skkn giải thích hiện tượng quang học

slide skkn giải thích hiện tượng hóa học lý thú quanh ta

slide skkn giải thích hiện tượng hóa học lý thú quanh ta
... dung dòch AlCl3 thấy kết tủa xuất hiện, sau kết tủa bò tan dần dyng dòch suốt Giải thích + H →  NỘI DUNG CÂU HỎI  Câu 6: Hãy giải thích câu ca dao: “Lúa chiêm lấp ló đầu bờ Hễ nghe tiếng ... Câu 3: Tại pha loãng H2SO4 đặc thành H2SO4 loãng ta cho từ từ axit vào nước, mà không làm ngược lại + H →  NỘI DUNG CÂU HỎI  Câu 4: Giải thích tính sát trùng nước muối NaCl? Đáp án: Màng ... cháy  Để ngăn ngừa ta luồn vào đống than ống để nhiệt thoát AS H → →  + NỘI DUNG CÂU HỎI  Câu 8: Tại tráng phim người ta thường làm phòng có ánh sáng đỏ? Đáp án: Người ta tráng phim phòng...
 • 13
 • 244
 • 0

BÀI TẬP GIẢI THÍCH HIỆN TƯỢNG HÓA HỌC LỚP 9

BÀI TẬP GIẢI THÍCH HIỆN TƯỢNG HÓA HỌC LỚP 9
... dd BaCl2 vào Giải thích, viết tất PTPƯ? Bài 11: Giải thích tượng sau: a) Khi sục Clo vào dd Xô- đa (Na2CO3) thấy có khí CO2 bay Nếu thay Clo khí SO2 SO3 H2S có tượng không? Giải thích? b) Khi ... thu dd C không màu a) Giải thích tượng phản ứng hoá học b) Nếu thay dd NH4OH dd NaOH có xảy tượng hay không ? c) Nếu thay H2SO4 dd HCl có xảy tượng hay không ? Giải thích Bài 101: a) Cho H2SO4 ... sản xuất người ta sử dụng bồn nào? Giải thích? Bài 90 : Tại trình luyện gang lò cao, người ta cho quặng từ xuống CO từ lên Hãy giải thích nguyên tắc trên? Bài 91 : Trong trình luyện gang, nguyên...
 • 15
 • 7,638
 • 67

SKKN Giải thích định tính một số hiện tượng Quang học

SKKN Giải thích định tính một số hiện tượng Quang học
... tài Giải thích đònh tính tượng Quang học I Cơ sở lý thuyết Quang học vài tượng Quang học đời sống a/ Cơ sở lý thuyết b/ Một vài tượng Quang học thường gặp đời sống ... THUYẾT CƠ BẢN CỦA QUANG HỌC VÀ MỘT VÀI HIỆN TƯỢNG QUANG HỌC THƯỜNG GẶP TRONG ĐỜI SỐNG a Cơ sở lý thuyết quang học + Định luật truyền thẳng ánh sáng - Trong mơi trường suốt, đồng tính đẳng hướng ... Quang học, ta phải xác định ‘‘mấu chốt’’ vấn đề, xem tượng xảy thuộc mảng kiến thức phần Quang học: Quang hình học, giao thoa, nhiễu xạ hay tượng phát quang v.v để giới hạn kiến thức giải thích...
 • 27
 • 852
 • 10

SKKN giải thích định tính các hiện tượng quang học vật lý lớp 12

SKKN giải thích định tính các hiện tượng quang học vật lý lớp 12
... vọng rằng, đề tài tài liệu giúp em học sinh yêu thích môn Vật nói chung phần Quang học nói riêng./ SKKN: Giải thích định tính tượng Quang học - Vật lớp 12 Pleiku, ngày 27 tháng năm 2007 ... nhanh câu hỏi điịnh tính Quang học III 30 tượng Quang học phổ biến tự nhiên Phần III Kết luận .25 SKKN: Giải thích định tính tượng Quang học - Vật lớp 12 Tài liệu tham khảo ... SKKN: Giải thích định tính tượng Quang học - Vật lớp 12 PHẦN II: NỘI DUNG Quang học môn học, người ta nghiên cứu tượng liên quan đến ánh sáng; từ truyền ánh sáng đến tạo ảnh; từ tính...
 • 27
 • 980
 • 1

SKKN Giải thích định tính các hiện tượng quang học

SKKN Giải thích định tính các hiện tượng quang học
... Vật lý Đề tài Giải thích định tính tượng Quang học PHẦN II: NỘI DUNG Quang học môn học, người ta nghiên cứu tượng liên quan đến ánh sáng; từ truyền ánh sáng đến tạo ảnh; từ tính chất ánh sáng ... thức giải thích xác chất tượng Page of 27 Created by Nguyen Van Hoanh Trường THPT Pleiku - Tổ Vật lý Đề tài Giải thích định tính tượng Quang học III 30 HIỆN TƯỢNG QUANG HỌC PHỔ BIẾN TRONG TỰ NHIÊN ... Quang học, ta phải xác định ‘‘mấu chốt’’ vấn đề, xem tượng xảy thuộc mảng kiến thức phần Quang học: Quang hình học, giao thoa, nhiễu xạ hay tượng phát quang v.v để giới hạn kiến thức giải thích...
 • 27
 • 388
 • 1

SKKN Giải thích định tính các hiện tượng Quang học trong vật lý THPT

SKKN Giải thích định tính các hiện tượng Quang học trong vật lý THPT
... Đề tài Giải thích định tính tượng Quang học Created by Nguyen Van Hoanh Trường THPT Pleiku - Tổ Vật Đề tài Giải thích định tính tượng Quang học MỤC LỤC Trang Phần I: Mở đầu 1/ chọn ... SỞ LÝ THUYẾT CƠ BẢN CỦA QUANG HỌC VÀ MỘT VÀI HIỆN TƯỢNG QUANG HỌC THƯỜNG GẶP TRONG ĐỜI SỐNG II PHƯƠNG PHÁP CHUNG ĐỂ GIẢI ĐÁP NHANH NHỮNG CÂU HỎI ĐỊNH TÍNH QUANG HỌC III 30 HIỆN TƯỢNG QUANG HỌC ... CHUNG ĐỂ GIẢI ĐÁP NHANH NHỮNG CÂU HỎI ĐỊNH TÍNH QUANG HỌC Page 10 of 40 Created by Nguyen Van Hoanh Trường THPT Pleiku - Tổ Vật Đề tài Giải thích định tính tượng Quang học Những tượng tự...
 • 40
 • 487
 • 3

SKKN Đề tài “Giải thích định tính các hiện tượng Quang học”_VẬT LÝ LỚP 12

SKKN Đề tài “Giải thích định tính các hiện tượng Quang học”_VẬT LÝ LỚP 12
... of 40 Đề tài “Giải thích định tính tượng Quang học” Created by Nguyen Van Hoanh Trường THPT Pleiku - Tổ Vật Đề tài “Giải thích định tính tượng Quang học” MỤC LỤC Trang Phần I: Mở đầu 1/ chọn ... Vật Đề tài “Giải thích định tính tượng Quang học” - Phương pháp phân tích tổng hợp kinh nghiệm trình giảng dạy thực tế đời sống Phạm vi nghiên cứu đề tài phần Quang học chương trình lớp 12 ... SAO XẢY RA HIỆN TƯỢNG ẢO ẢNH? Page 14 of 40 Created by Nguyen Van Hoanh Trường THPT Pleiku - Tổ Vật Đề tài “Giải thích định tính tượng Quang học” Chắc người biết nguyên nhân vật tượng ảo...
 • 40
 • 459
 • 1

SKKN giải thích định tính các hiện tượng quang học

SKKN giải thích định tính các hiện tượng quang học
... kiến kinh nghiệm Giải thích định tính tượng Quang học PHẦN II: NỘI DUNG Quang học môn học, người ta nghiên cứu tượng liên quan đến ánh sáng; từ truyền ánh sáng đến tạo ảnh; từ tính chất ánh sáng ... rơi vào đường mê tín, mù quáng Một số tượng Quang học đề tài khoa học giải thích xác, giúp ta hiểu chất tượng xảy tự nhiên ứng dụng để giải thích tượng Quang học tương tự Với kiến thức vốn có tiếp ... Quang học, ta phải xác định ‘‘mấu chốt’’ vấn đề, xem tượng xảy thuộc mảng kiến thức phần Quang học: Quang hình học, giao thoa, nhiễu xạ hay tượng phát quang v.v để giới hạn kiến thức giải thích...
 • 25
 • 205
 • 0

Dựa vào định luật quang học để giải thích định tính các hiện tượng quang học

Dựa vào định luật quang học để giải thích định tính các hiện tượng quang học
... đề tài Dựa vào định luật quang học để giải thích định tính tượng Quang học , nhằm giúp học sinh yêu thích hiểu chất Vật lý tượng Quang học PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU: Để hoàn ... phần Quang học chương trình lớp 11,12 hành *Cấu trúc phần nội dung gồm: I Cơ sở lí thuyết quang học vài tượng quang học đời sống II Phương pháp chung để giải đáp nhanh câu hỏi định tính quang học ... vận dụng định luật quang học để giải thích định tính tượng quang học Kết thu khối lớp 12 sau: Lớp A1 A2 A3 Giỏi 10% 15% 20% Khá 62% 45% 60% Trung bình 28% 32% 20% Yếu 0% 8% 0% 19 SKKN Năm học: 2011-2012...
 • 21
 • 1,107
 • 3

skkn kích thích hứng thú học tập của học sinh đối với phần quang học dựa trên các hiện tượng quang học phổ biến

skkn kích thích hứng thú học tập của học sinh đối với phần quang học dựa trên các hiện tượng quang học phổ biến
... LUẬN Với số tượng quang học phổ biến nhằm tạo hứng thú học tập học sinh phần quang học Trong điều kiện lịch sử mới, lạc hậu, thiếu tri thức văn hoá khoa học tối thiểu, bị bưng bít thứ khoa học ... tài Qua khảo sát mức độ hứng thú học sinh phần quang học số lớp 11 mà trực tiếp giảng dạy thu kết sau Mức độ Rất hứng thú Hứng thú Số Tỷ lệ lượng 0 Bình thường Không hứng thú 11A2 SỐ HS 37 Trước ... đường mê tín, mù quáng Một số tượng Quang học đề tài khoa học giải thích xác, giúp ta hiểu chất tượng xảy tự nhiên ứng dụng để giải thích tượng Quang học tương tự Với kiến thức vốn có tiếp thu...
 • 21
 • 458
 • 0

Đề tài " Giải thích định tính các hiện tượng Quang học " potx

Đề tài
... Pleiku - Tổ Vật lý tượng Quang học Đề tài Giải thích đònh tính Dùng tư tưởng khoa học, phương pháp khoa học tri thức khoa học xác giúp ta trả lời xác chất tượng Những tượng Quang học vậy, chúng ... - Tổ Vật lý tượng Quang học Đề tài Giải thích đònh tính PHẦN II: NỘI DUNG Quang học mơn học, người ta nghiên cứu tượng liên quan đến ánh sáng; từ truyền ánh sáng đến tạo ảnh; từ tính chất ánh ... Trường THPT Pleiku - Tổ Vật lý tượng Quang học Đề tài Giải thích đònh tính Nguyễn Văn Hồnh TÀI LIỆU THAM KHẢO Hỏi đáp tượng Vật lý, tập IV (phần quang học) - NXB Khoa học kỹ thuật Tác giả : Ngơ...
 • 27
 • 411
 • 3

Đề tài giải thích định tính các hiện tượng quang học trong vật lý lớp 12

Đề tài giải thích định tính các hiện tượng quang học trong vật lý lớp 12
... Đề tài: Giải thích định tính tượng Quang học vật lớp 12 PHẦN II: NỘI DUNG Quang học môn học, người ta nghiên cứu tượng liên quan đến ánh sáng; từ truyền ánh sáng đến tạo ảnh; từ tính ... Van Hoanh Đề tài: Giải thích định tính tượng Quang học vật lớp 12 Vách tường buồng quét vôi thành màu hoa văn mỹ quang, mà phải cân nhắc đến vấn đề ánh sáng Vật thể màu trắng phản quang mạnh ... Van Hoanh Đề tài: Giải thích định tính tượng Quang học vật lớp 12 Thành thử rọi vào tờ giấy, chùm tia đơn sắc tạo nên vệt sáng có màu định, vẹt sáng xếp liền tạo thành quang phổ Hiện tượng gọi...
 • 27
 • 872
 • 0

SKKN Vận dụng kiến thức hoá học để giải thích hiện tượng thực tiễn trong đời sống

SKKN Vận dụng kiến thức hoá học để giải thích hiện tượng thực tiễn trong đời sống
... nhỏ giải thích kiến thức hóa học Bước đầu hình thành kỹ vận dụng kiến thức cho học sinh để giải thích tượng III GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ: "Vận dụng kiến thức hố học để giải thích tượng thực tiễn đời sống. ” ... thực tiễn học Giáo viên giải thích để giải tỏa tính tò mò học sinh Mặc dù vấn đề giải thích có tính chất phổ thơng "Vận dụng kiến thức hố học để giải thích tượng thực tế đời sống " cách nêu tượng ... tượng , tình Giúp học sinh phát huy khả ứng dụng hóa học vào đời sống thực tiễn . "Vận dụng kiến thức hố học để giải thích tượng thực tế đời sống" cách nêu tượng thực tiễn xung quanh đời thường từ...
 • 35
 • 436
 • 1

GIẢI THÍCH ĐỊNH TÍNH CÁC HIỆN TƯỢNG QUANG HỌC

GIẢI THÍCH ĐỊNH TÍNH CÁC HIỆN TƯỢNG QUANG HỌC
... chức tiết học Vật Lý từ lớp mà học sinh cảm thấy ham thích đến học Vật Lý học sinh học tập cách say mê, em chuẩn bò tốt cho tiết học Với phân tích đây, xin trình bày số phương pháp để giúp học sinh ... giáo viên hay học sinh thực Trong thực tế rõ ràng tiết học Vật Lý mà có thí nghiệm học sinh học tập cách say mê, hứng thú hơn, học sinh hăng hái đến học Vật Lý em tích cực đóng góp cho học nhiều ... nghiên cứu trước giới thiệu cho học sinh cách tìm hiểu sách tham khảo, tài liệu có liên quan Đồng thời khuyến khích học sinh tìm giải thích số tượng liên quan đến học trình bày trước lớp có phần...
 • 7
 • 165
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giải thích hiện tượng quang điện ngoàigiải thích hiện tượng hóa học 9giải thích hiện tượng quang dẫngiải thích hiện tượng hóa học lớp 9giải thích hiện tượng hóa học 11giải thích hiện tượng hóa học lớp 8giải thích hiện tượng hóa học lớp 10giải thích hiện tượng hóa học 10bài tập giải thích hiện tượng hóa học 10giải thích hiện tượng quầng mặt trờigiai thich hien tuong hoa hoc 11giai thich hien tuong hoa hoc ve halogengiải thích các hiện tượng quang họcdựa vào định luật quang học để giải thích định tính các hiện tượng quang họcgiải thích định tính các hiện tượng quang họcchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCTính toán và thiết kế Boost ConverterHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHhop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 5. Người lính dũng cảm