ly 12 PHONG XA TU NHIEN 26

CÁC NGUỒN PHÓNG XẠ TỰ NHIÊN

CÁC NGUỒN PHÓNG XẠ TỰ NHIÊN
... phóng xạ tự nhiên (natural radioactive source) nguồn phóng xạ nhân tạo (artificial radioactive source) Nguồn phóng xạ tự nhiên, mà người ta thường gọi phông phóng xạ tự nhiên, chất đồng vị phóng xạ ... bố nguồn phóng xạ tự nhiên: II Sự phân bố phóng xạ thạch địa quyển: .17 III Những vùng có phông phóng xạ tự nhiên cao giới .21 Nguồn phóng xạ chia thành hai loại, gồm nguồn phóng ... Chú ý 86 họ phóng xạ nhân tạo neptunium thành viên khí phóng xạ Sự có mặt khí phóng xạ ba họ phóng xạ tự nhiên lý gây nên phông phóng xạ tự nhiên môi trường Trong ba loại khí phóng xạ radon đóng...
 • 22
 • 800
 • 7

Đề tài Nghiên cứu xác định độ phóng xạ tự nhiên trong các loại vật liệu xây dựng chủ yếu và bước đầu đánh giá liều chiếu do chúng gây ra.

Đề tài Nghiên cứu xác định độ phóng xạ tự nhiên trong các loại vật liệu xây dựng chủ yếu và bước đầu đánh giá liều chiếu do chúng gây ra.
... độ khí radon nhà ở, suất xả khí radon từ vật liệu xây dựng rời rạc Vì thế, đề tài Nghiên cứu xác định độ phóng xạ tự nhiên loại vật liệu xây dựng chủ yếu bước đầu đánh giá liều chiếu chúng gây ... radon Vì vậy, xác định tham số loại vật liệu xây dựng đánh giá nồng độ khí radon có nhà Trên giới vấn đề nghiên cứu phát triển toàn diện, Việt Nam, số liệu độ phóng xạ tự nhiên vật liệu xây dựng, ... đề có liên quan đến nội dung nghiên cứu đề tài, gồm: đặc trưng, tính chất loại vật liệu xây dựng; khoáng sản vật liệu xây dựng Việt Nam; độ phóng xạ tự nhiên vật liệu xây dựng nồng độ khí radon...
 • 213
 • 436
 • 2

Xây Dựng Quy Trình Công Nghệ Đánh Giá Chi Tiết Các Vùng Ô Nhiễm Phóng Xạ Tự Nhiên

Xây Dựng Quy Trình Công Nghệ Đánh Giá Chi Tiết Các Vùng Ô Nhiễm Phóng Xạ Tự Nhiên
... giá chi tiết vùng ô nhiễm phóng xạ tự nhiên Nhằm xác lập luận khoa học thực tiễn xác định mức độ ô nhiễm phóng xạ tự nhiên để xây dựng quy trình đánh giá chi tiết vùng ô nhiễm phóng xạ Cấu trúc ... MỨC ĐỘ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG CỦA CÁC NGUỒN PHÓNG XẠ TỰ NHIÊN ĐỂ XÂY DỰNG QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ ĐÁNH GIÁ CHI TIẾT CÁC VÙNG Ô NHIỄM PHÓNG XẠ TỰ NHIÊN LIÊN ĐOÀN ĐỊA CHẤT XẠ HIẾM CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI ThS Nguyễn ... II: ĐÁNH GIÁ CHI TIẾT VÙNG Ô NHIỄM CỦA MỘT SỐ NGUỒN PHÓNG XẠ TỰ NHIÊN Chương 5: Đánh giá chi tiết môi trường phóng xạ số nguồn phóng xạ tự nhiên điển hình Việt Nam Chương 6: Tổ chức thi công chi...
 • 125
 • 401
 • 3

Nghiên cứu cơ sở khoa học xác định mức độ ô nhiễm môi trường của các nguồn phóng xạ tự nhiên để xây dựng quy trình công nghệ đánh giá chi tiết các vùng ô nhiễm phóng xạ tự nhiên

Nghiên cứu cơ sở khoa học xác định mức độ ô nhiễm môi trường của các nguồn phóng xạ tự nhiên để xây dựng quy trình công nghệ đánh giá chi tiết các vùng ô nhiễm phóng xạ tự nhiên
... phóng xạ tự nhiên Đề án đánh giá chi tiết môi trường phóng xạ tự nhiên gồm phần sau: - Mở đầu - Chương Điều kiện tự nhiên, xã hội ảnh hưởng tới môi trường phóng xạ vùng công tác - Chương Các phương ... TCVN cách thức lấy bảo quản mẫu để phân tích nhân phóng xạ môi trường hành Chương 2: LẬP ĐỀ ÁN ĐÁNH GIÁ CHI TIẾT MÔI TRƯỜNG PHÓNG XẠ TỰ NHIÊN Điều 12: Yêu cầu đề án điều tra chi tiết môi trường phóng ... ĐÁNH GIÁ CHI TIẾT CÁC VÙNG Ô NHIỄM PHÓNG XẠ TỰ NHIÊN Chương NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Căn vào tài liệu an toàn phóng xạ Việt Nam nước ngoài, số khái niệm đưa để thống nghiên cứu môi trường phóng xạ...
 • 27
 • 476
 • 0

khảo sát đánh giá hiện trạng phông phóng xạ tự nhiên trên toàn tuyến đường hồ chí minh. giai đoạn 2007-2008

khảo sát đánh giá hiện trạng phông phóng xạ tự nhiên trên toàn tuyến đường hồ chí minh. giai đoạn 2007-2008
... toàn xạ hạt nhân Việc thực nhiệm vụ: Khảo sát đánh giá trạng phông phóng phóng xạ tự nhiên toàn tuyến đờng HCM Giai đoạn 2007-2008 nhiệm vụ đợc Viện NLNT VN thực nhằm xây dựng CSDL phông xạ tự ... tình trạng rò rỉ, phát tán, ô nhiễm phóng xạ, cần có bn tổng thể phông phóng xạ tự nhiên toàn quốc gia, địa phơng đồ chi tiết phông phóng xạ tự nhiên cho khu vực có mức độ phóng xạ tự nhiên ... ễNG TIN CHUNG V NHIM V Tên nhiệm vụ: Khảo sát đánh giá trạng phông phóng xạ tự nhiên toàn tuyến đờng Hồ Chí Minh - Giai đoạn: 2007 - 2008 Mã số: Thời gian thực hiện: 12 tháng Cấp quản lý: Cấp Kinh...
 • 132
 • 208
 • 0

Báo cáo: "Các nguồn phóng xạ tự nhiên" pot

Báo cáo:
... Các nhân phóng xạ nguyên thủy Tia vũ trụ Tia vũ trụ Phân bố phóng xạ đất, đá Những vùng phông tự nhiên cao Sự phân bố nguồn phóng xạ tự nhiên Vỏ trái đất Thực Phẩm Tia vũ trụ NGUỒN PHÓNG XẠ TN Cơ ... bày đượcsố nhân phóng xạ thể học, lớn, nặng 70kg người có nhân phóng xạ người thể Một số nhân phóng xạ vào thể ăn thực phẩm Tổng lượng chất phóng Nhân phóng Tổng hoạt Lượng hấp thụ xạ tìmdo hít ... phông phóng xạ tự nhiên môi trường Họ 4n Thorium (Th232) Họ 4n+2 Uranium (U238) Họ 4n+3 Actinium (U235) Ngoài đồng vị phóng xạ ba họ thorium, uranium actinium, tự nhiên tồn số đồng vị phóng xạ với...
 • 29
 • 441
 • 0

CHỦ ĐỀ 2 PHÓNG XẠ TỰ NHIÊN

CHỦ ĐỀ 2 PHÓNG XẠ TỰ NHIÊN
... theo chu9i phóng x 23 8 U  Th  Pa  Z X → → → A 92 92 Nêu cu t o tên gi ca h t nhân X HD: Ta có: A = 23 8 – = 23 4; Z = 92 + 2 – = 92 V∗y h t nhân 23 4 U 2ng v ca h t nhân 92 urani có ... ln T1 T2 vuhoangbg@gmail.com 1 ) ln 4, ( − , 704 , 46 N 01 N 0, 72 0, 72 = e ( λ1 − 2 )t = e = e = 0,303 N 02 N2 99 ,28 99 ,28 N 01 N 01 0,3 = 0,3 => = = 0 ,23 = 23 % => Chn C N 02 N 01 + N 02 1,3 ... = x6, 022 x1 023 = 6, 022 x1 021 h t N 131 Theo bài: Suy ra: Mt h t nhân phân rã, phóng x h t β- nên s! h t β- c phóng x c−ng N = 6, 022 x 1 021 h t BÀI TOÁN 3: TÍNH CHU K& T, H∋NG S PHÓNG...
 • 22
 • 133
 • 0

Xác định hoạt độ phóng xạ riêng của một số đồng vị phóng xạ tự nhiên và nhân tạo trong chè và đất đá dưới chân núi ở khu vực Hòa Bình

Xác định hoạt độ phóng xạ riêng của một số đồng vị phóng xạ tự nhiên và nhân tạo trong chè và đất đá dưới chân núi ở khu vực Hòa Bình
... vị phóng xạ tự nhiên nhân tạo chè đất đá chân núi khu vực Hòa Bình nhằm xác định hoạt độ phóng xạ số đồng vị số mẫu đất đá chè, nhằm đánh giá hoạt độ phóng xạ riêng số đồng vị nhân tạo lưu ... TỰ NHIÊN NGUYỄN TRỌNG HUY XÁC ĐỊNH HOẠT ĐỘ PHĨNG XẠ RIÊNG CỦA MỘT SỐ ĐỒNG VỊ PHĨNG XẠ TỰ NHIÊN VÀ NHÂN TẠO TRONG CHÈ VÀ ĐẤT ĐÁ DƯỚI CHÂN NÚI KHU VỰC HỊA BÌNH Chun ngành: Vật lý ngun tử Mã số: ... mẫu đất đá Bảng 3.5 Hoạt độ phóng xạ mẫu chè búp Hòa Bình 11 Bảng 3.6 Hoạt độ phóng xạ mẫu chè già Hòa Bình 45 12 Bảng 3.7 Kết xác định hoạt độ phóng xạ riêng (Bq/kg) 46 41 44 đồng vị phóng xạ tự...
 • 59
 • 524
 • 3

tóm tắt luận án tiến sĩ Nghiên cứu đặc điểm trường phóng xạ tự nhiên phục vụ điều tra đánh giá môi trường và dự báo triển vọng khoáng sản phóng xạ vùng Tây Bắc Việt Nam

tóm tắt  luận án tiến sĩ Nghiên cứu đặc điểm trường phóng xạ tự nhiên phục vụ điều tra đánh giá môi trường và dự báo triển vọng khoáng sản phóng xạ vùng Tây Bắc Việt Nam
... phóng xạ tự nhiên nêu sở quan trọng cho việc điều tra đánh giá môi trường dự báo triển vọng khoáng sản phóng xạ vùng Tây Bắc Việt Nam III.3 ĐẶC ĐIỂM TRƯỜNG PHÓNG XẠ TỰ NHIÊN TRÊN MỘT SỐ MỎ, ĐIỂM KHOÁNG ... nhỏ Chương IV ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG PHÓNG XẠ TỰ NHIÊN VÀ DỰ BÁO TRIỂN VỌNG KHOÁNG SẢN PHÓNG XẠ VÙNG TÂY BẮC VIỆT NAM IV.1 ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG PHÓNG XẠ TỰ NHIÊN IV.1.1 ... hưởng môi trường phóng xạ tự nhiên vùng Tây Bắc Việt Nam Sơ đồ mức độ ảnh hưởng môi trường phóng xạ tự nhiên vùng Tây Bắc Việt Nam xây dựng sở sau: * Đặc điểm trường phóng xạ tự nhiên vùng Tây Bắc...
 • 27
 • 265
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm trường phóng xạ tự nhiên phục vụ điều tra đánh giá môi trường và dự báo triển vọng khoáng sản phóng xạ vùng Tây Bắc Việt Nam

Nghiên cứu đặc điểm trường phóng xạ tự nhiên phục vụ điều tra đánh giá môi trường và dự báo triển vọng khoáng sản phóng xạ vùng Tây Bắc Việt Nam
... PHÓNG XẠ TỰ NHIÊN VÀ DỰ BÁO TRIỂN VỌNG KHOÁNG SẢN PHÓNG XẠ VÙNG TÂY BẮC VIỆT NAM IV.1 Đánh giá ảnh hưởng môi trường phóng xạ tự nhiên IV.2 Dự báo triển vọng khoáng sản phóng xạ vùng Tây Bắc Việt ... III.3 Nghiên cứu đặc điểm trường phóng xạ tự nhiên số mỏ, điểm khoáng hóa phóng xạ vùng Tây Bắc Việt Nam III.4 Phông phóng xạ tự nhiên vùng Tây Bắc Việt Nam Chương IV: ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG ... đặc điểm trường phóng xạ tự nhiên, nghiên cứu đặc điểm cấu trúc địa chất để đánh giá ảnh hưởng môi trường phóng xạ tự nhiên sức khỏe người dự báo triển vọng khoáng sản phóng xạ vùng Tây Bắc Việt...
 • 138
 • 208
 • 0

Nghiên cứu xác định liều chiếu dân chúng do phóng xạ tự nhiên ở khu vực hà nội (phần hà nội mở rộng)

Nghiên cứu xác định liều chiếu dân chúng do phóng xạ tự nhiên ở khu vực hà nội (phần hà nội mở rộng)
... phần phóng xạ tự nhiên giới Thành phần phông phóng xạ tự nhiên Tia vũ trụ (chiếu ngoài) Tia phóng xạ từ đất (chiếu ngoài) Radon (chiếu hô hấp) Nhân phóng xạ tự nhiên thâm nhập vào thể (chiếu ... xác định hoạt độ đồng vị phóng xạ suất liều gamma môi trường phục vụ cho việc khảo sát quan trắc phóng xạ môi trường, tác giả chọn đề tài: Nghiên cứu xác định liều chiếu dân chúng phóng xạ tự ... nhiễm phóng xạ tự nhiên lại gồm có hai thành phần, chiếu chiếu 12 1.3.1 Phơi nhiễm chiếu từ phóng xạ tự nhiên đất đá(2, 3) Các xạ ion hóa từ nhân phóng xạ lớp đất bề mặt tạo nên phông phóng xạ mặt...
 • 73
 • 228
 • 0

Giáo án địa 12 - Bài 41: Vấn đề sử dụng hợp và cải tạo tự nhiên ở Đồng Bằng sông Cửu Long pot

Giáo án địa lý 12 - Bài 41: Vấn đề sử dụng hợp lý và cải tạo tự nhiên ở Đồng Bằng sông Cửu Long pot
... nhiên đồng sông Cửu sử dụng hợp cải tạo tự Long: nhiên ĐBSCL  Các vấn đề sử dụng hợp lí Hình thức: Lớp cải tạo tự nhiên đồng Bước 1: HS dựa vào SGK: sông cửu Long: + So sánh cấu sử dụng đất - ... hoạt  Tại phải đặt vấn đề sử dụng hợp cải tạo tự nhiên đồng sông Cửu Long ? - Diện tích ngập lũ, cường độ lũ có xu hướng tăng gây khó khăn tổn thất cho nhiều tỉnh vùng - Đồng có vị trí chiến ... sa nước ngọt- đất phèn- đất khác C đất phèn- đất phù sa nước - đất mặn- đất khác D đất phèn- đất mặn - đất phù sa nước - đất khác Câu 3: Khó khăn lớn sử dụng tự nhiên Đồng sông Cửu Long: A Tài...
 • 12
 • 1,379
 • 5

bài giảng địa 8 bài 12 đặc điểm tự nhiên khu vực đông á

bài giảng địa lý 8 bài 12 đặc điểm tự nhiên khu vực đông á
... Đông LƯỢC ĐỒ TỰ NHIÊN KHU VỰC ĐÔNG Á Tiết 14 Bài 12: ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN KHU VỰC ĐÔNG Á 1.Vị trí địa phạm vi khu vực Đông Á: Đặc điểm tự nhiên a Địa hình sông ngòi * Phần đất liền Tiết 14 Bài ... phần đất liền khu vực Đông Phần đất liền Phía Tây Phía Đông LƯỢC ĐỒ TỰ NHIÊN KHU VỰC ĐÔNG Á ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN KHU VỰC ĐÔNG Á 1.Vị trí địa phạm vi khu vực Đông Á: Đặc điểm tự nhiên a Địa hình sông ... Hµ Hoµn Tr iang ng G ê LƯỢC ĐỒ TỰ NHIÊN KHU VỰC ĐÔNG Á Tiết 14 Bài 12: ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN KHU VỰC ĐÔNG Á 1.Vị trí địa phạm vi khu vực Đông Á: Đặc điểm tự nhiên a Địa hình sông ngòi - Phần đất...
 • 29
 • 1,670
 • 0

Xem thêm