Nghiên cứu lựa chọn các thông số hợp lý kênh dẫn dòng khi thi công công trình thủy lợi, thủy điện

Nghiên cứu lựa chọn quy trình chiết tách phẩm màu annatto từ hạt điều nhuộm

Nghiên cứu lựa chọn quy trình chiết tách phẩm màu annatto từ hạt điều nhuộm
... nhu m v i n i dung Nghiên c u l a ch n quy trình chi t tách ph m màu annatto t h t ñi u nhu m” M c tiêu nghiên c u - Nghiên c u kh o sát quy trình chi t tách ph m màu t nhiên annatto t h t ñi u ... Vi c nghiên c u quy trình tách chi t ch t màu annatto l a ch n ñư c quy trình n ñ nh, ñơn gi n, có hi u su t cao s có ý nghĩa l n nh m ñưa ch t màu t nhiên annatto vào ng d ng r ng rãi quy mô ... l n T nh ng nh n ñ nh v quy trình chi t tách ta th y quy trình chi t tách ph m màu annatto dung môi ki m hi u qu nh t Sơ ñ nghiên c u c a quy trình chi t tách ph m màu annatto 23 H t Đi u Nhu...
 • 26
 • 417
 • 0

Nghiên cứu và đề xuất các công nghệ tái chế khả thi chất thải rắn plastic trên địa bàn tp hồ chí minh

Nghiên cứu và đề xuất các công nghệ tái chế khả thi chất thải rắn plastic trên địa bàn tp hồ chí minh
... cung cấp thi t bò hàng loạt vấn đề khác có liên quan công việc thi t Tp. HCM nói riêng nước nói chung Xuất phát từ lý trên, em cho việc tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu đề xuất công nghệ ... PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI Mục tiêu Nghiên cứu đề xuất công ngệ tái chế khả thi chất thải rắn plastic đòa bàn Tp. HCM nhằm tiết kiệm nguyên vật liệu, tài nguyên thi n nhiên góp phần giảm thi u ... vực Tp. HCM  Chương 4: Trên sở đó, phân tích để lựa chọn đề xuất công nghệ tái chế plastic khả thi cho khu vực Tp. HCM  Chương 5: Phần kết luận, kiến nghò đònh hướng phát triển ngành tái chế plastic...
 • 99
 • 201
 • 0

Nghiên cứu chiết tách các chất có hoạt tính kháng u và điều biến miễn dịch từ hai loài nấm hầu thủ (Hericium erinaceus) và nấm hương (Lentinula edodes) nuôi trồng ở Việt Nam

Nghiên cứu chiết tách các chất có hoạt tính kháng u và điều biến miễn dịch từ hai loài nấm hầu thủ (Hericium erinaceus) và nấm hương (Lentinula edodes) nuôi trồng ở Việt Nam
... đi u trị ung thư số nấm dược li u nuôi trồng Việt Nam, tiến hành thực đề tài Nghiên c u chiết tách chất có hoạt tính kháng u đi u biến miễn dịch từ hai loài nấm h u thủ (Hericium erinaceus) ... erinaceus) nấm hương (Lentinula edodes) nuôi trồng Việt Nam Trong khuôn khổ luận án, tập trung nghiên nội dung chủ y u sau: Tách chiết số hợp chất trao đổi thứ cấp, polysaccharide gi u glucan từ thể ... miễn dịch, kháng u Pleurotus Sclerotium, tuber-regium (sợi nấm) Ganoderma auricula Schizophyllum commune Hericum erinaceus heteroglycanpeptide Lentinus Dịch nuôi cấy, Mannoglucan, edodes thể...
 • 190
 • 380
 • 1

Nghiên cứu ảnh hưởng của thuế thu nhập doanh nghiệp đến sự lựa chọn chính sách kế toán của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đà nẵng

Nghiên cứu ảnh hưởng của thuế thu nhập doanh nghiệp đến sự lựa chọn chính sách kế toán của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đà nẵng
... " Thu thu nh p doanh nghi p m t lo i thu tr c thu ñánh vào ph n thu nh p c a doanh nghi p sau tr ñi chi phí liên quan ñ n thu nh p c a s s n xu t kinh doanh, d ch v 1.2.2 M c tiêu c a thu Thu ... a doanh nghi p Đ i tư ng ph m vi nghiên c u Lu n văn nghiên c u m t s v n ñ s lý lu n v m i liên h gi a k toán - thu nói chung C th lu n văn t p trung nghiên c u s nh hư ng c a thu thu nh p doanh ... phí thu thu nh p doanh nghi p CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ NH HƯ NG C A THU THU NH P DOANH NGHI P Đ N S L A CH N CHÍNH SÁCH K TOÁN TRONG TH C T 2.1 Đánh giá chênh l ch gi a l i nhu n k toán thu nh p ch u thu...
 • 26
 • 530
 • 2

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngân hàng để sử dụng dịch vụ thẻ tại địa bàn thành phố Hội An

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngân hàng để sử dụng dịch vụ thẻ tại địa bàn thành phố Hội An
... Hội An Bảng 3.1 Mạng lưới NH số lượng máy ATM địa bàn TP Hội An STT Ngân hàng 10 11 12 13 14 15 Dongabank ACB Techcombank PVCombank MBBank SHB Sacombank Việt Á Vietcombank Eximbank MHB Agribank ... cá nhân bị tác động nhân tố định lựa chọn ngân hàng sử dụng dịch vụ thẻ? - Tại Hội An, khách hàng cá nhân bị chi phối nhân tố định lựa chọn ngân hàng sử dụng dịch vụ thẻ? Mức độ tác động nhân ... nghiên cứu: Các nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn ngân hàng để sử dụng dịch vụ thẻ địa bàn thành phố Hội An + Phạm vi nghiên cứu: - Không gian: địa bàn thành phố Hội An - Thời gian: Từ 01/02/2014...
 • 26
 • 363
 • 1

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngân hàng gửi tiền tiết kiệm trên địa bàn Thành phố Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngân hàng gửi tiền tiết kiệm trên địa bàn Thành phố Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên
... phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu nhân tố tác động đến định lựa chọn ngân hàng gửi tiền tiết kiệm khách hàng cá nhân Phạm vi nghiên cứu: Các cá nhân gửi tiền tiết kiệm ngân hàng ... kiệm địa bàn TP Tuy hòa Tỉnh Phú Yên làm luận văn thạc sĩ Mục tiêu nghiên cứu Xác định nhân tố ảnh hưởng đến định lựa chọn ngân hàng gửi tiền tiết kiệm địa bàn TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên Xây dựng ... nhóm nhân tố nội bao gồm nhân tố tâm lý cá nhân Hai là, nhóm nhân tố t bên ảnh hưởng đến cá nhân, người tiêu dùng nhân tố văn hóa xã hội 1.3 QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN NG N HÀNG Quyết định lựa chọn ngân...
 • 26
 • 195
 • 0

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định lựa chọn dịch vụ truyền hình MYTV của khách hàng cá nhân tại Tỉnh Quảng Bình

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định lựa chọn dịch vụ truyền hình MYTV của khách hàng cá nhân tại Tỉnh Quảng Bình
... tác gi nghiên c u ã quy t nh l a ch n tài: Nghiên c u nhân t quy t nh l a ch n d ch v truy n hình MyTV c a khách hàng cá nh hư ng n nhân t i t nh Qu ng Bình” M c tiêu nghiên c u - Xác nh nhân ... (2013), Nghiên c u nhân t nh hư ng n vi c l a ch n d ch v truy n hình MyTV c a khách hàng cá nhân nh hư ng a bàn thành ph Hu ”, tác gi ã xác nh n nhân t n vi c l a ch n d ch v truy n hình MyTV sau: ... Nh p c u MyTV - Qu ng cáo (Advertising) b B ng giá gói cư c d ch v MyTV c a VNPT Qu ng Bình 2.2 MÔ HÌNH NGHIÊN C U XU T T s lý thuy t nghiên c u hành vi ngư i tiêu dùng nhân t nh hư ng nghiên c...
 • 26
 • 591
 • 2

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn gửi tiết kiệm tại ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín, chi nhánh Đà nẵng

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn gửi tiết kiệm tại ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín, chi nhánh Đà nẵng
... tài "Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến định lựa chọn gửi tiết kiệm Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Đà Nẵng" hệ thống hóa vấn đề ngân hàng, dịch vụ ngân hàng, dịch vụ gửi tiết kiệm ngân ... chất lượng phục vụ, hình thức chi u thị Nghiên cứu "Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến định lựa chọn ngân hàng để gửi tiết kiệm khách hàng cá nhân ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Thừa Thiên Huế” Huỳnh ... gửi tiết kiệm Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Đà Nẵng" hy vọng làm rõ phân tích tiêu chí mà khách hàng quan tâm lựa chọn gửi tiết kiệm Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Đà...
 • 26
 • 290
 • 0

Nghiên cứu đa dạng tài nguyên cây thuốc và lựa chọn các loài tạo sản phẩm dịch vụ du lịch sinh thái tại làng việt tiến – anôr, xã hồng kim, huyện a lưới, tỉnh thừa thiên huế

Nghiên cứu đa dạng tài nguyên cây thuốc và lựa chọn các loài tạo sản phẩm dịch vụ du lịch sinh thái tại làng việt tiến – anôr, xã hồng kim, huyện a lưới, tỉnh thừa thiên huế
... cu a du khách để thử nghiệm gây trồng tại chỗ Vì những lý thực đề tài: Nghiên cứu a dạng tài nguyên thuốc và a chọn các loài tạo sản phẩm dịch vụ du lịch sinh thái tại ... thái tại làng Việt Tiến Anôr, xã Hồng Kim, huyện A Lưới, tỉnh Thư a Thiên Huế Mục tiêu a nh giá hiện trạng tài nguyên thuốc tại đi a phương và a chọn được các loài trồng ... cu a du khách để thử nghiệm gây trồng tại chỗ Vì những lý thực đề tài: Nghiên cứu a dạng tài nguyên thuốc và a chọn các loài tạo sản phẩm dịch vụ du lịch sinh thái tại...
 • 57
 • 560
 • 4

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn sản phẩm tour du lịch sinh thái của du khách quốc tế tại hội an

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn sản phẩm tour du lịch sinh thái của du khách quốc tế tại hội an
... PHẨM DU LỊCH SINH THÁI 1.4.1 Du lịch sinh thái tour du lịch sinh thái (DLST) a Du lịch sinh thái (DLST) b Tour du lịch sinh thái (Eco -tour) Theo tổ chức sinh thái xã hội trách nhiệm (1997): Tour ... động tour DLST hiệu Đây lý hình thành đề tài: Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến định lựa chọn sản phẩm tour du lịch sinh thái du khách quốc tế Hội An Mục tiêu nghiên cứu - Kiểm định thang đo nhân ... quan hành vi tiêu dùng lựa chọn sản phẩm du lịch đặc điểm lựa chọn sản phẩm du lịch sinh thái Chương II: Thiết kế nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến định lựa chọn tour DLST du khách quốc tế Hội An...
 • 26
 • 595
 • 7

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn điểm du lịch của du khách trường hợp lựa chọn điểm đến hội an của khách du lịch tây âu bắc mỹ

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn điểm du lịch của du khách  trường hợp lựa chọn điểm đến hội an của khách du lịch tây âu bắc mỹ
... KHÁCH DU LỊCH TÂY ÂU – BẮC MỸ ĐẾN HỘI AN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƢỜNG KHÁCH DU LỊCH TÂY ÂU – BẮC MỸ ĐẾN HỘI AN Hội An nơi giao thoa hội tụ nhiều văn hóa Đây điểm đến du ... nghiên cứu Chương 2: Tổng quan thị trường khách du lịch Tây Âu – Bắc Mỹ đến Hội An phương pháp nghiên cứu Chương 3: Phân tích kết nghiên cứu Chương 4: Kết luận hàm ý sách Tổng quan tài liệu nghiên ... khách du lịch Tây Âu – Bắc Mỹ điểm đến Hội An Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu thực với đối tượng điều tra khách du lịch đến từ Tây Âu - Bắc Mỹ hoàn thành việc lựa chọn điểm đến đến Hội An...
 • 26
 • 1,313
 • 10

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn dịch vụ internet banking của khách hàng cá nhân tại ngân hàng NNPTNT chi nhánh TP đà nẵng

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn dịch vụ internet banking của khách hàng cá nhân tại ngân hàng NNPTNT  chi nhánh TP đà nẵng
... Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến định lựa chọn dịch vụ Internet Banking khách hàng cá nhân Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn - chi nhánh TP Đà Nẵng” làm đề tài nghiên cứu Mục tiêu nghiên ... Thôn - chi nhánh TP Đà Nẵng Phạm vi nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu đối tượng khách hàng cá nhân tiềm dịch vụ Internet Banking Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn - chi nhánh TP Đà ... dịch vụ Internet Banking khách hàng cá nhân cho phù hợp với nơi nghiên cứu - Xác định mức độ quan trọng nhân tố ảnh hưởng đến định lựa chọn dịch vụ Internet Banking khách hàng cá nhân nơi nghiên...
 • 26
 • 422
 • 3

Nghiên cứu hành vi của sinh viên trường đại học kinh tế huế trong việc lựa chọn và đăng ký học anh văn tại các trung tâm trên địa ban

Nghiên cứu hành vi của sinh viên trường đại học kinh tế huế trong việc lựa chọn và đăng ký học anh văn tại các trung tâm trên địa ban
... nhóm nghiên cứu triển khai đề tài: “ Nghiên cứu Hành vi của sinh vi n trường Đa ̣i học kinh tế Huế vi ̣c lựa chọn và đăng ký học anh văn ta ̣i các trung tâm đia bàn thành phố ̣ Huế ... phí trung binh/ tháng sinh vi n phải chi trả 52 ́ ̀ 3.4 Hành vi của sinh vi n trường đa ̣i ho ̣c kinh tế Huế sau đăng ký ho ̣c anh văn ta ̣i các trung tâm đia bàn thành phố Huế ... .37 ̣ 3.2 Hành vi của sinh vi n trường đa ̣i ho ̣c kinh tế Huế trước đăng ký ho ̣c anh văn ta ̣i các trung tâm đia bàn thành phố Huế 40 ̣ 3.2.1 Nhâ ̣n thưc của sinh vi n về...
 • 68
 • 416
 • 2

đánh giá hiệu quả của hđt đt trong lựa chọn dnah mục thuốc tại bệnh viện đa khoa

đánh giá hiệu quả của hđt đt trong lựa chọn dnah mục thuốc tại bệnh viện đa khoa
... - Cách thức hoạt động HĐT &ĐT (Mẫu BV 2) - Chủ tịch/Thư ký HĐT &ĐT - Cơ cấu tổ chức HĐT &ĐT (Mẫu BV 3) - Thư ký HĐT &ĐT - Nội dung họp HĐT &ĐT năm 2010 (Mẫu BV 4) - Thư ký HĐT &ĐT 2.5.2 Bộ câu hỏi điều ... lập HĐT &ĐT 13 Năm 1999, HĐT &ĐT thành lập Moldova Đến năm 2002, Bộ Y tế Moldova quy định thành lập HĐT &ĐT bệnh viện tuyến huyện [38] Tại Nepal, HĐT &ĐT thành lập từ năm 2004, đến năm 2008, HĐT &ĐT ... triển HĐT &ĐT 12 1.1.2 Chức nhiệm vụ HĐT &ĐT 13 1.1.3 Cơ cấu tổ chức HĐT &ĐT 16 1.2 MỘT SỐ CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐT &ĐT 18 1.2.1 Bộ số đánh giá hoạt động HĐT &ĐT WHO...
 • 123
 • 288
 • 0

Influence of brand name on consumer decision Ảnh hưởng của thương hiệu lên quyết định lựa chọn của khách hàng (P1)

Influence of brand name on consumer decision Ảnh hưởng của thương hiệu lên quyết định lựa chọn của khách hàng (P1)
... importance of brand name During my job I conducted different surveys of the consumer market and I noted the direct influence of brand name on consumer choice I decided to work on consumer behaviour ... Strategies Brand Name Logos and Symbol Experience Self Esteem Consumer Decision Making Decision Rules Non Compensatory Decision rule Compensatory Decision rule Social Class Conspicuous consumption Purchase ... thesis about consumer decision and analysis at the time of purchase In order to investigate the influence, brand name can have on consumer s decision, I want to ascertain any connection between...
 • 74
 • 279
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn giải pháp tiêu nước hố móngcấu trúc lựa chọncấu trúc lựa chọn switchlựa chọn loại vật liệu lớp vỏ của hệ thống loại ilựa chọn kích thước mặt cắt ngang cầunguyên nhân lựa chọn cơ cấu lựa chọn cơ cấu này do những đặc điểm của lĩnh vực ngành hoạt động nên tổ chức cần có bộ máy thống nhất chỉ đạo từ trên xuốngnguyên nhân lựa chọn mô hình lựa chọn mô hình này vì nó phù hợp với qui mô sản xuất và thích ứng với những đặc điểm kinh tế và kỹ thuật của doanh nghiệptính điện áp tại các nút phụ tải và lựa chọn phương thức điều chỉnhtiêu chuẩn lựa chọn một bộ vi điều khiểncác vấn đề về thu gom vận chuyển lựa chọn vi tri lưu trữ xu lý và tiêu huỷ ctr hiên nayphân tích và lựa chọn dự án đầu tưnhững giải pháp tăng cường hiệu quả việc lựa chọn thị trường mục tiêu và xây dựng chiến lược marketinglựa chọn của hộ gia đìnhlựa chọn nguyên liệu phù hợp cho quá trình sản xuất trà sữalựa chọn nguyên liệuPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)bao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 12. Phân bón hoá họcTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học