Nghiên cứu đánh giá tác động của các công trình thủy điện, giao thông đến vùng lũ vùng hạ du sông ba và đề xuất giải pháp để phòng tránh, giảm nhẹ thiệt hại do lũ

Báo cáo nghiên cứu khoa học " ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN BÌNH ĐIỀN HƯƠNG ĐIỀN ĐẾN TÌNH HÌNH LỤT Ở HẠ DU HỆ THỐNG SÔNG HƯƠNG TRONG ĐỢT TỪ 28/9-2/10/2009 " pot

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... báo mô tả lý giải tác động thủy điện Bình Điền thủy điện Hương Điền đến tình hình lụt hạ du hệ thống sông Hương Kết cho thấy thủy điện Hương Điền giai đoạn tích nước có tác dụng cắt giảm ... hình hạ du hệ thống sông Hương Phân tích số liệu đặc trưng rút nhận xét tác động thủy điện Hương Điền sau: - Vào giai đoạn tích nước đợt từ 28/9-2/10/2009 thủy điện Hương Điền tác ... chí Nghiên cứu Phát triển, số (81) 2010 Các công trình thủy điện lưu vực sông Hương Hình Vò trí nhà máy thủy điện lưu vực sông Hương Trong nghiên cứu quy hoạch phòng tránh cho hạ du sông Hương...
 • 7
 • 242
 • 1

ĐỀ TÀI CẤP NHÀ NƯỚC: NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC BẬC THANG THỦY ĐIỆN TRÊN DÒNG CHÍNH HẠ LƯU SÔNGCÔNG ĐẾN DÒNG CHẢY, MÔI TRƯỜNG, KINH TẾ XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU BẤT LỢI

ĐỀ TÀI CẤP NHÀ NƯỚC: NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC BẬC THANG THỦY ĐIỆN TRÊN DÒNG CHÍNH HẠ LƯU SÔNG MÊ CÔNG ĐẾN DÒNG CHẢY, MÔI TRƯỜNG, KINH TẾ XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU BẤT LỢI
... 2% Chiang Saen Dòng sông Công Ranh giới quôc gia khu vực õ Thành phố, thủ đô Vị trí trạm quan trắc dòng Công Các nhánh l u vực Vùng Châu thổ Công Th ợng l u vực sông Công thuộc Trung ... Trung Quốc Myanma L u vực sông Công hạ thuộc Lào, Thái Lan, Campuchia VN Th ợng l u từ Trung Quốc đến Kratie Th ợng l u ĐBSCL thuộc Campuchia sau Kratie Đồng Bằng Sông Cửu Long Phụ cận Biển Hồ ... ngun cung cp thc n cho cỏc loi thu sinh ca lu vc BảNĐồLƯUVựCSÔNGMÊCÔNG Các đặc tr ng N W u vực: 795.000 km2(21) Diện tích l Chiều dài dòng chính: 4.800 km (12) L u l ợng bình quân hàng năm: 15.000...
 • 64
 • 240
 • 0

Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của các công trình thủy lợi, thủy điện đến tình hình lụt lưu vực sông lam

Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của các công trình thủy lợi, thủy điện đến tình hình lũ lụt lưu vực sông lam
... giả lựa chọn Đề tài luận văn Nghiên cứu đánh giá ảnh hƣởng công trình thủy lợi, thủy điện đến tình hình lụt lƣu vực sông Lam ” CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN LƢU VỰC SÔNG LAM 1.1 Đặc điểm địa lý tự nhiên ... MỤC HÌNH ẢNH Hình 1 Bản đồ lƣu vực sông Lam lãnh thổ Việt Nam 11 Hình Bản đồ địa hình lƣu vực sông Lam 12 Hình Khả xuất vào tháng năm lƣu vực sông Cả 17 Hình Vị trí hồ chứa lƣu vực ... chọn công trình * Mục tiêu: đánh giá mức độ ảnh hƣởng hoạt động công trình thủy điện, thủy lợi đến dòng chảy * Tiêu chí: Tiêu chí chung: a, Khi công trình hoạt động làm thay đổi đáng kể đến...
 • 83
 • 217
 • 0

Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của các công trình thủy lợi, thủy điện đến tình hình lụt lưu vực sông thu bồn

Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của các công trình thủy lợi, thủy điện đến tình hình lũ lụt lưu vực sông thu bồn
... hành Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng công trình thu lợi, thu điện đến tình hình lụt lưu vực sông Thu Bồn làm luận văn tốt nghiệp Kết nghiên cứu sở quy hoạch phòng chống cho lưu vực tài ... - Đánh giá ảnh hưởng hồ chứa tới dòng chảy lưu vực sông Thu Bồn - Nghiên cứu mô dòng chảy lưu vực sông Thu Bồn hình HEC - RESSIM Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng: Dòng chảy ... Cơ sở lý thuyết Chương Đánh giá ảnh hưởng hồ chứa đến dòng chảy lưu vực sông Thu Bồn CHƯƠNG I TỔNG QUAN ĐẶC ĐIỂM LƯU VỰC SÔNG THU BỒN 1.1 ĐIỀU KIỆN ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN LƯU VỰC SÔNG THU BỒN 1.1.1...
 • 90
 • 335
 • 1

Nghiên cứu đánh giá tác động của các nhà máy, các dự án thuỷ điện nhỏ lên môi trường sinh thái các giải pháp khắc phục

Nghiên cứu đánh giá tác động của các nhà máy, các dự án thuỷ điện nhỏ lên môi trường sinh thái và các giải pháp khắc phục
... dng v cht hu c nc h cha v nc sụng khu vc h du nh mỏy 2, Rỏc thi sinh hot Sinh vt thy sinh: Cung cp ngun thc n cho cỏc sinh vt thu sinh Mụi trng khụng khớ, ngi: Gii phúng cỏc khớ NH3, H2S, mựi hụi ... Mụi trng sinh thỏi rng H sinh thỏi khu vc d ỏn v ph cn mang c trng ca h sinh thỏi ụng Trng Sn rt c ỏo, l ni ang bo v nhiu loi ng thc vt quý him ca Vit Nam v ụng Nam c bit õy cú h sinh thỏi ... nc thi phỏt sinh sn xut nụng nghip, sinh hot ca mt s h dõn sinh sng khu vc phớa trờn h b) Khụng liờn quan n cht thi - Mụi trng vt lý: a cht, a mo, kh nng gi nc h cha - Mụi trng sinh thỏi: bao...
 • 66
 • 329
 • 2

Nghiên cứu đánh giá tác động của các hồ chứa biến đổi khí hậu tới chế độ thủy văn lưu vực sông sê san

Nghiên cứu đánh giá tác động của các hồ chứa và biến đổi khí hậu tới chế độ thủy văn lưu vực sông sê san
... y v n 2.1.5.1 c m m ng l i sông su i 22 Sông SeSan có m t đ l i sông vào lo i trung bình vào dòng San có 27 nhánh sông su i l n nh , nh ng nhánh l n đ vào dòng San ph i k đ n nhánh ak Psi, ... v c có ranh gi i v i sông: Phía B c giáp sông Thu B n; phía Nam giáp sông Ba, Ia r ng; phía ông giáp sông Trà Khúc, Sông Ba; phía Tây giáp Lào Camphuchia L u v c sông SeSan lãnh th Vi t Nam chi ... 55 NG 4: ÁNH GIÁ TÁC ng .63 NG C A CÁC H CH A VÀ B KH T I THU V N SÔNG SÊ SAN THEO CÁC K CH B N .65 4.1 L p s đ tính toán cân b ng n c h th ng l u v c sông San 65 4.2 D li...
 • 93
 • 73
 • 0

Nghiên cứu đánh giá tác động của các hồ chứa thượng nguồn đến chế độ thủy động lực khu vực hợp lưu các sông thao, đà, lô đề xuất giải pháp giảm thiểu

Nghiên cứu đánh giá tác động của các hồ chứa thượng nguồn đến chế độ thủy động lực khu vực hợp lưu các sông thao, đà, lô và đề xuất giải pháp giảm thiểu
... lu n v n Nghiên c u đánh giá tác đ ng c a h ch a th ng ngu n đ n ch đ th y đ ng l c khu v c h p l u sông Thao, à, đ xu t gi i pháp gi m thi u” r t c n thi t M C TIểU, N I DUNG VÀ PH M VI ... l u v c sông nh : sông H ng, sông Ba, sông Sê San, sông ng Nai, sông Vu Gia-Thu B n, sông Lam v.v Trong đó, h ch a h th ng sông H ng đ c quan tơm nghiên c u nhi u nh t, th hi n k t qu nghiên c ... v n hành c a h th ng liên h ch a sông H ng 1.1.3 Các v n đ t n t i k t qu nghiên c u V nghiên c u di n bi n lòng d n h th ng sông à, sông Lô, sông H ng: Các nghiên c u liên quan đ n n i dung...
 • 119
 • 125
 • 0

Nghiên cứu đánh giá tác động môi trường công trình cầu cửa đại thành phố hội an tỉnh quảng nam

Nghiên cứu đánh giá tác động môi trường công trình cầu cửa đại thành phố hội an tỉnh quảng nam
... ĐTM cho công trình c u C a Đ i CHƯƠNG NGHIÊN C U ĐÁNH GIÁ TÁC Đ NG C A CÔNG TRÌNH C U C A Đ I Đ N MÔI TRƯ NG KHU V C D 3.1 M C ĐÍCH C A VI C ĐTM C A D ÁN ÁN 3.3 PHÂN TÍCH D BÁO VÀ ĐÁNH GIÁ T NG ... o sát thu th p s li u t nh Qu ng Nam ñó Công trình C u C a Đ i ñư c xem m t Phân tích logic t ng h p ho t ñ ng c a công trình nh ng Công trình quan tr ng Công trình C u C a Đ i phù h p v i quy ... lư c Công trình C u c a ñ i N i dung nói v v trí ñ a lý, m c tiêu c a công trình, quy mô THÀNH PH H I AN T NH QU NG NAM 1.1 GI I THI U CHUNG V D ÁN h ng m c c a công trình bi n pháp thi công...
 • 13
 • 462
 • 0

Luận văn:Nghiên cứu đánh giá tác động môi trường công trình cầu Cửa Đại thành phố Hội An tỉnh Quảng Nam docx

Luận văn:Nghiên cứu đánh giá tác động môi trường công trình cầu Cửa Đại thành phố Hội An tỉnh Quảng Nam docx
... phương án xây d ng công trình phù h p nghiên c u ñánh giá tác ñ ng môi trư ng (ĐTM), ñưa gi i pháp v i m c tiêu phát tri n b n v ng, g n xây d ng phát tri n ñô th , công b o v môi trư ng ñáp ng ... ng quan v d án khu ñô th Đi n Nam - Đi n Ng c, t nh Qu ng Nam Chương - Đ c ñi m khí h u, Tài nguyên - Môi trư ng, tình hình kinh N i dung nghiên c u t - xã h i t i khu v c d án Đánh giá tác ñ ... th Đi n Nam - Đi n Ng c, t nh (3.4) c Th i gian mưa T (phút): Qu ng Nam d án quan tr ng cho vi c phát tri n kinh t , du l ch, Theo TCVN 7957-2008 th i gian mưa ñư c xác ñ nh b ng công công nghi...
 • 13
 • 339
 • 0

Luận văn:Nghiên cứu đánh giá tác động môi trường công trình cầu Cửa Đại thành phố Hội An tỉnh Quảng Nam pot

Luận văn:Nghiên cứu đánh giá tác động môi trường công trình cầu Cửa Đại thành phố Hội An tỉnh Quảng Nam pot
... o sát thu th p s li u t nh Qu ng Nam ñó Công trình C u C a Đ i ñư c xem m t Phân tích logic t ng h p ho t ñ ng c a công trình nh ng Công trình quan tr ng Công trình C u C a Đ i phù h p v i quy ... lư c Công trình C u c a ñ i N i dung nói v v trí ñ a lý, m c tiêu c a công trình, quy mô THÀNH PH H I AN T NH QU NG NAM 1.1 GI I THI U CHUNG V D ÁN h ng m c c a công trình bi n pháp thi công ... ĐTM cho công trình c u C a Đ i CHƯƠNG NGHIÊN C U ĐÁNH GIÁ TÁC Đ NG C A CÔNG TRÌNH C U C A Đ I Đ N MÔI TRƯ NG KHU V C D 3.1 M C ĐÍCH C A VI C ĐTM C A D ÁN ÁN 3.3 PHÂN TÍCH D BÁO VÀ ĐÁNH GIÁ T NG...
 • 13
 • 260
 • 0

Nghiên cứu đánh giá tác động của khủng hoảng tài chính toàn cầu đề xuất các giải pháp nhằm khôi phục phát triển kinh tế thương mại việt nam thời kỳ hậu khủng hoảng

Nghiên cứu đánh giá tác động của khủng hoảng tài chính toàn cầu và đề xuất các giải pháp nhằm khôi phục và phát triển kinh tế thương mại việt nam thời kỳ hậu khủng hoảng
... HP Nghiên cứu đánh giá tác động khủng hoảng tài toàn cầu đề xuất giảI pháp nhằm khôI phục phát triển kinh tế thơng mại việt nam thời kỳ hậu khủng hoảng Ch nhim ti: PGS.TS Nguyễn Văn Lịch Các ... CHNH TON CU TI THNG MI VIT NAM 2.1 TC NG CA KHNG HONG TI CHNH TON CU TI PHT TRIN KINH T VIT NAM 2.1.1.Tng quan tỡnh hỡnh kinh t thng mi Vit Nam t nm 2008 n Kinh t Vit Nam chu tỏc ng ca khng hong ... 2009 tc tng trng kinh t Vit Nam nhớch dn qua mi quý, a c nm lờn 5,32%, cao hn k hoch Nh vy kinh t Vit Nam ó vt qua giai on khú khn nht Vy t lm th no Vit Nam trỡ c mc tng trng kinh t n nh nm 2010,...
 • 127
 • 333
 • 0

nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến hệ thống tưới bắc thái bình đề xuất các giải pháp ứng phó

nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến hệ thống tưới bắc thái bình và đề xuất các giải pháp ứng phó
... với biến đổi khí hậu nước biển dâng cho HTTN Bắc Thái Bình cần thiết Mục đích phạm vi nghiên cứu - Mục đích nghiên cứu: Đánh giá tác động BĐKH đến hệ thống tưới Bắc Thái Bình sở đề xuất giải pháp ... đạt - Đánh giá tác động BĐKH đến công trình tưới khả đáp ứng tưới công trình HTTN Bắc Thái Bình - Nghiên cứu đề xuất giải pháp ứng phó nhằm thích ứng với BĐKH cho hệ thống tưới Bắc Thái Bình CHƯƠNG ... VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN LĨNH VỰC THỦY LỢI 1.1 TỔNG QUAN VỀ BĐKH TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM 1.1.1 • Tổng quan BĐKH giới Biến đổi khí hậu Biến đổi khí hậu vấn đề...
 • 106
 • 246
 • 1

Nghiên cứu đánh giá tác động của xâm nhập mặn đến nhiệm vụ cấp nước đề xuất các giải pháp giảm mặn, cấp nước vùng Bắc sông Mã có xét đến Biến đổi khí hậu, nước biển dâng

Nghiên cứu đánh giá tác động của xâm nhập mặn đến nhiệm vụ cấp nước và đề xuất các giải pháp giảm mặn, cấp nước vùng Bắc sông Mã có xét đến Biến đổi khí hậu, nước biển dâng
... vực Bắc sông bền vững, cần thiết phải nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng xâm nhập mặn đến nhiệm vụ cấp nước đề xuất giải pháp giảm mặn cấp nước cho khu vực Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu đề xuất ... lai xét đến điều kiện BĐKH, nước biển dâng - Nghiên cứu đề xuất giải pháp, giảm thiểu mặn, ngăn mặn bảo đảm cấp nước cho vùng Bắc sông Kết dự kiến đạt - Đánh giá tác động xâm nhập mặn đến ... giá tác động xâm nhập mặn đến nhiệm vụ cấp nước đề xuất giải pháp giảm mặn, cấp nước vùng Bắc sông xét đến Biến đổi khí hậu, nước biển dâng Tác giả xin cam đoan đề tài luận văn làm dựa số...
 • 113
 • 2,155
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá tác động của các yếu tố môi trường bên ngoài đến hoạt động truyền thông qua mạng xã hội facebook của công tyđánh giá tác động của các yếu tố môi trường bên trong đến hoạt động truyền thông trên facebook của công tynghiên cứu đánh giá tác động thực tiễn sử dụng các yếu tố đầu vào cho sản xuất cà phê quot được hoàn thành với sự đóng góp của nhiều tổ chức cá nhâncơ sở lý luận và thực tiễn về đánh giá tác động của các chính sách thuộc chương trình 134 cho đồng bào dân tộc thiểu sốđánh giá tác động của các phương thức truyền thông về phòngchống tai nạn thương tích và sơ cấp cứunghiên cứu một số tác động của các yếu tố đến điểm tuyển sinh đại học nghiên cứu tại trường đại học sài gònđánh giá tác động của các dự án xây dựng đập và hồ chứa nướcđánh giá tác động của các khu công nghiệp hà nội đến sự phát triển của nền kinh tế việt nam nói chung và hà nội nói riêngđánh giá tác động của các nhân tố đến mức độ nhận biết thương hiệu của người dân đối với thương hiệu navibank chi nhánh huếđánh giá tác động của các rào cản thương mại của hoa kỳ đối với các doanh nghiệp xuất khẩu việt namđánh giá tác động của các nhân tố môi trường kinh doanhma trận đánh giá tác động của các nhân tố môi trường kinh doanhmot so quan niem va danh gia tac dong cua cac nhan to den cnh hdh nnntđánh giá tác động của các chính sách kinh tế tới sự phát triển của dnn amp vnhận diện và đánh giá tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến tiêu thụ bột giặt ariel của công ty p amp gchương 6 CHUYỂN ĐỘNG CƠ BẢN CỦA VẬT RẮNKHUNG TRUYỀN THÔNG THAY ĐỔI HÀNH VI VỆ SINH NÔNG THÔN 2016-2020 TỈNH HÀ GIANGthực trạng bạo lực học đường ở học sinh và các yếu tố liên quanUnit 5. Study habitsKE HOACH NGHIEN CUUMạ đồng và bạc hóa họcnghiên cứu hiệu ứng kênh ngắn trong các tranzito trường xuyên hầm với cấu trúc dị chất Si/SiGe sử dụng phương pháp mô phỏng hai chiềuUnit 4. Big or small?Tìm hiểu về nghiệp vụ web designer Báo cáo THỰC tập tốt NGHIỆPBài tập ôn Toeic cho người luyện thi ToeicTHIẾT kế và tối ưu hóa CÔNG THỨC gliclazideBáo Cáo Môn Gia Công Áp Lực (Công Nghệ Dập Tấm)Bài tập chia dạng đúng của từ có ĐÁP ÁN KÈM THEOGRAMMAR VỀ GIỚI TỪ ON IN AT THI TOEICNGHIÊN CỨU CÔNG THỨC KEM TRỊ MỤNGRAMMAR PASSIVE VOICE TABLENGỮ PHÁP CỤM ĐỘNG TỪ THƯỜNG GẶP TRONG THI TOEIC (GRAMMAR PHRASAL VERBS )GRAMMAR + BÀI TẬP MỆNH ĐỀ QUAN HỆ (THE RELATIVE CLAUSE)Nghiên cứu bào chế kem chống dị ứng và trị vết côn trùng cắnTHIẾT kế và tối ưu HOÁ CÔNG THỨC VIÊN nén rã NHANH DIMENHYDRINAT