Nghiên cứu hệ thống văn bản pháp quy và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra xây dựng tại quận 9

Nghiên cứu quản lý dinh dưỡng theo vùng đặc thù (SSNM) trên cây mía đường (saccharum officinarum L.) tại vùng Đằng bằng Sông cửu long (tóm tắt + toàn văn)

Nghiên cứu quản lý dinh dưỡng theo vùng đặc thù (SSNM) trên cây mía đường (saccharum officinarum L.) tại vùng Đằng bằng Sông cửu long (tóm tắt + toàn văn)
... Quản lý dinh dưỡng theo vùng đặc thù (SSNM) 2.5.2 Phương pháp luận “Quản lý dinh dưỡng theo vùng đặc thù” (SSNM) 2.5.2.1 Cơ sở phương pháp luận “Quản lý dinh dưỡng theo vùng đặc thù” (SSNM) Theo ... NPK cho mía đường (Saccharum officinarum L.) • Phạm vi nghiên cứu:  Thí nghiệm trồng mía đường ruộng mía nông dân huyện Cù Lao Dung-Sóc Trăng và Long Mỹ-Hậu Giang  Thời gian nghiên cứu: ... sản lượng mía đứng hàng đầu Đồng sông Cửu Long, diện tích trồng mía hàng năm đứng sau lúa (Niên giám thống kê, 2010) có 13.063 mía, suất bình quân đạt 82,60 tấn mía cây/ ha 2.2...
 • 24
 • 155
 • 0

Nghiên cứu quản lý dinh dưỡng theo vùng đặc thù (SSNM) trên cây mía đường (saccharum officinarum L.) tại vùng Đằng bằng Sông cửu long (toàn văn + tóm tắt)

Nghiên cứu quản lý dinh dưỡng theo vùng đặc thù (SSNM) trên cây mía đường (saccharum officinarum L.) tại vùng Đằng bằng Sông cửu long (toàn văn + tóm tắt)
... QUYÊN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ DINH DƯỠNG THEO VÙNG ĐẶC THÙ (SSNM) TRÊN CÂY MÍA ĐƯỜNG (Saccharum officinarum L.) TẠI VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG LUẬN ÁN TỐT NGHIỆP TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH KHOA HỌC CÂY ... Quyên i Luận án tốt nghiệp Tiến sĩ TÓM LƯỢC Đề tài Nghiên cứu quản lý dinh dưỡng theo vùng đặc thù (SSNM) mía đường (Saccharum officinarum L.) vùng Đồng sông Cửu Long thực nhằm: (i) Đánh giá trạng ... dinh dưỡng theo vùng đặc thù (Site-specific Nutrient Management, SSNM) 18 2.5.1 Khái niệm Quản lý dinh dưỡng theo vùng đặc thù (SSNM) 18 2.5.2 Phương pháp luận “Quản lý dinh dưỡng theo...
 • 192
 • 153
 • 0

[Khóa luận]phân tích trang bị điện cần trục tukan của công ty viconship đi sâu nghiên cứu quá trình di chuyển và bảo vệ quá tải

[Khóa luận]phân tích trang bị điện cần trục tukan của công ty viconship đi sâu nghiên cứu quá trình di chuyển và bảo vệ quá tải
... TRƯờNG PHN TCH TRANG B IN CN TRC TUKAN PHN TCH TRANG B IN CN TRC TUKAN CA CễNG TY VICONSHIP I SU NGHIấN CU CA CễNG TY VICONSHIP I SU NGHIấN CU QU TRèNH DI CHUYN V BO V QU TI QU TRèNH DI CHUYN V BO ... Khụi Mã số : LT10184 Lớp : ĐCL101 Ngành : Đi n Công Nghiệp Tên đề tài : Phõn tớch trang b in cn trc TUKAN ca Cụng ty VICONSHIP i sõu nghiờn cu quỏ trỡnh di chuyn v bo v quỏ ti Nhiệm vụ đề tài Nội ... c bit l thy giỏo TS : Trn Sinh Biờn em ó nhn ti : ''Phõn tớch trang b in cn trc TUKAN ca cụng ty Viconship i sõu nghiờn cu c cu di chuyn v bo v quỏ ti" Em xin chõn thnh cm n thy giỏo TS: Trn...
 • 124
 • 478
 • 6

Nghiên cứu quá trình phân hủy axit 2,4 ddiclophenoxxiaxetic bằng hệ xúc tác quang dị thể tio2 UV với tio2 điều chế từ ticl4

Nghiên cứu quá trình phân hủy axit 2,4 ddiclophenoxxiaxetic bằng hệ xúc tác quang dị thể tio2 UV với tio2 điều chế từ ticl4
... hóa 2,4- D Đ i tư ng nghiên c u – Nghiên c u trình th y phân TiCl4 t o TiO2; Nghiên c u ho t tính xúc tác quang c a TiO2 trình phân hu 2,4- D Phương pháp nghiên c u Đóng góp c a ñ tài K t qu nghiên ... (2,4- D) b ng h xúc tác quang d th TiO2/ UV v i TiO2 ñi u ch t TiCl4 M c tiêu nghiên c u – Đi u ch TiO2 t TiCl4 b ng phương pháp sol–gel; – Đánh giá kh phân h y 2,4- D s d ng h TiO2/ UV; – Nh n di n s ... ng quang xúc tác [36], ng d ng ch t quang xúc tác TiO2 trình x lý ô nhi m nư c th i r t phù h p Vi t Nam [7] Vì v y, ñã ch n ñ tài Nghiên c u trình phân h y axit 2,4- ñiclophenoxiaxetic (2,4- D)...
 • 26
 • 335
 • 0

Luận văn:Nghiên cứu quá trình lên men axit xitric từ bả dứa trên môi trường bán rắn sử dụng aspergillus niger doc

Luận văn:Nghiên cứu quá trình lên men axit xitric từ bả dứa trên môi trường bán rắn sử dụng aspergillus niger doc
... trình lên men axit xitric dư th a Lên men b m t môi trư ng bán r n th t s phương Như v y, t n d ng bã d a làm ngu n nguyên li u lên men axit xitric pháp thích h p cho trình lên men axit xitric ... trình lên men axit xitric t môi trư ng bán r n s d ng Aspergillus niger bã d a CHƯƠNG T NG QUAN M C ĐÍCH NGHIÊN C U Xây d ng m t quy trình công ngh lên men axit xitric b ng phương pháp lên men môi ... pháp lên men chìm 1.2.5 Các giai ño n c a trình lên men axit xitric y ut nh hư ng ñ n trình lên men b m t 1.2.5.1 Chu n b môi trư ng lên men CHƯƠNG Đ I TƯ NG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 1.2.5.2 Lên...
 • 13
 • 214
 • 0

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại nhà máy bánh kẹo cao cấp hữu nghị

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại nhà máy bánh kẹo cao cấp hữu nghị
... Việc nâng cao hiệu sử dụng vốn sản xuất kinh doanh nói chung nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu 99 Chuyên đề tốt nghiệp động nói riêng mang tính thường xuyên bắt buộc doanh nghiệp - Hiệu sử dụng vốn lưu ... rộng lưu thông hành hoá Với vai trò quan trọng vốn vậy, năm qua, nhà máy bánh kẹo cao cấp Hữu Nghị coi trọng vấn đề nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động Tình hình vốn cuả nhà máy bánh kẹo cao cấp ... hợp để nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động 1.2.2 Một số tiêu đánh giá hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp: 1.2.2.1 Sức sinh lời vốn lưu động: 10 10 Chuyên đề tốt nghiệp lợi nhuận Sức sinh lời vốn lưu động...
 • 71
 • 382
 • 0

Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất các giải pháp quản lý rác thải trên địa bàn quận lê chân, hải phòng

Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất các giải pháp quản lý rác thải trên địa bàn quận lê chân, hải phòng
... chọn đề tài : Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất các giải pháp quản lý rác thải địa bàn quận Chân” Đề tài thực với mục tiêu: - Khảo sát trạng quản lý rác thải địa bàn quận ... làm Quận chân Hải Phòng nên số liệu em lấy quận Hải Phòng (bảng 1.3) Các số liệu lấy năm gần 1.2.5 Tính chất rác thải 1.2.5.1 Tính chất vật lý Những tính chất vật lý quan trọng rác thải trọng ... động vật, xe ôtô phế thải… - Chất thải từ nhà máy xử lý ô nhiễm: chất thải có hệ thống xử lý nước, từ nước thải, từ nhà máy xử lý chất thải công nghiệp Thành phần chất thải loại đa dạng phụ thuộc...
 • 60
 • 737
 • 1

Luận văn tốt nghiệp-nâng cao hiệu quả sử dụng người lao động của công ty điện thoại hà nội part2 pot

Luận văn tốt nghiệp-nâng cao hiệu quả sử dụng người lao động của công ty điện thoại hà nội part2 pot
... khác biệt quản lý thời gian lao động công ty nguyên tắc mềm dẻo kết hợp nhuần nhuyễn hợp lý - Nguyên tắc đúng, đủ tôn trọng triệt để + Đúng: giờ, vị trí, khu vực Trong công tác có nhiều khu vực ... mức: hoàn thành tốt công việc, hoàn thành công việc chưa đạt tốt công việc Sinh viên: Đỗ Xuân Tuấn 13 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp - Ngoài có chế độ tiền thưởng cho CBCNV Công thức tính: VKT ... Nâng cao thành bể Loại bể nắp đan dọc, nắp đan vuông, bể 39 nắp tròn (1 đan) độ cao 50cách mạng đồng/bể 68.190 Nâng cao thành bể Loại bể nắp đan dọc, nắp đan vuông, bể 40 nắp tròn (1 đan) độ cao...
 • 11
 • 240
 • 0

Luận văn tốt nghiệp-nâng cao hiệu quả sử dụng người lao động của công ty điện thoại hà nội part3 pdf

Luận văn tốt nghiệp-nâng cao hiệu quả sử dụng người lao động của công ty điện thoại hà nội part3 pdf
... sống người lao động Công ty đảm bảo Doanh thu Công ty phụ thuộc lớn vào suất chất lượng đội ngũ chiếm tới 40% nhân lực Công ty Tuy đa phần lực lượng sản xuất lao động qua đào tạo công nhân sơ ... tận người lãnh đạo cao công ty - Các phòng ban chức hưởng theo mức trung bình toàn công ty Đây phương pháp quản trị hay gắn liền quyền lợi trách nhiệm thành viên từ giám đốc tới công nhân phận phòng ... tra giám sát công việc người lao động Đây giải pháp nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh đơn vị Công ty Bưu điện Hà Nội SV: Đỗ Xuân Tuấn 27 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Mỗi người lao động trực...
 • 11
 • 217
 • 0

Luận văn tốt nghiệp-nâng cao hiệu quả sử dụng người lao động của công ty điện thoại hà nội part4 pot

Luận văn tốt nghiệp-nâng cao hiệu quả sử dụng người lao động của công ty điện thoại hà nội part4 pot
... thoát công văn đến ngày để ảnh hưởng đến việc triển khai công tác ÷ 10 đơn vị Tùy theo mức độ: Không thực qui định công tác lưu ÷ 10 trữ Không quản lý sử dụng dấu qui định ÷ thưởng - Làm công văn ... giáo dục kết hợp thi đua khen thưởng nâng cao ý thức tự giác người lao động 2.4 Tham quan khen thưởng + Ngoài chế độ thưởng phạt người lao động Công ty hưởng chế độ tham quan khen thưởng hàng ... so với qui định Dự toán, hồ sơ hoàn công, toán không đầy đủ kiện theo qui định Mỗi lần trả về: - Soát xét đề xuất, dự toán, thiết kế, hồ sơ công, hồ sơ toán công trình + Không đảm bảo chất lượng...
 • 11
 • 182
 • 0

Luận văn tốt nghiệp-nâng cao hiệu quả sử dụng người lao động của công ty điện thoại hà nội part5 potx

Luận văn tốt nghiệp-nâng cao hiệu quả sử dụng người lao động của công ty điện thoại hà nội part5 potx
... khó sử dụng lao động hợp lý trả lương xứng đáng đổi Công ty ngành Đây việc làm cần thiết, nhiên Công ty Nhà nước không tránh khỏi rào cản chế sach chung Để khắc phục khó khăn Công ty có sách trả ... vững Công ty mà thực tế chứng minh Kiến nghị: Qua thời gian thực tập chuyên ngành quản trị nhân lực Công ty tìm hiểu, học hỏi hoạt động quản trị nhân lực Công ty Tôi xin có vài kiến nghị sau: * Công ... thấy công tác quản trị nhân lực công ty ngày chuyên nghiệp hơn, mang phong cách đại phù hợp với điều kiện hội nhập kinh tế thị trường Với xu ngày cấu tổ chức công ty nhà nước nói chung, công ty...
 • 10
 • 194
 • 0

tóm tắt luận án nghiên cứu quản lý dinh dưỡng theo vùng đặc thù (SSNM) trên cây mía đường (saccharum officinarum l ) tại vùng đằng bằng sông cửu long

tóm tắt luận án nghiên cứu quản lý dinh dưỡng theo vùng đặc thù (SSNM) trên cây mía đường (saccharum officinarum l ) tại vùng đằng bằng sông cửu long
... Quản l dinh dưỡng theo vùng đặc thù (SSNM) 2.5.2 Phương pháp luận “Quản l dinh dưỡng theo vùng đặc thù” (SSNM) 2.5.2.1 Cơ sở phương pháp luận “Quản l dinh dưỡng theo vùng đặc thù” (SSNM) Theo ... hai loại đất ĐBSCL: (i) đất phù sa (Dystric Fluvisols) Cù Lao Dung-Sóc Trăng, và (ii) đất phèn (Thionic Gleysols) Long Mỹ-Hậu Giang 1.5 Ý nghĩa khoa học thực tiễn luận án + Ý nghĩa khoa ... cho l i nhuận cao là 17,1 triệu đồng (Cù Lao Dung) và 27,4 triệu đồng (Long M ) Hiệu quả tăng thêm l i nhuận này là phương pháp SSNM làm tăng suất 17,3% (Cù Lao Dung) và 24,8% (Long...
 • 32
 • 116
 • 0

luận văn kỹ thuật môi trường Đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp quản lý, xử lý rác thải sinh hoạt tại phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh”.

luận văn kỹ thuật môi trường Đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp quản lý, xử lý rác thải sinh hoạt tại phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh”.
... Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh - Tìm hiểu biện pháp quản lý, xử lý rác thải sinh hoạt tại phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh - Đề xuất một số biện pháp ... phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, từ đó đề xuất giải pháp quản lý và xử lý 1.2.2 Yêu cầu đề tài - Đánh giá hiện trạng rác thải sinh hoạt tại phường Đình Bảng, ... thải sinh hoạt tại phường Đình Bảng, thị Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh” 1.2 Mục đích, yêu cầu của đề tài 1.2.1 Mục đích nghiên cứu Đánh giá thực trạng rác thải sinh hoạt tại phường...
 • 58
 • 108
 • 0

luận văn tài chính ngân hàng GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI SỞ 3 – NGÂN HÀNG BIDV

luận văn tài chính ngân hàng GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI SỞ 3 – NGÂN HÀNG BIDV
... trọng cho vay tiêu dùng tổng dư nợ cho vay tại sở BIDV 58 2 .3 Tỷ trọng thu lãi từ hoạt động cho vay tiêu dùng và mức độ sử dụng vốn để cho vay tiêu dùng tại sở BIDV ... hạn hoạt động cho vay tiêu dùng tại sở BIDV 61 2.5 Chất lượng hoạt động chăm sóc khách hàng tại sở BIDV 62 2.6 Sự đổi mới hoạt động cho vay tiêu dùng tại sở ... ÁNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 26 Khái niệm nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng 26 Nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu quả...
 • 94
 • 168
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nguyên tắc xây dựng hệ thống tài khoản ktnhgiải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở công tymột số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công tytổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toánmột số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống bảo hiểm tiền gửi việt namnguyên tắc vai trò và nhiệm vụ của hệ thống quản trị dự trữmột số giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng chiến lược xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của artexportnghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý vốn kinh doanh tại công ty cổ phần than đèo nai vinacomingiải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn m amp a của công ty chứng khoán bản việtgiải pháp nâng cao hiệu quả tư vấn m amp a của công ty chứng khoán bản việtmộ t sô ́ gia ̉i pha ́ p nâng cao hiê ̣ u qua ̉ sƣ ̉ du ̣ ng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần bóng đèn phích nƣớc rạng đônggiải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu độngthực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng pgbank chi nhánh bà triệuđầu tư và hệ thống tài chínhhệ thống tài khoản kế toán việt namCặp phạm trù nguyên nhân kết quảCHUYÊN ĐỀ HIDROCACBON ÔN THI HSGbao cao khao sat nha inphân tích các giá trị của cô bé bán diêm andersenPrepare 4 work bookPrepare 7 teacher book15 TNH cua tung doi canh gai thich nhat hanh17 THP KARATE cận CHIẾN tự DOPDF Principles and Practice of Pediatric Plastic Surgery, Second Edition Two Volume Set 2nd 2016 PDFtính toán hồ nước máiLý tiểu long võ công toàn thư đòn thế tự vệ 2001 phạm xuân thảoHiệp khí đạo trong đời sống hằng ngày koichi tohe, 183 trangBài quyền thiết tuyến dưỡng sinh của thiếu lâm nam phái 1994 ngọc tuấn kim nhất phiPhân tích bảo vệ liên động trang bị điện, hệ thốngc hiếu sáng, đi sâu xây dựng giao diện điều khiển cầu trục QC hãngKalmar cảng GreenPostSỰ CHUYỂN ĐỔI CÔNG NĂNG NHỮNG KIẾN TRÚC CŨ CÓ GIÁ TRỊ THÀNH CÔNG TRÌNH VĂN HÓA TẠI TP.HCMPhuong an phat hanh tang von dieu le 2014nq so 29 thanh lap cty sg riverviewB Chuong trinh - the le bieu quyetBC002 Bao cao tai chinh da kiem toan 2013BC002t Y kien kiem toan BCTC HN