bài tập tieng anh về th2i cho lớp 9CB định dạng A5

bai tap tieng Anh qua hay cho lop 12

bai tap tieng Anh qua hay cho lop 12
... English Cảm phiền anh dọn chỗ khác để lấy chỗ đặt vô tuyến truyền hình Chơng trình vô tuyến hôm có gì? Tiếc quên không theo dõi chơng trình tối hôm qua Chúng ta có bớc tiến quan trọng phát triển ... found out about germs, and then everything (11) The cause of many diseases was (12) , and cures were developed As this medical (13) spread, the world became (14) safer for children The ... Peter, car had broken down, asked a man to help him You used to go our with him, ? I went to a school nobody spoke English I wonder you know the way to the nearest shopping centre? She couldn't...
 • 3
 • 400
 • 0

Bài tập tiếng anh về từ vựng lớp 12

Bài tập tiếng anh về từ vựng lớp 12
... transfer from primary to secondary education at approximately age 10 a compound b base c change d move 12 As an _, Mr Pike is very worried about the increasing of juvenile delinquency a educate b ... enhanced the role of the, private sector while reaffirming the primacy of the state A a B an C the D Ø 12 Economic reforms are often carried _ to promote the developing of a country A out B on C for ... would be damaged, wasted or destroyed A conversation B biodiversity C extinction D destruction 12 Many people are interested in watching _ A wildlife B wilds C wilderness D wildly 13 This species...
 • 13
 • 1,443
 • 9

Bài tập tiếng Anh về thì pptx

Bài tập tiếng Anh về thì pptx
... TENSE Bài tập 1: Hoàn thành câu sau với khứ đơn I _at home all weekend (stay) It everyday ... me very late last night (phone) 10 The worker the windows for several hours (clean) Bài tập 2: Viết lại câu sau, dung khứ đơn với phó từ ngoặc I see my parents every Sunday morning (last ... spring) 10 We paint our house every year (in 1998) Bài tập 3: Hoàn thành câu sau với động từ cho khứ We _ to the concert (go) He this book...
 • 7
 • 1,475
 • 27

Bài tập tiếng anh về câu gián tiếp (Reported Speech)

Bài tập tiếng anh về câu gián tiếp (Reported Speech)
... said they were driving to Chicago … ………………………………………………………………………………………………… IV Chuyển câu sau sang câu gián tiếp: “If you are late tomorrow, I am going to fire you,” he said … ………………………………………………………………………………………………… ... ………………………………………………………………………………………………… 10 “You can’t park here” … ………………………………………………………………………………………………… V Chuyển câu sau sang câu gián tiếp: “Have you worked before?” she said to him … ………………………………………………………………………………………………… ... about Prince Diana?” she asked him … ………………………………………………………………………………………………… VI Chuyển câu sau sang câu gián tiếp: “Where you live?” she said to him … ………………………………………………………………………………………………… “Why...
 • 8
 • 1,112
 • 18

Bài Tập Tiếng Anh Câu Tường Thuật Lớp 8

Bài Tập Tiếng Anh Câu Tường Thuật Lớp 8
... said ………………………………………………………………………………………… 17 “How ugly!” he said ………………………………………………………………………………………… 18 “Did you prepare your meal?” he said “No” I said ………………………………………………………………………………………… 19 “Happy...
 • 2
 • 2,449
 • 8

Bài tập tiếng anh về mạo từ a an the trong tiếng anh có đáp án

Bài tập tiếng anh về mạo từ a an the trong tiếng anh có đáp án
... to watch on the monitor Thepeople on the plane were all x Italian Before we landed at x JFK airport, we saw the Statue of Liberty, x Ellis Island and the Empire State Building The hotel I stayed ... The Danube is Austria's longest river Our uncle lives on the Philippines Jamaica belongs to the Carribean islands The Statue of Liberty was dedicated in 1886 The Taj Mahal is one of India's most ... popular attractions The Dead Sea lies below sea level 7 10 Everglades National Park is in Florida Aconcagua is the highest mountain outside Asia Mount Fuji is one of Japan's Three Holy Mountains...
 • 4
 • 371
 • 0

Một số bài tập tiếng anh về các thì cơ bản( có đáp án)

Một số bài tập tiếng anh về các thì cơ bản( có đáp án)
... angry when she knows this A shall be B has been C will have been D will be BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ CÁC THÌ TRONG TIẾNG ANH I Louisiana state University A am attending B attend C was attending ... 80 She .very angry when she knows this A shall be B has been C will have been D will be Đáp án tập tiếng Anh A B A C D B A D A 10 A 11 C 12 C 13 B 14 A 15 D 16 C 17 A 18 B 19 B 20 C 21 B 22 A...
 • 24
 • 644
 • 2

Thiết kế lại bài tập tiếng anh lớp 8 và lớp 9 ở một số đơn vị bài học trong sách giáo khoa sao cho phù hợp với đối tượng học sinh giảng dạy

Thiết kế lại bài tập tiếng anh lớp 8 và lớp 9 ở một số đơn vị bài học trong sách giáo khoa sao cho phù hợp với đối tượng học sinh giảng dạy
... phải thiết kế l số tập số đơn học sách giáo khoa lớp 8+ 9 cho phù hợp với học sinh nhằm đơn giản hoá tập sách giáo khoa giảm bớt độ khó, giúp học sinh tập trung hơn, hứng thú học nghe IV.BÀI HỌC ... thực yêu cầu tập nghe giáo viên phải thiết kế l số tập số đơn học sách giáo khoa lớp 8+ 9 cho phù hợp với học sinh nhằm đơn giản hoá tập sách giáo khoa giảm bớt độ khó, giúp học sinh tập trung ... tế học kỹ nghe học sinh học trăn trởû suy nghó tìm giải pháp nhằm phát huy hiệu dạy nghe cho học sinh khối 8+ 9 là: Thiết kế lại tập nghe số đơn học sách giáo khoa Tiếng Anh 8, 9 để hợp với đối...
 • 13
 • 2,820
 • 7

bài tập Tiếng Anh dành cho học sinh lớp 12

bài tập Tiếng Anh dành cho học sinh lớp 12
... and asked Jared to choose the number closest to Which irrational number should Jared choose? F √6 G √10 H 12 J √14 Correct Answer - G Spring 2004 #42 The area of a square is 125 square meters ... to make 36 waffles? A 20⅓ cups B 15¼ cups C 12 cups D 1 /12 cups Correct Answer - B April 2006 #11 On Friday the low temperature in Nome, Alaska, was -12 F, and the high temperature was 23°F How ... centimeters to make a necklace How many meters of silver chain did she have left? F 1,200 m G 120 m H 1.2 m J 0 .12 m Correct Answer - H Spring 2003 #24 (8.2) Number, operation, and quantitative reasoning...
 • 195
 • 579
 • 1

bai tap tieng anh lop 8

bai tap tieng anh lop 8
... 18b Write the correct comparative for these sentences The Mississippi's longer than_ the Thames,...
 • 2
 • 18,141
 • 138

Bài tập tiếng Anh lớp 12 - Bài 11

Bài tập tiếng Anh lớp 12 - Bài 11
... 12 As for me, I consider reading important part of life a an / Ø b the / a c Ø / the d ... try reading more books (4) up some of the interestingly informative books and search for well-researched material that can help you grow We should (4) our children to read more books and...
 • 7
 • 8,303
 • 65

Xem thêm

Từ khóa: bai tap tieng anh tong hop cho lop 3bai tap tieng anh ve cau bi dong lop 9bài tập tiếng anh về giới từ in on atbài tập tiếng anh luyện thi vào lớp 10bài tập tiếng anh về mệnh đề danh từbai tap tieng anh ve used tobài tập tiếng anh về câu so sánhbài tập tiếng anh về thì tương lai đơnbài tập tiếng anh về thì hiện tại thườngbài tập tiếng anh viết lại câu lớp 12 có đáp ánbài tập tiếng anh về ving và toinfcác bài tập tiếng anh về thì có đáo ánđáp án sách bài tập tiếng anh mai lan hương lop 11bài tập tiếng anh về câu hỏi gián tiếpbài tập tiếng anh về hiện tại phân từ và quá khứ phân từchuong6 tu tuong Ho Chi MinhLập trình opengl với thư viện AUXHÌNH TƯỢNG CON NGƯỜI TRONG NGHỆ THUẬT ĐIÊU KHẮC GỖ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2000 - 2015Chương II. §2. Mặt cầuChương I. §3. Khái niệm về thể tích của khối đa diệnGiải pháp tài chính thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tỉnh thanh hóaGiải pháp tài chính thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tỉnh thanh hóaQuản trị tài chính tại các doanh nghiệp niêm yết ngành xây dựng việt namPHÂN CÔNG CÁC NGÀNH HUYỆN THẨM ĐỊNH ĐẠT TIÊU CHÍThông tư 43 2015 TT-BYT về nhiệm vụ và hình thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác xã hội của bệnh việnThông tư 45 2015 TT-BYT quy định về trang phục y tếThông tư 47 2015 TT-BYT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất hỗ trợ chế biến thực phẩm - Dung môiThông tư số: 39 2015 TT-BNNPTNT quy định về công tác lựa chọn nhà thầuQUY HOẠCH CHI TIẾT KHÔNG GIAN DU LỊCH VEN BIỂN PHÍA ĐÔNG ĐƯỜNG HỒ XUÂN HƯƠNGChương II. §2. Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợpBộ Điều Khiển Nhiệt Độ Tự Động Điều Chỉnh PID Kép2 intellij IDEA 14 basic guidelinechuong3 tu tuong Ho Chi Minhchuong4 tu tuong Ho chi Minhchuong7 tu tuong Ho chi Minh