ly 12 TN DIEN TU TRUONG TRUYEN THONG 14

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO THIẾT BỊ CHUYỂN ĐỔI BẰNG KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ ĐỂ TRUYỀN THÔNG TIN ĐỊNH VỊ TÀU CÁ QUA THIẾT BỊ LIÊN LẠC VÔ TUYẾN ICOM

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO THIẾT BỊ CHUYỂN ĐỔI BẰNG KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ ĐỂ TRUYỀN THÔNG TIN ĐỊNH VỊ TÀU CÁ QUA THIẾT BỊ LIÊN LẠC VÔ TUYẾN ICOM
... “ NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO THIẾT BỊ CHUYỂN ĐỔI BẰNG KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ ĐỂ TRUYỀN THÔNG TIN ĐỊNH VỊ TÀU CÁ QUA THIẾT BỊ LIÊN LẠC VÔ TUYẾN ICOM ” CƠ QUAN CHỦ TRÌ ĐỀ TÀI: SỞ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG BÌNH ĐỊNH ... yếu: Thiết bị chuyển đổi để truyền thông tin định vị thông qua thiết bị liên lạc tuyến Yêu cầu kỹ thuật: - Định vị vệ tinh theo chuẩn SiRF - Hiển thị thông tin định vị thông tin hướng dẫn qua ... - Các thiết bị chuyển đổi chế tạo kỹ thuật điện tử đặt tàu lắp thiết bị liên lạc tuyến sẵn có để tự động báo vị trí tàu trung tâm quản lý (Các máy tuyến điện tàu sử dụng vào việc liên...
 • 93
 • 356
 • 0

Luyện thi đại học môn vật chuyên đề điện từ trường

Luyện thi đại học môn vật lý chuyên đề điện từ trường
... n`bdfpth |k 1` id|k r ntfnx 9tf oi j w amu `n{id am a h am tf` sfx th1} r ntfn sfx 4` pmbl nos thin bsf r x `s tf` x r f m` d gf x r b u f 1xd ilni x 9tf oi h t f x #x 1x 'x V\ 1` ... d su f 1r st dn z sfx ăl nod nưn i 4b/p w tf h tf oi tf ơs x r xz m` h` s nnddgf p nmfsu d thifbnaiaf fađ dd l hi qor tf h gf f `i Â4bsf  r b #ÂÂbsf r Âb 1xbsfÂb Ăx r Ăx 'xbsfx x r xb ... bc`asf 51ibd md 5x n d 1nk stz sf ] _ n d k i v of â h 4b/p w h `m n x r xăc`sasf n `csf n``znaithii `t dgf n z d k if ani`d f gf tk k{ hi Âbsf  r Ăb #xbsf x r b 1ĂbsfĂx  r xb 'QbsfĂ Ă r b...
 • 11
 • 287
 • 1

Luận văn điện tử Mạng truyền thông công nghiệp MODBUS RTU

Luận văn điện tử Mạng truyền thông công nghiệp MODBUS RTU
... Mạng truyền thông công nghiệp MODBUS Trinh - GVHD : Ths Trần Văn Chọn cổng truyền thông thông số truyền thông 36 SVTH : Hồ Ngọc Nam – Trần Quốc Hùng Mạng truyền thông công nghiệp MODBUS Trinh ... Hùng Mạng truyền thông công nghiệp MODBUS Trinh GVHD : Ths Trần Văn - Chọn chế độ truyền thông. (Modbus_ thực luận văn) - Đặt địa cho trạm Slave 38 SVTH : Hồ Ngọc Nam – Trần Quốc Hùng Mạng truyền thông ... thức truyền liệu mạng, mạng Modbus chia làm loại : Modbus RTU, Modbus ASCII Modbus TCP/IP • Modbus RTU : liệu truyền bus nối tiếp Dữ liệu truyền theo định dạng mã hexadecimal Modbus RTU thường...
 • 102
 • 1,946
 • 9

Giáo án Vật 12 - SÓNG ĐIỆN TỪ potx

Giáo án Vật lý 12 - SÓNG ĐIỆN TỪ potx
... môi trường b Sóng điện từ : Quá trình lan truyền không gian điện từ trường biến thiên tuần hoàn theo thời gian trình sóng, sóng gọi sóng điện từ Tính chất sóng điện từ Sóng điện từ có vận tốc ... : Suy sóng điện từ có thoa tính chất ? IV / NỘI DUNG : Sự lan truyền tương tác điện từ sóng điện từ : a Sự lan truyền tương tác điện từ : Vận tốc truyền tương tác điện từ vận tốc ánh sáng môi ... nghĩa sóng điện từ GV : Sóng điện từ lan truyền Hoạt động : môi trường vật chất HS : Với giá trị khác ? ? GV : Suy vận tốc lan truyền HS : Bằng vận tốc ánh sáng sóng điện từ chân không ? GV : Sóng...
 • 4
 • 153
 • 0

Đề thi và Đáp án kỳ thi tốt nghiệp ngành Kỹ thuật Điện tửTruyền thông môn Cơ Sở Ngành

Đề thi và Đáp án kỳ thi tốt nghiệp ngành Kỹ thuật Điện tử và Truyền thông môn Cơ Sở Ngành
... HUẾ KỲ THI TỐT NGHIỆP BẬC CĐCN NĂM 2012 KHÓA: 09CD NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, TRUYỀN THÔNG Khóa thi ngày: 11/1/2013 Môn thi: Kiến thức sở ngành Đề thi số: 02 ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM (Đáp án ... đầu vào đầu phần tử trễ 0,25 0,25 + Phần tử cộng - Sinh viên vẽ cấu trúc phần tử cộng - Sinh viên viết ký hiệu đầu vào đầu phần tử cộng 0,25 0,25 + Phần tử nhân - Sinh viên vẽ cấu trúc phần tử ... làm - Cán coi thi không giải thích thêm - Đề thi gồm có trang Họ tên thí sinh: Số báo danh: Trưởng tiểu ban (Ký ghi rõ họ tên) Giảng viên phản biện (Ký ghi rõ họ tên) Giang viên đề ̉ (Ký...
 • 7
 • 273
 • 0

TRẮC NGHIỆM VẬT - CHƯƠNG BỐN : ĐIỆN TỪ TRƯỜNG pptx

TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ - CHƯƠNG BỐN : ĐIỆN TỪ TRƯỜNG pptx
... sai nói điện từ trường? A Điện trường xoáy điện trường mà đường sức đường cong B Khi điện trường biến thiên theo thời gian sinh từ trường xoáy C Từ trường xoáy từ trường mà đường cảm ứng từ bao ... tụ điện điện dung C cuộn cảm L Điện trở mạch R = Biết biểu thức dòng điện qua mạch i= 4.1 0-2 sin(2.1 0-3 t) Tính điện tích cực đại tụ A 1 0-5 C B 1 0-5 C C 1 0-5 C D 10 -5 C Câu 25 Một sóng điện từ ... mạch dao động điện từ LC hoạt động A Chỉ có lượng từ trường biến thiên B Năng lượng điện trường lượng từ trường biến thiên tuần hoàn theo tần số chung C Năng lượng điện trường lượng từ trường biến...
 • 5
 • 128
 • 1

2549/2012/QĐ-UBND: QUYẾT ĐỊNH Mức chi trả chế độ nhuận bút, trích lập và sử dụng Quỹ nhuận bút đối với tác phẩm báo chí, phát thanh, truyền hình; Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử, bản tin của cơ quan thuộc tỉnh quản

2549/2012/QĐ-UBND: QUYẾT ĐỊNH Mức chi trả chế độ nhuận bút, trích lập và sử dụng Quỹ nhuận bút đối với tác phẩm báo chí, phát thanh, truyền hình; Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử, bản tin của cơ quan thuộc tỉnh quản lý
... QUY ĐỊNH Mức chi trả chế độ nhuận bút, trích lập sử dụng Quỹ nhuận bút tác phẩm báo chí, phát thanh, truyền hình, cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử, tin quan thuộc tỉnh quản ... LẬP, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG QUỸ NHUẬN BÚT ĐỐI VỚI TÁC PHẨM BÁO CHÍ, PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH, CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TỈNH; QUẢN LÝ KINH PHÍ ĐỐI VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ, BẢN TIN Điều 10 Lập Quỹ nhuận ... khoản nhuận bút khuyến khích từ 30-40% nhuận bút tác phẩm Mục QUY ĐỊNH NHUẬN BÚT ĐỐI VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VÀ BẢN TIN CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ Điều Quy định mức hệ số nhuận bút áp dụng cho Trang...
 • 10
 • 954
 • 7

Xây dựng và sử dụng bài giảng điện tử phần sinh thái học, sinh học 12 theo hướng tích hợp truyền thông đa phương tiện

Xây dựng và sử dụng bài giảng điện tử phần sinh thái học, sinh học 12 theo hướng tích hợp truyền thông đa phương tiện
... BI GING IN T PHN SINH THI HC, SINH HC 12 (NC) THEO HNG TCH HP TRUYN THễNG A PHNG TIN Chuyên ngành: Lý luận ph-ơng pháp dạy học sinh học Mã số: 60.14.10 Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục Ng-ời ... PHN SINH THI HC, SINH HC 12 (NC) THEO HNG TCH HP TRUYN THễNG A PHNG TIN 2.1 Cỏc nguyờn tc xõy dng bi ging in t theo hng THTTPT 39 2.2 Quy trỡnh xõy dng bi ging in t phn STH lp 12 THPT theo ... Ng-ời h-ớng dẫn khoa học: TS DNG TIN S THI NGUYấN - 2009 I HC THI NGUYấN TRNG I HC S PHM - DNG THANH T XY DNG V S DNG BI GING IN T PHN SINH THI HC, SINH HC 12 (NC) THEO HNG TCH HP TRUYN...
 • 119
 • 401
 • 0

Đề tài: Xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật về tương thích điện từ trường cho các thiết bị trong hệ thống phân phối truyền hình cáp docx

Đề tài: Xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật về tương thích điện từ trường cho các thiết bị trong hệ thống phân phối truyền hình cáp docx
... cục Bưu điện ban hành ngày 09 tháng 01 năm 2001 cách thức xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật 8.1 Tên Tiêu chuẩn kỹ thuật tương thích điện từ trường cho thiết bị hệ thống phân phối truyền hình cáp 32 ... xét: Các tiêu chuẩn họ IEC 60782 đầy đủ, chi tiết cho hệ thống truyền thanh, truyền hình cáp Trong đó, tiêu chuẩn IEC 60728-2 tiêu chuẩn tương thích điện từ trường xây dựng cho thiết bị mạng phân ... dung cần thực đề tài - Rà soát tình hình tiêu chuẩn hoá nước vấn đề tương thích điện từ cho thiết bị hệ thống truyền hình cáp - Tình hình sử dụng thiết bị hệ thống truyền hình cáp - Phân tích, lựa...
 • 38
 • 633
 • 0

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG KHOA ĐIỆNĐIỆN TỬBài Giảng Truyền Thông Nối Tiếp• Cấu Trúc Cổng Com • Chuẩn RS232 • Truyền Thông Nối Tiếp Trên VB • Truyền Thông Nối Tiếp Trên Vi Điều KhiểnKs. Lê Tiến Lộc.Truyền Thông Nối Tiếp Từ PC Đến VĐK1. Cấu Trúc Cổ pot

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬBài Giảng Truyền Thông Nối Tiếp• Cấu Trúc Cổng Com • Chuẩn RS232 • Truyền Thông Nối Tiếp Trên VB • Truyền Thông Nối Tiếp Trên Vi Điều KhiểnKs. Lê Tiến Lộc.Truyền Thông Nối Tiếp Từ PC Đến VĐK1. Cấu Trúc Cổ pot
... Truyền Thơng Nối Tiếp Từ PC Đến VĐK Cấu Trúc Cổng COM Xác Lập Các Thơng Số Cho Cổng Truyền Thơng Nối Tiếp Trên Visual Basic 6.0 Thiết Kế Giao Diện Và Vi t Code Serial Trên Visual Basic ... Max232) Truyền Nhận Nối Tiếp Trong 8051 Thiết Kế Mạch VĐK 8051 Và Vi t Code Cấu Trúc Cổng COM Cổng nối tiếp máy tính thường gọi cổng COM có ưu điểm sau: - Hiệu điện mức lên đến 50V (mức từ: -3V ... Địa gốc Ngắt Vector Com1 3F8 0000:0400 Com2 2F8 0000:0402 Com3 3E8 0000:0404 Com4 2E8 0000:0406 Xác Lập Các Thơng Số Cho Cổng Truyền Thơng Nối Tiếp Trên Visual Basic 6.0 Visual Basic 6.0 hỗ...
 • 19
 • 301
 • 1

Sáng kiến kinh nghiệm đề tài: Một số kinh nghiệm quản trang thông tin điện tử trường mầm non Hoa Hồng

Sáng kiến kinh nghiệm đề tài: Một số kinh nghiệm quản lý trang thông tin điện tử trường mầm non Hoa Hồng
... quản trị chưa hiểu rõ, phần ảnh hưởng đến việc nâng cấp giao diện trang Website Một số kinh nghiệm quản trang thông tin điện tử trường mầm non Hoa Hồng Trên thực tế, trang thông tin điện tử ... MỘT SỐ KINH NGHIỆM QUẢN LÝ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG MẦM NON HOA HỒNG I ĐẶT VẤN ĐỀ Trong kinh tế thị trường hội nhập phát triển nước ta công nghệ thông tin coi trọng phương ... kế thừa trang thông tin điện tử quận Cầu Giấy xây dựng Và để trang thông tin điện tử trường mầm non Hoa Hồng nhiều người biết đến thu hút quan tâm phụ huynh, tìm hiểu tài liệu quản trị trang website,...
 • 24
 • 903
 • 0

Giáo án Vật 12 - ĐIỆN TỪ TRƯỜNG ppsx

Giáo án Vật lý 12 - ĐIỆN TỪ TRƯỜNG ppsx
... xuất điện trường Ngược ? lại, điện trường biến thiên GV : Điện trường biến thiên tồn tách rời với từ trường nhanh cảm ứng từ ? HS : Nêu định nghĩa điện từ trường GV : Tại điện trường từ trường ... từ trường xoáy (Có đường sức từ bao quanh đường sức điện trường) Điện từ trường : Nội dung thuyết Mác-xoen điện từ trường : Mỗi biến thiên theo thời gian từ trường sinh không gian xung quanh điện ... lập với ? GV : Điện từ trường ? IV / NỘI DUNG : Liên hệ điện trường biến thiên từ trường biến thiên a Từ trường biến thiên làm xuất điện trường xoáy Trong vùng không gian có từ trường biến thiên...
 • 5
 • 405
 • 0

Câu hỏi THUYẾT TRƯỜNG ĐIỆN TỪTRUYỀN SÓNG pdf

Câu hỏi LÝ THUYẾT TRƯỜNG ĐIỆN TỪ VÀ TRUYỀN SÓNG pdf
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI BỘ MÔN ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG LỊCH TRÌNH GIẢNG DẠY TÊN HỌC PHẦN : TRƯỜNG ĐIỆN TỪ VÀ TRUYỀN SÓNG Họ tên giảng viên : TRẦN XUÂN VIỆT Lớp : DTV50DH Khoa : Điện Điện tử ... Giải tích vectơ §0.2 Điện trường tĩnh từ trường tĩnh tuần Chương Trường điện từ 18/08/11 §1.1 Hệ phương trình Macxoen SỐ TIẾT 4 tuần §1.2 Nguyên đổi lẫn 25/08/11 §1.3 Định Poyntinh tuần Kiểm ... 01/09/11 Chương Sóng điện từ §2.1 Khái niệm sóng phẳng §2.2 Sóng phẳng môi trường - Điện môi - Bán dẫn tuần §2.3 Phản xạ khúc xạ 08/09/11 tuần Chương Các vấn đề chung truyền sóng 15/09/11 §3.1...
 • 3
 • 808
 • 6

Giáo án Vật 12 nâng cao - TIẾT 39-B: CỦNG CỐ ĐIỆN TỪ TRƯỜNG pdf

Giáo án Vật lý 12 nâng cao - TIẾT 39-B: CỦNG CỐ ĐIỆN TỪ TRƯỜNG pdf
... từ từ trường biến thiên P9 Phát biểu sau nói điện từ trường? A Điện trường tụ điện biến thiên sinh từ trường giống từ trường nam châm hình chữ U B Sự biến thiên điện trường tụ điện sinh từ trường ... điện từ trường? A Khi điện trường biến thiên theo thời gian, sinh từ trường xoáy B Điện trường xoáy điện trường có đường sức đường cong C Khi từ trường biến thiên theo thời gian, sinh điện trường ... Điện trường tĩnh điện trường có đường sức điện xuất phát từ điện tích dương kết thúc điện tích âm B Điện trường xoáy điện trường có đường sức điện đường cong kín C Từ trường tĩnh từ trường nam châm...
 • 6
 • 302
 • 0

Các dạng bài tập Vật 12: DẠNG 1: TỪ THÔNG, SUẤT ĐIỆN ĐỘNG. ppsx

Các dạng bài tập Vật lý 12: DẠNG 1: TỪ THÔNG, SUẤT ĐIỆN ĐỘNG. ppsx
... = = 100 vòng Bài tập: Bài 1: Một khung dây dẫn phẳng quay với tốc độ góc ω quanh trục cố định nằm mặt phẳng khung dây, từ trường có véctơ cảm ứng từ vuông góc trục quay khung Suất điện động khung ... phẳng khung dây hợp với véctơ cảm ứng từ góc ? HD: Ta có ϕ = NBS.cos(ωt + φ) π Suất điện động e = - ϕ’ = E0cos(ωt + φ - ) V (*) π π So sánh p/trình suất điện động tổng quát (*) đề  φ - =  φ ... (ĐH 2011) Một máy phát điện xoay chiều pha có phần ứng gồm bốn cuộn dây giống mắc nối tiếp, suất điện động xoay chiều máy phát có tần số 50 Hz có giá trị hiệu dụng 100 (V) Từ thông cực đại qua...
 • 4
 • 931
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: Danh sách bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chứng viên đợt 2 tháng 10 năm 2016.docDanh sách bổ nhiệm, miễn nhiệm công chứng viên đợt 1 tháng 11 năm 2016.doc58 c u tr c nghi m HAI NG TH NG VU NG G C File word c h ng d n gi iT ch c k to n b n h ng v x c nh k t qu trong doanh nghi p th ng m i Kh o s t th c t t i c ng ty TNHH H ng HTh c tr ng cung c p d ch v vi n th ng n i chung v d ch v i n tho i di ng n i ri ng Vi t NamBài 4. Gia đình emM t s bi n ph p y m nh ho t ng ti u th s n ph m c ng ty Li n H p Th c Ph m H T yM t s bi n ph p nh m y m nh ho t ng ti u th s n ph m C ng ty Xi M ng B t S nTh c tr ng c ng t c h ch to n nghi p v xu t kh u h ng ho t i c ng ty tr ch nhi m h u h n C ng nghi p Kwang YangPh n t ch th tr ng ti u th s n ph m c a c ng ty v n ph ng ph m Tr MyC c ph ng h ng v gi i ph p n ng cao hi u qu ti u th h ng th c ng m ngh H T yTuần 2. MRVT: Từ ngữ về học tập. Dấu chấm hỏiTuần 7. MRVT: Từ ngữ về các môn học. Từ chỉ hoạt độngVan ban sao luc 684 (CV 10369)chuyên đề khối đa diện, mặt nó, mặt cầuBi n ph p nh m y m nh gia c ng xu t kh u gi y C ng ty gi y Ng c HBÀI tập đề CƯƠNG THỰC tập NHA TRANGDanh sách bổ nhiệm, miễn nhiệm công chứng viên đợt 2 tháng 11 năm 2016.docTh c tr ng c ng t c k to n nghi p v b n h ng t i c ng ty Th ng m i D ch v Th i trang H n iT ch c c ng t c k to n b n h ng v x c nh k t qu b n h ng C ng ty TNHH Qu ng c o v Ph t tri n Th ng hi u M Linh