Nghiên cứu giải pháp gia cố trụ biên tràn xả lũ có cửa van cung bằng vật liệu nhựa cốt sợi các bon

Luận văn Ths NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP BẢO VỆ BỜ BIỂN KHU VỰC DÂN THÀNH, HUYỆN DUYÊN HẢI, TỈNH TRÀ VINH

Luận văn Ths NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP BẢO VỆ BỜ BIỂN KHU VỰC XÃ DÂN THÀNH, HUYỆN DUYÊN HẢI, TỈNH TRÀ VINH
... đề xuất giải pháp kỹ thuật phù hợp đáp ứng yêu cầu phát triển KTXH bền vững Đề tài: Nghiên cứu giải pháp bảo vệ bờ biển khu vực Dân Thành, Huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh bước đầu giải yêu ... bờ biển khu vực Dân Thành Mục đích Đề tài  Xác định nguyên nhân, nhân tố ảnh hưởng đến xói – bồi bờ biển khu vực Dân Thành mô hình toán;  Đề xuất giải pháp bảo vệ bờ phù hợp cho khu vực ... XÃ DÂN THÀNH, HUYỆN DUYÊN HẢI, TRÀ VINH 2.1 Hiện trạng xói – bồi khu vực nghiên cứu 2.1.1 Tình hình chung Bờ biển tỉnh Trà Vinh khu vực cửa sông dài khoảng 65km (theo chiều dài đường bờ biển) ,...
 • 129
 • 622
 • 3

nghiên cứu giải pháp xây dựng đê biển vũng tàu – gò công bằng tổ hợp lan bê tông cốt thép với vật liệu tại chỗ

nghiên cứu giải pháp xây dựng đê biển vũng tàu – gò công bằng tổ hợp xà lan bê tông cốt thép với vật liệu tại chỗ
... x lan vo v trớ 85 4.2.6 ỏnh m x lan vo v trớ 87 4.3 Liờn kt cỏc x lan vi v vi nn 87 4.3.1 Liờn kt x lan vi nn 88 4.3.2 vt liu lp y cỏc khoang x lan ... bng x lan BTCT 41 Hỡnh 3.1: Mt bng kt cu x lan .50 Hỡnh 3.2: Mt ng kt cu x lan 50 Hỡnh 3.3: Kt cu khụng gian x lan 51 Hỡnh 3.4: S kim tra chiu cao mn khụ F ca x lan ... 47 3.4 Kt cu x lan 47 3.4.1 Cỏc kớch thc c bn ca x lan 48 3.4.2 Xỏc nh cỏc thụng s c bn ca x lan 48 3.4.3 Kim tra n nh ni ca x lan 51 3.5 Kim...
 • 122
 • 263
 • 0

nghiên cứu giải pháp gia cường dầm liên hợp thép bê tông bằng thanh căng ứng suất trước

nghiên cứu giải pháp gia cường dầm liên hợp thép bê tông bằng thanh căng ứng suất trước
... dm BTCT ST l s phõn chia lm hai giai on thi cụng v giai on s dng, vi mi giai on ú, tit din lm vic ca dm l khỏc nhau, gm: Giai on 1: Giai on thi cụng ; Giai on 2: Giai on s dng 8 b c im tớnh toỏn ... thộp, thộp hỡnh v cỏp 1.5 KHI QUT CễNG NGH GIA CNG DM LHTBT ST Khi thi cụng dm LHTBT ST thng c chia lm hai giai on: Giai on thi cụng v giai on s dng mi giai on, tựy vo phng phỏp thi cụng m dm LHTBT ... cng ST thỡ cũn cú thờm giai on to ng sut trc cho dõy cng Vic tớnh toỏn dm giai on ny v c bn tng t nh tớnh cu kin dm thộp n thun Cú hai gii phỏp cụng ngh sau õy: Cụng ngh gia cng dm LHTBT ST cú...
 • 26
 • 345
 • 3

Nghiên cứu giải pháp phát triển thị trường thức ăn chăn nuôi của công ty cổ phần SX TM hà lan

Nghiên cứu giải pháp phát triển thị trường thức ăn chăn nuôi của công ty cổ phần SX TM hà lan
... hư ng ñ n phát tri n th trư ng TACN - Trình ñ chăn nuôi quy mô chăn nuôi Trình ñ chăn nuôi c a ngư i dân cao, quy mô chăn nuôi l n chăn nuôi t p trung nhu c u s d ng th c ăn chăn nuôi công nghi ... bán hàng, d ch v bán hàng d ch v sau bán hàng 2.2 Cơ s th c ti n v phát tri n th trư ng th c ăn chăn nuôi 2.2.1 Th c ăn chăn nuôi th trư ng th c ăn chăn nuôi 2.2.1.1 Vai trò c a th c ăn chăn nuôi ... n v phát tri n th trư ng th c ăn chăn nuôi 22 2.2.1 Th c ăn chăn nuôi th trư ng th c ăn chăn nuôi 22 2.2.2 Th c tr ng th trư ng th c ăn chăn nuôi Vi t Nam 31 2.2.3 Kinh nghi m v phát...
 • 127
 • 327
 • 1

Nghiên cứu giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu của một số dòng lúa mang gen SUB - 1 tại lưu vực sông Sò tỉnh Nam Định

Nghiên cứu giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu của một số dòng lúa mang gen SUB - 1 tại lưu vực sông Sò tỉnh Nam Định
... Ngang 8-9 1 1- 1 3 1 5 -1 7 1 9-2 3 2 4-3 0 2 9-3 7 3 4-4 4 3 8-5 1 4 2-8 5 ốo Ngang ốo Hi Võn 7-8 1 1- 1 2 1 6 -1 8 2 2-2 4 2 8-3 1 3 4-3 9 4 1- 4 7 4 6-5 5 5 2-6 3 ốo Hi Võn Mi i Lónh 7-8 1 2 -1 3 1 7 -1 8 2 2-2 5 2 9-3 3 3 5-4 1 4 1- 4 9 4 7-5 7 ... D20 D 21 D22 D23 BT7 /Sub1 -D2 BT7 /Sub1 -D7 BT7 /Sub1 - D9 BT7 /Sub1 - D 11 BT7 /Sub1 - D12 BT7 /Sub1 - D15 BT7 /Sub1 - D18 BT7 /Sub1 - D19 BT7 /Sub1 - D20 BT7 /Sub1 - D 21 BT7 /Sub1 - D22 BT7 /Sub1 - D23 KD D1 D2 D3 ... 5 2-6 5 Mi i Lónh Mi Kờ G 7-8 1 1- 1 3 1 6 -1 9 2 2-2 6 2 9-3 4 3 5-4 2 4 2-5 1 4 7-5 9 5 3-8 6 Mi Kờ G Mi C Mau 8-9 1 1- 1 3 1 7 -1 9 2 2-2 6 2 8-3 4 3 4-4 2 4 0-5 0 4 6-5 9 5 1- 6 6 Mi C Mau Mi Kiờn Giang 9 -1 0 1 3 -1 5 1 8-2 1 2 4-2 8...
 • 101
 • 139
 • 0

nghiên cứu giải pháp tái cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện hàm yên, tỉnh tuyên quang

nghiên cứu giải pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện hàm yên, tỉnh tuyên quang
... tỉnh Tuyên Quang 40 4.1.2 Giải pháp sách tái cấu ngành nông nghiệp địa bàn huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang 50 4.1.3 Kết tái cấu ngành nông nghiệp địa bàn huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang 63 4.2 ... yếu tố ảnh hưởng đến tái cấu ngành nông nghiệp địa bàn huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang 82 4.3 Giải pháp thúc đẩy tái cấu ngành nông nghiệp địa bàn huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang 90 Phần V KẾT ... trạng tái cấu ngành nông nghiệp huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang năm qua; đề xuất giải pháp đẩy mạnh tái cấu ngành nông nghiệp huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang thời gian tới Học viện Nông nghiệp...
 • 139
 • 919
 • 30

Nghiên cứu giải pháp nâng cao độ tin cậy và chính xác của thiết bị hiệu chuẩn đầu đo mô men xoắn 1000 nm, đạt sai số (0,1 0,05)%

Nghiên cứu giải pháp nâng cao độ tin cậy và chính xác của thiết bị hiệu chuẩn đầu đo mô men xoắn 1000 nm, đạt sai số (0,1 0,05)%
... I PHÁP NÂNG CAO ð TIN C Y VÀ CHÍNH XÁC C A THI T B HI U CHU N ð U ðO MÔ MEN XO N 1000 Nm, 40 ð T SAI S (0,1 0,05)% 4.1 Hi n tr ng thi t b hi u chu n ñ u ño men xo n hi n có (1000 Nm, sai ... PHƯƠNG PHÁP, N I DUNG VÀ PHƯƠNG TI N NGHIÊN C U 2.1 Phương pháp nghiên c u ð ñ m b o nâng cao ñ xác tin c y c a thi t b hi u chu n ñ u ño m men xo n 1000 Nm hi n có, gi m sai s t 0,2% xu ng (0,10 ,05)% ... M c tiêu c a ñ tài Nghiên c u gi i pháp nâng cao ñ tin c y xác c a thi t b hi u chu n ñ u ño men xo n 1000 Nm, ñ t sai s ( 0,1 - 0,05 )% " Trong ñó, s nghiên c u gi i pháp ñ hoàn thi n nguyên...
 • 96
 • 307
 • 1

Nghiên cứu giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận thị trường của hộ nông dân trồng rau ở huyện tứ kỳ hải dương

Nghiên cứu giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận thị trường của hộ nông dân trồng rau ở huyện tứ kỳ hải dương
... kinh t nông nghi p c a h tr ng rau huy n T Kỳ? Xu t phát t nh ng v n ñ ti n hành nghiên c u ñ tài: Nghiên c u gi i pháp nâng cao kh ti p c n th trư ng c a h nông dân tr ng rau huy n T Kỳ, t ... trư ng c a nông h tr ng rau huy n T Kỳ, t nh H i Dương - Phân tích y u t nh hư ng ñ n kh ti p c n th trư ng c a h nông dân tr ng rau huy n T Kỳ, t nh H i Dương - ð gi i pháp nh m nâng cao kh ti ... tiêu nghiên c u 62 GI I PHÁP NÂNG CAO KH NĂNG TI P C N TH TRƯ NG 63 4.1 Th c tr ng ti p c n th trư ng c a h nông dân tr ng rau 63 4.1.1 Khái quát tình hình s n xu t rau c a huy n T Kỳ, ...
 • 157
 • 625
 • 4

Nghiên cứu giải pháp đảm bảo an toàn và bảo mật cho Trung tâm tích hợp dữ liệu

Nghiên cứu giải pháp đảm bảo an toàn và bảo mật cho Trung tâm tích hợp dữ liệu
... xuất giải pháp đảm bảo an toàn bảo mật thông tin cho Trung tâm tích hợp liệu Triển khai xây dựng giải pháp thử nghiệm cho số ứng dụng đảm bảo an toàn bảo mật thông tin cho Trung tâm tích hợp liệu ... Nghiên cứu giải pháp đảm bảo an toàn bảo mật cho Trung tâm tích hợp liệu lĩnh vực nghiên cứu Việt Nam Để giải vấn đề đề tài tập trung vào vấn đề sau: - Nghiên cứu an toàn bảo mật thông tin, mật ... dụng việc đảm bảo an toàn bảo mật cho trung tâm tích hợp liệu Mục tiêu đề tài không nhằm mục đích đƣa phải pháp nghiên cứu số giải pháp đảm bảo an toàn bảo mật, ứng dụng kiến thức bảo mật để...
 • 78
 • 252
 • 1

Nghiên cứu giải pháp phát triển nghiệp vụ Ngân hàng quốc tế của các Ngân hàng thương mại ở Việt Nam

Nghiên cứu giải pháp phát triển nghiệp vụ Ngân hàng quốc tế của các Ngân hàng thương mại ở Việt Nam
... NHQT cua ngAn hang Vi~t Nam 35 2.1 Qua trlnh phat tri~n nghi~p vv ngftn hang quO'c te' t~i Vi~t Nam 35 2.1.1 Trttd'c nam 1954 35 2.1.2 T~i mi~n Nam trttd'c nam 1975 35 2.1.3 ... nii'a ngan nam so vdi cac nude chau Au Sau nam 1954, dfft nude bi chia hai mi~n vdi hai h~ thO'ng kinh te' khac nhau, c6 th6 sd lu'...
 • 119
 • 124
 • 0

Nghiên cứu giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu đồ gỗ đồng kỵ của xí nghiệp đồ gỗ tiến đăng vào thị trường trung quốc

Nghiên cứu giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu đồ gỗ đồng kỵ của xí nghiệp đồ gỗ tiến đăng vào thị trường trung quốc
... c n có bư c ñi gi i pháp thích h p Do ñó ch n ñ tài Nghiên c u gi i pháp ñ y m nh xu t kh u ñ g ð ng K c a nghi p ñ g Ti n ðăng vào th trư ng Trung Qu c” 1.2 M c tiêu nghiên c u 1.2.1 M c ... tr ng ho t ñ ng xu t kh u ñ g vào th trư ng Trung Qu c c a nghi p ñ g Ti n ðăng năm qua - ð xu t gi i pháp thúc ñ y xu t kh u ñ g vào th trư ng Trung Qu c c a nghi p Ti n ðăng cho nh ng ... m vi nghiên c u 1.4.1 ð i tư ng nghiên c u ð i tư ng nghiên c u c a ñ tài ho t ñ ng xu t kh u ñ g ð ng K c a nghi p ñ g Ti n ðăng ñ ñưa vào th trư ng Trung Qu c 1.4.2 Th i gian ph m vi nghiên...
 • 115
 • 144
 • 0

Nghiên cứu giải pháp nâng cao công tác quản lý chất lượng tư vấn khảo sát, thiết kế công trình thủy lợi - ứng dụng cho Viện Kỹ thuật Tài nguyên nước

Nghiên cứu giải pháp nâng cao công tác quản lý chất lượng tư vấn khảo sát, thiết kế công trình thủy lợi - ứng dụng cho Viện Kỹ thuật Tài nguyên nước
... ngi quyt nh u t quyt nh thiết kế sở Thiết kế bước - Dự án đầu xây dựng Thiết kế bước: thiết kế - Cấp đặc biệt kỹ thuật - Cấp I - Cấp II thiết kế bvtc Thiết kế bước: - Báo cáo kinh tế kinh tế ... chứng minh việc chứng kiểm soát chất lượng kiểm soát chất lượng - sổ tay chất lượng - phiếu kiểm nghiệm - quy trình - báo cáo kiểm tả thử nghiệm - quy trình kỹ thuật - quy định trình độ cán - ... 33 đảm bảo chất lượng phạm vi kiểm soát Kiểm soát chất lượng toàn công ty Chứng minh việc kiểm soát kiểm điều kiện trình kiểm tra sản xuất Chất lượng: soát chất lượng - Con người - Thiết bị Kiểm...
 • 93
 • 463
 • 0

Nghiên cứu giải pháp đảm bảo khả năng làm việc ổn định của kênh liên lạc thủy âm.

Nghiên cứu giải pháp đảm bảo khả năng làm việc ổn định của kênh liên lạc thủy âm.
... khác, gọi vùng mờ [78] Việc tăng cường khả làm việc máy liên lạc vùng quan tâm nghiên cứu nước Vì việc nghiên cứu giải pháp tăng cường khả thu nhận tín hiệu máy liên lạc thủy âm vùng tối âm vùng ... CƢỜNG TỶ SỐ TÍN HIỆU/TẠP ÂM CỦA KÊNH LIÊN LẠC THỦY ÂM SỬ DỤNG ANTEN MẠNG PHA 3.1 Kênh liên lạc thủy âm 3.1.1 Mô hình không gian kênh liên lạc thủy âm Mô hình kênh liên lạc thủy âm minh họa hình 3.1 ... dựng giải toán đảm bảo khả làm việc ổn định kênh liên lạc thủy âm sở lý thuyết tia kỹ thuật anten mạng pha Nội dung nghiên cứu luận án Luận án gồm chương: - Chương 1: Tổng quan lý thuyết thủy...
 • 27
 • 156
 • 0

Nghiên cứu giải pháp đảm bảo an toàn và bảo mật cho trung tâm tích hợp dữ liệu

Nghiên cứu giải pháp đảm bảo an toàn và bảo mật cho trung tâm tích hợp dữ liệu
... Nghiên cứu giải pháp đảm bảo an toàn bảo mật cho Trung tâm tích hợp liệu lĩnh vực nghiên cứu Việt Nam Để giải vấn đề đề tài tập trung vào vấn đề sau: - Nghiên cứu an toàn bảo mật thông tin, mật ... phép, bảo đảm tính toàn vẹn liệu , đảm bảo an ninh cho liệu liệu trao đổi cho ứng dụng tổ chức bảo vệ liệu đường truyền,… 1.4.Tìm hiểugiải pháp đảm bảo an toàn bảo mật trung tâm Vấn đề an toàn ... dụng, đảm bảo số yêu cầu bảo vệ thông tin (ở bảo mật CSDL ứng dụng) KẾT LUẬN Tính đề tài: Bảo đảm An toàn Bảo mật cho Trung tâm tích hợp liệu vấn đề quan tâm Luận văn nghiên cứu số giải pháp đảm bảo...
 • 14
 • 190
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu giải pháp đáp ứng nhu cầu hội nhập công đồng của người nhiễm hivđịnh hướng nghiên cứu lựa chọn giải pháp tiêu năng hợp lý tràn xả lũ sông raynghiên cứu giải pháp can thiệp nhằm giảm nguy cơ sốt xuất huyết dengue tại huyện giá rai tỉnh bạc liêunghiên cứu giải pháp sử dụng tuyến cáp ngầm trung áp liên thông giữa các trạm biến áp 110 kv nâng cao độ tin cậy cung cấp điện tại hà nộinghiên cứu giải pháp thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn huyện pác nặm tỉnh bắc kạnđồ án nghiên cứu giải pháp sử dụng hỗn hợp dầu jatropha và dầu diesel làm nhiên liệu cho động cơ dieselnghiên cứu giải pháp đê biểnnghiên cứu giải pháp bảo mật cơ sở dữ liệu sql server bằng phương pháp mã hóanghiên cứu giải pháp khoa học công nghệ thích hợp để bảo vệ hố móng trong quá trình thi công các công trình ven biển vùng trung trung bộnghiên cứu giải pháp về vốn đầu tư khai thác cảng biển việt namnghiên cứu giải pháp kỹ thuật và công nghệ xây dựng kết cấu đường giao thông nông thôn trên cơ sở sử dụng vật liệu sẵn có của tỉnh bạc liêunghiên cứu giải pháp thi công xử lý nền công trình xây dựng vùng cửa sông ven biểnnghiên cứu giải pháp và hệ thống bảo mật cho hệ thống hội nghị truyền hình ip muticastnghiên cứu giải pháp kiểm soátnghiên cứu giải pháp bảo vệ mạng nội bộĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)bao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1VẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học