LÝ 12 TN CO HOC VAT RAN

de kiem tra TN co hoc vat ran DA

de kiem tra TN co hoc vat ran có DA
... = L2/2I Cõu 15: chất điểm nằm dọc theo trục ox Chất điểm khối lợng 2kg tọa độ 2m, chất điểm khối lợng 4kg gốc tọa độ, chất điểm khối lợng 3kg tọa độ 6m, chất điểm khối lợng 3kg ... thay đổi - HT -Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 T.Lời Trang 2/3 - Mó thi 209 Trang 3/3 - Mó thi 209 ... kJ D kJ Cõu 20: Một kim loại đồng chất dài l = 30 cm (có tiết diện ngang nhỏ so với chiều dài), khối l ợng m= 200g Gắn vào đầu vật nhỏ khối lợng m/2.Tính momen quán tính hệ thống trục quay...
 • 3
 • 240
 • 2

Kiểm tra 1 tiết lớp 12 phần học vật rắn

Kiểm tra 1 tiết lớp 12 phần cơ học vật rắn
... góc ω là: ̃ A ω= I1 + I I1 1 + I ω2 B ω = I1 1 + I ω2 I1 + I C ω = I1 ω2 + I2 1 I1 + I D ω = I1 1 − I ω2 I1 + I 12 .Một vật rắn quay quanh trục cố định ∆ điểm xác định vật cách trục quay ∆ ... 24 giờ, có giá trị A 8,9 .10 33 kg.m2/s B 7 ,1. 1033 kg.m2/s C 2,9 .10 32 kg.m2/s D 1, 7 .10 33 kg.m2/s 17 .Một vật rắ n có momen qn tính 3 ,14 kg.m quay vòng 2s momen động lượng vật có độ lớn là: A 25 kgm2/s ... đến 10 rad/s Momen qn tính bánh xe trục là: A I = 11 kg.m2 B I = 12 kg.m2 C I = 13 kg.m2 D I = 15 kg.m2 31Hai vật có khối lượng m1 = 0,5kg m2 = 1, 5kg nối với sợi dây nhẹ, khơng dãn vắt qua ròng...
 • 4
 • 192
 • 5

Vật 12 - Động lực học vật rắn pdf

Vật lý 12 - Động lực học vật rắn pdf
... l, S0 = 0l v = s = -S0sin(t + ) = -l0sin(t + ) a = v = -2 S0cos(t + ) = -2 l0cos(t + ) = -2 s = -2 l Lu ý: S0 úng vai trũ nh A cũn s úng vai trũ nh x H thc c lp: * a = -2 s = -2 l v 2 * S0 = s + ( ... m0 - m = m0 ( 1- e- l t ) Dm = 1- e- l t * Phn trm cht phúng x b phõn ró: m0 t m = T = e- l t Phn trm cht phúng x cũn li: m0 * Khi lng cht mi c to thnh sau thi gian t AN DN A m1 = A1 = ( 1- e- l ... - A11 - A22 E = E3 + E4 E1 E2 E = (m3 + m4 - m1 - m2)c2 * Quy tc dch chuyn ca s phúng x A A- + Phúng x ( He ): Z X đ He + Z - 2Y So vi ht nhõn m, ht nhõn lựi ụ bng tun hon v cú s gim n v -...
 • 25
 • 152
 • 0

Tài liệu phân loại và phương pháp giải nhanh vật chương i học vật rắn

Tài liệu phân loại và phương pháp giải nhanh vật lý chương i cơ học vật rắn
... 10 Phân lo i phơng pháp gi i nhanh tập vật Chơng I: học vật rắn Ví dụ 1: Cho hệ hai vật m1>m2 treo vào ròng rọc đợc coi nh đĩa tròn đặc có kh i lợng mo nh hình vẽ Dây treo không co giãn ... 11 Phân lo i phơng pháp gi i nhanh tập vật Chơng I: học vật rắn Ví dụ 2: Cho vật m1 treo vào ròng rọc đợc coi nh đĩa tròn đặc có kh i lợng mo nh hình vẽ Dây treo không co giãn có kh i lợng ... đ i vận tốc góc vật thay đ i Chuyển động kh i tâm vật rắn: Công thức xác định toạ độ kh i tâm: xc = m x m i i ; yc = i m y ; m i i zc = i m z m i i (20) i Chuyển động kh i tâm vật rắn đợc coi...
 • 18
 • 229
 • 0

Tài liệu ÔN LUYỆN THUYẾT VẬT 12 - CHƯƠNG I: HỌC VẬT RẮN pptx

Tài liệu ÔN LUYỆN LÝ THUYẾT VẬT LÝ 12 - CHƯƠNG I: CƠ HỌC VẬT RẮN pptx
... ÔN LUYỆN LÝ THUYẾT VẬT LÝ 12 CHƯƠNG I: CƠ HỌC VẬT RẮN Câu 13: Phát biểu sau không đúng? A Mômen quán tính vật rắn trục quay lớn sức ì vật chuyển động quay quanh trục lớn B Mômen quán tính vật ... tiếp tuyến lớn gia tốc hướng tâm ÔN LUYỆN LÝ THUYẾT VẬT LÝ 12 CHƯƠNG I: CƠ HỌC VẬT RẮN C©u 22: Khi vật rắn quay biến đổi quanh trục cố định? Tại điểm M vật rắn có A véc tơ gia tốc tiếp tuyến ... rắn phụ thuộc vào ÔN LUYỆN LÝ THUYẾT VẬT LÝ 12 CHƯƠNG I: CƠ HỌC VẬT RẮN A I, II, IV B I, II, III * C II, III, IV D I, III, IV C©u 34: Chọn câu sai nói mômen lực tác dụng lên vật rắn quay quanh trục...
 • 4
 • 332
 • 2

Tài liệu Ôn thi ĐH lý: học vật rắn 12 (Vấn đề 1) ppt

Tài liệu Ôn thi ĐH lý: Cơ học vật rắn 12 (Vấn đề 1) ppt
... quán tính vật rắn trục quay xác đònh ? (ĐH 2007) A Mômen quán tính vật rắn đặc trưng cho mức quán tính vật chuyển động quay B Mômen quán tính vật rắn luôn dương C Mômen quán tính vật rắn dương, ... quanh trục cố đònh điểm vật rắn có góc quay B Trong chuyển động vật rắn quanh trục cố đònh điểm vật rắn có chiều quay C Trong chuyển động vật rắn quanh trục cố đònh điểm vật rắn chuyển động quỹ đạo ... ngoại lực tác dụng lên vật rắn A tổng đại số mômen lực trục quay không B mômen động lượng vật trục quay không C mômen động lượng vật trục quay không đổi D vận tốc khối tâm không đổi hướng độ lớn...
 • 7
 • 265
 • 0

Tài liệu Bài tập ôn tập môn Vật lớp 12 - CHƯƠNG 1 : HỌC VẬT RẮN ppt

Tài liệu Bài tập ôn tập môn Vật lý lớp 12 - CHƯƠNG 1 : CƠ HỌC VẬT RẮN ppt
... 30A 50B 11 A 31B 51C 12 B 32D 52C 13 C 33A 53D 14 A 34C 54D 15 D 35B 55B 16 B 36D 56C 17 C 37C 57D 18 B 38B 58D 19 B 39A 59A 20D 40A 60B 61c dẫn giải trả lời chương 1 Chọn C.Hướng dẫn: áp dụng công thức ... = 12 h Mối quan ωm Th 12 2π = = 12 hệ vận tốc góc chu kỳ quay ω = , suy ωh Tm T 12 Chọn B.Hướng dẫn: Mối quan hệ vận tốc góc, vận tốc dài bán kính l : v = ựR Ta suy v m ωm R m ωm R m = = = 16 ... = 3600.2.ð/60 = 12 0 ð (rad/s) 15 Chọn D Hướng dẫn: Bánh xe quay nên góc quay = ựt = 12 0 ð .1, 5 = 18 0ð rad 16 Chọn B.Hướng dẫn: Gia tốc góc chuyển động quay nhanh dần tính theo công thức ự = γt,...
 • 7
 • 681
 • 7

ĐỀ KIỂM TRA SỐ 2 CHƯƠNG HỌC VẬT RẮN MÔN VẬT 12

ĐỀ KIỂM TRA SỐ 2 CHƯƠNG CƠ HỌC VẬT RẮN MÔN VẬT LÝ 12
... góc gia tốc dài đầu là: 3g 3g 3g rad/s2 m/s2 A B rad/s2 m/s2 2L 2L 6g 6g 6g rad/s2 m/s2 D rad/s2 0m/s2 C L L BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC – ÔN, LUYỆN THI ĐẠI HỌC VẬT LÝ ... trượt ròng rọc lấy g = 10 m/s2 Gia tốc vật là: 2 A a = 3,75m/s B a =5m/s C a = 2, 7m/s2 D a = 6 ,25 m/s2 Câu 2: Đơn vị mômen quán tính: A kg.m2/s2 B kg.m2 C kg.m/s D kg.m2/s Câu 5: Một bánh xe quay ... tốc độ 15km/h 20 s, biết đường kính bánh xe 1m Gia tốc trung bình đĩa xe A  = 0,1 12 rad/s2 B  = 0 ,23 2 rad/s2 C  = 0,153 rad/s2 D  = 0,3 42 rad/s2 Câu 21 ) Tác dụng mômen lực 0,32N.m lên chất...
 • 5
 • 324
 • 1

ĐỀ KIỂM TRA SỐ 3 CHƯƠNG HỌC VẬT RẮN MÔN VẬT 12

ĐỀ KIỂM TRA SỐ 3 CHƯƠNG CƠ HỌC VẬT RẮN MÔN VẬT LÝ 12
... m/s D 50 m/s ĐỘNG LỰC HỌC VẬT RẮN - Đề số http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187vuhoangbg@gmail.com Câu22: Khi vật rắn quay quanh trục cố định qua vật điểm xác định vật cách trục quay khoảng ... tốc độ 120 vòng/ phút Động quay A 0 ,32 9 J B 0,157 J C 0 ,31 4 J D 0,026 J Câu19: Vật rắn thứ quay quanh trục cố định ∆1 có momen động lượng L1, momen quán tính trục quay ∆1 I1 = kg.m2 Vật rắn thứ ... thời điểm, không gia tốc góc ĐỘNG LỰC HỌC VẬT RẮN - Đề số http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187vuhoangbg@gmail.com Câu32: Một AB đồng chất, tiết diẹn đều, chiều dài L đỡ nằm ngang nhờ giá...
 • 5
 • 142
 • 0

thuyết vật 12 nâng cao vấn đề học vật rắn

lý thuyết vật lý 12 nâng cao vấn đề cơ học vật rắn
... LÝ THUYẾT VẬT LÝ 12 NÂNG CAO - DŨ PHÙNG Phương trình động lực học vật rắn quay quanh trục cố định M = I γ M = dL dω = I dt dt Định luật bảo tồn mơ men động lượng Nếu M = L = const Hệ vật: ... lúc vật qua vị trí x0 = theo chiều âm v0 < : Pha ban đầu ϕ =  Chọn gốc thời gian t0 = lúc vật qua vị trí x0 = π LÝ THUYẾT VẬT LÝ 12 NÂNG CAO - DŨ PHÙNG A 2π  Chọn gốc thời gian t0 = lúc vật ... 1s): Độ lệch ngày đêm: θ = 86400 T1 T1 T1 c Nếu l = l1 + l2 T = T12 + T22 ; l = l1 − l2 T = T12 − T22 LÝ THUYẾT VẬT LÝ 12 NÂNG CAO - DŨ PHÙNG ur r r  ur F ↑↑ P hay a ↑↑ g ⇒ ghd = g + a  l ur...
 • 24
 • 271
 • 0

Ôn tập học vật rắn thi TN và ĐH

Ôn tập cơ học vật rắn thi TN và ĐH
... Chương I: CƠ HỌC VẬT RẮN -& -Phần 1: TÓM TẮT LÝ THUYẾT & CÔNG THỨC Các khái niệm động học quay vật rắn: • Toạ độ góc – góc quay: + Khi vật rắn quay quanh trục cố định, điểm vật rắn có góc ... trọng tâm vật rắn? A Khối tâm vật rắn đồng chất có khối lượng phân bố có dạng hình học đối xứng tâm đối xứng hình học B Khi tổng hình học véc tơ lực tác dụng lên vật rắn không khối tâm vật rắn đứng ... Động vật rắn: • Động vật rắn tổng động phần tử nó: 2 Wd = ∑ 12 m i v i = ∑ m i v i • TH vật rắn chuyển động tịnh tiến: Khi vật rắn chuyển động tịnh tiến điểm vật rắn có gia tốc vận tốc, động 2 vật...
 • 21
 • 264
 • 3

CO HOC VAT RAN 12

CO HOC VAT RAN 12
... 12s Bài 29 : Kim đồng hồ có chiều dài ¾ chiều dài kim phút Coi kim quay Tỉ số tốc độ góc đầu kim phút đầu kim : A 12 B 1 /12 C 24 D 1/24 Bài 30 :Kim đồng hồ có chiều dài ¾ chiều dài kim phút Coi ... A s B s C 10 s D 12 s BÀI TẬP VẬT LÍ 12 NC Trường THPT Ngô Gia tự Cam Ranh GV: NGUYỄN THANH TÙNG Bài 25 :Một bánh xe quay nhanh dần 4s vận tốc góc tăng từ 120 vòng/phút lên 360 vòng/phút Gia tốc ... phút Coi kim quay Tỉ số gia tốc hướng tâm đầu kim đầu kim phút A 1/92 B 108 C 1/192 D 192 Bài 20 : Một bánh xe quay xung quanh trục cố đònh với tần số 3600 vòng/min Tốc độ góc bánh xe : A 120 π...
 • 4
 • 176
 • 0

CO HOC VAT RAN 12 NC

CO HOC VAT RAN 12 NC
... 12s Bài 29 : Kim đồng hồ có chiều dài ¾ chiều dài kim phút Coi kim quay Tỉ số tốc độ góc đầu kim phút đầu kim : A 12 B 1 /12 C 24 D 1/24 Bài 30 :Kim đồng hồ có chiều dài ¾ chiều dài kim phút Coi ... lúc bánh xe dừng A s B s C 10 s D 12 s BÀI TẬP VẬT LÍ 12 NC GV: NGUYỄN THANH TÙNG Bài 25 :Một bánh xe quay nhanh dần 4s vận tốc góc tăng từ 120 vòng/phút lên 360 vòng/phút Gia tốc góc bánh xe A ... m/s2 C 12 m/s2 D 16 m/s2 Bài 24 :Một bánh xe quay với vận tốc góc 36 rad/s bò hãm lại với gia tốc góc không đổi có độ lớn rad/s Thời gian từ lúc hãm đến lúc bánh xe dừng A s B s C 10 s D 12 s BÀI...
 • 4
 • 244
 • 1

TÓM TẮT THUYẾT ĐỘNG LỰC HỌC VẬT RẮN VÀ BÀI TẬP TRACƯ SNGHIỆM HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

TÓM TẮT LÝ THUYẾT ĐỘNG LỰC HỌC VẬT RẮN VÀ BÀI TẬP TRACƯ SNGHIỆM CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
... THPT Mỹ Xun Chương I: Động lực học vật rắn a = an + at2 uu r at γ r = Góc α hợp a an : tan α = an ω r r uu Lưu ý: Vật rắn quay at = ⇒ a = an Phương trình động lực học vật rắn quay quanh trục cố ... Động lực học vật rắn Câu 25: (Đề thi TNPT-PB lần 2007) Một vật rắn quay quanh trục cố định qua vật, điểm xác định vật rắn cách trục quay khoảng r ≠ độ lớn vận tốc dài số Tính chất chuyển động ... mơmen lực trục quay (d tay đòn lực) + I = ∑ mi ri (kgm2)là mơmen qn tính vật rắn trục quay i * Mơmen qn tính I số vật rắn đồng chất khối lượng m trục quay trục đối xứng: - Vật rắn chi u...
 • 9
 • 3,586
 • 164

Xem thêm