ly 12 DAI CUONG VE HAT NHAN NGUYEN TU 20

Luyện thi đại học môn vật chuyên đề đại cương về hạt nhân nguyên tử

Luyện thi đại học môn vật lý chuyên đề đại cương về hạt nhân nguyên tử
... gÊn ixl h ièh ixtâixih kh x k ymt gh yhgzix ẽẻ gqtk km txz t gn 3ixl h ầt ih P h } l n w y ymthi txzymtkhR ixl h tâz wy ixl h t ^ẹề  a b "#$ &'()*+$ ,)-./012)3 4567)-.$ :0;...
 • 8
 • 1,012
 • 18

đại cương về hạt nhân nguyên tử

đại cương về hạt nhân nguyên tử
... 34: Đồng vị A nguyên tử hạt nhân có số prôtôn số khối khác B nguyên tử hạt nhân có số nơtron số khối khác C nguyên tử hạt nhân có số nôtron số prôtôn khác D nguyên tử hạt nhân có số ... biến đổi hạt nhân, hạt nhân 238 U chuyển thành hạt nhân 234 U phóng 92 92 A hạt  hai hạt prôtôn B hạt hạt êlectrôn C hạt  nơtrôn D hạt  pôzitrôn Câu 20: Sự phóng xạ phản ứng hạt nhân loại ... điều kiện cho hạt nhân tiếp xúc kết hợp với B Để phá vỡ hạt nhân nguyên tử tham gia phản ứng, kết hợp tạo thành hạt nhân nguyên tử C Để hạt nhân có động lớn, thắng lực đẩy Cu-lông hạt nhân D Cả A...
 • 18
 • 188
 • 0

Vật 12: Bài tập Phần hạt nhân nguyên tử docx

Vật Lý 12: Bài tập Phần hạt nhân nguyên tử docx
... biết khối lượng hạt nhân B Nó cho biết khối lượng hạt nhân tính theo u C Vì cho biết khối lượng hạt nhân theo dvc D Nó cho biết khối lượng hạt nhân tính theo kg Câu Cho phản ứng hạt nhân n Li  ... HTTH Câu 12 Phản ứng hạt nhân khác phản ứng hoá học thông thường trỗ A Phản ứng hạt nhân làm thay đổi cấu tạo hạt nhân B Phản ứng hạt nhân làm thay đổi khối lượng C Phản ứng hạt nhân xảy sâu phản ... nhiệt độ C Phản ứng nhiệt hạch không làm thay đổi điện tích hạt nhâ D Phản ứng nhiệt hạch không làm thay đổi số khối Câu Hạt sau tác nhân gây phản ửng phân hạch điều kiện phản ứng thoả mãn A n...
 • 3
 • 577
 • 3

Sử dụng phần mềm mô phỏng hỗ trợ dạy và học kiến thức về hạt nhân nguyên tử vật 12 nâng cao theo hướng phát huy tích cực nhận thức của học sinh

Sử dụng phần mềm mô phỏng hỗ trợ dạy và học kiến thức về hạt nhân nguyên tử  vật lý 12 nâng cao theo hướng phát huy tích cực nhận thức của học sinh
... hiệu sử dụng phần mềm hỗ trợ dạy học kiến thức Hạt nhân nguyên tử - VL 12 nâng cao theo hƣớng phát huy tính tích cực nhận thức học sinh IV Giả thuyết khoa học Nếu sử dụng cách hợp thí ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN ĐẠI HỌC SƢ PHẠM ………… PHẠM VĂN SƠN SỬ DỤNG PHẦN MỀM MÔ PHỎNG HỖ TRỢ DẠY VÀ HỌC KIẾN THỨC VỀ “HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ - VL 12 NÂNG CAO THEO HƢỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC NHẬN THỨC ... đỡ phần mềm dạy học phần: Hạt nhân nguyên tử - VL 12 nâng cao Thực nghiệm sƣ phạm VI Giới hạn đề tài Nghiên cứu sử dụng phần mềm hỗ trợ dạy học kiến thức Hạt nhân nguyên tử - VL 12 nâng...
 • 126
 • 250
 • 0

Vận dụng tưởng sư phạm tích hợp trong dạy học một số kiến thức về “Hạt nhân nguyên tử” lớp 12 nhằm nâng cao chất lượng giáo dục học sinh

Vận dụng tư tưởng sư phạm tích hợp trong dạy học một số kiến thức về “Hạt nhân nguyên tử” lớp 12 nhằm nâng cao chất lượng giáo dục học sinh
... việc dạy học phần “Hạt nhân nguyên ử” Đó lý lựa chọn đề tài: “ Vận dụng t ng phạm tích hợp dạy học số kiến thức “Hạt nhân nguyên tử” lớp 12 nhằm nâng cao chất lượng giáo dục học sinh II ... trình y học phần “Hạt nhân nguyên tử, chương trình d vật lý THPT IV GIẢ THUYẾT KHOA HỌC Nếu vận dụng hợp lý TTSPTH dạy học kiến thức “Hạt nhân nguyên tử” chất lượng dạy học giáo dục HS nâng cao V ... TRÌNH DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC VỀ “ HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ” THEO TTSPTH 2.1 Vị trí, vai trò kiến thức "Hạt nhân nguyên tử" 2.1.1 Vị trí kiến thức “Hạt nhân nguyên tử” 2.1.1.1 Chương trình SGK vật lý 12...
 • 120
 • 1,302
 • 7

Vận dụng tưởng sư phạm tích hợp trong dạy học một số kiến thức về hạt nhân nguyên tử lớp 12 nhằm nâng cao chất lượng giáo dục học sinh

Vận dụng tư tưởng sư phạm tích hợp trong dạy học một số kiến thức về hạt nhân nguyên tử lớp 12 nhằm nâng cao chất lượng giáo dục học sinh
... việc dạy học phần Hạt nhân nguyên ử” Đó lý lựa chọn đề tài: “ Vận dụng t ng phạm tích hợp dạy học số kiến thức Hạt nhân nguyên tử lớp 12 nhằm nâng cao chất lượng giáo dục học sinh ... trình y học phần Hạt nhân nguyên tử, chương trình d vật lý THPT IV GIẢ THUYẾT KHOA HỌC Nếu vận dụng hợp lý TTSPTH dạy học kiến thức Hạt nhân nguyên tử chất lượng dạy học giáo dục HS nâng cao V ... TRÌNH DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC VỀ “ HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ” THEO TTSPTH 2.1 Vị trí, vai trò kiến thức "Hạt nhân nguyên tử" 2.1.1 Vị trí kiến thức Hạt nhân nguyên tử 2.1.1.1 Chương trình SGK vật lý 12...
 • 120
 • 510
 • 0

(Luyện thi cấp tốc Lý) thuyết về hạt nhân nguyên tử và phóng xạ_Trắc nghiệm và đáp án

(Luyện thi cấp tốc Lý) Lý thuyết về hạt nhân nguyên tử và phóng xạ_Trắc nghiệm và đáp án
... động với vận tốc nhỏ vận tốc ánh sáng D Thành phần tia phóng xạ gồm: tia α, tia β tia γ Câu 38 Chọn câu chu kỳ bán rã chất phóng xạ A Là thời gian sau số hạt nhân phóng xạ lại số hạt nhân bị phân ... hai ô so với hạt nhân mẹ bảng tuần hoàn Câu 42 Trong phóng xạ γ hạt nhân A tiến ô so với hạt nhân mẹ bảng tuần hoàn B tiến hai ô so với hạt nhân mẹ bảng tuần hoàn C lùi ô so với hạt nhân mẹ bảng ... trắc nghiệm Vật lí Câu 49 Hạt nhân Uran 238 92 U phân rã cho hạt nhân Thori 234 90 Th Phân rã thuộc loại phóng xạ nào? A Phóng xạ α B Phóng xạ β- C Phóng xạ β+ D Phóng xạ γ Câu 50 Chọn câu A Hạt...
 • 8
 • 1,095
 • 51

Chương 6 Đại cương về hạt nhân

Chương 6 Đại cương về hạt nhân
... A Z Ký hiệu hạt nhân nguyên tử Ví dụ: 1 • có Z = 1, A = He có Z = 2, A = Đồng vị: hạt nhân số Z Ví dụ: • H 1 H H H Đồng phân: hạt nhân số A Ví dụ: 36 16 S Cặp hạt nhân gương 36 18 Ar Li Be ... Zr + 0, 86 − 2,13 + 3 ,65 − 0,55 − 1,30 − 1,29 §2 Lực hạt nhân Lực hạt nhân có bán kính tác dụng vô nhỏ: 10 -15 m=1fm=1fr Lực hạt nhân không phụ thuộc vào điện tích V V p−p ≈ fr fr Lực hạt nhân không ... mômen từ hạt nhân có tên manhêtôn hạt nhân eh µI = =5,0505.10-27 J/T 2m p • • Mômen từ prôtôn + 2,792 76 µI Mômen từ nơtrôn là: − 1,91315 µI Hạt nhân Mômen từ đo đơn vị manhetôn hạt nhân 27 H...
 • 14
 • 242
 • 0

Câu hỏi và lời giải về hạt nhân nguyên tử trong vật

Câu hỏi và lời giải về hạt nhân nguyên tử trong vật lý
... thảo giáo trình vật ngun tử hạt nhân, tập đời cần thiết Cuốn tập vật ngun tử hạt nhân soạn thảo theo sát chương trình thuyết Nó gồm phần: Phần Vật ngun tử phần vật hạt nhân Mỗi phần ... 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2 51 52 PHẦN II : VẬT LÝ HẠT NHÂN Chương I : HẠT NHÂN NGUN TỬ VÀ ĐẶC TÍNH CỦA NĨ * Tóm tắt thuyết : I CẤU TRÚC HẠT NHÂN : Hạt nhân cấu tạo từ protơn nơtrơn, gọi chung ... Chương III: Những sở thuyết lượng tử .68 Chương IV: Cấu trúc ngun tử theo học lượng tử 77 Phần II: Vật hạt nhân 81 Chương I: Hạt nhân ngun tử đặc tính 81 Chương...
 • 94
 • 229
 • 1

ThS31 104 vận dụng tưởng sư phạm tích hợp trong dạy học một số kiến thức về “hạt nhân nguyên tử” lớp 12 nhằm nâng cao chất lượng giáo dục học sinh

ThS31 104 vận dụng tư tưởng sư phạm tích hợp trong dạy học một số kiến thức về “hạt nhân nguyên tử” lớp 12 nhằm nâng cao chất lượng giáo dục học sinh
... vận dụng lý thuyết cho việc dạy học phần “Hạt nhân nguyên t ” Đó lý lựa chọn đề tài: “ Vận dụng tưởng phạm tích hợp dạy học số kiến thức “Hạt nhân nguyên tử” lớp 12 nhằm nâng cao chất lượng ... nhằm nâng cao chất lượng giáo dục học sinh II MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Nghiên cứu vận dụng TTSPTH vào dạy học số kiến thức “Hạt nhân nguyên ửt ” nhằm nâng cao chất lượng giáo dục HS góp phần đổi PPDH ... TIỄN VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG SƯ PHẠM TÍCH HỢP TRONG DẠY HỌC VẬT LÝ 1.1 TTSPTH giáo dục 1.1.1 Khái niệm tích hợp DHTH 1.1.1.1 Khái niệm tích hợp` - Theo từ điển tiếng Việt [31] Tích hợp nghĩa hợp nhất,...
 • 120
 • 95
 • 0

Những kiến thức sơ bộ về hạt nhân nguyên tử

Những kiến thức sơ bộ về hạt nhân nguyên tử
... hạch) 2.1.3 Kiến thức trọng tâm chương “ Những kiến thức hạt nhân nguyên tử ” Bài 1: CẤU TẠO CỦA HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG NGUYÊN TỬ Bài giới thiệu kiến thức cấu tạo hạt nhân Học sinh ... TẬP CHƯƠNG “NHỮNG KIẾN THỨC SƠ BỘ VỀ HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ” THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC VÀ CHỦ ĐỘNG CỦA HỌC SINH 2.1 Nội dung chươbng Những kiến thức hạt nhân nguyên tử 2.1.1 Cơ ... chương Những kiến thức hạt nhân nguyên tử - Đối tượng nghiên cứu: hệ thống tập chương “ Những kiến thức hạt nhân nguyên tử ” lớp 12-THPT 6 Giới hạn đề tài Đề tài giới hạn chương “ Những kiến...
 • 82
 • 820
 • 0

Lí thuyết về hạt nhân nguyên tử phóng xạ

Lí thuyết về hạt nhân nguyên tử phóng xạ
... nghiệm Vật Câu 49 Hạt nhân Uran 238 92 U phân rã cho hạt nhân Thori 234 90 Th Phân rã thuộc loại phóng xạ nào? A Phóng xạ α B Phóng xạ β- C Phóng xạ β+ D Phóng xạ γ Câu 50 Chọn câu A Hạt nhân bền ... Câu 13: Chọn câu A Trong phóng xạ α hạt nhân lùi ô tuần hoàn so với hạt nhân mẹ B Trong phóng xạ +hạt nhân tiến ô tuần hàn so với hạt nhân mẹ C Trong phóng xạ gama hạt nhân không biến đổi chuyển ... 229 90 Th 229 90 Th Câu 21: Qúa trình phóng xạ thay đổi cấu tạo hạt nhân? A Phóng xạ α B Phóng xạ β − C B Phóng xạ β + D Phóng xạ γ Câu 22 Hằng số phóng xạ λ chu kỳ bán rã T liên hệ với bỡi hệ...
 • 7
 • 1,022
 • 18

Tài liệu CHƯƠNG IX: NHỮNG KIẾN THỨC SƠ BỘ VỀ HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ pptx

Tài liệu CHƯƠNG IX: NHỮNG KIẾN THỨC SƠ BỘ VỀ HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ pptx
... Các nguyên tử hạt nhân có số proton khác số khối B Các nguyên tử hạt nhân có số notron khác số khối C Các nguyên tử hạt nhân có số notron khác số proton D Các nguyên tử hạt nhân ... Một hạt nhân tự động phóng tia phóng xạ biến đổi thành hạt nhân khác B Các hạt nhân tự động kết hợp với tạo thành hạt nhân khác C Một hạt nhân hấp thụ notron biến đởi thành hạt nhân khác D Các hạt ... phóng xạ α biến thành hạt nhân X Hạt nhân X có cấu tạo gồm: A 82 hạt nơtron, 124 hạt proton B 82 hạt proton, 124 hạt nơtron C 83 hạt nơtron, 126 hạt proton D 83 hạt proton, 126 hạt nơtron 210 27:...
 • 6
 • 276
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm " Phương pháp giảI bài toán về hạt nhân nguyên tử " pps

Sáng kiến kinh nghiệm
... N0 hạt là: Q = N0.q = 2,867.1018.5,4.1,6.10-13 = 2,47.106J = 2,47MJ Bài Hạt nhân 235 92 U hấp thụ hạt n sinh x hạt  , y hạt  , 1hạt 208 82 Pb hạt n Viết phương trình phản ứng đầy đủ HD + Phương ... GV: Bùi Xuân Diệu 4.2 Phản ứng hạt nhân( PUHN) - ĐN: PUHN tương tác hạt nhân dẫn tới biến đổi thành hạt nhân khác Thực tế: thường dùng hạt nhân (đạn) bắn phá hạt nhân đứng yên(bia) - Các định luật ... tính bền vững hạt nhân Các tượng liên quan tới hạt nhân 4.1 Hiện tượng phóng xạ(HTPX) - HT phân rã hạt nhân Tháng năm 2010 Trường THPT Nam Lý GV: Bùi Xuân Diệu - KN: HTPX tượng hạt nhân tự động...
 • 12
 • 785
 • 16

Xem thêm

Từ khóa: Thông tư 22 2016 TT-BCT thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hànhThông tư 144 2016 TT-BTC quy định thu, nộp, kê khai, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Hải dương học do Bộ Tài chính ban hànhThông tư 136 2016 TT-BTC sửa đổi Thông tư 146 2015 TT-BTC và 84 2015 TT-BTC quy định về phí sử dụng đường bộ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 140 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép làm việc trong kỳ nghỉ cho công dân Niu Di-lân và công dân Ô-xtơ-rây-lia-a do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhMau giay Uy quyen tra co tuc va chuyen khoan co tucMau giay uy quyen va xac nhan tham du DHCD 2013Giay uy quyen va xac nhan du Dai hoi dong co dongThông tư 30 2016 TT-BTNMT về quản lý, cải tạo và phục hồi môi trường khu vực đất bị ô nhiễm tồn lưu do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hànhThông tư 141 2016 TT-BTC quy định về phí sử dụng đường bộThông tư 01 2016 TT-TTCP quy định công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thanh tra do Thanh tra Chính phủ ban hànhDu thao Nghi quyet DHCD dang tren websiteDon de nghi doi va cap lai so chung nhan co phan03b Mau Uy quyen dang ky tren webMau Uy quyen du DHCD va nhan Co tuc nam 2007Thong tu 13 BTC huong dan giam thue GTGTThong tu 03 BTC qui dinh ve doanh nghiep vua va nhoThong tu 12 BTC huong dan giam va gia han nop thue TNDN056 Nghi quyet DHCD 2009 ngay 29 03 20094 Du thao Nghi quyet DHCD1 Bao cao cua HDQT tai Dai hoi