Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật neo đất để gia cường ổn định mái dốc ứng dụng xử lý mái dốc taluy đường cao tốc nội bài lào cai, lý trình KM45+300

Thực trạng và giải pháp kỹ thuật để phát triển cơ giới hóa khâu làm đất trồng cây lúa nước của huyện phong điền, tỉnh thừa thiên huế

Thực trạng và giải pháp kỹ thuật để phát triển cơ giới hóa khâu làm đất trồng cây lúa nước của huyện phong điền, tỉnh thừa thiên huế
... nước Việc canh tác cánh đồng ngập nước, lầy lội, nền đất yếu nên không thể áp dụng toàn bộ máy móc nhập ngoại vào sản xuất lúa nước Phong Điề n là ... tà i: “ Thự c trạ ng và giả i phá p kỹ thuậ t để phá t triể n giớ i hó a khâu là m đấ t trồ ng lú a nướ c củ a huyệ n Phong Điề n, tỉ nh Thừ a Thiên Huế ” PHẦN 2: MỤC ĐÍCH, ... Phong Điền ( % diện tích ) Tên đơn vị Phong Sơn Điền Hương Phong Điền Điền Hòa Phong Mỹ Phong An Phong Bình Điền Lộc Phong Hòa Phong Thu Phong Xuân Điền Hải Làm đất Gieo cấy Thu hoạch 99,1 50 100...
 • 58
 • 632
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng, phát triển và chất lượng giống hoa lay ơn catigo ở gia lâm, hà nội

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng, phát triển và chất lượng giống hoa lay ơn catigo ở gia lâm, hà nội
... vi c nghiên c u bi n pháp sinh h c ñư c ti n hành nhi u quan Vi n BVTV, Vi n Sinh thái Tài nguyên sinh v t, khoa Sinh - ð i h c Khoa h c t nhiên Hà N i, ð i h c Nông nghi p I - Hà N i, Vi n Nghiên ... c s khoa h c Nông nghi p ……………………… 17 CHƯƠNG I T NG QUAN TÀI LI U VÀ CƠ S 1.1 KHOA H C C A ð TÀI C s khoa h c c a vi c nghiên c u: Các thu c tr sâu sinh h c ñư c s n xu t t bào t c a vi sinh ... hi u qu c a thu c tr sâu sinh h c Chương II: V T LI U, N I DUNGVÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 36 2.1 V t li u nghiên c u 2.2 Th i gian ñ a ñi m th c hi n ñ tài 37 2.2.1 Th i gian th c hi n ñ tài 37...
 • 94
 • 439
 • 0

nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển và ảnh hưởng một số biện pháp kỹ thuật đến năng suất, chất lượng hoa cát tường (eustoma grandiflorum) nhập nội tại hà nội

nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển và ảnh hưởng một số biện pháp kỹ thuật đến năng suất, chất lượng hoa cát tường (eustoma grandiflorum) nhập nội tại hà nội
... “Nghiờn cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển và ảnh hưởng một số biện pháp kỹ thuật đến suất, chất lượng hoa Cát Tường (Eustoma grandiflorum) nhập nội tại Hà Nụ̣i” Mục đích yêu ... Nguyễn Thị Bích Hoa (2009)[5] đã nghiên cứu khả sinh trưởng phát triển và ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến suất, chất lượng hoa Cát tường ở Hà Nội Kết quả ... trồng hoa Hà Nội 3 - Xác định được ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến suất, chất lượng của các giống hoa Cát tường được tuyển chọn Ý nghĩa khoa học và ý...
 • 118
 • 557
 • 4

“Ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến sự ra hoa và đậu quả cây bưởi Diễn tại Lục Ngạn- Bắc Giang”.

“Ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến sự ra hoa và đậu quả cây bưởi Diễn tại Lục Ngạn- Bắc Giang”.
... Điều tra biện pháp kỹ thuật tác động đến hoa tăng tỷ lệ đậu quả bưởi của các nông hộ tại Lục Ngạn – Bắc Giang 3.2.2 Nghiên cứu sự ảnh hưởng của biện pháp kỹ thuật đến ... cứu sự ảnh hưởng của biện pháp tỉa quả đến sinh trưởng, suất chất lượng quả của bưởi Diễn tại Lục Ngạn – Bắc Giang 3.3 Phương pháp nghiên cứu 3.3.1 Điều tra biện pháp kỹ thuật ... của một số biện pháp kỹ thuật đến sự hoa đậu quả bưởi Diễn tại Lục Ngạn- Bắc Giang” 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích - Nghiên cứu ảnh hưởng kỹ thuật khoanh vỏ, chặn rễ đảo...
 • 52
 • 391
 • 3

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật điều khiển sinh trưởng, ra hoa và quả ở nhãn tại vùng gia lâm, hà nội

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật điều khiển sinh trưởng, ra hoa và quả ở nhãn tại vùng gia lâm, hà nội
... nhi u m t, hoa x p thành t ng chùm m c nách Trên m t chùm hoa có t 1.500 ñ n 3.000 hoa Nhãn có lo i hoa: Hoa ñ c, hoa ch y u, có hoa lư ng tính hoa d hình [37] Hoa ñ c: ðư ng kính hoa - µ (micron), ... tâm th c nghi m nghiên c u rau hoa qu Gia Lâm- Hà N i ñ ng nghi p Tôi xin bày t lòng bi t ơn chân thành sâu s c t i cô hư ng d n khoa h c PGS.TS Ph m Th Hương - b môn Rau hoa qu , khoa Nông h c, ... n th i gian n kéo dài ñi u ki n bình thưòng, nhãn n hoa kho ng t 30 – 45 ngày, th i gian n c a m t chùm hoa kho ng 15 ñ n 30 ngày m t hoa n t 1- ngày Trên m t chùm hoa, hoa nhánh nh , hoa g c...
 • 135
 • 411
 • 0

Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật xử lý hố móng trong điều kiện nền cát và mực nước ngầm cao, áp dụng cho công trình cải tạo lòng dẫn sông tích

Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật xử lý hố móng trong điều kiện nền cát và mực nước ngầm cao, áp dụng cho công trình cải tạo lòng dẫn sông tích
... NGUY N H U HOÀN NGHIÊN C U GI I PHÁP K THU T X LÝ H MÓNG TRONG I U KI N N N CÁT VÀ M C N C NG M CAO, ÁP D NG CHO CÔNG TRÌNH C I T O LÒNG D N SÔNG TÍCH Chuyên ngành: Xây d ng công trình th y Mã ... giá chi ti t cho t ng ph ng án 68 B ng 3.6 Chi phí l p d ng cho ph ng án 76 M U Tính c p thi t c a đ tài Trong trình thi công công trình xây d ng công tác h móng công vi c quan ... Vì v y đ tài Nghiên c u gi i pháp k thu t x lý h móng u ki n n n cát m c n công trình c i t o lòng d n sông Tích” m t h lý h móng u ki n n n cát m c n c ng m cao, áp d ng cho ng nghiên c u m...
 • 81
 • 117
 • 0

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật canh tác phù hợp với giống mía chín sớm tại vùng nguyên liệu mía đường lam sơn thanh hóa

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật canh tác phù hợp với giống mía chín sớm tại vùng nguyên liệu mía đường lam sơn thanh hóa
... liệu 47 Kết nghiên cứu v thảo luận 48 4.1 Đánh giá điều kiện sinh thái vùng Lam sơn - Thanh hoá 48 4.1.1 Điều kiện thời tiết khí hậu Thanh Hoá 48 4.1.2 Điều kiện đất đai vùng Lam Sơn Thanh Hoá ... 3.2.1 Thời gian nghiên cứu: từ tháng 2/2005 6/2006 3.2.2 Địa điểm nghiên cứu: vùng nguyên liệu mía đờng Lam Sơn Thanh Hoá 3.2.3 Nội dung v phơng pháp nghiên cứu 3.2.3.1 Thí nghiệm 1: Nghiên cứu ảnh ... Công ty cổ phần mía đờng Lam Sơn Công ty cổ phần mía đờng Lam Sơn, trớc l Nh máy đờng Lam Sơn đợc khởi công xây dựng v o tháng năm 1981 x Thọ Xơng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá Sau năm triển...
 • 125
 • 384
 • 0

Phương Pháp, Kỹ Thuật Giải Toán Hóa Học HYDROCACBON phần 1 potx

Phương Pháp, Kỹ Thuật Giải Toán Hóa Học HYDROCACBON phần 1 potx
... 3-allyl-3-metylbuten -1 26 e) 2,2,5,5- tetrametylhexin-3 f) 3-metylpentin -1 II .1. 2 CHUỖI PHẢN ỨNG – ĐIỀU CHẾ v Phương pháp : 1) Muốn làm tập chuỗi phản ứng cần lưu ý : - Mỗi mũi tên viết phương trình ... Ứng với pentan C5H12 có dạng khung C sau : C C C C C (1) C C C C C (3) C C C C (2) C a) Khi thực phản ứng : (1) có vị trí (C1, C2, C3) ® tạo sản phẩm (loại) (2) có vị trí (C1, C2, C3, C4) ® tạo ... Chứng minh CTTQ aren CnH2n-6, n ³ nguyên II .1. 1.2 Bài tập đồng phân – danh pháp : v Phương pháp viết đồng phân : Bước 1: - Từ CTPT suy chất thuộc loại hydrocacbon học - Viết khung cacbon Bước :-...
 • 8
 • 247
 • 2

Phương Pháp, Kỹ Thuật Giải Toán Hóa Học HYDROCACBON phần 2 pdf

Phương Pháp, Kỹ Thuật Giải Toán Hóa Học HYDROCACBON phần 2 pdf
... AgNO3/NH3 C2H2 bị giữ lại ¯ C2Ag2, khí CH4, C2H4 C2H2 + 2AgNO3 (dd) + 2NH3 ® C2Ag2¯ + 2NH4NO3 · Tiếp tục dẫn hỗn hợp khí CH4, C2H4 qua dd nước Br C2H4 bị giữ lại, CH4 ta thu CH4- C2H4 + Br2 ® C2H4Br2 ... CO2 cách nhiệt phân kết tủa CaCO3 · Tái tạo C2H2 cách cho kết tủa C2Ag2 tác dụng với dd HCl C2Ag2 + 2HCl ® C2H2- + 2AgCl¯ · Tái tạo C2H4 cách cho chất lỏng C2H4Br2 tác dụng với Zn/rượu: 33 C2H4Br2 ... Nhận xét: CO2 tan dd nước vơi trong, CH4, C2H4, C2H2 khơng, nên dùng phản ứng bảng để tách: Sơ đồ tách CH4 C2H2 Dd Ca(OH )2 C2H4 CO2 CH4 C2H4 C2H2 CaCO3 Dd AgNO3/NH3 o t CO2 CH4 Dd Brom C2H4 AgC CAg...
 • 8
 • 196
 • 0

Phương Pháp, Kỹ Thuật Giải Toán Hóa Học HYDROCACBON phần 3 pps

Phương Pháp, Kỹ Thuật Giải Toán Hóa Học HYDROCACBON phần 3 pps
... CH3 CCl CH CH2 C CH CH2 + HCl CH3 3- Clo -3- metylbuten-1 CH3 CH2 CH2Cl CH CH CH2 CH3 4-Clo -3- metylbuten-1 - Cng 3, 4 to sn phm 41 C CHCl CH3 CH2 CH2 C CH CH2 + HCl CH3 3- Clo-2-metylbuten-1 CH3 C ... cng HCl cho sn phm CH3 CH3 CH CH2 CH CH3 Cl 2-Clopropan (spc) + HCl CH3 CH2 CH2Cl 1-Clopropan (spp) * Propin cng HCl to sn phm CH3 CH3 C CH + HCl C CH2 Cl 2-Clopropen (spc) CH3 CH CHCl 1-Clopropen-1(spp) ... 3- Clo-2-metylbuten-1 CH3 C CH2 CH2Cl CH2 CH3 4-Clo-2-metylbuten-1 - Cng 1,4 to sn phm C CH CH3 CH2Cl C CH CH2 + HCl CH3 1-Clo-2-metylbuten-2 CH3 CH2 CH3 C CH CH2Cl CH3 1-Clo -3- metylbuten-2 * Pentadien-1,4...
 • 8
 • 178
 • 0

Phương Pháp, Kỹ Thuật Giải Toán Hóa Học HYDROCACBON phần 4 docx

Phương Pháp, Kỹ Thuật Giải Toán Hóa Học HYDROCACBON phần 4 docx
... ịmC = 12.0,01=0,12g mCO2 = 0,01 .44 = 0 ,44 g rmbỡnh = mCO2 + mH2O ịmH2O = 0,8-0 ,44 = 0,36g mH = m H 2O 18 =2 0,36 = 0, 04 g 18 LBT lng (A) :mA = mC + mH = 0,12 +0, 04 = 0,16 51 Ta cú M m 12 x M y ... 16.0, 04 y= A H = =4 mA 0,16 Vy CTPT A : CH4 Cỏch : Bin lun da vo iu kin y Ê 2x + 2; y chn, nguyờn dng ; x 1, nguyờn ị x =1 v y = CTPT A Vớ d 3: t chỏy hon ton 2,64g mt hydrocacbon A thu c 4, 032 ... phng trỡnh phn ng chỏy yử y ổ C x H y + ỗ x + ữO xCO + H O ắđ 4 ố * Lp t l tớnh x,y MA(g) mA(g) 44 x mCO2 9y mH2O y y x+ MA x 44 x 9y 4= hoc = = = = n A n O2pu n CO2 n H2O m A m CO m H 2O 52 ...
 • 8
 • 200
 • 0

Phương Pháp, Kỹ Thuật Giải Toán Hóa Học HYDROCACBON phần 5 doc

Phương Pháp, Kỹ Thuật Giải Toán Hóa Học HYDROCACBON phần 5 doc
... mH2O=0 ,54 g (2) - Bình đựng dd KOH dư hấp thụ CO2 độ tăng khối lượng bình khối lượng CO2 : rm2 = mCO2 =1,32g (3) 54 (1), (2), (3) Þ 70 44x 9y = = 0,42 1,32 0 ,54 Þx =5 y = 10 Vậy CTPT X : C5H10 (M ... 0 ,5 (1) VCO2 = ax + b = 1,8 – 0 ,5 = 1,3 (2) y = 3,4 – 1,8 = 1,6 ỉ VO2 dư = 2 ,5 - a ç x + ÷ = 0 ,5 4ø è y Þ ax + a = VH2O = a Þ ax + 3,2/4 = Þ ax = 1,2 (2), (3) VCO2 = b = 0,1 (lít) (3) (4) (5) ... hợp C gồm hydrocacbon A CO2 với 2 ,5 l O2 cho vào khí nhiên kế đốt cháy thu 3,4 l khí, làm lạnh 1,8 l Cho hỗn hợp qua tiếp dung dịch KOH (đặc) 0 ,5 l khí Các V khí đo điều kiện Tìm CTPT hydrocacbon...
 • 8
 • 193
 • 0

Phương Pháp, Kỹ Thuật Giải Toán Hóa Học HYDROCACBON phần 6 doc

Phương Pháp, Kỹ Thuật Giải Toán Hóa Học HYDROCACBON phần 6 doc
... = (a + 2,3a) = 6, 6a (mol) cựng iu kin, t l s mol cng chớnh l t l v th tớch a * 100% = 15% 6, 6a b 2,3a %C2H6 = %C2H4 = * 100% = * 100% = 35% 6, 6a 6, 6a ị %CH4 = %C3H6 = Bi : 65 Hydrocacbon (X) ... 44 n 57,2 67 Ta cú t l : M 44n 14n + 44n = = 19,2 57,2 19,2 57,2 n = 2 ,6 Ta cú n < n = 2 ,6 < m = n+1 ị n = v m =3 v Vy CTPT ankan l C2H6 v C3H8 b) Tớnh % cỏc hydrocacbon trờn : C2H6 + 7/2O2 ... CTN ca X (CH)n hay CnHn CnHn + kBr2 đ CnHnBrk 13n đ 160 k 5,2 đ8 66 13n 160 k = ị 2,5n = 20k ị k = 5,2 n X l dn xut ca Benzen ị n ị k Ê 8 /6 = 1,33 ị k = v n = v Vy CTPT A : C8H8 r = (8.2 + 8)...
 • 8
 • 211
 • 0

Phương Pháp, Kỹ Thuật Giải Toán Hóa Học HYDROCACBON phần 7 pdf

Phương Pháp, Kỹ Thuật Giải Toán Hóa Học HYDROCACBON phần 7 pdf
... 0 ,75 mol 1 97 ị mH2O = 46,5 0 ,75 .44 = 13,5(gam) ị nH2O = 13,5 = 0 ,75 (mol) 18 Cỏch : Ta thy t hai hydrocacbon cho s mol nCO2 = nH2O = 0 ,75 mol Cỏch : bin lun theo phng phỏp s k trung bỡnh 74 t CTPT ... ca hydrocacbon l CO2 v H2O Khi hp th vo bỡnh cha dd Ba(OH)2 thỡ C CO2 v H2O u b dd Ba(OH)2 d hp th mbỡnh tng = mCO2 + mH2O = 46,5g CO2 + Ba(OH)2 đ BaCO3 + H2O nCO2 = nBaCO3 = 1 47, 75 = 0 ,75 mol ... 0,13 ợb = 0, 07 ợ2a + b = n KOH 0,03 0, 07 CM(K2CO3 ) = = 0,3 (M) CM(KHCO3) = = 0 ,7 (M) 0,1 0,1 Bi : t chỏy hon ton hn hp gm ankin (A) v ankan (B) cú V = 5,6 lớt (kc) c 30,8g CO2 v 11,7g H2O Xỏc...
 • 8
 • 194
 • 0

Phương Pháp, Kỹ Thuật Giải Toán Hóa Học HYDROCACBON phần 9 ppsx

Phương Pháp, Kỹ Thuật Giải Toán Hóa Học HYDROCACBON phần 9 ppsx
... 0,1 (mol) Vy ỏp sut bỡnh l : P= H nRT 0,1.22,4.(1 09, 2 + 273) = = 0,784 atm V 273.4 90 II.4 BI TP TNG HP V HYDROCACBON v Mt s lu ý gii bi tng hp v hydrocacbon : Bi tng hp l mt dng bi ú cú c phn ... mt hay nhiu hydrocacbon sau ú yờu cu : Xỏc nh CTCT ỳng ca cỏc cht ú qua thớ nghim cho cht ú tỏc dng vi mt cht no ú thu c sn phm c th Xỏc nh CTCT ri vit phng trỡnh phn ng iu ch mt cht hydrocacbon ... phm phn ng gm : CnH2n+2-kBrk : a mol v HBr : ak mol M hh X = 29. 4 = 116 ị ị 14n + 44k = 114 (14n + - k - 80k )a + 8ak = 116 a + ak 91 n= 114 - 44k 14 k n 1,8 ...
 • 8
 • 302
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến nhân giống khoai tây bằng phương pháp khí canhnghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật điều khiển sinh trưởng ra hoa và quả ở nhãn tại vùng gia lâm hà nộitổng quan về các giải pháp kỹ thuậtcác giải pháp kỹ thuật và công nghệnghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật làm tăng năng suất chất lượng hoa cho giống c 5 malibu purplemột số biện pháp kỹ thuật áp dụng cho vườn trồng mớimột số biện pháp kỹ thuật áp dụng cho cải tạo vườn nhãn tạpnghiên cứu xây dựng qui trình pilot sản xuất sinh khối bacillus spp làm nguyên liệu probiotic cung cấp carotenoidnghiên cứu xây dựng mạch cảnh báo về nồng độ cồn tại vùng không gian làm việc của người lái xe cao quánghiên cứu sử dụng bột bèo hoa dâu cho gà đẻ nuôi công nghiệpthí nghiệm 3 thí nghiệm nghiên cứu sử dụng bột bèo hoa dâu và điền thanh thân xanh trên gà đẻ trứng thương phẩm leghornsử dụng biện pháp tự thuật thuyết minh về quyển sách giáo khoa ngữ văn 9 tập 1ổn định màu sắc sản phẩmnghiên cứu làm hàm giả tháo lắp toàn bộ có sử dụng kỹ thuật lấy dấu sơ khỏi đệm và lấy dấu vành khítđánh giá nghiên cứu giải pháp tiết kiệm năng lương cho tòa nhàKỹ năng Xây dựng mối quan hệslide quan tri san xuat dich vutieu luan quan tri xuat nhap khauHỌC SINH GIỎI TOÁN 9 CẤP HUYỆN ( TỔNG HỢP CÁC NĂM HỌC TỪ NĂM 20112017Tiểu luận Phát triển kỹ năng quản trị KĨ NĂNG ĐƯA RA QUYẾT ĐỊNHTiểu luận Phát triển kỹ năng quản trịQUẢN LÝ CHIA SẺ TRI THỨCTiểu luận Phát triển kỹ năng quản trị Kỹ năng định lượng trong quản lýTiểu luận Phát triển kỹ năng quản trị Thuyết động lực nội tạiĐầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) PUBLIC – PRIVATE PARTNERcau hoi on thi mon xa hoi hocTổ chức lao động và năng suất lao động trong xây dựngĐề thi giáo viên giỏi môn toán 9 thành phố vinh năm học 2016 2017(có đáp án)BÀI tập CHƯƠNG 2 Kinh tế vi môPresentation about Traffic jamPhân tích tình hình tiêu thụ gạo của Doanh nghiệp tư nhânDeutsch lernen mit spielen und raetselnđề cương điện tử tương tự5 de HSG tieng anh 9 cuc hot (1)đề cương vật liệu khí cụ điệnĐề thi giáo viên dạy giỏi phần thi kiểm tra năng lực trường tiểu học thành long, tuyên quang năm 2016 2017