nhiều đề TNTHPT Lý có đáp án

TUYỂN TẬP BỘ ĐỀ THI ( ĐÁP ÁN)

TUYỂN TẬP BỘ ĐỀ THI LÝ ( CÓ ĐÁP ÁN)
... 113(m) B 11,3(m) C 13,1(m) D 6,28(m) Cõu 15: Khung dao ng (C = 10àF; L = 0,1H) Ti thi im uC = 4(V) thỡ i = 0,02(A) Cng cc i khung bng: A 2.104(A) B 20.104(A) D 4,47.102(A) u C 4,5.10 (A) r u r ... ng x = 10cos 2t (cm) Vt i qua v trớ cõn bng ln u tiờn Wủ /2 Wt t(s) vo thi im: A (s) B (s) C (s) D (s) 12 Cõu 4: Mt lũ xo cú cng k = 10(N/m) mang vt nng cú lng m = 1(kg) Kộo vt m v trớ ... B (H) p vo hai u A, B mt hiu th xoay chiu uAB = U0cos100t(V) Thay i R n giỏ tr R = 2 5() thỡ cụng sut cc i in dung C cú giỏ tr: A 4.10 4.10 (F) hoc (F) B 10 (F) hoc 4.10 (F) 10 10 C (F) hoc (F)...
 • 51
 • 337
 • 2

Đề thi môn kỹ thuật vi xử đáp án phần 1

Đề thi môn kỹ thuật vi xử lý có đáp án phần 1
... PB tín hiệu lấy liệu cổng PC thực 30 lần công vi c : giảm giá trị đơn vị đưa cổng PA Thời gian làm : 60 phút Không sử dụng tài liệu ĐỀ SỐ 06 ĐỀ THI MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ Chủ nhiệm môn Câu 1: ... PCH < 10 lấy bit phần thấp liệu cổng PA đưa cổng PCL , ngược lại lấy bit phần cao liệu cổng PB đưa cổng PCL Thời gian làm : 60 phút Không sử dụng tài liệu ĐỀ SỐ 05 ĐỀ THI MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ Chủ ... MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ Chủ nhiệm môn Câu 1: Mã hóa lệnh sau : MOV DX,[SI] + 58H ; MOV CX,DL Câu 2: Phân tích ý nghĩa chân tín hiệu sơ đồ phối ghép 8284 với vi xử Câu 3: Địa sở 8255A 7BH, cổng...
 • 2
 • 7,856
 • 212

Đề thi môn kỹ thuật vi xử đáp án phần 2

Đề thi môn kỹ thuật vi xử lý có đáp án phần 2
... 825 5A (Mỗi vi mạch địa chỉ).Hãy thi t kế mạch giải mã địa biết địa sở vi mạch 2B0H vi mạch 2B4H Giải: Sơ đồ địa chỉ: A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 IO/M 2B0H 1 1 0 0 2B1H 1 1 0 2B2H 1 1 0 2B3H ... … … SS 420 0H + POP SI SP 00FEH 00FFH 0100H … SS 420 0H 06H 20 H … 2 Bộ vi xử 8088 khởi tạo đoạn liệu DS = 420 0H Giả thi t thời điểm BX=ABF8H, SI=4E5CH, DI= 13C2H Hãy tính địa toán hạng nguồn ... NOT_LOWER SUB BL ,20 H MOV BH,BL NOT_LOWER: INC SI LOOP LAP2 MOV AH,9 LEA DX,CRLF INT 21 H LEA DX,S2 INT 21 H MOV AH ,2 MOV DL,BH INT 21 H MOV AH,4CH INT 21 H MAIN ENDP END MAIN ;Gán BL = [SI] ;So sánh BL với...
 • 30
 • 7,309
 • 27

Bo de thi HSG Ly co dap an

Bo de thi HSG Ly co dap an
... số ta đợc t=62,40C Trờng THCS Định Tăng (1đ) (0,5đ) Đề thi học sinh giỏi cấp huyện Môn Thi : Vật lý Lớp Thời gian : 90 Câu : (2 điểm) Khoanh tròn vào câu trả lời 1-Thả vật có trọng lợng riêng ... ta có: (1đ) F.AB = P.BH Trong vuông BHO ta có: AB (0,25đ) BH = 0B.cos = cos AB B (0,25đ) F.AB = P cos P 600 (0,5đ) F = cos = = 295,8 N 2 Câu 6: Gọi h độ chênh lệch mức thuỷ ngân hai nhánh ... 136000 Phòng giáo dục Yên định Trờng Thcs yên thái đề thi học sinh giỏi huyện Môn thi: Vật lý Thời gian làm bài:90 phút không tính thời gian chép đề Giáo viên đề: Phạm Văn Huấn Câu1;(2 điểm) Đặt...
 • 26
 • 394
 • 3

ĐỀ THI THU ĐH VẬT LÝ( Đáp An)

ĐỀ THI THU ĐH VẬT LÝ( Có Đáp An)
... điện biến thi n điều hòa với tần số f Năng lượng điện trường tụ biến thi n với tần số: A f B 2f C f D không biến thi n điều hòa theo thời gian  π cm Độ dài quãng đường mà vật Câu47: Một vật dao ... m/s A 1,98eV B 3,51eV C 2,35eV D 2,11eV µ H tụ C biến thi n từ 9nF đến 15nF mạch bắt Câu 35 Một mạch dao động máy thu vô tuyến L = sóng bước sóng nằm khoảng A: Từ 438m đến 620m B:Từ 380m ... Câu31: Mạch dao động để chọn sóng máy thu gồm cuộn dây hệ số tự cảm L = 2,9µH tụ điện dung C = 490(pF) Để mạch dao động nói bắt sóng bước sóng 50m , ta cần ghép thêm tụ C’ sau: A Ghép...
 • 5
 • 292
 • 5

ĐỀ KIỂM TRA HÓA 11 CHƯƠNG ĐIỆN LY- ĐÁP ÁN

ĐỀ KIỂM TRA HÓA 11 CHƯƠNG ĐIỆN LY- CÓ ĐÁP ÁN
... a b c d 19/ Độ điện li (α ) chất điện li là: a Tỉ số phân tử chất điện ly phân tử chất tan b Tỉ số phân tử chất tan phân tử chất điện li c Tỉ số số số mol chất tan số mol chất điện li d Tỉ số ... chất thành phần phân tử chứa hiđro axit b Một hợp chất khả phân li ion H+ nước axit c Một hợp chất thành phần phân tử chứa OH- bazơ d Một bazơ không thiết phải nhóm OH- thành phần ... [H ] HNO3 > [H ] HNO2 d hai dung dịch có: [ NO3- ] = [NO2-] ¤ Đáp án : 1[ 1]a 2[ 1]c 3[ 1]b 4[ 1]b 5[ 1]a 6[ 1]b 7[ 1]a 8[ 1]a 9[ 1]b 10[ 1]c 11[ 1]d 12[ 1]b 13[ 1]a 14[ 1]c 15[...
 • 3
 • 13,749
 • 727

4 đề thi thử đại học vật đáp án

4 đề thi thử đại học vật lý có đáp án
... TRUNG TÂM LUYỆN THI ĐH-CĐ Mã đề thi: 45 7 ĐỀ KIỂM TRA NĂM HỌC 2010 – 2011 DÀNH CHO LỚP 13A - LẦN MÔN: VẬT LÝ (Thời gian làm 90 phút) Đề thi 50 câu gồm trang Câu Hai lắc đơn chiều dài l l2 ... ******************** ĐÁP ÁN KT VẬT LÝ LỚP 13A - LẦN Đáp án đề: 126 01 - | - - 14 - | - - 27 { - - - 40 { - - - 02 - - } - 15 - - - ~ 28 - | - - 41 { - - - 03 - - - ~ 16 - - - ~ 29 - | - - 42 - | - - 04 { - ... tốc v1 = 4 cm, li độ x2 = 2cm vận tốc v2 = 4 cm Biên độ tần số dao động vật là: A 8cm 2Hz B 4cm 1Hz C 2cm 2Hz D Đáp án khác Câu Một vật dao động điều hoà tần số 2Hz, biên độ 4cm Ở thời...
 • 18
 • 437
 • 5

Gián án De Thi HSG Vat ly - Co dap an- DONGDO

Gián án De Thi HSG Vat ly - Co dap an- DONGDO
... (4 điểm) - Gọi khối lượng chì kẽm nc mk.Ta có: mc + mk = 0,05kg (1) - Nhiệt lượng chì kẽm tỏa ra: Q1 = mccc(13 6-1 8) = 15340mc 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0,25 0,5 Q2 = mkck(13 6-1 8) = 24780mk - Nước nhiệt ... KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP Năm học: 2010 - 2011 Đề thức ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM Môn: VẬT LÝ Vòng : Bài 1: (3 điểm) Gọi khoảng cách từ nhà An đến ga s - Nếu bộ, An đến ga ... thu nhiệt lượng là: Q3 = mn cn(1 8-1 4) = 0,05.4190.4 = 838(J) Q4 = 65,1(1 8-1 4) = 260,4(J) - Phương trình cân nhiệt: Q1+Q2 = Q3+Q4 15340mc + 24780mk = 1098,4 (2) - Giải hệ phương trình (1) (2) ta...
 • 4
 • 1,055
 • 6

17 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT ĐÁP ÁN

17 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ CÓ ĐÁP ÁN
... 17 thi th i hc mụn vt ụn thi i hc nm 2011 11 THI TH I HC SU TM CA CC TRNG THPT TRONG C NC (DNH CHO HS ễN THI I HC 2011) C Dũng in tc thi qua t in l i 4cos(100t ... trng? A Tc bin thi n ca t trng ln thỡ in trng sinh cú tn s cng ln B T trng bin thi n luụn lm xut hin in trng bin thi n C in trng bin thi n u thỡ t trng cng bin thi n u D in trng bin thi n u thỡ ... 7,232.10-19 J sỏng song song, hp, cha ng thi ba ỏnh sỏng n sc: mu Cõu 17: Chn phỏt biu ỳng núi v phn ng ht nhõn: -trang 38 - 17 thi th i hc mụn vt ụn thi i hc nm 2011 A Phn ng ht nhõn ta nng...
 • 47
 • 1,098
 • 8

Tài liệu Đề thi thử đại học môn Vật (có đáp án) docx

Tài liệu Đề thi thử đại học môn Vật Lý (có đáp án) docx
... chuyển động quay vật rắn quanh trục ? A Gia tốc góc vật B Tốc độ góc hàm bậc thời gian C Phương trình chuyển động hàm bậc thời gian Trang 2/4 D Trong khoảng thời gian nhau, vật quay góc Câu 24 ... giảm dần đến D Tăng lên Câu 27 Một vật rắn quay quanh trục cố định qua vật có phương trình chuyển động φ = 10 + t2 (φ tính rad, t tính giây) tốc độ góc góc mà vật quay sau thời gian gây kể từ thời ... hạch D Phản ứng nhiệt hạch tỏa lượng lớn phản ứng phân hạch dùng khối lượng nhiên liệu ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1C 2B 3C 11A 12B 13B 21A 22C 23A 31A 32D 33C 41B 42D 43D 4C 14B 24D 34C 44C 5C 15C 25D...
 • 4
 • 518
 • 11

Tài liệu Đề thi thử đại học môn (Có đáp án) ppt

Tài liệu Đề thi thử đại học môn Lý (Có đáp án) ppt
... kính phân kì có tiêu m v t F trùng v i CV Câu 28 M t kính thi n văn g m v t kính tiêu c f1=60cm th kính tiêu c f2=5cm M t ngư i dùng kính thi n văn đ chi u nh c a m t trăng lên nh cách th kính 100cm...
 • 4
 • 380
 • 3

20 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 - MÔN VẬT đáp án chi tiết đầy đủ

20 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 - MÔN VẬT LÝ có đáp án chi tiết đầy đủ
... cân 390 C): (40 - 39) C1 = ( 39 - 8) C ⇒ C1 = 31C (0,5 điểm) Với lần nhúng sau vào bình 2: C( 39 - 9, 5) = C2 (9, 5 - 8) ⇒ C = 59 C (0,5 điểm) điểm) Với lần nhúng tiếp theo(nhiệt độ cân t): C1( 39 - t) ... C(t - 9, 5) Từ suy t ≈ 38 C b) Sau số lớn lần nhúng (C1 + C)( 38 - t) = C2(t - 9, 5) điểm) Kết luận (0,5 điểm) (0,5 (0,5 ⇒ t ≈ 27,20C ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TỔNG HỢP ( Đề số 15) Câu 1: Đĩa xe đạp ... O2 a AB A1B1 A2B2 d f 20d d1 = d − f = d − 20 d2 = L - d1,=40 - 20d 20d − 800 = d − 20 d − 20 d f d−f d2, = d1 40-d1 d 1-3 0 d2, = 10(40 − d ) d − 30 30 40 + + - - + + +  - 30 cm < d1 ≤ 40 cm 0,25...
 • 50
 • 4,155
 • 12

Luyện Thi Đại Học Vật đáp án giải chi tiết- đề 4

Luyện Thi Đại Học Vật Lý có đáp án giải chi tiết- đề 4
... 42 5(N/m) Lê Thanh Giang – 0979 740 150 – Bán tài liệu luyện thi đại học Trang ÔN THI ĐẠI HỌC VẬT LÝ 20 14 Tập Câu 27: Chi t suất môi trường thứ ánh sáng đơn sắc n1 = 1 ,4 chi t suất tỉ đối môi trường ... tâm khoảng A 4, 8 mm B 4, 2 mm C 6,6 mm D 3,6 mm Lê Thanh Giang – 0979 740 150 – Bán tài liệu luyện thi đại học Trang ÔN THI ĐẠI HỌC VẬT LÝ 20 14 Tập Câu 40 : Mạch dao động LC lí tưởng L = mH Cường ... từ vân sáng thứ đến vân sáng thứ 10 bên với vân trung tâm 3,6 mm Bước sóng ánh sáng : A 0,60  m B 0,52  m C 0,58  m D 0 ,44  m Câu 35: Cho mạch điện xoay chi u gồm điện trở R tụ điện điện...
 • 4
 • 365
 • 6

Luyện Thi Đại Học Vật đáp án giải chi tiết- đề 5

Luyện Thi Đại Học Vật Lý có đáp án giải chi tiết- đề 5
... 0979740 150 – Bán tài liệu luyện thi đại học D 20,08s Trang B ÔN THI ĐẠI HỌC VẬT LÝ 2014 Tập Câu 27: Một vật dao động điều hoà đoạn thẳng dài 10cm thực 50 dao động thời gian 78 ,5 giây Vận tốc vật ... ÔN THI ĐẠI HỌC VẬT LÝ 2014 Tập Câu 15: Một mạch điện gồm R = 10  , cuộn dây cảm L = 0,1/  H tụ điện điện dung C = 103  /2 F mắc nối tiếp Dòng điện xoay chi u mạch biểu thức: ... Trang ÔN THI ĐẠI HỌC VẬT LÝ 2014 Tập Câu 39: Giới hạn quang điện kim loại dùng làm catốt tế bào quang điện 0 ,5 m 34 -19 Cho h  6,6 25. 10 Js, c=3.10 m / s, 1e=1,6.10 C Khi chi u ánh sáng đơn...
 • 4
 • 240
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đề thi lý có đáp ánđề thi vật lý có đáp ánđề thi thử môn lý có đáp ánđề thi thử đại học vật lý có đáp ánđề thi đại học môn vật lý có đáp ánđề thi tốt nghiệp môn vật lý có đáp ánđề thi thử môn vật lý có đáp ánđề thi thử vật lý có đáp án chi tiếtđề thi thử vật lý có đáp ánđề thi vật lý có đáp án chi tiếtđề thi thử đại học 2012 môn lý co dap anđề thi thử lý có đáp ánđề thi thử đại học môn vật lý có đáp ánbộ đề lý có đáp ánđề thi thử đại học môn lý có đáp ánNgày 22 thánh 08 đức maria trinh nữ vươngNâng cao công tác đào tạo tuyển dụng nhân sự tại công ty cổ phần Đình QuốcĐề kiểm tra 1 tiết Đại số và Giải tích 11 Chương 1 (lượng giác) trường THPT Nguyễn Duy Thì – Vĩnh PhúcĐề kiểm tra 1 tiết giải tích 12 chương 1 (hàm số) trường THPT Ba Tơ – Quãng NgãiĐề kiểm tra định kỳ lần 1 môn Toán lớp 10 trường THPT Lê Lợi – Hà NộiĐề kiểm tra định kỳ lần 1 môn Toán lớp 12 trường THPT Lê Lợi – Hà NộiĐề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình) trường THPT Đức Hòa – Long AnĐề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình)Đề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình)Đề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình)Bai 30 qua trinh dang tich dinh luat sacloHướng dẫn cài đặt deep freeze standard 8quy trình chiết xuất một số alcaloid từ lá dừa cạnTác động của việc sử dụng vốn đầu tư đến chất lượng tăng trưởng kinh tế việt nam thực trang va giải phápsách giải phẫu dịch Grays anatomy for students chương 8 giải phẫu đầu mặt cổTÌM GTLN, GTNN của hàm sốphương pháp làm bánh flan tại nhàứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhBài tập vận dụng cao, ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán mặt cầu