DE KIEM TRA HOC KY 1 LY 6

De kiem tra hoc ky 1 ly thuyet tin 9

De kiem tra hoc ky 1 ly thuyet tin 9
... ĐỀ KIỂM THỰC HÀNH Môn: Tin học Thời gian: 45 phút Câu hỏi: Sử dụng phần mềm Kompozer soạn thảo trang web cá nhân có mội dung sau: TRANG WEB CỦA EM (Cỡ chữ 20, màu đỏ, kiểu ... kết bạn bè (Cỡ chữ 16 , màu xanh da trời, kiểu chữ đậm, chữ thường, gạch chân) Hình ảnh đại diện: (Tuỳ chọn ổ đĩa, kích thước: 700x100) Nội dung hát, thơ em yêu thích: cỡ chữ 14 , Font tuỳ ý, màu ... kiểu chữ tuỳ ý) Tạo trang liên kết với: Tiểu sử thân, Sở thích, Hình ảnh cá nhân, Liên kết bạn bè Dòng cuối cùng: Bản quyền trang web thuộc về….(họ tên đầy đủ, lớp) (Cỡ chữ 10 , chữ thường, màu...
 • 2
 • 226
 • 0

de kiem tra hoc ky 1 mon vat ly 8

de kiem tra hoc ky 1 mon vat ly 8
... Nếu bỏ qua ma sát trọng lợng dòng dọc công tối thiểu để đa 20 bao xi măng lên ? Biết tầng ba cao 10 m ...
 • 2
 • 588
 • 5

để kiểm tra học kỳ 1 môn vật 12 NC

để kiểm tra học kỳ 1 môn vật lý 12 NC
... H 10 π 10 π 10 10 π Câu 13 : Một vật dao động điều hòa với tần số Hz biên độ dao động 4cm Thời gian ngắn để vật từ vị trí có li độ x1 = -2cm đến vị trí có li độ x2 = +2cm : A 1/ 30 s B 1/ 20 s C 1/ 60 ... s), sau 12 0 A 15 cm B 14 cm C cm D cm Câu 11 : Âm thoa diện gồm hai nhánh dao động với tần số 10 0Hz, chạm vào mặt nước hai điểm S 1, S2 Khoảng cách S1S2=9,6cm Vận tốc truyền sóng nước 1, 2m/s Có ... khoảng S1 S2? A 17 gợn sóng B gợn sóng C 14 gợn sóng D 15 gợn sóng Câu 12 : Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu cuộn dây có điện trở r = 30 Ω dòng điện qua π π mạch có biểu thức i = 6cos (10 0 π t...
 • 4
 • 224
 • 3

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 LỚP 10CB MÔN VẬT

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 LỚP 10CB MÔN VẬT LÝ
... 11 [ 1] b 12 [ 1] d 13 [ 1] b 14 [ 1] b 15 [ 1] c 19 [ 1] a 20[ 1] c 8[ 1] b 16 [ 1] c 3[ 1] a 11 [ 1] c 19 [ 1] a 5[ 1] a 13 [ 1] a 4[ 1] a 5[ 1] a 12 [ 1] d 13 [ 1] a 20[ 1] d ¤ Đáp án đề thi 04: 1[ 1] d ... án đề thi 03: 1[ 1] a 2[ 1] b 9[ 1] d 10 [ 1] c 17 [ 1] d 18 [ 1] a 7[ 1] b 15 [ 1] c 8[ 1] a 16 [ 1] c 6[ 1] b 7[ 1] c 14 [ 1] d 15 [ 1] a 8[ 1] a 16 [ 1] d 3[ 1] c 4[ 1] b 5[ 1] b 6[ 1] c 7[ 1] b 11 [ ... Đáp án đề thi 01: 1[ 1] a 2[ 1] d 3[ 1] a 4[ 1] a 9[ 1] d 10 [ 1] a 11 [ 1] d 12 [ 1] a 17 [ 1] b 18 [ 1] b 19 [ 1] a 20[ 1] c ¤ Đáp án đề thi 02: 1[ 1] c 2[ 1] b 9[ 1] b 10 [ 1] a 17 [ 1] b 18 [ 1] d ¤...
 • 13
 • 868
 • 8

Đề kiểm tra học kỳ 1-Vât 8

Đề kiểm tra học kỳ 1-Vât lý 8
... ‹ưAg‚’Ơ óéNmâTûßÍå *As ᾺžxBà¢v’#‰Z¿ 8/ +›¦çÉÁsm:Ĩ.Ịïỉ¦ỵưV`‡²³ û-Âc°–]³ž:jªRFlỈèõư²¬Ï¿¿)Ưç$ỵ"Êy8ư -ÌðÝSõ!©l¤YB6 ÂÏ ?†qo‹];-¤ÿYIkâ¤àÞ{ä@ỉ\ˆÄ~øW‚Hüþ«À3 ¿CZ|9 8 º©õ«G?ÌЯ|ÿỴÀù9ëÁøóßd›ÿŠmg9Ù·3¥bÈÂScåNBZÝ­Z]‘VWh< ... ỵïÁ¹Đỉ0=â¯XKWE›qƒÙ{è\²˜ßߣ…J´÷% Page Sheet1 ÁR 8 ƒ©¨"ºIè%)=^ˆ‚·Ÿc7Èç¬ò_è ^8= »S)å©ÈìËÐF)’N€¨Ýå½ÕÄ.ú‰Ÿđðàåư¾4[eIp*Ù*ßÙÍYFúùÞe¾*%ã¹)ûï%l ™±xỴþŽÙšj 6ï Page Sheet1 â-ÞøZ$‹ášD#ÏdE4Ý÷¹묟û8Qž·¨1ºi¨ûýđ§ỉÐã~ ÇÇ|ä¤tЧ ... ¹ỵûËxÝỊŸÄí»!×?bëèÅr5d$ƠNtšJw­}RʦlỴïȳIߟÿvÿí){1¬A‰L»2Dp&­0¶|×&$IÐ b õ2e„ئẳã›:”9¦ù¶¿+ç[¥2ë[ࣄ@ơâsGüK*DE„[þž€ ú|´ỉÉ+ỈéKýÿè‘gŽgŸð‡Á²z‰…ʸ´˜xl-đØ……ä—µë÷`¥V×ỵ½•¢§¬hÀU—kêJ×}ך0¹f«Ÿ¯¼€Ë{Mb•#VçH¬r¢Sý*÷ì­Ỵ4w/\~...
 • 35
 • 248
 • 0

đề kiem tra học ky 1 môn vật ly

đề kiem tra học ky 1 môn vật ly
... 0 ,1 s A 11 B 11 ,5 C .10 D Bi 20 : Trong mt thớ nghim v giao thoa súng trờn mt nc, hai ngun kt hp A, B dao ng cựng pha cựng tn s Ti mt im M trờn mt nc cỏch cỏc ngun A, B nhng khong ln lt l d1 = 19 ... khỏc 15 Dũng in xoay chiu i = 2cos ( 10 0t ) ( A ) chy qua cun cm thun cú t cm L = 0, 318 H in ỏp gia hai u cun cm s l A u = 10 0 2cos 10 0t + ữ( V ) C u = 10 0 2cos 10 0t ữ( V ) B u = 10 0cos ... t in U C = 15 0 V , thỡ in ỏp hiu dng hai u C= on mch s l A 16 4 V B 17 0 V C 370 V 18 in ỏp gia hai u on mch xoay chiu cú dng u = 12 0cos 10 0t + biu thc i = cos 10 0t A 60 W D 13 0 V ữ( V...
 • 7
 • 179
 • 2

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 - VẬT 8 (2010-2011)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 - VẬT LÝ 8 (2010-2011)
... vật nên FA1 = P ; FA2 = P => FA1 = FA2 ( 1 ) b ) FA1 = d1V1 ; FA2 = d2V2 => d1V1 = d2V2 Mà V1 > V2 ( vật chìm sâu chất lỏng có trọng lượng riêng d1 ) Nên d1 < d2 (1 ) p=  - - ... sâu chất lỏng có trọng lượng riêng d2 Hãy so sánh d1 với d2 ? ĐÁP ÁN ĐỀ THI VẬT LÝ – HỌC KỲ I , NĂM HỌC 2007 – 20 08 I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM : Bài 1: Khoanh tròn chữ trước câu trả lời câu 0,5 đ Câu ... h = 10 300 20 = 206000 (N/m2) Đổi 3dm2 = 0,03m2 ( 1, 5 đ ) Áp lực tác dụng lên cửa kính nhìn áo lặn : F => F = p.S = 206000 0,03 = 6 18 0 (N) ( 1, 5 đ ) S Bài 2: (2 đ) a ) Vì hai trường hợp vật...
 • 3
 • 171
 • 2

Tài liệu Đề kiểm tra học kỳ 1 Vật 6

Tài liệu Đề kiểm tra học kỳ 1 Vật lý 6
... phút thứ đến phút thứ 15 băng phiến tồn thể gì? d) Từ phút thứ 15 đến phút thứ 20 nhiệt độ băng phiến nào? Nhiệt dộ (0C) 12 0 10 0 80 60 40 Hình 3 .1 10 15 20 Thời gian (phút) ĐỀ Câu : (2 điểm) Chọn ... ĐỀ A/ LÝ THUYẾT: (5 điểm) Câu 1: (1 điểm) Thế nóng chảy ? Cho ví dụ? Câu 2: (3 điểm) Tốc độ bay chất lỏng phụ thuộc vào yếu tố nào? Cho ví dụ? Câu 3: (1 điểm) Hãy nêu kết ... với 0F? b) 2480F ứng 0C ? Câu 5: (1 iểm) Tại vào mùa lạnh, hà vào mặt gương ta thấy mặt gương mờ đi, sau thời gian mặt gương sáng trở lại? Câu 6: ( điểm) Hình 3 .1 vẽ đường biểu diễn thay đổi nhiệt...
 • 3
 • 269
 • 1

Bài giảng Đề kiểm tra học kỳ 1 Vật 6

Bài giảng Đề kiểm tra học kỳ 1 Vật lý 6
... (1 ) Câu 5) Đổi từ độ C sang độ F nhiệt độ sau : (1 ) 15 0C ; 76 0C Câu 6) Theo dõi thay đổi nhiệt độ theo thời gian chất rắn q trình nóng chảy người ta lập bảng sau đây: Thời gian (phút) 10 ... thứ chất thể ? (1 ) ĐỀ I LÝ THUYẾT : (5điểm) Sự bay gì? Tốc độ bay chất lỏng phụ thuộc vào yếu tố ? Nhiệt kế hoạt động dựa tượng vật nào? Hãy kể tên nêu cơng dụng nhiệt kế mà em học Nước đá, ... thứ 10 đến phút thứ 25 ? c) Qúa trình nóng chảy sơi diễn khoảng thời gian ? d) Thời gian trung bình để nước thể rắn thể lỏng tăng lên độ ? 30 ( phút) Nhiệt độ ( C) D 10 0 -10 A B C 10 E 25 ĐỀ Câu...
 • 5
 • 535
 • 0

Tài liệu Đề kiểm tra học kỳ 1 Vật 6

Tài liệu Đề kiểm tra học kỳ 1 Vật lý 6
... thứ 14 ? c Chất tồn thể lỏng bao lâu? Câu Vẽ đường biểu diễn thay đổi nhiệt độ theo thời gian chất ( đ) Thời gian (phút) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Nhiệt độ (oC) -4 -3 -2 -1 0 0 0 10 11 13 15 ... t(oC) E 90 80 C 70 D F G 14 10 12 16 18 20 22 24 t(phút) 60 50 40 30 20 10 B A ĐỀ 18 Nhiệt kế hoạt động dựa tượng gì? Hãy kể tên nêu cơng dụng ba loại nhiệt kế mà em học (2 đ) Thế nóng chảy, đơng ... chảy ? Cho biết trạng thái chất thể rắn, lỏng hay khí phút thứ 5, thứ 8, thứ 11 thứ 13 ĐỀ 16 A LÝ THUYẾT: ( điểm) Câu 1: ( điểm) Nhiệt kế dụng cụ dùng để làm gì? Nhiệt kế thường dùng hoạt động...
 • 5
 • 258
 • 0

Gián án Đề kiểm tra học kỳ 1 Vật 6

Gián án Đề kiểm tra học kỳ 1 Vật lý 6
... phút thứ đến phút thứ 15 băng phiến tồn thể gì? d) Từ phút thứ 15 đến phút thứ 20 nhiệt độ băng phiến nào? Nhiệt dộ (0C) 12 0 10 0 80 60 40 Hình 3 .1 10 15 20 Thời gian (phút) ĐỀ Câu : (2 điểm) Chọn ... ĐỀ A/ LÝ THUYẾT: (5 điểm) Câu 1: (1 điểm) Thế nóng chảy ? Cho ví dụ? Câu 2: (3 điểm) Tốc độ bay chất lỏng phụ thuộc vào yếu tố nào? Cho ví dụ? Câu 3: (1 điểm) Hãy nêu kết ... với 0F? b) 2480F ứng 0C ? Câu 5: (1 iểm) Tại vào mùa lạnh, hà vào mặt gương ta thấy mặt gương mờ đi, sau thời gian mặt gương sáng trở lại? Câu 6: ( điểm) Hình 3 .1 vẽ đường biểu diễn thay đổi nhiệt...
 • 3
 • 224
 • 0

Tài liệu Đề toán kiểm tra học kỳ 1 10 các trường ở TPHCM P1 pptx

Tài liệu Đề toán kiểm tra học kỳ 1 lý 10 các trường ở TPHCM P1 pptx
... C KI M TRA 45' MƠN TỐN L P 10 PH N 1: Tr c nghi m khách quan Câu 1: (0,5) T p xác nh c a hàm s y = − x + a) D = ( -1; 1) c) D = (-∞; 1] \ { -1} là: x +1 b) D = ( -1; 1] d) D = (-∞; -1](1; +∞ ) ... Bài 1: (1 i m) Tìm mi n xác nh c a hàm s sau: 1 x x2 y= b) y = a) x( x + 1) 1 x Bài 2: ( i m) Gi i h phương trình sau: 17 3  4 x + y = 2x + y = a)  b)  − x + ( − 1) y =   x − y = 11 2 ... a, b, c bi t (P) qua i m A( -1; 0), B( 0; 1) , C (1; 0) a) a = 1; b = 2; c = b) a = 1; b = -2; c = c) a = -1; b = 0; c = d) a = 1; b = 0; c= -1 Câu 3: (0,5) Cho hàm s S (1; 2) a) m = 2; n = c) m =...
 • 10
 • 317
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề kiểm tra học kỳ 1 lý 12đề kiểm tra học kỳ 1 lớp 6 môn toánđề kiểm tra học kỳ 1 toán 6đề kiểm tra học kỳ 1 lý lớp 12đề kiểm tra học kỳ 1 môn vật lý lớp 6đề kiểm tra học kỳ 1 môn địa lý 6đề kiểm tra học kỳ 1 vật lý 6đề kiểm tra học kỳ 1 môn địa lý 7đề kiểm tra học kỳ 1 môn vật lý lớp 7đề kiểm tra học kỳ 1 môn địa lýđề kiểm tra học kỳ 1 môn toán lớp 9 thcs lý thường kiệt 2012 2013để kiểm tra học kỳ 1 vật lý 11đề kiểm tra học kỳ 1 môn sinh học lớp 6đề kiểm tra học kỳ 1 môn gdcd 6đề kiểm tra học kỳ 1 môn công nghệ 6hàm bậc 2Kiểm ta 15 phút ngư văn 8(hk1)Unit 4LISTENING TEST CHO HS 6,7,8,9bai tap chuanon tap kiem tra giua ki 150 ĐỀ THI HỌC KỲ 1 TIẾNG ANH 10 CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾTBài kiểm tra 1 tiết số 1 anh 9 (no1 - no2)D n sinh vi n qu nD n th nh l p trung t m k n ng ph ng v nNh h ng kinh doanh v n C.O.SD n u t x y d ng chung c cao t ng ng Tr n H ng o14. Giamtrugiacanh T156. 16.dk tncnGiáo trình Kế toán tài chính F2ttlt93 2006 btc khcnttlt 25.2013 sua doi bo sung tt 21.2010 ve le phi tuyen sinhTài liệu ôn thi lịch sử các học thuyết kinh tếBài tập kế toán máy trên phần mềm kế toán MISA2. Thông tư liên tịch số 28 2015 TTLT-BGDĐT-BNV hướng dẫn thực hiện bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sơ giáo dục đại học công lập.Tài liệu ôn thi lịch sử các học thuyết kinh tế