Nghiên cứu công tác kiểm tra, đánh giá an toàn đập, ứng dụng cho đập chúc bài sơn

Đề Kiểm tra Giữa kỳ II_ Toán lớp 1

Đề Kiểm tra Giữa kỳ II_ Toán lớp 1
... - = 10 ĐÁP ÁN MÔN TOÁN GIỮA HKII Bài 1: (2,5 điểm) -Hs làm phép tính 0,25điểm a) 17 – = 12 17 – = 15 18 – = 11 19 – – = 12 b/ + 50 20 70 70 + 20 80 - 40 90 40 - 15 – = 12 16 – + = 15 60 10 50 ... giác Bài 5: (1 iểm) N Bài giải Đàn vịt có tất là: ( 0,25 điểm) 13 + = 18 (con) ( 0,5 điểm) Đáp số: 15 ( 0,25 điểm) Bài 6: ( điểm) Bài giải Số bóng Nam có là: ( 0,25 điểm) 15 – = 11 ( bóng) ( 0,5 ... 10 cm =10 cm Bài ( < > = ) ?( 1, 5 điểm) -Bài 3a : HS điền dấu phép tính 0,25 điểm -Bài 3b : HS điền dấu phép tính 0,5 điểm a/ 50 < 60 ; 90 > 80 b/ 40 -10 = 50 - 20 ; 10 + 30 < 70 -20 Bài 4: ( 1, 5...
 • 4
 • 127
 • 0

Đề Kiểm tra Giữa kỳ II_ Toán lớp 2

Đề Kiểm tra Giữa kỳ II_ Toán lớp 2
... 5cm C 4cm D 12cm ĐÁP ÁN Môn Toán khối lớp Giữa học kì II- Năm học: 20 10 -20 11 Bài 1: (2 điểm) Mỗi phép tính 0,5 điểm x =6 x =36 x =16 x =28 16 : =8 35 : =7 24 : =6 27 : =9 Bài : (2 điểm) Thực bước ... 32 + 10 : x =1 x x – 15 =35 – 15 = 42 =0 0:5+5=0+5 =5 Bài 3:Điền số thích hợp (1 điểm) x4 x5 = 20 x3 x6 Bài 4: Tìm X (1 điểm) Mỗi phép tính 0,5 điểm X x = 20 X X X :2= 6 = 20 : =5 X X =6x2 = 12 ... điểm) b) Chu vi hình tam giác: 20 + 30+ 40 = 90 ( dm) ( 0,5 điểm) Bài 7: (1 điểm) Số lít Bài giải dầu có là: (0 ,25 điểm) x = 18 (lít) (0,5điểm) Đáp số: 18 lít (0 ,25 điểm) Bài 8: Khoanh vào chữ đặt...
 • 3
 • 208
 • 0

Đề Kiểm tra Giữa kỳ II_ Toán lớp 3

Đề Kiểm tra Giữa kỳ II_ Toán lớp 3
... sáu 738 1 Bảy nghìn ba trăm tám mươi mốt 1 230 Một nghìn hai trăm ba mươi 4206 Bốn nghìn hai trăm linh sáu Bài (1 điểm) HS điền dấu 0,5 điểm Kết là: a/ 34 76 > 34 75 b/ 1474 + = 1478 1729 < 1 730 520 ... 1729 < 1 730 520 < 507 + 14 Bài (2 điểm) HS thực phép tính 0,5 điểm Kết là: 437 2 + 6402 - 615 4987 231 5 x 1501 4901 4 630 30 56 05 611 06 1(dư) Bài (1 điểm) Khoanh ý 0,25 điểm a.Ý A 1758 c Ý C 9999 ... giờ?(0,5 điểm) Hãy khoanh vào câu trả lời : A/ 11 phút B/ phút C/ 55 phút D/ 11 phút Bài (2 điểm) Có 35 gói bánh đựng vào hộp Hỏi hộp có gói bánh? Bài giải ...
 • 3
 • 241
 • 0

Đề Kiểm tra Giữa kỳ II_ Toán lớp 4

Đề Kiểm tra Giữa kỳ II_ Toán lớp 4
... x1 3 3 3x1 = d/ : = : = x = (0,25đ) 4 4 x3 12 a./ Câu 7: ( điểm) Tính giá trị biểu thức 1 60 62 31 1 30 31 + x = + = + = = (0,5đ) Hay + x = + = + = 12 24 24 24 12 12 12 12 12 1 15 60 58 29 1 15 ... 24 24 24 12 12 12 12 12 1 15 60 58 29 1 15 30 29 = b : − = − = − = (0,5đ) Hay : − = − = − = 4 8 4 4 4 a Câu 8: ( điểm) Tính: Đúng câu 0,5 điểm a/ 12kg + 2yến =.32.kg b/ 1giờ 15 phút + 25 phút ... điểm) Khoanh tròn vào kết sau: a/ Diện tích hình bình hành có đáy 15 dm chiều cao dm là: A 45 dm B 35 dm2 C 45 dm2 b/ Hình thoi hình có: A Hai cặp cạnh song song B Hai cặp cạnh đối diện song song bốn...
 • 4
 • 197
 • 1

Đề Kiểm tra Giữa kỳ II_ Toán lớp 5

Đề Kiểm tra Giữa kỳ II_ Toán lớp 5
... thang là: 45 + 12 = 57 (m) 0 ,5 Diện tích ruộng hình thang là: (57 + 45) x 23 = 1173 (m2) 0 ,5 đ Đáp số: 1173 m2 Bài 6: (1 ,5 điểm) Giải a)Thể tích hình hộp chữ nhật là: x x = 50 4 ( cm3) 0 ,5 đ b)Độ ... 58 0 cm3 S d/ 3 ,5 = 1 85 phút Câu 4: Đặt tính tính: (2 điểm) 45, 3 253 + 23,24 0,32 68 ,54 252 ,68 Đ S 342,4 x 21,3 10272 3424 6848 7293,12 22,44 18 4 1,24 84 12 Số dư là: 0,12 Bài 5: (1 điểm) Giải ... chấm (0 ,5 điểm) Viết số Đọc số 3,198 Bốn mươi tám phẩy chín trăm linh hai Câu 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S: (1 điểm) a/ 7m2 53 dm2 = 7 ,53 m b/ tạ = 8 ,5 c/ 5, 8 dm3 = 58 0 cm3 d/ 3 ,5 = 210...
 • 4
 • 95
 • 0

Bài 40-Mục đích, ý nghĩa của công tác bảo quản, chế biến

Bài 40-Mục đích, ý nghĩa của công tác bảo quản, chế biến
... phương pháp bảo quản hạt giống: -Bảo quản ở điều kiện nhiệt độ, ẩm độ bình thường  Bảo quản ngắn hạn (< năm) -Bảo quản ở điều kiện lạnh (0oC, độ ẩm 35 – 40 %)  Bảo quản ... 4- Bài mới: Bài 41 -BẢO QUẢN HẠT, CỦ LÀM GIỐNG Hoạt động I: Tìm hiểu mục đích và phương pháp bảo quản hạt giống Hoạt động thầy trò Nội ... trung hạn (< 20 năm) -Bảo quản ở điều kiện lạnh sâu (-10oC, độ ẩm 35 – 40%)  Bảo quản dài hạn (> 20 năm) 4.Qui trình bảo quản hạt giống: Thu hoạch  Tách hạt  Phân loại,...
 • 4
 • 2,078
 • 0

Sử dụng số liệu quan tắc để đánh giá an toàn đập bê tông

Sử dụng số liệu quan tắc để đánh giá an toàn đập bê tông
... đơn nguyên tông, đơn nguyên đá xây bắt buộc đơn nguyên phải bố trí tuyến quan trắc) 2.3.1.4 Quan trắc thấm vòng quanh Quan trắc thấm vòng quanh (thấm hai bên vai) công trình tông tiến hành ... + + Quan trắc thấm + + Quan trắc nhiệt độ + + Quan trắc ứng suất + + Quan trắc áp lực mạch động dòng chảy + + Quan trắc áp lực kéo cốt thép + + 2.1.2 Quan trắc chuyển vị 2.1.2.1 Nội dung quan ... QUAN VỀ ĐẬP BÊ TÔNG VÀ CÔNG TÁC QUAN TRẮC ĐẬP 1.1 TỔNG QUAN VỀ ĐẬP BÊ TÔNG TRỌNG LỰC 1.1.1 Tình hình xây dựng đập tông trọng lực giới .4 1.1.2 Tình hình xây dựng đập tông trọng...
 • 179
 • 273
 • 1

KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 TOÁN 5

KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 TOÁN 5
... A 19, 6 25 cm2 B 5, 75cm2 C 25 ,375cm2 D 13,875cm2 Bi Bit hỡnh thang cú ỏy ln l 15, 9cm, ỏy l 10,6cm Tớnh din tớch ca phn c tụ mu A 70 ,22 5cm2 B 140,45cm2 C 88 ,20 26cm2 D 26 , 123 7m2 B- Phần kiểm tra tự ... mu A 19, 6 25 cm2 B 5, 75cm2 C 25 ,375cm2 D 13,875cm2 Câu 18: Bit hỡnh thang cú ỏy ln l 15, 9cm, ỏy l 10,6cm Tớnh din tớch ca phn c tụ mu A 70 ,22 5cm2 B 140,45cm2 C 88 ,20 26cm2 D 26 , 123 7m2 Câu 19: Bit ... dm : A 11,304 dm2 B 11,34 dm2 C 1113,04 dm2 C 22 ,608 dm2 Câu 14: Diện tích hình tam giác có độ dài đáy 3,4 cm, chiều cao 2, 5 cm là: A 4 , 25 cm2 B 42, 5 cm2 C 85 cm2 C 8 ,5 cm2 Câu 15 Hình lập phơng...
 • 5
 • 117
 • 0

Đánh giá an toàn đập bê tông trọng lực trên cơ sở hồ sơ lưu trữ và số liệu quan trắc, áp dụng cho đập bản chát

Đánh giá an toàn đập bê tông trọng lực trên cơ sở hồ sơ lưu trữ và số liệu quan trắc, áp dụng cho đập bản chát
... NG THI T B QUAN P BÊ TÔNG TR NG L C Theo TCVN 8215-2009 [3] vi c b trí thi t b quan tr c đ p tông, tông c t thép (công trình tông) n n đá nh sau: 2.2.1 Thành ph n kh i l ng quan tr c 26 ... ph n kh i l ng quan tr c [ ] C p công trình STT N i dung quan tr c I II III IV V Quan tr c chuy n v + + + + + Quan tr c th m + + Quan tr c nhi t đ + + Quan tr c ng su t + + Quan tr c áp l c m ... đánh giá an toàn đ p - Nghiên c u n hình cho công trình th c t IV K T QU T C - T ng quan v xây d ng đ p tông h th ng thi t b quan tr c đ p tông - S d ng s li u quan tr c đ đánh giá an toàn...
 • 222
 • 191
 • 1

Nghiên cứu tính đa dạng thực vật làm cơ sở cho công tác bảo tồn ở Khu Bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, Tỉnh Thanh Hóa

Nghiên cứu tính đa dạng thực vật làm cơ sở cho công tác bảo tồn ở Khu Bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, Tỉnh Thanh Hóa
... cho công tác bảo tồn Khu Bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, tỉnh Thanh Hóa" Mục tiêu nghiên cứu - Mục tiêu chung: Đánh giá trạng đa dạng thực vật bậc cao có mạch đề xuất giải pháp bảo tồn chúng Khu ... thực vật cách bền vững Khu Bảo tồn thiên nhiên (BTTN) Xuân Liên nằm xã Bát Mọt, Yên Nhân, Vạn Xuân, Xuân Cẩm Lương Sơn thuộc địa bàn huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa Khu bảo tồn có diện tích ... tượng nghiên cứu trạng thái rừng, toàn hệ thực vật bậc cao có mạch Khu BTTN Xuân Liên, tỉnh Thanh Hóa Thời gian nghiên cứu năm: từ 2012-2015 2.2 Nội dung nghiên cứu 2.2.1 Đa dạng hệ thực vật Khu...
 • 27
 • 76
 • 0

Nghiên cứu xây dựng điều kiện kỹ thuật góp phần nâng cao công tác quản lý chất lượng khi xây dựng đường 337 thành phố hạ long, tỉnh quảng ninh

Nghiên cứu xây dựng điều kiện kỹ thuật góp phần nâng cao công tác quản lý chất lượng khi xây dựng đường 337 thành phố hạ long, tỉnh quảng ninh
... vi c nghiên c u nâng cao xây d ng u ki n k thu t góp ph n nâng cao công tác qu n lý ch t l ng xây d ng c u đ ng b , tác gi ch n đ tài: Nghiên c u xây d ng u ki n k thu t góp ph n nâng cao công ... t l ng thi công n ng 337 Trên c s nh ng th c tr ng đ Nghiên c u xây d ng u ki n k thu t góp ph n nâng cao công tác qu n lý ch t l ng xây d ng đ ng 337 thành ph H Long, t nh Qu ng Ninh Cách ti ... đ tài Nghiên c u xây d ng u ki n k thu t góp ph n nâng cao công tác qu n lý ch t l ng xây d ng đ ng 337 thành ph H Long, t nh Qu ng Ninh 4.2 N i dung nghiên c u - T ng quan đ c tình hình xây d...
 • 131
 • 59
 • 0

Biện pháp quản lý công tác kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học viên tại học viện chính trị hành chính khu vực III

Biện pháp quản lý công tác kiểm tra  đánh giá kết quả học tập của học viên tại học viện chính trị  hành chính khu vực III
... công tác ki m tra – ñánh giá c a h c viên t i H c vi n CT - HC khu v c III c) Đ xu t bi n pháp qu n lý công tác ki m tra – ñánh giá k t qu h c t p c a h c viên t i H c vi n CT - HC khu v c III ... t p, g m 34, t trang ñ n trang 43; Chương : Th c tr ng qu n lý công tác ki m tra – ñánh giá k t qu h c t p c a h c viên t i H c vi n CT - HC khu v c III, g m 36, t trang 44 ñ n trang 80; Chương ... Chương : Bi n pháp qu n lý công tác ki m tra – ñánh giá k t qu h c t p c a h c viên t i H c vi n CT - HC khu v c III, g m 29 trang, t trang 81 ñ n trang 109 K t lu n khuy n ngh , tài li u tham...
 • 26
 • 569
 • 0

SKKN công tác đội đổi mới hình thức kiểm tra đánh giá công nhận các chuyên hiệu đội

SKKN công tác đội đổi mới hình thức kiểm tra đánh giá công nhận các chuyên hiệu đội
... việc công nhận chuyên hiệu đội viên dựa tiêu chuẩn chuyên hiệu Tôi trao đổi thành viên Ban phụ trách Đội, tham khảo ý kiến đồng chí Tổng phụ trách Liên đội bạn để đổi phương pháp công nhận chuyên ... đổi kiểm tra, công nhận chuyên hiệu” để đồng chí trao đổi học tập giúp làm tốt vai trò công tác Đội nhà trường Tuy nhiên trình thực có thuận lợi, khó khăn định, cụ thể sau: II THỰC TRA NG TÌNH ... vụ : Tổng phụ trách Đội - Đơn vị công tác : Trường tiểu học Thạnh Hưng - Tên đề tài : “ MỘT SỐ HÌNH THỨC ĐỔI MỚI KIỂM TRA, CÔNG NHẬN CHUYÊN HIỆU” I DẪN NHẬP Công tác Đội phong trào thiếu nhi...
 • 16
 • 683
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu xây dựng mạch cảnh báo về nồng độ cồn tại vùng không gian làm việc của người lái xe cao quámẫu báo cáo tổng kết công tác đội của chi đội năm học 20132014thực trạng công tác quản lý việc kiểm tra đánh giá kết quả hoạt động gdhnnhững công trình nghiên cứu về khả năng chống oxy hóa của hạt mè được công bốsự cần thiết khách quan của công tác huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu chính phủnhững kết quả đạt được và những hạn chế của công tác phát hành trái phiếu chính phủ tại hà nộinguyên nhân của những kết quả và hạn chế của công tác huy động vốn dưới hình thức trái phiếu chính phủđổi mới công tác kiểm tra đánh giáchức năng của công tác văn phòngnghiên cứu xây dựng qui trình pilot sản xuất sinh khối bacillus spp làm nguyên liệu probiotic cung cấp carotenoidnghiên cứu sử dụng bột bèo hoa dâu cho gà đẻ nuôi công nghiệpthí nghiệm 3 thí nghiệm nghiên cứu sử dụng bột bèo hoa dâu và điền thanh thân xanh trên gà đẻ trứng thương phẩm leghorncơ sở lý luận và căn cứ pháp lý của công tác đăng ký đất đai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtđổi mới nhận thức của các nhà quản lý và giáo viên về kiểm tra đánh giátăng cường tự kiểm tra đánh giá theo hướng phát huy tính tích cực chủ động của người họcĐề Toán Tiếng Anh lớp 5 phần 1Đề KT Toán 5 giữa HKI 2017-2018Đề KT TV5 Giữa HKI 2017-2018ON TAP TIENG ANH LOP 4Vòng 11,12,13 violympic toán 6UNIT 5: ARE THEY YOUR FRIENDS?Ho n thi n c ng t c k to n nghi p v b n h ng t i c ng ty Th p Th ng LongTh c tr ng k to n nghi p v b n h ng c ng ty D c TW HuT A OXY 65 c u tr c nghi m ELIP C h ng d n gi i File wordT A OXY 150 c u tr c nghi m PH NG TR NH NG TR N C h ng d n gi i File wordBao cao VBiS DN 6 thang dau nam 2013Bao cao tong hop VBiS nam 2014 finalBao cao VBiS 4 thang dau nam 2015T A OXY 410 c u tr c nghi m PH NG TR NH NG TH NG C h ng d n gi i File wordX y d ng k ho ch marketing cho c ng ty tr ch nhi m h u h n nh n c m t th nh vi n i n c th ng nh tLịch công tác tuần 21 năm 2017(3)Thông tư 23 hướng dẫn về tiền lương (174.08KB)844a9 PDF thac sy nhat banecd3c TB 2263 PC dich SXHThông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đạt kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ hai - Thông tin công chứng - Trang tin Bổ trợ tư pháp - Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp