VẬT LÝ 12 : TỔNG HỢP DAO ĐỘNG

Bài giảng 12 - TỔNG HỢP DAO ĐỘNG pdf

Bài giảng lý 12 - TỔNG HỢP DAO ĐỘNG pdf
... độ dao động b Tổng hợp hai dao động điều hòa tần số góc : Cho hai dao động điều hòa : x1 = A1cos(t + 1) x2 = A2cos(t + 2) Tổng hợp hai dao động điều hòa : x = x1 + x2 Chúng ta tìm li độ dao ... trường hợp  > => 1 > 2 : dao động x1 sớm pha dđ x2 hay dao động x2 trễ pha dao động x1  > => 1 < 2 : dao động x1 trễ pha dđ x2 hay dđ x2 sớm pha dđ x1 +  = 0;  = 2k : hai dao động ...  = (2k + 1) : hai dao động ngược pha Tổng hợp hai dao động điều hòa tần số góc Cách vẽ Frenen : a Biểu diễn dao động điều hòa vectơ quay  cách vẽ Frenen Để biểu diễn dao động điều hòa x = Acos(t...
 • 8
 • 212
 • 0

Vật 12: TỔNG HỢP HAI DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ I. MỤC TIÊU a. Về kiến thức - Rèn luyện kĩ pptx

Vật Lý 12: TỔNG HỢP HAI DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ I. MỤC TIÊU a. Về kiến thức - Rèn luyện kĩ pptx
...   Phương trình dao động tổng hợp x  cos(t   ) cm Hai dao động ngược pha Hai dao động vuông pha Hoạt động : Hoạt động học sinh Hoạt động giáo viên Bài Hai dao động điều hoà, phương, tần ... ngược pha  Hai dao động lệch pha góc ( xác định pha ban đầu dao động tổng hợp phụ thuộc vào 1 ; ) Nội dung Hướng dẫn Hai dao động pha Biên độ động tổng hợp A = + = cm Pha dao động tổng hợp   ... 8cm, dao động thứ hai trễ pha dao động thứ  rad Xác định biên độ dao động tổng hợp Từ suy dao động tổng hợp Nội dung Học sinh vận dụng giải Hoạt động : Củng cố, dặn dò Hoạt động học sinh Hoạt động...
 • 5
 • 242
 • 0

Tài liêuh ôn tập Vật 12( Tổng hợp)

Tài liêuh ôn tập Vật lý 12( Tổng hợp)
... sỏng ch cú tớnh cht súng D Hin tng quang in chng t ỏnh sỏng cú tớnh cht ht Cõu 258 Mch dao ng in t tng LC cú tn s dao ng riờng no sau õy ? LC f = f = f = LC LC A B f = LC C D 28 Lờ Kim ụng ... 0,4mm B 0,3mm C 0,2mm D 0,1mm Cõu 264 Ti im A v B trờn mt nc cú ngun dao ng cựng pha vi cựng tn s f=12(Hz) Ti im M cỏch ngun A v B nhng on d1=18(cm) v d2=24(cm) súng cú biờn cc i Gia im M v ng trung ... iu ho vi tn s gúc = LC = LC D Bin thiờn iu ho vi tn s gúc Cõu 272 cao ca õm l mt c tớnh sinh ph thuc vo yu t no? A Tn s õm B Nng lng õm C Biờn õm.D Vn tc truyn õm Cõu 273 Mt lc n vt nng...
 • 65
 • 466
 • 4

Ôn tập Lí 12 - tổng hợp dao động

Ôn tập Lí 12 - tổng hợp dao động
... trình dao động tổng hợp dao động điều hoà phơng, chu kỳ 8(s) biên độ 2(cm) dao động thứ có pha ban đầu 1= , dao động thứ có pha ban đầu 2=(Rad) Bài 3: Tìm biên độ dao động tổng hợp dao động ... Phơng trình dao động tổng hợp A x = 8sin(t + /6)cm B x = 8cos(t + /6)cm C x = 8sin(t - /6)cm tập tự luận D x = 8cos(t - /6)cm Bài 1: Tìm biên độ pha ban đầu dao động tổng hợp từ dao động thành ... hợp trờng hợp sau: a, Hai dao động pha b, Hai dao động ngợc pha c, Hai dao động lệch pha góc < xác định pha ban đầu dao động tổng hợp phụ thuộc vào (2>1)> Bài 9:< Đại Học Dân Lập Hùng Vơng -2 000>...
 • 3
 • 334
 • 2

Tài liệu TRẮC NGHIỆM VẬT 12 - CHƯƠNG II: DAO ĐỘNG CƠ HỌC docx

Tài liệu TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 12 - CHƯƠNG II: DAO ĐỘNG CƠ HỌC docx
... số dao động lắc đơn f = 2.9 Dao động tắt dần A dao động vật có li độ phụ thuộc vào thời gian dạng sin B dao động hệ chịu ảnh hưởng nội lực C dao động có biên độ giảm dần theo thời gian D dao động ... ϕ2 2.11 Dao động tự A dao động tác dụng ngoại lực biến thiên tuần hoàn B dao động có biên độ phụ thuộc vào quan hệ tần số dao động riêng hệ tần số ngoại lực C dao động mà chu kỳ dao động hệ phụ ... Một vật dao động điều hoà, có quỹ đạo đoạn thẳng 10 cm Biên độ dao động vật là: A 2,5cm B 5cm C 10cm D kết khác 2.19 Một vật dao động điều hoà, có quãng đường chu kỳ 16cm Biên độ dao động vật...
 • 46
 • 1,375
 • 13

Bài 12. TỔNG HỢP DAO ĐỘNG pptx

Bài 12. TỔNG HỢP DAO ĐỘNG pptx
... -Nhận Bài u thức trục Ox dao động tổng   hợp H3 : Độ dài đại số OM cho em nhận xt gì? H4 : Nhận xét dao động tổng hợp? Hoạt động (15ph) Lập Bài u thức Bài n độ pha ban đầu dao động tổng hợp ... GV nu gợi ý: Từ qui luật vectơ Bài n độ dao động tổng hợp:   H1 : Bài n độ dao động tổng hợp xác định nào? H2 : lập Bài u thức tính Bài n độ dao động tổng hợp nào? quay  OM có độ dài A ... trị đó:Amax = A1 + A2 Bàin độ dao động +x1 v x2 ngược pha: tổng hợp? Bài n độ A có liên hệ với độ lệch pha 1 - 2 =  + k2 Khi Bài n độ dao động không? dao động tổng hợp nhỏ nhất: Amin = |...
 • 6
 • 250
 • 0

Bài 12. TỔNG HỢP DAO ĐỘNG doc

Bài 12. TỔNG HỢP DAO ĐỘNG doc
... trị Bài n độ dao động tổng hợp? Bài n độ A có liên hệ Bài n độ dao động tổng hợp phụ lập Biểu thức xác định thuộc độ lệch pha dao động pha ban đầu dao động thành phần Bài n độ dao động tổng hợp ... hợp? Hoạt động (15ph) Lập Biểu thức Bài n độ pha ban đầu dao động tổng hợp GV nêu gợi ý: H1 : Bài n độ dao động tổng hợp xác định nào? H2 : lập Biểu thức tính Bài n độ dao động tổng hợp nào? Từ ... thức dao động tổng hợp: x uuuu r hình chiếu vectơ OM trục Ox = Acos(t + ) uuuu r H3 : Độ dài đại số OM -Nhận Biểu thức cho em nhận xét gì? dao động tổng hợp H4 : Nhận xét dao động tổng hợp? ...
 • 6
 • 208
 • 0

Bài 12 Tổng hợp dao động

Bài 12 Tổng hợp dao động
... BAØI 12 Vấn đề tổng hợp dao động: Muốn tổng hợp hai dao động điều hoà phương ,ta cần cộng hai hàm dạng sin  Ta xét quy tắc cộng trường hợp hai hàm có tần số góc  Tổng hợp dao động hình ... Hai dao động:  x1 = A1cos(ωt + ϕ1),  x2 = A2cos(ωt + ϕ2)  Tổng x = x + x2 + Biểu diễn dao động vectơ quay ( giản đồ fre-nen) - Vẽ OM1 có độ dài Vậy: Tổng hợp dao động điều hoà tần số dao động ... ϕ1 + A2 sin ϕ2 = A1 cos ϕ1 + A2 cos ϕ2 c) Nhận xét: Biên độ dao động tổng hợp phụ thuộc độ lệch pha dao động thành phần biên độ dao động thành phần + x1 x2 pha : ϕ2 - ϕ1 = k2π Khi : Amax = A1...
 • 10
 • 360
 • 1

BÀI ÔN TẬP MÔN VẬT 12 CHƯƠNG 1: DAO ĐỘNG CƠ HỌC doc

BÀI ÔN TẬP MÔN VẬT LÝ 12 CHƯƠNG 1: DAO ĐỘNG CƠ HỌC doc
... Phát biểu sau không lắc lò xo ngang? A.chuyển động vật chuyển động thẳng B.chuyển động vật chuyển động biến đồi điều C.chuyển động vật chuyển động tuần hòan D.chuyển động vật dao động điều hòa ... hòa theo thời gian vào vật dao động C .Dao động trì dao động tắt dầnmà người ta tác dụng ngoại lực vào vât dao động chiều với chiều chuyển động phần chu kì D .dao động trì dao động tắt dần mà người ... phát biểu A .Dao động tắt dần dao động có tần số giảm dần theo thời gian B .Dao động tự dao động có biên độ phụ thuộc vào đặc tính hệ, không phụ thuộc yếu tố bên C .Dao động cưỡng dao động trì nhờ...
 • 13
 • 1,194
 • 17

CÔNG THỨC VẬT 12 - CHƯƠNG I: DAO ĐỘNG CƠ pptx

CÔNG THỨC VẬT LÝ 12 - CHƯƠNG I: DAO ĐỘNG CƠ pptx
... (Điểm gốc) O -1 /2 - /6 - /2 - /3 - /4 - /2 -1 -1 - /3 - /2 y' t' - Giáo viên: LÊ THỊ TUYẾT VÂN x CƠNG THỨC VẬT LÝ 12 A A 3     30 ; sin       600 2A 2A  T  Ta áp dụng cơng thức: t  ...  U  U R  U L  U C Lưu ý: khơng có cơng thức U = UR + UL + UC  Cảm kháng: Z C  A 12 R L C B Giáo viên: LÊ THỊ TUYẾT VÂN CƠNG THỨC VẬT LÝ 12  Cơng thức tính độ lệch pha hiệu điện cường độ ... TUYẾT VÂN 17 GIÚP GIẢI BÀI TẬP VẬT LÝ 12 CHƯƠNG IV: DAO ĐỘNG VÀ SĨNG ĐIỆN TỪ I DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ:  Điện tích tức th i: q = q0cos(t + ) q q  Hiệu điện (điện áp) tức th i: u   cos(t   )  U...
 • 36
 • 962
 • 8

TÀI LIỆU ÔN TẬP VẬT 12 - Chương IV: DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ MẠCH DAO ĐỘNG docx

TÀI LIỆU ÔN TẬP VẬT LÝ 12 - Chương IV: DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ MẠCH DAO ĐỘNG docx
... biểu sóng điện từ A Điện từ trường lan truyền không gian dạng sóng gọi sóng điện từ B Sóng điện từ có phương dao động phương ngang C Sóng điện từ không lan truyền chân không D Sóng điện từ có ... ngắn; sóng trung; sóng dài B Sóng cực ngắn; sóng ngắn; sóng dài; sóng trung 14> Biến điệu sóng điện từ A biến đổi sóng học thành sóng điện từ B trộn sóng điện từ tần số âm với sóng điện từ cao ... phát sóng âm D.dùng dây cáp dạng ống cáp quang để truyền sóng âm 16> sóng vô tuyến sóng điện từ có bước sóng A từ vài mm đến vài nm B từ vài m đến vài km C .từ vài µm đến vài nm D từ vài nm đến vài...
 • 4
 • 568
 • 5

Tóm tắt Vật 12: CHƯƠNG II: DAO ĐỘNG CƠ pot

Tóm tắt Vật Lý 12: CHƯƠNG II: DAO ĐỘNG CƠ pot
...   Ay với  [Min;Max] Ax VI DAO ĐỘNG TẮT DẦN – DAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC - CỘNG HƯỞNG Một lắc lò xo dao động tắt dần với biên độ A, hệ số ma sát µ x * Quãng đường vật đến lúc dừng lại là: kA2  A2 ... tính vật rắn trục quay Phương trình dao động α = α0cos(t + ) Điều kiện dao động điều hoà: Bỏ qua ma sát, lực cản 0 ...
 • 9
 • 375
 • 1

Tóm tắt Vật 12: CHƯƠNG IV: DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ potx

Tóm tắt Vật Lý 12: CHƯƠNG IV: DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ potx
... q2 2C Sóng điện từ Vận tốc lan truyền không gian v = c = 3.108m/s Máy phát máy thu sóng điện từ sử dụng mạch dao động LC tần số sóng điện từ phát thu tần số riêng mạch Bước sóng sóng điện từ  ... tụ phóng điện q u giảm ngược lại + Quy ước: q > ứng với tụ ta xét tích điện dương i > ứng với dòng điện chạy đến tụ mà ta xét Sự tương tự dao động điện dao động Đại lượng Đại lượng Dao động cơ ... 2C Chú ý: + Mạch dao động có tần số góc , tần số f chu kỳ T Wđ Wt biến thiên với tần số góc 2, tần số 2f chu kỳ T/2 + Mạch dao động điện trở R  dao động tắt dần Để trì dao động cần cung cấp...
 • 5
 • 9,914
 • 102

Vật 12 Phân ban: DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ pps

Vật lý 12 Phân ban: DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ pps
... trì dao động điện từ? ” §15 ĐIỆN TỪ TRƯỜNG SÓNG ĐIỆN TỪ I- MỤC TIÊU Hiểu mối liên hệ điện trường biến thiên từ trường : Điện trường biến thiên theo thời gian làm xuất từ trường Hiểu khái niệm điện ... từ trường, tồn tách rời điện trường từ trường Hiểu hình thành sóng điện từ tính chất sóng điện từ II- CHUẨN BỊ GV nhắc HS ôn lại kiến thức học lớp 11 điện trường (tĩnh) từ trường, đường sức điện ... cầu HS ôn lại số kiến thức điện trường (tĩnh) từ trường (đặc biệt đường sức điện đường sức từ) Sau GV đặt câu hỏi : Điện tích chuyển động gây trường nào? GV tổ chức hoạt động theo trật tự lôgic...
 • 4
 • 169
 • 0

Vật 12 Phân ban: DAO ĐỘNG TẮT DẦN VÀ DAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC pot

Vật lý 12 Phân ban: DAO ĐỘNG TẮT DẦN VÀ DAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC pot
... 4.2 SGK Tự tìm hiểu tác dụng giảm xóc xe máy Tìm hiểu dao động trì Ta biết nguyên nhân tắt dần dao động Vậy làm để tránh tắt dần, trì dao động tuần hoàn? Giải pháp : Dùng ngoại lực tác dụng để ... Đưa khái niệm dao động tắt dần Yêu cầu HS tìm nguyên nhân tượng tắt dần Làm thí nghiệm lắc lò xo chuyển động nước để xét ảnh hưởng lực cản đến chuyển động lắc Yêu cầu HS giải thích ... hiểu dao động cưỡng GV yêu cầu HS nhận biết chu kì dao động riêng lắc lò xo dọc thí nghiệm hình 4.5 SGK Sau quay tay quay với tần số khác, lớn tần số riêng lò xo Sau vài giây, lắc lò xo có dao động...
 • 4
 • 209
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bai tap vat ly 12 bai 1 dao dong dieu hoabài ôn tập môn vật lý 12 chương 1 dao động cơ học docbài tập vật lý 12 tổng hợpgiáo án vật lý 12 nâng cao bài tổng hợp dao độngtong hop dao dongtổng hợp dao động điều hòatổng hợp dao độngchuyen de tong hop dao dongtong hop dao dong trong de thi dai hoc co dap anbai tap ve tong hop dao dong hay va khogiải bài tập lý 12 sgk về dao động điều hòagiải bài tập vật lý 12 nâng cao chương động lực học vật rắncông thức lý 12 của phần dao động điều hoàtong hop dao dong dieu hoa co loi giaibai tap hay va kho cua tong hop dao dongCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài giảng Quản trị công nghệSách Tiếng Trung 1VẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ