skkn PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP AMIN, AMINO AXIT VÀ PEPTIT.

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP AMIN, AMINO AXIT PEPTIT.

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP AMIN, AMINO AXIT VÀ PEPTIT.
... 05 năm 2015 PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Năm học: 2014 - 2015 Tên sáng kiến kinh nghiệm: “PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VỀ AMIN, AMINO AXIT VÀ PEPTI ” Những người thực : Hồ Xuân ... SKKN: PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VỀ AMIN, AMINO AXIT VÀ PEPTIT Tên SKKN: PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VỀ AMIN, AMINO AXIT VÀ PEPTIT I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1- Trong ... theo hướng định không hoàn toàn Trong dạng tập amin, amino axit Trường THPH NGUYỄN HỮU CẢNH - Trang - SKKN: PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VỀ AMIN, AMINO AXIT VÀ PEPTIT SỞ GD&ĐT ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ...
 • 5
 • 459
 • 6

LÝ THUYẾT PHÂN DẠNG BÀI TẬP AMIN AMINO AXIT PEPTIT HAY

LÝ THUYẾT VÀ PHÂN DẠNG BÀI TẬP AMIN AMINO AXIT PEPTIT HAY
... Axit aminopentanđioic aminopentanđioic glutamic Glu axit εaminocaproic axit ώ aminocaproic Axit Axit 2,6 α, ε điaminohexanoic điaminocaproic β C Lys α C Lysin COOH II TÍNH CHẤT VẬT LÍ Các amino axit ... biểu amino axit khơng đúng: A Aminoaxit hợp chất hữu tạp chức phân tử chứa đồng thời nhóm amino nhóm cacboxyl B Hợp chất H2NCOOH aminoaxit đơn giản C Aminoaxit ngồi dạng phân tử (H2NRCOOH) có dạng ... phân amino axit có nhóm amino vị trí α? BT Ch¬ng Amin - Aminoaxxit A B C D Câu 30: Có amino axit có cơng thức phân tử C3H7O2N? A chất B chất C chất D chất Câu 31: Có amino axit có cơng thức phân...
 • 43
 • 518
 • 6

Phương pháp giải bài tập Amin - Amino axit - Protit

Phương pháp giải bài tập Amin - Amino axit - Protit
... hiệu các gốc α -amino axit khác nhau) Trình tự các amino axit peptit là: A A-B-C-D-E B C-B-E-A-D C D-C-B-E-A D A-D-C-B-E 23 Nguyên nhân gây nên tính bazo của amin là: A Do amin tan nhiều ... aminoaxit co CTPT CH3-CH(CH3)-CH(NH2)-COOH là: A Axit 2 -amino- 3-metylbutanoic B Axit 2 -amino- 2-isopropyletanoic C Axit 2 -amino- isopentanoic D Axit 3 -amino- 2-metylbutanoic 44 Cho 11,25g C2H5NH2 ... CTCT: HOOC-CH2-CH2-CH-COOH Tên gọi nào sau của X không đúng? CH3 A Axit α − amino glutaric B Axit Glutamic C .Axit α − amino glutamic D Axit 2 -amino penta-1, 5- ioic 55 Các amino axit dễ tan...
 • 10
 • 3,410
 • 84

phân loại bài tập amin amino axit

phân loại bài tập amin amino axit
... 3CH(NH2)COOH A Axit 2-aminopropanoic B Axit α- aminopropanoic C Anilin D Alanin Số đồng phân amino axit có CTPT C3H7O2N C4H9O2N là: A B C D Từ amino axit có CTPT C3H7O2N tạo thành loại polime khác ... thuyết Phát biểu sau đúng: A Phân tử amino axit có nhóm NH2 nhóm COOH B Dung dịch amino axit không làm đổi màu quỳ tím C Dung dịch amino axit làm đổi màu quỳ tím D Các amino axit chất rắn nhiệt độ ... aminoaxit X chứa nhóm - NH2 nhóm – COOH thu 6,72 lít CO2 , 1,12 lít N2 4,5 gam H2O Các thể tích khí đo đktc Giá trị m là: A 17,4.B 15,2 C 8,7 D 9,4 15 .Amino axit X chứa nhóm chức amino axit phân...
 • 4
 • 255
 • 6

skkn phân loại và phương pháp giải một số dạng bài tập hóa học. một số dạng bài tập hóa học thpt nguyễn hữu cảnh

skkn phân loại và phương pháp giải một số dạng bài tập hóa học. một số dạng bài tập hóa học thpt nguyễn hữu cảnh
... Chuyên đề: PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SÔ DẠNG BÀI TẬP HÓA HỌC Chuyên đề : SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM “PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP HÓA HỌC ’’ TÓM TẮT ... Trường THPH NGUYỄN HỮU CẢNH - - trang Đỏ i1 r1 r2 i2t (n) Tím Trắng Chuyên đề: PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SÔ DẠNG BÀI TẬP HÓA HỌC B SỞ GD&ĐT ĐỒNG NAI Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh C ... TRƯỞNG MỤC LỤC Tổ Hóa Trường THPH NGUYỄN HỮU CẢNH - - trang Chuyên đề: PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SÔ DẠNG BÀI TẬP HÓA HỌC Tổ Hóa Trường THPH NGUYỄN HỮU CẢNH - - trang ...
 • 4
 • 163
 • 0

skkn PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI bài tập ANKAN, ANKEN, ANKIN

skkn PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI bài tập ANKAN, ANKEN, ANKIN
... SKKN: PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VỀ ANKAN, ANKEN, ANKIN Tên SKKN: PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VỀ ANKAN, ANKEN, ANKIN I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1- Trong môn Hóa ... chưa đưa phương pháp giải hợp lý 6- Xuất phát từ thực trạng trên, số kinh nghiệm sau năm công tác, Trường THPH NGUYỄN HỮU CẢNH - Trang - SKKN: PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VỀ ANKAN, ANKEN, ANKIN ... BÀI TẬP VỀ ANKAN, ANKEN, ANKIN Trường THPH NGUYỄN HỮU CẢNH - Trang - SKKN: PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VỀ ANKAN, ANKEN, ANKIN SỞ GD&ĐT ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường THPT...
 • 5
 • 1,110
 • 24

skkn PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI bài tập ANCOL

skkn PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI bài tập ANCOL
... Chuyên đề: PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP ANCOL Chuyên đề : SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM “PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP ANCOL ’ TÓM TẮT : Chuyên đề đưa phân loại phương pháp giải tập ancol ... CẢNH - - trang Chuyên đề: PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP ANCOL Tổ Hóa Trường THPH NGUYỄN HỮU CẢNH - - trang Chuyên đề: PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP ANCOL Tổ Hóa Trường THPH ... kinh nghiệm: “PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP ANCOL ” Người thực : Hồ Xuân Hiếu Đơn vị : Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh Lĩnh vực Quản lý giáo dục:  Phương pháp dạy học môn:  Phương pháp...
 • 6
 • 173
 • 4

SKKN chuyên đề PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI một số DẠNG BÀI tập HÓA học

SKKN chuyên đề PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI một số DẠNG BÀI tập HÓA học
... HỌC Chuyên đề : SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM “PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP HÓA HỌC ’’ TÓM TẮT : Chuyên đề đưa phân loại phương giải số dạng bài tập hóa học A PHẦN ... hay Chuyên đề: PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP HÓA HỌC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh Mã số: SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP ... học: 2010-2011 Tổ Hóa Trường THPH NGUYỄN HỮU CẢNH - - trang Huongdanvn.com –Có 1000 sáng kiến kinh nghiệm hay Chuyên đề: PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP HÓA HỌC Chuyên...
 • 5
 • 201
 • 0

phân loại và phương pháp giải một số dạng bài tập hóa học về hợp chất hữu cơ chứa nitơ

phân loại và phương pháp giải một số dạng bài tập hóa học về hợp chất hữu cơ chứa nitơ
... Hóa học, tập đa dạng phong phú; để giải tập hóa học yêu cầu phải biết được phương trình, sự chuyển hóa của các chất, các dạng bài tập và phương pháp giải các dạng bài tập ... BÀI TẬP VỀ PHẢN ỨNG THUỶ PHÂN PEPTIT III NỘI DUNG Trong chương trình hóa học 12 có nhiều dạng tập hóa học hợp chất hữu chứa nitơ - Tôi nhận thấy nhiều học sinh lúng túng gặp hợp chất chứa nitơ có ... bày số dạng bài tập và phương pháp giải Chuyên đề này cũng trình bày về các định luật, phân loại và chỉ rõ việc áp dụng các định luật vào giải toán hóa học - Chuyên...
 • 28
 • 791
 • 1

phân loại và phương pháp giái phương trình mũ logarit

phân loại và phương pháp giái phương trình mũ logarit
... thường sử dụng phương pháp giải tương tự phương trình logarit: + Đưa số + Đặt ẩn phụ + …………… Hệ phương trình mũ logarit Khi giải hệ phương trình mũ logarit, ta dùng phương pháp giải hệ phương trình ... www.luyenthi24h.com www.luyenthi24h.com Bài 5: PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT   Phương trình logarit loga x = b ⇔ x = a b Với a > 0, a ≠ : Một số phương pháp giải phương trình logarit Đưa số:  f (x ) = g (x ) ... nghiệm phân biệt 4/ − 4.3 x +1 x Bài 15 Giải phương trình tìm tham số x ( 1/ Cho phương trình: + x ) ( + 2− ) = m (∗) () a/ Giải phương trình ∗ m = () b/ Tìm m cho phương trình ∗ có nghiệm phân...
 • 82
 • 174
 • 0

Phân loại và phương pháp giải bài tập Vật Lí 10 (nâng cao + chuyên) tập 1

Phân loại và phương pháp giải bài tập Vật Lí 10 (nâng cao + chuyên) tập 1
... K t qu o ∆x (m ) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 ∆t (s) 8 10 10 12 12 12 14 14 o kho ng d i th i gian th c hi n c ghi b ng dư i ây 14 a/ Tính v n t c trung bình cho t ng o n ng 10 m ? b/ V n t c ... A 15 (km ), 10 (km ) B (km ), 10 (km ) C 10 (km ), (km ) D 15 (km ), (km ) ÁP ÁN TR C NGHI M 1. C 2.C 3.D 4.D 5.C 6.C 7.A 8.D 9.A 10 . D 11 .A 12 .D 13 .D 14 .A 15 .C 16 .B 17 .C 18 .C 19 .C 20.C 21. A ... t + s2 + s3 + = T ng th i gian III – Phương trình ng không + t2 + t3 + th c a chuy n ng i c a chuy n ng th ng ng th ng = v1 t1 + v2 t2 + v t3 + t1 + t2 + t3 + u (chuy n ng u) u s = v t Phương...
 • 211
 • 462
 • 0

skkn PHÂN LOẠI VÀ GIẢI BÀI tập NÂNG CAO vật LÝ THCS –PHẦN MÁY cơ đơn GIẢN

skkn PHÂN LOẠI VÀ GIẢI BÀI tập NÂNG CAO vật LÝ THCS –PHẦN MÁY cơ đơn GIẢN
... : TrÇn V¨n Minh Trêng THCS Tiªn L÷ 20 Phân loại giải tập nâng cao Vật lý THCS – phần Máy đơn giản -tiếp” PHẦN III:KẾT LUẬN Kết :Qua nhiều năm giảng dạy nâng cao phần (cơ 2),bản thân rút số ... đònh vò trí nối hai máy đơn giản GV : TrÇn V¨n Minh Trêng THCS Tiªn L÷ 19 Phân loại giải tập nâng cao Vật lý THCS – phần Máy đơn giản -tiếp” - p dụng kiến thức máy đơn giản vào phần sau tổng ... nghiệm phân loại giải tập nâng cao Vật lý THCS – phần Máy đơn giản” với mong muốn hoạt động dạy học giáo viên học sinh thu kết cao Ngoài ra, muốn tạo hướng việc tham khảo loại sách tập nâng cao...
 • 22
 • 639
 • 3

Phân dạng và phương pháp giải bài tập sinh học phần tiến hoá tham khảo

Phân dạng và phương pháp giải bài tập sinh học phần tiến hoá tham khảo
... phỏt trin ca sinh gii qua cỏc i a cht, cỏc nhúm linh trng phỏt sinh A k Krờta (Phn trng) ca i Trung Sinh B.k T (Th t) ca i Tõn sinh C k Tam (th ba) ca i Tõn sinh D.k Jura ca i Trung sinh Cõu (H ... Trong lch s phỏt trin ca sinh gii qua cỏc i a cht, bũ sỏt c ng tr A k Pecmi thuc i C sinh B k tam thuc i Tõn sinh C k Jura thuc i Trung sinh D k Triat (Tam ip) thuc i Trung Sinh Cõu (C 2011): Hin ... nng sinh sn C Cỏc nhúm cỏ th thớch nghi vi cỏc iu kin sinh thỏi khỏc nhausinh sn cỏc khỏc nờn khụng giao phi vi D Cỏc cỏ th sng mt mụi trng nhng cú tớnh giao phi khỏc nờn b cỏch li v mt sinh...
 • 26
 • 330
 • 0

PHÂN LOẠI CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẤU TIN

PHÂN LOẠI CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẤU TIN
... NỘI DUNG TRÌNH BAY  Khái niệm về giấu tin Phân loại kỹ thuật giấu tin Các giao thức giấu tin Giấu tin dữ liệu đa phương tiện  Demo chương trình Nguyễn Trần ... Phân loại theo mục đích sử dụng  Giấu thông mật, giấu tin thủy vân  Phân loại theo cách thức tác động lên phương tiện  Phương pháp chèn liệu, phương pháp thay thế, phương pháp tạo các ... thông tin được giấu và phương tiện chứa Nguyễn Trần Vân – Mật mã và an toàn dữ liệu 05/11/2014 II Phân loại kỹ thuật giấu tin Phân loại theo phương tiện chứa tin  Giấu thông tin...
 • 13
 • 213
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: phương pháp giải bài tập amin amino axit proteinphương pháp gia công bánh răng và phân loại máy gia công bánh răng giáo án bài 2 phân loại phương pháp giáo dụctổng hợp các công thức và phương pháp giải bài tập môn toán luyện thi đại họccông thức và phương pháp giải các bài toán thi đại họcphương pháp giải vật lýphương pháp giải trình tự maxam và gilbertphương pháp giải quyết vấn đề theo khoa học về phát minh sáng chếphương pháp giải quyết vấn đề theo khoa học về phát minh sáng chế ttphương pháp giải nhanh hóaphương pháp giải toán bất đẳng thứcphương pháp giải bài toán lượng giácphương pháp giải toán giải tíchphương pháp giải toánphương pháp giải hóachiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhhop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 5. Người lính dũng cảm