Vật lý 12: Sóng dung , sóng phản xạ

Vật 12: đề trắc nghiệm phần bài tập về sóng cơ học

Vật lý 12: đề trắc nghiệm phần bài tập về sóng cơ học
... cách hai nút sóng hoạc hai bụng sóng bớc sóng /2 C Có thể quan sát đợc tợng sóng dừng sợi dây dẻo, có tính đàn hồi D Khoảng cách hai nút sóng hai bụng sóng bớc sóng Câu 59: Trong hệ sóng dừng sợi ... liên tiếp 1/2 bớc sóng C Chiều dài sợi dây số nguyên lân bớc sóng D Các điểm nút điểm bụng có vị trí cố định Đề trắc nghiệm phần tập sóng học Câu Một ngời quan sát mặt biển thấy phao nhô lên cao ... tốc sóng B Biên độ dao động sóng số C đại lợng nghịch đảo chu kì tần số góc sóng D Chu kì chung phần tử có sóng truyền qua gọi chu kì dao động sóng Câu 28 chọn kết luận đúng: Vận tốc truyền sóng...
 • 7
 • 1,353
 • 56

CÁC CHUYÊN ĐỀ GIẢI NHANH CHÍNH XÁC VẬT 12 SÓNG CƠ HỌC

CÁC CHUYÊN ĐỀ GIẢI NHANH CHÍNH XÁC VẬT LÝ 12 SÓNG CƠ HỌC
... 133/8-Nguyễn Tri Phương-Long Khánh-Đồng Nai- 917.492.457 LỜI NÓI ĐẦU **** Chuyên đề Sóng học hệ thống chuyên đề giải nhanh, xác Vật 12 PT.MPC Nguyễn Văn Trung trực tiếp phát hành Tài liệu trình bày ... nước sóng ngang C Sóng học lan truyền dao động học môi trường vật chất D Sóng âm truyền không khí sóng dọc Câu 2: Chọn câu Sóng học là: A lan truyền dao động vật chất theo thời gian B dao động học ... sóng học A Sóng học trình lan truyền không gian phần tử vật chất B Sóng học trình lan truyền dao động theo thời gian C sóng dao động động học lan truyền môi trường vật chất theo thời gian D Sóng...
 • 10
 • 619
 • 34

VẬT 12 : ĐỀ SỐ 04 :Phần dao động cơ, sóng cơ, sóng điện từ pptx

VẬT LÝ 12 : ĐỀ SỐ 04 :Phần dao động cơ, sóng cơ, sóng điện từ pptx
... dừng lại sau VẬT LÝ 12 : ĐỀ SỐ 04 :Phần dao động cơ, sóng cơ, sóng điện từ biên soạn giảng dạy thầy : TRỊNH VĂN THÀNH ; DD 0974236501 mail :hondacodon_bkhn@yahoo.com Câu 26 Trong dao động điều hoà, ... hoà D Dao động trì có biên độ phụ thuộc vào biên độ ngoại lực VẬT LÝ 12 : ĐỀ SỐ 04 :Phần dao động cơ, sóng cơ, sóng điện từ biên soạn giảng dạy thầy : TRỊNH VĂN THÀNH ; DD 0974236501 mail :hondacodon_bkhn@yahoo.com ... B, C, D E l : A Điểm B, C E xuống A D lên 24 u phụ A D tăng theo cường độ sóng E x động B C D VẬT LÝ 12 : ĐỀ SỐ 04 :Phần dao động cơ, sóng cơ, sóng điện từ biên soạn giảng dạy thầy : TRỊNH VĂN...
 • 5
 • 223
 • 0

Vật 12: ĐỀ TRẮC NGHIỆM PHẦN BÀI TẬP SÓNG CƠ HỌC ppt

Vật Lý 12: ĐỀ TRẮC NGHIỆM PHẦN BÀI TẬP SÓNG CƠ HỌC ppt
... sóng: hú A Có phương dao động phần tử vật Câu 19 Sóng dừng tượng giao thoa chất môi trường vuông góc với hai sóng phương truyền sóng A Sóng tới sóng tới \ B Có phương dao động phần tử vật B sóng ... 1/2 bước sóng C Chiều dài sợi dây số nguyên lân bước sóng D Các điểm nút điểm bụng có vị trí cố định ĐỀ TRẮC NGHIỆM PHẦN BÀI TẬP SÓNG CƠ HỌC Câu Một người quan sát mặt biển thấy phao nhô lên ... động phần tử vật chất môi trường vuông góc với D Làm cho đẹp phương truyền sóng Câu 21 Chọn phát biểu nói sóng C Có phương dao động phần tử vật học: chất môi trường trùng với phương A Sóng học...
 • 9
 • 197
 • 3

Vật 12: SÓNG DỪNG ppsx

Vật Lý 12: SÓNG DỪNG ppsx
... Hz Biết tốc độ truyền sóng dây m/s a Tính số bụng sóng số nút sóng b Biểu thức xác định vị trí nút sóng bụng sóng Nội dung Hướng dẫn a Bước sóng: λ= v = = 0,08(m) = 8(cm) f 50 Hai đầu A, B cố ... bụng sóng nút sóng  b Chọn B làm gốc tọa độ, khoảng cách hai nút sóng liên tiếp nên vị trí nút sóng xác định từ biểu thức d m = 4k; k = 1;2;3;4;  Giữa hai nút bụng liền nhau nên vị trí bụng sóng ... thoa dao động với tần số f = 40 Hz, đầu B cố định Cho âm thoa dao động có sóng dừng với bụng sóng Tính tốc độ truyền sóng dây Nội dung Hướng dẫn giải: * Đầu A nút, B nút nên ta có điều kiện *...
 • 5
 • 122
 • 0

VẬT 12 – SÓNG CƠ –SỰ TRUYỀN SÓNG – BÀI TẬP TỰ LUẬN ppt

VẬT LÝ 12 – SÓNG CƠ –SỰ TRUYỀN SÓNG – BÀI TẬP TỰ LUẬN ppt
... HONGMINHBKA@GMAIL.COM SĐT: 0974 876 295 VẬT LÝ 12 SÓNG CƠ –SỰ TRUYỀN SÓNG BÀI TẬP TỰ LUẬN Một sóng học lan truyền theo phương truyền sóng, phương trình sóng điểm M phương truyền sóng là: uM  3.cos( ... VẬT LÝ 12 SÓNG CƠ –SỰ TRUYỀN SÓNG BÀI TẬP TỰ LUẬN Truyền sóng Câu 10 Một sóng tạo nguồn dao động theo phương trình: u0  10.cos(20 t)cm , sóng lan truyền với tốc độ 4m/s ... phương truyền sóng, cách 5cm sóng truyền từ đến M N nằm phương truyền sóng, cách 10 cm sóng truyền từ N đến P nằm phương truyền sóng cách M 15cm, sóng truyền từ M đến P Q nằm phương truyền sóng...
 • 3
 • 821
 • 4

Giáo án Vật 12 - SÓNG ÂM potx

Giáo án Vật lý 12 - SÓNG ÂM potx
... tạo thành sóng gọi sóng âm có tần số với nguồn âm Sóng âm sóng dọc Sóng âm truyền qua không khí, lọt vào tai ta qua màng nhĩ, làm dao động  ta có cảm giác âm (gọi tắt âm) Cảm giác âm phụ thuộc ... vào tần số âm Âm có tần số lớn cao (âm bổng) Âm có tần số nhỏ thấp (âm trầm) c Âm sắc : Âm sắc tính chất âm giúp ta phân biệt âm độ cao, độ to phát nguồn khác Âm sắc đặc tính sinh âm phụ thuộc ... thuộc vào nguồn âm tai người nghe Tai người cảm nhận sóng âm có tần số từ 16Hz đến 20000Hz Những âm có tần số lớn 20000Hz gọi sóng siêu âm có tần số nhỏ 16Hz gọi sóng hạ âm Sóng âm truyền tất...
 • 8
 • 284
 • 0

Giáo án Vật 12 - SÓNG ĐIỆN TỪ potx

Giáo án Vật lý 12 - SÓNG ĐIỆN TỪ potx
... môi trường b Sóng điện từ : Quá trình lan truyền không gian điện từ trường biến thiên tuần hoàn theo thời gian trình sóng, sóng gọi sóng điện từ Tính chất sóng điện từ Sóng điện từ có vận tốc ... : Suy sóng điện từ có thoa tính chất ? IV / NỘI DUNG : Sự lan truyền tương tác điện từ sóng điện từ : a Sự lan truyền tương tác điện từ : Vận tốc truyền tương tác điện từ vận tốc ánh sáng môi ... nghĩa sóng điện từ GV : Sóng điện từ lan truyền Hoạt động : môi trường vật chất HS : Với giá trị khác ? ? GV : Suy vận tốc lan truyền HS : Bằng vận tốc ánh sáng sóng điện từ chân không ? GV : Sóng...
 • 4
 • 168
 • 0

Giáo án Vật 12 - SÓNG CƠ HỌC potx

Giáo án Vật lý 12 - SÓNG CƠ HỌC potx
... sóng học, nguyên nhân gây sóng phân biệt hai loại sóng (sóng ngang sóng dọc) GV phân tích tượng, dao động mà ta truyền cho phần tử nước truyền cho phần tử khác xa hơn, tạo thành chuyển động sóng ... nghĩa sóng học GV làm thêm thí nghiệm sóng dọc dây lò xo Dùng màu đánh dấu số vòng lò xo để HS dễ nhận thấy vòng lò xo dao động chỗ không chuyển động theo sóng Trên sở phân biệt sóng dọc sóng ... lượng phương trình sóng Với biên độ, chu kì, tần số HS quen học dao động Đặc biệt lưu ý đại lượng bước sóng vận tốc truyền sóng Không yêu cầu HS phải thiết lập phương trình sóng GV đặt vấn đề...
 • 3
 • 251
 • 1

Chuyên đề vật 12: Sóng cơ học docx

Chuyên đề vật lý 12: Sóng cơ học docx
... động chung phần tử vật chất có sóng truyền qua gọi chu kì sóng B Đại lượng nghịch đảo tần số góc gọi tần số sóng C Vận tốc dao động phần tử vật chất gọi vận tốc sóng D Năng lượng sóng luôn không ... truyền sóng Bài tập 4: Điều sau sai nói lượng sóng học? A Quá trình truyền sóng trình truyền lượng B Khi sóng truyền từ nguồn điểm mặt phẳng, lượng sóng giảm tỷ lệ với quãng đường truyền sóng C ... truyền sóng C Khi sóng truyền từ nguồn điểm không gian, lượng sóng giảm tỷ lệ với bình phương quãng đường truyền sóng SÓNG CƠ D Năng lượng sóng luôn không đổi trình truyền sóng Bài tập 5: Tại...
 • 5
 • 232
 • 2

vật 12 sóng âm và sóng

vật lý 12 sóng âm và sóng cơ
... phần tư bước sóng Sóng âm * Đặc trưng vật âm + Sóng âm sóng học dọc truyền môi trường khí, lỏng, rắn + Nguồn âm vật dao động phát âm + Tần số dao động nguồn tần số sóng âm + Âm nghe (âm thanh) ... sau vật cản Sóng dừng * Sự phản xạ sóng: Khi sóng truyền gặp vật cản bị phản xạ Sóng phản xạ tần số bước sóng với sóng tới + Nếu đầu phản xạ cố định sóng phản xạ ngược pha với sóng tới + Nếu vật ... phụ thuộc vào tần số âm, không phụ thuộc vào lượng âm + Độ to: đặc trưng sinh lí phụ thuộc vào tần số âm mức cường độ âm + Âm sắc: đặc trưng âm giúp ta phân biệt âm phát từ nguồn khác Âm sắc liên...
 • 12
 • 132
 • 0

vật 12 sóng ánh sáng

vật lý 12 sóng ánh sáng
... ngoại: sóng điện từ có bước sóng lớn bước sóng ánh sáng đỏ lớn bước sóng sóng vô tuyến (0,76 µm ≤ λ ≤ mm) Tia tử ngoại: sóng điện từ có bước sóng lớn ngắn bước sóng ánh sáng tím dài bước sóng tia ... Bước sóng ánh sáng đỏ không khí 0,64 µm Tính bước sóng ánh sáng nước biết chiết suất nước ánh sáng đỏ Một chùm ánh sáng hẹp, đơn sắc có bước sóng chân không λ = 0,60 µm Xác định chu kì, tần số ánh ... ánh sáng, hai khe chiếu ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,38 µm đến 0,76 µm Tại vị trí vân sáng bậc ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,76 µm có vân sáng ánh sáng đơn sắc khác? A B C D 4 Nguồn sáng...
 • 11
 • 182
 • 0

Vật 12: SÓNG CƠ pptx

Vật Lý 12: SÓNG CƠ pptx
... Coi sóng biển sóng ngang a) Tìm chu kì sóng biển b) Tìm vận tốc sóng biển Nội dung Hướng dẫn a Theo sóng biển liên tiếp qua thời gian chu kì Vậy sóng biển liên tiếp qua 10 s có chu kì Chu kì sóng ... Coi sóng biể sóng ngang a) Tính chu kì sóng biển b) Vận tốc truyền sóng 3m/s Tìm bước sóng Nội dung Hướng dẫn giải: a Theo lần nhô lên thời gian chu kì Vậy lần nhô lên 15 s ta có chu kì sóng ...  2,5 s b Khoảng cách hai sóng liên tiếp bước sóng, bước sóng   m v tốc độ sóng biển Hoạt động :   2 T 2,5 m/s Hoạt động học sinh Hoạt động giáo viên Bài Một sóng có tần số 50Hz truyền...
 • 5
 • 113
 • 0

SKKN vật 12 Sử dụng sơ đồ tư duy trong việc ôn tập phần máy biến áp và truyền tải điện năng cho HS lớp 12

SKKN vật lý 12 Sử dụng sơ đồ tư duy trong việc ôn tập phần máy biến áp và truyền tải điện năng cho HS lớp 12
... ý ng " sử dụng đồ việc dạy học vật lý" Ý ng đề tài nghiện cứu vòng hai năm học vừa qua trình bày phần nghiên cứu nhỏ, " sử dụng đồ việc ôn tập phần máy biến áp truyền tải điện ... so với mức cho phép Vậy, vấn đề để học sinh vừa làm nhanh Điều đạt sử dụng đồ tổng quát sau Phương pháp sử dụng đồ để ôn tập phần máy biến áp truyền tải điện đồ duy: MBA I = ... học thân từ nhân rộng cho đồng nghiệp khác tổ môn Vật + Sử dụng đồ việc ôn tập phần máy biến áp truyền tải điện đề tài nêu lên cách tiếp cận hoàn toàn cho vấn đề không Cách trình bày chưa...
 • 12
 • 2,258
 • 1

Chuyên đề Vật 12 Sóng ánh sáng

Chuyên đề Vật Lý 12 Sóng ánh sáng
... thoa ánh sáng Yâng, giữ nguyên yếu tố khác, tăng dần bề rộng hai khe S1 , S thì: A Độ sáng vân sáng tăng dần B Khoảng vân tăng dần C Hiện tợng giao thoa ánh sáng thay đổi D Bề rộng vân sáng tăng ... sóng lớn B Ban đêm sóng trung truyền xa ban ngày C Sóng ngắn có lửợng nhỏ sóng trung D Sóng dài bị nửớc hấp thụ mạnh Cõu 81: Tia hng ngoi, tia t ngoi, sóng vụ tuyn cc ngn FM, ỏnh sáng , đợc sp xp ... 10,00kV C 12, 42kV D 124 ,10kV Gv-Trng THPT Cỏt Ngn BT-Súng ỏnh sỏng Trang 7/10 Bn vinh hoa ang ch ngi ham hc,B vc thm ang ch k ham chi! Cõu 80: Hãy chọn câu nói sóng vô tuyến: A Sóng dài lửợng sóng...
 • 10
 • 375
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: lý thuyết vật lý 12 sóng ánh sángtrắc nghiệm lý thuyết vật lý 12 sóng cơ họcvat ly 12 song co va song amvat ly 12 song ambài tập vật lý 12 sóng cơcông thức vật lý 12 sóng cơvật lý 12 sóng ánh sángvật lý 12 sóng cơpháp giải các dạng bài tập vật lý 12 sóng ánh sángvật lý 12 sóng điện từtrắc nghiệm vật lý 12 sóng ánh sángcông thức vật lý 12 sóng ánh sángbài tập vật lý 12 sóng ánh sángvật lý 7 bài định luật phản xạ ánh sángbai tao vat ly 12 co dap an phan may bien apĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoaVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảm