LÝ 12 TN dai cuong ddđh

Đề cương ôn tập Vật 12 (TN, CĐ, ĐH 2010)

Đề cương ôn tập Vật lý 12 (TN, CĐ, ĐH 2010)
... dao động vật, có bốn thời điểm động B Thế vật đạt cực đại vật vị trí cân C Động vật đạt cực đại vật vị trí biên D Thế động vật biến thiên tần số với tần số li độ Trắc nghiệm Vật 12 Trang 13 ... D 25 N/m 112 Một vật dao động điều hòa theo trục cố định (mốc vị trí cân bằng) A động vật cực đại gia tốc vật có độ lớn cực đại B vật cực đại vật vị trí biên C vị trí cân bằng, vật D vật từ vị ... điều hòa Vận tốc vật không vật chuyển động qua A vị trí cân B vị trí vật có li độ cực đại C vị trí mà lò xo không bị biến dạng D vị trí mà lực đàn hồi lò xo không Con lắc lò xo gồm vật nặng có khối...
 • 95
 • 278
 • 1

Bài thảo luận: Địa sinh vật đại cương

Bài thảo luận: Địa lý sinh vật đại cương
... Viên: VÕ THỊ THU HÀ- KHOA ĐỊA LÝ việt 18 ĐỊA LÝ SINH VẬT ĐẠI CƯƠNG Nguyễn Thanh Tùng_51K-QLTNR&MT 0976221435 Giảng Viên: VÕ THỊ THU HÀ- KHOA ĐỊA LÝ 19 ĐỊA LÝ SINH VẬT ĐẠI CƯƠNG Nguyễn Thanh Tùng_51K-QLTNR&MT ... đổi vật chất lượng hệ sinh thái với quy mô cường độ nhanh, nhanh hệ sinh thái rừng v.v II: tác động người đến hệ sinh vật việt nam Giảng Viên: VÕ THỊ THU HÀ- KHOA ĐỊA LÝ 16 ĐỊA LÝ SINH VẬT ĐẠI CƯƠNG ... sống thực vật, sinh vật khác Thiếu ánh sáng coi nhân tố giới hạn phân bố thực Giảng Viên: VÕ THỊ THU HÀ- KHOA ĐỊA LÝ 13 ĐỊA LÝ SINH VẬT ĐẠI CƯƠNG Nguyễn Thanh Tùng_51K-QLTNR&MT 0976221435 vật, ví...
 • 20
 • 761
 • 7

Thiết kế e-book hỗ trợ khả năng tự học của học sinh lớp 12 chương `Đại cương về Kim loại` chương trình cơ bản

Thiết kế e-book hỗ trợ khả năng tự học của học sinh lớp 12 chương `Đại cương về Kim loại` chương trình cơ bản
... THIẾT KẾ E- BOOK HỖ TRỢ KHẢ NĂNG TỰ HỌC CỦA HỌC SINH LỚP 12 CHƯƠNG “ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI” CHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN Mục đích nghiên cứu Thiết kế E- book để hỗ trợ hoạt động tự học mơn Hóa lớp 12 học ... thuyết phần mềm thiết kế E-book ;  sở lí thuyết chương “Đại cương kim loại lớp 12 - Chương trình Bản - Thiết kế E- book chương “Đại cương kim loại” Lớp 12 chương trình bản, gồm trang: ... học sinh [14] Chu trình tự học học sinh chu trình thời: - Tự nghiên cứu - Tự thể - Tự kiểm tra, tự điều chỉnh (1) Tự nghiên cứu (3) Tự kiểm tra, Tự điểu chỉnh Tự học (2) Tự thể Chu trình tự học...
 • 112
 • 610
 • 0

BT TN ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI_12CB

BT TN ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI_12CB
... kim loại A oxit B bazơ C muối D hợp kim Câu 37: Cho kim loại: Na, Ca, Al, Fe, Cu, Ag Bằng phương pháp điện phân điều chế kim loại số kim loại trên? A B C D Câu 38: Bằng phương pháp điều chế kim ... A ăn mòn kim loại xảy vật sắt để không khí ẩm B ăn mòn kim loại xảy vật gang để không khí ẩm C ăn mòn kim loại xảy vật thép để không khí ẩm D tất tượng Câu 29: Một vật chế tạo từ hợp kim Zn -Cu ... Ni2+ C Pb D Pb2+ Câu 26: Sự phá huỷ kim loại kim loại phản ứng với nước chất khí nhiệt độ cao, gọi A gỉ kim loại B ăn mòn hoá học C ăn mòn điện hoá D lão hoá kim loại Câu 27: Bản chất ăn mòn hoá...
 • 2
 • 401
 • 24

nang luc quan ly cap trung -dai cuong ve quan tri cap trung

nang luc quan ly cap trung -dai cuong ve quan tri cap trung
... nh ngh a qu n ly c p trung Các c p qu n ly Khách hàng c a qu n ly c p trung Khung công vi c qu n ly c p trung Hàm m c tiêu qu n ly c p trung Các ky n ng va ng l c c a qu n ly c p trung Phiên b ... ng vê quan ly c p trung i qu n ly Blake va Mouton ASSESSMEN T.VN Make Right Decisions Ph n 1: ic ng vê quan ly c p trung Các m u hình qu n ly c p trung L i qu n ly Blake va Mouton L i qu n ly Management ... Decisions Ph n 1: ic ng vê quan ly c p trung Khách hàng c a qu n ly c p trung Stake holders Các nguyên t c quan tr ng hài lòng l i ích khách hàng – stake holder c a qu n ly c p trung • Hê th ng Các...
 • 31
 • 303
 • 1

Nang luc quan ly cap trung dai cuong ve quan tri cap trung

Nang luc quan ly cap trung dai cuong ve quan tri cap trung
... nh ngh a qu n ly c p trung Các c p qu n ly Khách hàng c a qu n ly c p trung Khung công vi c qu n ly c p trung Hàm m c tiêu qu n ly c p trung Các ky n ng va ng l c c a qu n ly c p trung Phiên b ... ng vê quan ly c p trung i qu n ly Blake va Mouton ASSESSMEN T.VN Make Right Decisions Ph n 1: ic ng vê quan ly c p trung Các m u hình qu n ly c p trung L i qu n ly Blake va Mouton L i qu n ly Management ... Decisions Ph n 1: ic ng vê quan ly c p trung Khách hàng c a qu n ly c p trung Stake holders Các nguyên t c quan tr ng hài lòng l i ích khách hàng – stake holder c a qu n ly c p trung • Hê th ng Các...
 • 31
 • 262
 • 1

TN Dai cuong Kim Loai Rat Hay

TN Dai cuong Kim Loai Rat Hay
... bình tăng thêm 6,7 g CTPT hydrocacbon là: A C2H2 C4H8 B C2H2 C3H8 C C3H4 C4H8 D C2H2 C4H6 Câu46 Hydrat hoá anken tạo thành ancol Hai anken là: A Eten But-2-en B Eten But-1-en C Propen But-2-en D...
 • 4
 • 267
 • 8

Bồi dưỡng HSG Địa lí 12 (Phần đại cương)

Bồi dưỡng HSG Địa lí 12 (Phần đại cương)
... 22/6 23/9 22 /12 Góc c/s Đêm 22/6 21/3,23/9 22 /12 12 24 12 12 13,5 12 10,5 12 12 12 12 10,5 12 13,5 12 24 12 12 a/ Tính góc nhập xạ lúc MT lên cao ( ngày ) vào ngày 21/3, 22/6, 23/9, 22 /12 vĩ độ bảng ... với xích đạo vào 12h trưa – 22/6 22 /12 mặt trời chiếu vuông góc với mặt đất chí tuyến vào 12h trưa Quá trình chuyển động quỹ đạo : 11 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI ĐỊA LÍ 12 09.2010 – Ngày ... : Thế địa cực , xích đạo ,vĩ tuyến, kinh tuyến Nêu đặc điểm đường Bài làm 1 /Địa cực +Khái niệm:Trái đất quay quanh trục tưởng tượng gọi địa trục CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI ĐỊA LÍ 12 09.2010...
 • 18
 • 1,690
 • 42

TN Dai cuong huu co suu tam

TN Dai cuong huu co suu tam
... Câu 20: Nicotine chất hữu có thuốc Hợp chất tạo ba ngun tố Cacbon, Hiđro Nitơ Đem đốt cháy hết 2,349 gam nicotine, thu Nitơ đơn chất, 1,827 gam H 2O 6,380 gam CO2 Cơng thức đơn giản nicotine A ... lượng bình Ca(OH) tăng m gam Giá trị m khối lượng A CO2 B CO2 H2O C H2O D CO2 , H2O O2 dư Câu 28: Đốt cháy hồn tồn gam hợp chất hữu X thu 4,4 gam CO 1,8 gam H2O Tỉ khối X so với Heli 15 Cơng thức ... hợp chất hữu X thu 2,2 gam CO 2; 1,125 gam H2O CTPT X A C4H10O B C2H6O C C8H20O2 D C6H16O C©u 23: Khi đốt cháy hồn tồn hợp chất hữu X chứa C, H, N thu 8,4 lít khí CO ; 1,4 lít khí N2 (các thể...
 • 3
 • 178
 • 2

35 câu TN-Đai cương về kim loại

35 câu TN-Đai cương về kim loại
... 23,9g Câu 24: Hoà tan m gam kim loại dung dịch H2SO4 (loãng) cô cạn dung dịch sau phản ứng thu đợc 5m gam muối khan Kim loại là: A Kim loại hoá trị II B Fe C Mg D Zn Câu 25: Chia 1,24g hỗn hợp kim ... 2,48g D 2,43g Câu 21: Hoà tan hoàn toàn 16,2g kim loại dung dịch HNO3 thu đợc 5,6 lit (đktc) hỗn hợp khí gồm NO N2O nặng 10,44g Kim loại cho là: A Al B Cu C Zn D Fe Câu 22: Cho 19,2g kim loại M tan ... và0,98g Câu 26: Cho ba vào dung dịch sau: (1) NaHCO3 (2) CuSO4 (3) (NH4)2CO3 (4) NaNO3 (5) MgCl2 (6) KCl Trờng hợp kết tủa? A B C 1, D Câu 27: Hoà tan hết 7,5g hỗn hợp muối cacbonat kim loại kiềm...
 • 2
 • 237
 • 1

Bài soạn Chuyên đề vật hạt nhân đại cương

Bài soạn Chuyên đề vật lý hạt nhân đại cương
... Bài 2: Hạt α tiến đến hạt nhân Bạc, muốn tính khoảng cách ngắn ta phải xét trường hợp khoảng nhằm b = Như ta có: Hạt α dừng lại cách hạt nhân Bạc khoảng d cho lượng hạt α cần với … hai hạt nhân ... 2: Tính khoảng cách ngắn để hạt α có lượng 5Mev tiến đến gần hạt nhân Bạc (Ag) ? Bài 3: Một hạt α có động 5Mev va chạm đàn hồi với hạt nhân Đồng ( Cu), sau va chạm hạt α bị bật ngược trở lại với ... với động 3,9Mev Hãy xác định tỉ lệ khối lượng hạt nhân Đồng hạt α Tính khối lượng hạt nhân Đồng ? ( Giả thiết ban đầu hạt nhân Đồng đứng yên ) Bài 4: Tính bước sóng ĐơBrơi của: - Viên bi có...
 • 24
 • 387
 • 1

Bài soạn Chuyên đề vật hạt nhân đại cương

Bài soạn Chuyên đề vật lý hạt nhân đại cương
... Bài 2: Hạt α tiến đến hạt nhân Bạc, muốn tính khoảng cách ngắn ta phải xét trường hợp khoảng nhằm b = Như ta có: Hạt α dừng lại cách hạt nhân Bạc khoảng d cho lượng hạt α cần với … hai hạt nhân ... 2: Tính khoảng cách ngắn để hạt α có lượng 5Mev tiến đến gần hạt nhân Bạc (Ag) ? Bài 3: Một hạt α có động 5Mev va chạm đàn hồi với hạt nhân Đồng ( Cu), sau va chạm hạt α bị bật ngược trở lại với ... với động 3,9Mev Hãy xác định tỉ lệ khối lượng hạt nhân Đồng hạt α Tính khối lượng hạt nhân Đồng ? ( Giả thiết ban đầu hạt nhân Đồng đứng yên ) Bài 4: Tính bước sóng ĐơBrơi của: - Viên bi có...
 • 24
 • 279
 • 0

Bài soạn Những vấn đề địa tự nhiên đại cương

Bài soạn Những vấn đề địa lý tự nhiên đại cương
... hướng địa thống hướng nghiên cứu đô thị ngày phát triển IV Những vấn đề Địa học đại: Định nghĩa: Địa học hệ thống khoa học tự nhiên xã hội, nghiên cứu thể tổng hợp lãnh thổ tự nhiên, ... trường phái địa Đức Tuy nhiên trường phái Nga có tính cách riêng, phân biệt rõ địa tự nhiên địa kinh tế, đồng thời thiên địa tổng hợp, nghiên cứu tổng hợp thể lãnh thổ tự nhiên tổng hợp ... đến vấn đề sử dụng đất đai, đến địa kinh tế địa trị Khác với Tây Âu thường dựa vào lối sống để giải thích đa dạng vùng, nhà địa địa chất Trung Tây theo đường nghiên cứu ảnh hưởng tự nhiên...
 • 26
 • 932
 • 7

Xem thêm