skkn kinh nghiệm ôn thi tốt nghiệp môn địa lí

SKKN sử dụng bản đồ tư duy và bài tập điền từ trong ôn thi tốt nghiệp môn địa trung học phổ thông

SKKN sử dụng bản đồ tư duy và bài tập điền từ trong ôn thi tốt nghiệp môn địa lí trung học phổ thông
... ụn thi tt nghip a lớ l rt cn thit nhm nõng cao cht lng tt nghip b mụn núi riờng v cht lng tt nghip trung hc ph thụng núi chung III S DNG BN T DUY V BI TP IN T TRONG ễN THI TT NGHIP MễN A TRUNG ... ụn thi tt nghip mụn a lớ Trung hc ph thụng " trỡnh by kinh nghim ca bn thõn t chc ụn thi tt nghip mụn a lớ Trung hc ph thụng mang li kt qu cao B NI DUNG TI Đề tài sáng kiến kinh nghiệm năm học ... tp, sau giỏo viờn v hc sinh hon thin ni dung bng bn t duy, giỏo viờn yờu cu hc sinh hon thin cng: Lm vic cỏ nhõn hoc hai hc sinh thnh mt cp in cỏc t, cm t cũn thiu cng (nờn in bng bỳt chỡ nu...
 • 19
 • 81
 • 0

On thi tot nghiep mon Dia li 2010

On thi tot nghiep mon Dia li 2010
... Thi n nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa thể thành phần đất, sinh vật cảnh quan thi n nhiên ? • Đất đai: Quá trình Feralit trình hình thành đất chủ yếu nước ta Trong điều kiện nhiệt ẩm cao, trình phong ... BẢNG SỐ LI U - Đọc kỹ câu hỏi để tìm yêu cầu phạm vi phân tích - Tìm mối li n hệ số li u, không bỏ sót li u - Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất, trung bình, ý đột biến tăng giảm - Chuyển số li u tuyệt ... Đai nhiệt đới chân núi hạ thấp Trong thành phần có thêm loài cận nhiệt (dẻ, re) động vật Hoa Nam - Khoáng sản: giàu khoáng sản: than, sắt, thi c, vonfram, vật li u xây dựng, chì-bạc-kẽm, bể dầu...
 • 50
 • 190
 • 0

Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn địa

Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn địa lí
... nông nghiệp cổ truyền nông nghiệp hàng hóa 28 - Nền nông nghiệp nước ta phát triển theo hướng sản xuất hàng hoá Nền nông nghiệp cổ truyền - Sản xuất nhỏ, công cụ thủ công, sử dụng Nền nông nghiệp ... công nghiệp trọng điểm Nội dung ôn tập : 2.1 Cơ cấu công nghiệp theo ngành: - Cơ cấu ngành công nghiệp nước ta tương đối đa dạng thuộc nhóm chính: công nghiệp khai thác;công nghiệp chế biến; công ... thác tốt - Đẩy mạnh xuất sản phẩm nông nghiệp nhiệt đới 2.2.Phát triển nông nghiệp đại sản xuất hàng hóa góp phần nâng cao hiệu nông nghiệp nhiệt đới : - Nền nông nghiệp nước ta tồn song song nông...
 • 89
 • 509
 • 20

TÀI LIỆU ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN ĐỊA pptx

TÀI LIỆU ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN ĐỊA LÍ pptx
... hoá nông nghiệp + Đẩy mạnh chuyên môn hoá + Hình thành vùng nông nghiệp chuyên môn hoá + Kết hợp công nghiệp chế biến hướng mạnh xuất - Đa dạng hoá kinh tế nông thôn: + Cho phép khai thác tốt ... vùng nông nghiệp chuyên môn hoá + Kết hợp công nghiệp chế biến hướng mạnh xuất - Đa dạng hoá kinh tế nông thôn: + Cho phép khai thác tốt nguồn tài nguyên thi n nhiên, lao động… + Đáp ứng tốt điều ... song song nông nghiệp cổ truyền nông nghiệp hàng hóa - Đặc điểm nông nghiệp cổ truyền nông nghiệp hàng hóa III.Nền kinh tế nông thôn nước ta chuyển dịch rõ nét a Hoạt động nông nghiệp phận chủ...
 • 95
 • 326
 • 0

TÀI LIỆU ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN ĐỊA NĂM HỌC 2010-2011 pot

TÀI LIỆU ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN ĐỊA LÍ NĂM HỌC 2010-2011 pot
... thống sông lớn: + Hệ thống sông Hồng sông Đà + Hệ thống sông Xê-xan, Xrê-pôk + Hệ thống sông Đồng Nai 44 TÀI LIỆU ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN ĐỊA LÍ NĂM HỌC 2010-2011 BÀI 28 TỔ CHỨC LÃNH THỔ CÔNG NGHIỆP ... thổ công nghiệp -Có mối quan hệ chặt chẽ sản xuất, công nghệ, 45 TÀI LIỆU ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN ĐỊA LÍ NĂM HỌC 2010-2011 - Có số nhân tố tạo vùng tương đồng -Có vài ngành công nghiệp chuyên môn ... khai thác tốt nhờ đẩy mạnh hoạt động vận tải, áp dụng công nghiệp chế biến bảo quản nông sản 31 TÀI LIỆU ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN ĐỊA LÍ NĂM HỌC 2010-2011 - Đẩy mạnh xuất sản phẩm nông nghiệp nhiệt...
 • 101
 • 330
 • 0

Tài liệu ôn thi tốt nghiệp, môn địa 12

Tài liệu ôn thi tốt nghiệp, môn địa lí 12
... Tài liệu ơn thi tốt nghiệp, mơn Địa 12  Qui định tính nhiệt đới ẩm gió mùa TN Việt Nam  Tài ngun tự nhiên phong phú giầu có  Thi n nhiên phân hóa đa dạng  Tuy nhiên chịu nhiều thi n ... ven biển nước ta Phân tích nguồn tài ngun thi n nhiên thi n tai vùng biển Việt Nam GV Trần Trành Cơng, Trường THPT Lấp Vò Tài liệu ơn thi tốt nghiệp, mơn Địa 12 Đọc đồ, nhận biết vịnh biển, ... thềm lục địa phía Đơng: - Đồng Bắc Nam bộ, mở rộng với bãi triều thấp, phẳng, thềm lục GV Trần Trành Cơng, 10 Trường THPT Lấp Vò Tài liệu ơn thi tốt nghiệp, mơn Địa 12 địa rộng, nơng Thi n nhiên...
 • 50
 • 1,998
 • 2

Tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn địa

Tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn địa lí
... vùng nông nghiệp chuyên môn hoá + Kết hợp công nghiệp chế biến hướng mạnh xuất - Đa dạng hoá kinh tế nông thôn: + Cho phép khai thác tốt nguồn tài nguyên thi n nhiên, lao động… + Đáp ứng tốt điều ... nguồn nước: nước thải công nghiệp sinh hoạt đổ sông hồ chưa qua xử lý + Ô nhiễm không khí: điểm dân cư, khu công nghiệp khí thải nhà máy công nghiệp, phương tiện giao thông lại…vượt mức tiêu chuẩn ... yếu tập trung hệ thống sông lớn: + Hệ thống sông Hồng sông Đà + Hệ thống sông Xê-xan, Xrê-pôk + Hệ thống sông Đồng Nai BÀI 28 TỔ CHỨC LÃNH THỔ CÔNG NGHIỆP Tại khu công nghiệp tập trung (KCN)...
 • 43
 • 402
 • 0

TÀI LIỆU ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN ĐỊA doc

TÀI LIỆU ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN ĐỊA LÍ doc
... hoá nông nghiệp + Đẩy mạnh chuyên môn hoá + Hình thành vùng nông nghiệp chuyên môn hoá + Kết hợp công nghiệp chế biến hướng mạnh xuất - Đa dạng hoá kinh tế nông thôn: + Cho phép khai thác tốt ... vùng nông nghiệp chuyên môn hoá + Kết hợp công nghiệp chế biến hướng mạnh xuất - Đa dạng hoá kinh tế nông thôn: + Cho phép khai thác tốt nguồn tài nguyên thi n nhiên, lao động… + Đáp ứng tốt điều ... song song nông nghiệp cổ truyền nông nghiệp hàng hóa - Đặc điểm nông nghiệp cổ truyền nông nghiệp hàng hóa III.Nền kinh tế nông thôn nước ta chuyển dịch rõ nét a Hoạt động nông nghiệp phận chủ...
 • 95
 • 243
 • 0

Tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn Địa 2010

Tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn Địa lí 2010
... phân bố nông nghiệp (đặc điểm nông nghiệp, vấn đề phát triển nông nghiệp, vấn đề phát triển ngành thủy sản lâm nghiệp, tổ chức lãnh thổ nông nghiệp) - Một số vấn đề phát triển phân bố công nghiệp ... số liệu: tính toán, nhận xét Thi tuyển sinh ĐH-CĐ Khác với kỳ thi tốt nghiệp, thí sinh không mang Alat địa lý Việt Nam vào phòng thi I Phần chung cho tất thí sinh: điểm Câu I (2 điểm) * Địa ... cấu ngành công nghiệp, vấn đề phát triển số ngành công nghiệp trọng điểm, vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp) - Một số vấn đề phát triển phân bố ngành dịch vụ (giao thông vận tải thông tin liên...
 • 4
 • 112
 • 0

TÀI LIỆU ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN ĐỊA

TÀI LIỆU ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN ĐỊA LÍ
... hoá nông nghiệp + Đẩy mạnh chuyên môn hoá + Hình thành vùng nông nghiệp chuyên môn hoá + Kết hợp công nghiệp chế biến hướng mạnh xuất 14 - Đa dạng hoá kinh tế nông thôn: + Cho phép khai thác tốt ... nông thôn - Kinh tế nông thôn đa dạng chủ yếu dựa vào nông-lâm-ngư nghiệp - Các hoạt động phi nông nghiệp ngày chiếm tỉ trọng lớn, đóng vai trò quan trọng vùng kinh tế nông thôn b Kinh tế nông ... song song nông nghiệp cổ truyền nông nghiệp hàng hóa - Đặc điểm nông nghiệp cổ truyền nông nghiệp hàng hóa III.Nền kinh tế nông thôn nước ta chuyển dịch rõ nét a Hoạt động nông nghiệp phận chủ...
 • 35
 • 208
 • 0

De cuong TN Dia Ly 2010( Theo cau hoi-Hay-Chua in)Tai lieu on thi tot nghiep mon Dia li 2010

De cuong TN Dia Ly 2010( Theo cau hoi-Hay-Chua in)Tai lieu on thi tot nghiep mon Dia li 2010
... theo ngành kinh tế nước ta từ năm 1986 đến 2002 Tháng năm 2010 41 Tài li u ôn thi tốt nghiệp môn Địa lí lớp 12 Năm học: 2009 - 2010 PHẦN V MỘT SỐ ĐỀ THI TỐT NGHIỆP 1) Đề thi giải Môn Địa lí TN ... Tháng năm 2010 39 Tài li u ôn thi tốt nghiệp môn Địa lí lớp 12 Năm học: 2009 - 2010 PHẦN IV – PHÂN TÍCH BẢNG SỐ LI U - Đọc kỹ câu hỏi để tìm yêu cầu phạm vi phân tích - Tìm mối li n hệ số li u, không ... năm 2010 45 Tài li u ôn thi tốt nghiệp môn Địa lí lớp 12 Năm học: 2009 - 2010 2) Đề thi tốt nghiệp năm 2006 I PHẦN BẮT BUỘC (5,0 điểm) Câu (3,0 điểm) Cho bảng số li u: Cơ cấu sử dụng lao động theo...
 • 56
 • 287
 • 0

tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn địa 2009

tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn địa lí 2009
... t nông thôn nư c ta hi n ñang chuy n d ch theo xu hư ng ? 31 TÀI LI U ÔN THI T T NGHI P MÔN ð A LÍ NĂM 2009 http://ebook.here.vn - T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p Cơ c u kinh t nông ... - Thúc ñ y s hình thành vùng chuyên môn hóa nông nghi p 42 TÀI LI U ÔN THI T T NGHI P MÔN ð A LÍ NĂM 2009 http://ebook.here.vn - T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p - ð y m nh phát tri ... ng h lưu sông: ðBSH ðBSCL h ng năm l n bi n vài ch c ñ n hàng trăm mét b/ Sông ngòi: 14 TÀI LI U ÔN THI T T NGHI P MÔN ð A LÍ NĂM 2009 http://ebook.here.vn - T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u...
 • 98
 • 131
 • 0

Xem thêm