ly 12 HIEN TUONG QUANG DIEN 27

Giáo án Vật 12 - HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN CÁC ĐỊNH LUẬT QUANG ĐIỆN THUYẾT LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG doc

Giáo án Vật lý 12 - HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN CÁC ĐỊNH LUẬT QUANG ĐIỆN THUYẾT LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG doc
... chùm ánh sáng có bước sóng, mạch xuất dòng điện gọi dòng quang điện Nhỏ trị số o; o : giới hạn quang điện Các định luật quang điện a) Định luật quang điện thứ Hiện tượng quang điện xảy ánh sáng ... sáng “Chùm ánh sáng chùm hạt, hạt gọi phôtôn (hay lượng tử ánh sáng) Phôtôn có vận tốc ánh sáng, có động lượng xác c  định mang lượng xác định  = hf  h  phụ thuộc tần số f ánh sáng, mà không ... giả thuyết lượng tử lượng Plăng ? HS : Với chùm sáng có khả GV : Trình bày thuyết lượng tử ánh gây tượng quang điện, số sáng Einstein ? êlectron quang điện bị bật khỏi mặt GV : Hãy tính lượng...
 • 9
 • 926
 • 0

Giáo án Vật 12 - HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN TRONG QUANG ĐIỆN TRỞ PIN QUANG ĐIỆN I / MỤC TIÊU : Hiểu potx

Giáo án Vật lý 12 - HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN TRONG QUANG ĐIỆN TRỞ PIN QUANG ĐIỆN I / MỤC TIÊU : Hiểu potx
... GV : Quang i n trở chế tạo dựa tương vật ? GV : Giáo viên mo tả pin quang i n ? IV / N I DUNG : Hiện tượng quang i n : Hiện tượng giảm i n trở, tức tăng độ dẫn i n bán dẫn tác dụng ánh ... GV : Quang i n trở chế tạo Hoạt động : dựa tương vật ? HS : Nguồn i n GV : Giáo viên mô tả quang i n trở HS : Hiệu ứng quang i n ? HS : Học sinh quan sát hình 62.1 GV : Pin quang i n ... ánh sáng g i tượng quang dẫn Hiện tượng tạo thành êlectron dẫn lỗ trống bán dẫn, tác dụng ánh sáng thích hợp, g i tượng quang i n Quang i n trở : Hình 62.1 Mạch i n dùng quang i n trở Pin quang...
 • 4
 • 738
 • 1

ÔN TẬP MÔN LÍ 12: HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN TRONG - QUANG TRỞ - PIN QUANG DIỆN pdf

ÔN TẬP MÔN LÍ 12: HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN TRONG - QUANG TRỞ - PIN QUANG DIỆN pdf
... Câu Quang điện trở hoạt động dựa vào nguyên tắc nào? A Hiện tượng nhiệt điện B Hiện tượng quang điện C Hiện tượng quang điện D Sự phụ thuộc điện trở vào nhiệt độ Câu 10 Điều sau sai nói quang điện ... dựa tượng quang điện C Điện trở quang trở tăng nhanh quang trở chiếu sáng D Điện trở quang trở không đổi quang trở chiếu sáng ánh sáng có bước sóng ngắn Câu 12 Một chất quang dẫn có giới hạn quang ... điện trở? A Bộ phận quan trọng quang điện trở lớp chất bán dẫn có gắn điện cực B Quang điện trở thực chất điện trở mà giá trị thay đổi theo nhiệt độ C Quang điện trở dùng thay cho tế bào quang điện...
 • 5
 • 1,108
 • 1

Giáo án Vật 12 nâng cao - TIẾT 78-B: CỦNG CỐ BÀI TẬP VỀ HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN pdf

Giáo án Vật lý 12 nâng cao - TIẾT 78-B: CỦNG CỐ BÀI TẬP VỀ HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN pdf
... không c = 3.108m/s A 2,75.1 0-1 9J B 3,97.1 0-1 9J 3,18.1 0-1 9J C 4,15.1 0-1 9J D V/ CỦNG CỐ - DẶN DÒ - Làm tập SGK - Ghi câu hỏi tập nhà - Về làm tập đọc sau ... quang điện phủ Na có giới hạn quang điện 0,5m Tìm động ban đầu cực đại electron quang điện Cho số plăng h = 6,625.1 0-3 4 J.s, vận tốc ánh sáng chân không c = 3.108m/s A 2,75.1 0-1 9J B 3,97.1 0-1 9J ... -Học kỹ tượng quang điện, cácđịnh luật quang điện C BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM: Câu Cho khối lượng electron m = 9,1.1 0-3 1kg, điện tích electron e = 1,6.1 0-1 9C; Tính vận tốc ban...
 • 6
 • 436
 • 2

Giáo án Vật 12 nâng cao - TIẾT 72-73: HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN NGOÀI CÁC ĐỊNH LUẬT QUANG ĐIỆN pdf

Giáo án Vật lý 12 nâng cao - TIẾT 72-73: HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN NGOÀI CÁC ĐỊNH LUẬT QUANG ĐIỆN pdf
... định luật quang điện? quang điện (giới hạn quang điện) SGK b) Định luật 2: - Đọc SGK phần (dòng quang điện - Sau định luật 1, bão hoà) SGK GV giải thích - Thảo luận c) Định luật 3: giới hạn quang ... tắt - Nhận xét, bổ + Hiện b) Hiện tượng - Thảo luận quang điện: SGK - Chiếu chùm sáng nhóm, trình bày bước sóng ngắn có Iqd tượng Thí nghiệm quang điện khảo sát với tế - Thay đổi kính lọc - Nhận ... tắt - Nhận xét, bổ Uh Uh: hiệu điện + Nhận xét kết xung tình bày hãm bạn thí nghiệm? - Ibh phụ thuộc - Khi có dòng - Nêu nhận xét vào cường độ ánh quang điện? - Dòng quang điện kết quan sát sáng...
 • 5
 • 421
 • 1

Giáo án Vật 12 nâng cao - TIẾT 73-B: CỦNG CỐ HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN VÀ CÁC ĐỊNH LUẬT QUANG ĐIỆN pdf

Giáo án Vật lý 12 nâng cao - TIẾT 73-B: CỦNG CỐ HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN VÀ CÁC ĐỊNH LUẬT QUANG ĐIỆN pdf
... quang điện phụ thuộc vào chất kim loại làm catôt Câu Phát biểu sau đúng? A Hiện tượng quang điện tượng electron bị bứt khỏi kim loại chiếu vào kim loại ánh sáng thích hợp B Hiện tượng quang điện ... bào quang điện? A) Hiệu điện anốt catốt tế bào quang điện có giá trị âm dòng quang điện triệt tiêu B) Dòng quang điện tồn hiệu điện anốt catôt tế bào quang điện không C) Cường độ dòng quang điện ... tượng quang điện tượng electron bị bứt khỏi kim loại bị nung nóng C Hiện tượng quang điện tượng electron bị bứt khỏi kim loại đặt kim loại vào điện trường mạnh D Hiện tượng quang điện tượng electron...
 • 7
 • 272
 • 0

Giáo án Vật 12 nâng cao - TIẾT 76-77-78: TẬP VỀ HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN pptx

Giáo án Vật lý 12 nâng cao - TIẾT 76-77-78: TẬP VỀ HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN pptx
... HĐ CỦA GIÁO THỨC - Yêu cầu báo cáo - Trình bày Tóm sĩ số, chuẩn bị quang điện - Hiện tượng - Nhận xét, bổ quang điện; xung định luật quang - Đọc bài, tóm kiến công thức thức: tắt điện - Các công ... - Đủ SGK ghi chép - Ôn lại công thức quang điện - Bài tập SGK SBT C KIỂM TRA BÀI CŨ: -Hiện tượng quang điện ? Phát biểu định luật quang điện D TIẾN TRÌNH DẠY HỌC HĐ ... thức Uh, H photon ánh sáng giây quang điện - áp dụng I = Ne.e;Ne số bh - Yêu cầu HS nêu công thức êlectron quang điện công tìm đại 1s thức quang lượng H điện - Thay số tìm - Trình bày kết cuối...
 • 11
 • 196
 • 0

Vât 12 Phân ban: Bài 59 + 60 : HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN CÁC ĐỊNH LUẬT QUANG ĐIỆN THUYẾT LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG docx

Vât lý 12 Phân ban: Bài 59 + 60 : HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN CÁC ĐỊNH LUẬT QUANG ĐIỆN THUYẾT LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG docx
... hồ quang điện tích âm thủy tinh không màuthì hai điện nghiệm ? HS : Nêu định nghĩa GV : Hiện tượng quang điện ? HS : Nêu định nghĩa GV : Electron quang điện ? Hoạt động : HS : Xuất hiện tượng quang ... + Khi UAK > 0, chiếu chùm ánh sáng có bước sóng, mạch xuất dòng điện gọi dòng quang điện Nhỏ trị số o; o : giới hạn quang điện 3 Các định luật quang điện a) Định luật quang điện thứ Hiện tượng ... sóng ánh sáng kích thích chất kim loại Thuyết lượng tử ánh sáng “Chùm ánh sáng chùm hạt, hạt gọi phôtôn (hay lượng tử ánh sáng) Phôtôn có vận tốc ánh sáng, có động lượng xác định mang c  lượng...
 • 9
 • 334
 • 0

Vât 12 Phân ban: Bài 62 : HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN TRONG QUANG ĐIỆN TRỞ PIN QUANG ĐIỆN doc

Vât lý 12 Phân ban: Bài 62 : HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN TRONG QUANG ĐIỆN TRỞ PIN QUANG ĐIỆN doc
... động : GV : Thế tượng quang điện HS : Hiệu ứng quang điện trong ? GV : Quang điện trở chế tạo dựa HS : Học sinh quan sát hình 62. 1 tương vật ? Hoạt động : GV : Giáo viên mô tả quang điện trở ... sáng thích hợp, gọi tượng quang điện Quang điện trở : Hình 62. 1 Mạch điện dùng quang điện trở Pin quang điện : Hình 62. 2 Hình cắt ngang pin quang điện silic V / CỦNG CỐ VÀ DẶN DÒ : Trả lời câu hỏi ... điện trở ? HS : Nguồn điện HS : Hiệu ứng quang điện GV : Pin quang điện ? GV : Quang điện trở chế tạo dựa HS : Học sinh quan sát hình 62. 1 tương vật ? GV : Giáo viên mo tả pin quang điện ? IV...
 • 4
 • 259
 • 0

bài giảng hiện tượng quang điện. thuyết lượng tử ánh sáng - vật 12 bài 30 - gv.n.t.anh

bài giảng hiện tượng quang điện. thuyết lượng tử ánh sáng - vật lý 12 bài 30 - gv.n.t.anh
... số Plăng Lượng tử lượng: Lượng lượng hf gọi lượng tử lượng (ε ) Ta có ε = hf h = 6, 625.10 − 34 Js Max Planck (185 8- 1947) III THUYẾT LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG Thuyết lượng tử ánh sáng a) Ánh sáng tạo ... nguyên tử hay phân tử phát xạ hoặc hấp thụ ánh sáng chúng phát hay hấp thụ phôtôn III THUYẾT LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG Giải thích định luật giới hạn quanh điện thuyết lượng tử ánh sáng Hiện tượng quang ... SÓNG - HẠT CỦA ÁNH SÁNG ` - Tính chất song ánh sáng: giao thoa, nhiễu xạ… IV LƯỠNG TÍNH SÓNG - HẠT CỦA ÁNH SÁNG ` - Tính chất song ánh sáng: giao thoa, nhiễu xạ… - Tính chất hạt ánh sáng: tượng quang...
 • 17
 • 399
 • 0

bài giảng vật 12 bài 31 hiện tượng quang điện trong

bài giảng vật lý 12 bài 31 hiện tượng quang điện trong
... I Hiện tượng quang điện Thí nghiệm Héc tượng quang điện Dụng cụ: + Một điện nghiệm có gắn với kẽm + Đèn hồ quang + Đèn pin chiếu sáng + Thanh nhiễm điện, cọ sát Định nghĩa - Hiện tượng ánh ... ngắn hay giới hạn quang điện λ kim loại đó, gây tượng quang điện λ ...
 • 13
 • 1,535
 • 0

slike bài giảng vật 12 bài 30 hiện tượng quang điện - thuyết lượng tử ánh sáng

slike bài giảng vật lý 12 bài 30 hiện tượng quang điện - thuyết lượng tử ánh sáng
... LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG BÀI 30 HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN THUYẾT LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG I HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN II ĐỊNH LUẬT VỀ GIỚI HẠN QUANG ĐIỆN III THUYẾT LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG IV LƯỠNG TÍNH SÓNG – HẠT CỦA ÁNH ... LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN ĐK XẢY RA HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN THUYẾT LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG LƯỠNG TÍNH SÓNG – HẠT CỦA ÁNH SÁNG TÀI LIỆU THAM KHẢO - Vật 12, Nxb Giáo dục, Hà Nội 2008 - ... hạn quang điện IV LƯỠNG TÍNH SÓNG – HẠT CỦA ÁNH SÁNG Hiện tượng giao thoa ánh sáng cho thấy ánh sáng có chất sóng điện từ Hiện tượng quang điện cho thấy ánh sáng có chất hạt - Vậy: ánh sáng vừa...
 • 24
 • 673
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: lý thuyết hiện tượng quang điệnbài 12 hiện tượng quang điện và các định luật quang điệnlý thuyết về hiện tượng quang điệnbài tập vật lý hiện tượng quang điệnmột số ứng dụng của hiện tượng quang điện ngoài của lớp 12ly thuyet va trac nghiem hien tuong quang dien co dap anvật lí lớp 12 tiết 0 hiện tượng quang điện trong pptxhiện tượng quang điệnhiện tường quang điện ngoàiứng dụng hiện tượng quang điệnứng dụng của hiện tượng quang điện ngoàithí nghiệm hiện tượng quang điệnthí nghiệm hiện tượng quang điện ngoàihiện tượng quang điện là gìhiện tượng quang điện ngoài là gìCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoại