSH NQDHCD20100316KSH_NQHDQT – KSH 20100316KSH NQHDQT