TÀI LIỆU ÔN THI HSG VẬT LÝ 12

Tài liệu Ôn thi DH Vật 12

Tài liệu Ôn thi DH Vật Lý 12
... Câu không nói ảnh vật thật qua thấu kính? a ảnh thật vật cho thấu kính lớn hơn, nhỏ vật b ảnh ảo vật cho thấu kính phía với vật đối vơi thấu kính 22 Cõu hi trc nghim vt 12 ton c Đặt vật tiêu ... sát vật kính thi n văn nói cách ngắm chừng khoảng cách vật kính thị kính bao nhiêu? a 120 (cm) b 125 (cm) c 135 (cm) d Kết khác Câu 227: Vật kính máy ảnh có f = 10 (cm) Máy vừa chụp ảnh vật ... Câu 285: Câu nói không đúng? a Độ dài quang học ống kính hiển vi khoảng cách vật kính đến thị kính b ảnh vật xa vô qua vật kính thi n văn ảnh thật 21 Cõu hi trc nghim vt 12 ton c Trên vành...
 • 40
 • 199
 • 0

tai lieu on thi TN Vat ly 12

tai lieu on thi TN Vat ly 12
... A-Z nơtron D Z nơtron A+Z ptơtơn Hãy chọn phát biểu đúng? A.Trong ion đơn ngun tử số ptơtơn số êlectrơn B.Trong hạt nhân số ptơtơn phải số nơtron C.Trong hạt nhân số ptơtơn hay nhỏ số nơtron D.Lực ... nhân ngun tử cấu tạo bỡi: A ptơtơn B nơtron C ptơtơn nơtron D ptơtơn nơtron êlectrơn Hạt nhân ngun tử chì có 82 ptơtơn 125 nơtron Nó kí hiệu là: A.8 2125 Pb B 125 82Pb C 20782Pb D 82207Pb Phát biểu ... tử cacbon C khối lượng nuclôn D khối lượng nguyên tử cacbon 12 12 ( 12 C ) 24 Hãy chọn câu A Tia  gồm hạt nhân nguyên tử 23 He B Tia -gồm electron có kí hiệu 1 e + C Tia  gồm electron dương...
 • 26
 • 74
 • 0

Bài soạn Tài liệu ôn thi HSG Địa 9

Bài soạn Tài liệu ôn thi HSG Địa lý 9
... đổi - Tài nguyên thi n nhiên dễ bị cạn kiệt sử dụng không hợp B) Thuyết Lớp I Phần chung : Câu 1: Phân tích thuận lợi TNTN phát triển Nông nghiệp nước ta? a )Tài nguyên Đất: Đất tài nguyên ... xem nét đặc sắc văn hóa Sông Hồng-văn hóa Việt Nam Câu 4: Trình bày đặc điểm phát triển công nghiệp vùng Đồng Bằng Sông Hồng thời kì 199 5-2002? Công Nghiệp ĐBSH từ năm 199 5-2002 có số đặc điểm ... phân hóa Tây-Đông: + Phía đông vào mùa hè đón gió mùa đông bắc gây mưa bão,lũ lụt lớn thi t hại cho ngư dân không biển được,nhà cửa,đường sá bị hư hỏng ,thi t hại đến nông nghiệp,giao thông vận tải…...
 • 21
 • 482
 • 4

Tài liệu de thi HSG vat ly 9 nh: 10 11

Tài liệu de thi HSG vat ly 9 nh: 10 11
... nhôm từ 25oC tới 100 oC là: Q1 = m1c1 ( t2 – t1 ) = 0,5.880. (100 – 25 ) = 33000 ( J ) Nhiệt lượng cần để tăng nhiệt độ nước từ 25oC tới 100 oC là: Q2 = mc ( t2 – t1 ) = 2.4200.( 100 – 25 ) = 630000 ... vật: P = 10m = 10. 80 = 800N Công có ích để nâng vật lên độ cao h : Ai = P h = 800 = 4000(J) (0,50đ) (0,50đ) Công toàn phần kéo vật lên độ cao h theo mặt phẳng nghiêng: Atp = F l = 680 10 = 6800 ... phẳng nghiêng : H = A ⋅ 100 % = 6800 ⋅ 100 % ≈ 58,82% b) Công hao phí: Ahp = Atp – Ai = 6800 – 4000 = 2800 (J) Độ lớn lực ma sát: Ahp = Fms l ⇒ Fms = Ahp l = 2800 = 280( N ) 10 Bài 3: (3 điểm) Nhiệt...
 • 5
 • 257
 • 8

TÀI LIỆU ÔN THI ĐẠI MÔN 12 NÂNG CAO

TÀI LIỆU ÔN THI ĐẠI MÔN LÝ 12 NÂNG CAO
... treo ▪ Khi lx  l0 lực đàn hồi lực nén tác dụng vào điểm treo Ta có: T3  T1  T2 Tài liệu lưu hành bội g Trang Tài liệu lưu hành nội 2 T4  T1  T2 2 GV biên soạn Trương Đình Den GV biên soạn Trương ... phần ngun; ε phần thập phân λ  Số cực đại: 2N Tài liệu lưu hành bội 2N ε 0,5 2N ε 0,5  Nếu hai nguồn ngược pha ta đảo lại cơng thức Tìm số điểm dao động cực đại, số điểm dao động cực tiểu hai điểm ... C2) độ lệch pha  cơng suất P2 Tài liệu lưu hành bội P phát +P phát : Cơng suất nơi sản xuất điện năng(nơi truyền đi) + U phát : điện áp nguồn phát Trang 16 Tài liệu lưu hành nội GV biên soạn...
 • 23
 • 222
 • 0

tài liệu ôn thi môn vật đầy đủ

tài liệu ôn thi môn vật lý đầy đủ
... biểu sau không đúng? A Vận tốc vật đạt giá trị cực đại vật chuyển động qua vị trí cân B Gia tốc vật đạt giá trị cực đại vật chuyển động qua vị trí cân C Vận tốc vật đạt giá trị cực tiểu vật hai ... Vận tốc vật dao động điều hoà có độ lớn cực đại A vật vị trí có li độ cực đại B gia tốc vật đạt cực đại C vật vị trí có li độ không D vật vị trí có pha dao động cực đại 2.29 Gia tốc vật dao động ... tiểu gia tốc vật đạt giá trị cực tiểu 2.48 Phát biểu sau không đúng? B Công thức E = mv cho thấy động vật qua VTCB max C Công thức E = m2 A cho thấy không thay đổi theo thời gian 1 D Công thức E...
 • 118
 • 466
 • 11

Tài liệu ôn thi HSg Vật lí 8

Tài liệu ôn thi HSg Vật lí 8
... 0, 18 = dn (0, 18 - h)  80 00 0, 18 = 10000 (0, 18 - h) 1440 = 180 0 - 10000.h => 10000.h = 360 => h = 0,036 (m) = 3,6 ( cm) VËy : §é cao chªnh lƯch cđa mùc chÊt láng ë hai nh¸nh lµ : 3,6 cm §Ị thi ... = S 3S 8S + ⇒t = ( 0,5 ®) 2V1 2(V2 + 2V3 ) 150 VËn tèc trung b×nh : (0,5®iĨm) v= s S 150 = = = 18, 75(km / h) ( 0,5 ®) t 8S 150 §Ị thi häc sinh giái n¨m häc 20 08 -2009 M«n thi: VËt lý líp Thêi ... t¹i mét chç nªn t1 = t2= t vµ S1 = S2 18 + 18t = 114 – 30t t=2(h) Thay vµo (1 ) ta ®ỵc : S = 18 + 18 = 48 ( Km ) VËy xe gỈp lóc : + = h vµ n¬i gỈp c¸ch A 48 Km V× ngêi ®i bé lóc nµo còng c¸ch ngêi...
 • 56
 • 212
 • 0

tổng hợp tài liệu ôn thi môn vật đề 3

tổng hợp tài liệu ôn thi môn vật lý đề 3
... 14A, 15C, 16C, 17A, 18B, 19D, 20C, 21C, 22A, 23C, 24B, 25C, 26C, 27D, 28C, 29B, 30 C, 31 A, 32 C, 33 B, 34 D, 35 B, 36 A, 37 D, 38 C, 39 A, 40B, 41B, 42C, 43D, 44A, 45B, 46D, 47C, 48D, 49A, 50B ... 124 notron D 84 proton 209 notron 23 Câu 33 Cho NA = 6,02.10 /mol Số nơtron có 1,5g urani 235 u xấp xỉ bằng: 92 A 4,5.10 23 B 5,5.10 23 C 3, 5.10 23 D 2,2.1022 Câu 34 Hạt nhân poloni 210 Po phóng xạ ... sáng nhìn thấy Câu 29 Cho h = 6,625.10 -34 J; c = 3. 108m/s Công thoát electron kim loại 3, 975.10-19J Chiếu vào bề mặt kim loại ba xã 1 = 30 0nm; 2 = 400nm; 3 = 500nm Bức xạ gây tượng quang điện...
 • 6
 • 105
 • 0

tài liệu ôn thi môn vật

tài liệu ôn thi môn vật lý
... biến thi n động vật rắn quay quanh trục cố định Độ biến thi n động vật tổng cơng ngoại lực tác dụng vào vật ΔWđ = Iω2 − Iω12 = A 2 : I momen qn tính vật rắn trục quay ω1 tốc độ góc lúc đầu vật ... vật rắn ω tốc độ góc lúc sau vật rắn A tổng cơng ngoại lực tác dụng vào vật rắn ΔWđ độ biến thi n động vật rắn Động vật rắn chuyển động song phẳng: TRUNG TÂM LUYỆN THI ĐẠI HỌC ĐẠI VIỆT ( NGUYÊN ... vào bước sóng ) Những vật không hấp thụ ánh sáng miền quang phổ gọi gần suốt với môi trường Những vật không hấp thụ ánh sáng miền nhìn thấy quang phổ gọi suốt không màu Những vật hấp thụ lọc lựa...
 • 42
 • 251
 • 0

tài liệu ôn thi môn vật

tài liệu ôn thi môn vật lý
... lượng là: A vôn(V), ampe(A), ampe(A) B ampe(A), vôn(V), cu lông (C) C Niutơn(N), fara(F), vôn(V) D fara(F), vôn/mét(V/m), jun(J) Câu h i 30: Một nguồn điện có suất điện động ξ, công nguồn A, ... Câu h i 39: Pin điện hóa có hai cực là: A hai vật dẫn chất B hai vật cách điện C hai vật dẫn khác chất D cực vật dẫn, vật điện môi Câu h i 40: Pin vônta cấu tạo gồm: A hai cực kẽm(Zn) nhúng dung ... thành ) Đơn vị công (điện năng) nhiệt lượng Jun (J); đơn vị công suất oát (W) III Bài t p: D ng 1: V N D NG ð NH LU T JUN-LENXƠ CÔNG SU T ðI N PP chung: Ap dụng công thức: Công công suất dòng điện...
 • 58
 • 114
 • 0

tài liệu ôn thi môn vật

tài liệu ôn thi môn vật lý
... dõy bin thi n theo thi gian biu din nh hỡnh 0, v Sut in ng t(s) cm ng khung cỏc thi im tng ng s l: 0,1 0,2 0,3 A khong thi gian n 0,1s: = 3V B khong thi gian 0,1 n 0,2s: = 6V C khong thi gian ... vo mch in, sau úng cụng tc, dũng in bin thi n theo thi gian i(A) nh th bờn hỡnh v ng vi thi gian úng cụng tc l t n 0,05s Tớnh sut in ng t cm ng khong thi gian trờn: A 2.10-2V B 8.10-2V t(s ) ... t(s) 0,4 t trng u, mt phng khung vuụng gúc vi cỏc ng cm ng t Cm ng t bin thi n theo thi gian nh th hỡnh v Tớnh bin thi n ca t thụng qua khung dõy k t t = n t = 0,4s: A = 4.10-5Wb B = 5.10-5Wb...
 • 42
 • 127
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu ôn thi môn vật lý 12tài liệu ôn thi hsg vật lý 11tài liệu ôn thi hsg vật lý 9tài liệu ôn thi môn vật lýtài liệu ôn thi casio vật lýtài liệu ôn thi môn địa lý 12chuyên đề ôn thi hsg vật lý 12tài liệu ôn tập môn vật lý 12tài liệu ôn thi hsg môn hóa 12tài liệu ôn thi olympic vật lýtài liệu ôn thi olympic vật lý sinh viênôn thi hsg vật lý 12tài liệu ôn thi hsg địa lí 12tài liệu ôn thi hsg địa lý 9tài liệu ôn thi hsg môn sinh 12chẩn đoán hình ảnh hệ tiết niệu một số dị tật bẩm sinh hệ tiết niệuTai lieu cau hinh co ban sophos UTM v9 20150121Đề kiểm tra giữa HKI môn toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh – Đồng NaiKSCL anh 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018KSCL văn 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhTổng hợp trắc nghiệm số phứccác kinh cầu nguyện của người ki tô hữugián án xác suất thống kêVận dụng kiến thức liên môn để viết bài văn cảm nhận về vẻ đẹp tâm hồn thi sĩ và tinh thần chiến sĩ qua bài thơTai liệu hay hay220 IELTS SPEAKING TOPICS_02Bộ đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 2 có đáp ánLien ket gen va hoan vi genQuy luat phan li doc lapTrao đổi nước và khoáng ở thực vậtBài 3: CÔNG DÂN BÌNH ĐẲNG TRƯỚC PHÁP LUẬTBài 7:CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN DÂN CHỦ