Nghiên cứu giải pháp kết nối một số phân khu cấp nước của thủ đô hà nội

Nghiên cứu giải pháp xây dựng cơ sở dữ liệu tích hợp về thủ tục hành chính

Nghiên cứu giải pháp xây dựng cơ sở dữ liệu tích hợp về thủ tục hành chính
... NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU TÍCH HỢP VỀ THỦ TỤC HÀNH LUẬN VĂN THẠC SĨ Hà Nội - 2011 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ  NGÔ THANH MINH NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP ... cụ thể - sở liệu quốc gia thủ tục hành tập hợp thông tin thủ tục hành văn quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành đƣợc xây dựng, cập nhật trì Trang thông tin điện tử thủ tục hành Chính phủ ... nghiên cứu, phân tích đánh giá số giải pháp kỹ thuật Công nghệ phục vụ cho việc tích hợp liệu Qua lựa chọn giải pháp phù hợp với yêu cầu đặt tích hợp liệu chƣơng Chƣơng 3: Giải pháp xây dựng sở liệu...
 • 77
 • 690
 • 3

Nghiên cứu giải pháp xây dựng cơ sở dữ liệu tích hợp về thủ tục hành chính

Nghiên cứu giải pháp xây dựng cơ sở dữ liệu tích hợp về thủ tục hành chính
... tích số giải pháp tích hợp liệu Chương thực nghiên cứu, phân tích đánh giá số giải pháp kỹ thuật Công nghệ phục vụ cho việc tích hợp liệu Qua lựa chọn giải pháp phù hợp với yêu cầu đặt tích hợp ... phù hợp với yêu cầu đặt tích hợp liệu chương Chương 3: Giải pháp xây dựng sở liệu tích hợp thủ tục hành theo chuẩn công nghệ ETL Chương thiết kế, xây dựng giải pháp phần mềm dựa chuẩn công nghệ ... quan vấn đề tích hợp liệu như: Đặc trưng, vai trò tiêu chuẩn tích hợp liệu khái niệm liên quan đến kho liệu (data warehouse); đồng thời giới thiệu tổng quan sở liệu Quốc gia thủ tục hành Chương...
 • 2
 • 451
 • 0

NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG Ô NHIỄM MỘT SỐ VI KHUẨN Ở THỊT LỢN, GÀ TẠI NỘI VÀ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP HẠN CHẾ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CHÚNG

NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG Ô NHIỄM MỘT SỐ VI KHUẨN Ở THỊT LỢN, GÀ TẠI HÀ NỘI VÀ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP HẠN CHẾ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CHÚNG
... trạng ô nhiễm số vi khuẩn thịt lợn, Nội áp dụng biện pháp hạn chế phát triển chúng Thực đề ti ny dự kiến đạt đợc mục tiêu sau: - Mô tả trạng vệ sinh sở giết mổ H Nội - Xác định mức độ ô nhiễm ... nhiễm khuẩn thịt lợn, sở giết mổ thị trờng Nội 3.2.1 Mức nhiễm khuẩn thịt lợn sở giết mổ thị trờng Nội 3.2.1.1 Mức nhiễm khuẩn thịt lợn sở giết mổ Bảng 3.2 Mức nhiễm số loại vi khuẩn thịt ... nhân sử dụng thực phẩm nhiễm khuẩn 1.4 Nghiên cứu hạn chế nhiễm khuẩn vào thịt số biện pháp bảo quản thịt Một số chơng trình quản lý nh HACCP, GMP, GHP, GAHP đợc áp dụng từ trang trại chăn nuôi đến...
 • 30
 • 762
 • 4

Nghiên cứu hiện trạng ô nhiễm một số vi khuẩn ở thịt lợn, gà tại Nội và áp dụng biện pháp hạn chế sự phát triển của chúng

Nghiên cứu hiện trạng ô nhiễm một số vi khuẩn ở thịt lợn, gà tại Hà Nội và áp dụng biện pháp hạn chế sự phát triển của chúng
... trạng ô nhiễm số vi khuẩn thịt lợn, Nội áp dụng biện pháp hạn chế phát triển chúng Thực đề ti ny dự kiến đạt đợc mục tiêu sau: - Mô tả trạng vệ sinh sở giết mổ H Nội - Xác định mức độ ô nhiễm ... nhiễm khuẩn thịt lợn, sở giết mổ thị trờng Nội 3.2.1 Mức nhiễm khuẩn thịt lợn sở giết mổ thị trờng Nội 3.2.1.1 Mức nhiễm khuẩn thịt lợn sở giết mổ Bảng 3.2 Mức nhiễm số loại vi khuẩn thịt ... nhân sử dụng thực phẩm nhiễm khuẩn 1.4 Nghiên cứu hạn chế nhiễm khuẩn vào thịt số biện pháp bảo quản thịt Một số chơng trình quản lý nh HACCP, GMP, GHP, GAHP đợc áp dụng từ trang trại chăn nuôi đến...
 • 30
 • 262
 • 0

Đề tài nghiên cứu phương pháp kết nối webcam với board nhúng km 9260

Đề tài nghiên cứu phương pháp kết nối webcam với board nhúng km 9260
... thiệu board nhúng KM9 260 [1] KM9 260 board nhúng vi điều khiển ARM9 Board có kích thước nhỏ gọn có tính mạnh, sử dụng dòng vi điều khiển AT91SAM9 ATMEL cho phép hệ thống chạy với hệ điều hành nhúng ... 13 KẾT LUẬN Kết thực đề tài đạt mục đích đặt ban đầu Với khả board nhúng KM9 260 phù hợp cho số ứng dụng xử lý ảnh đơn giản, giúp nâng cao khả ứng dụng công nghệ xử lý ảnh vào sống Bước đề tài ... Hình 2.2: Board nhúng KM9 260 Một số ứng dụng: Giám sát, đo lường, điều khiển từ xa qua mạng Kiểm soát an ninh Các ứng dụng xử lý ảnh nhúng … 2.3 Cài đặt hệ điều hành Linux nhúng lên KM9 260 Chuẩn...
 • 15
 • 418
 • 0

Nghiên cứu giải pháp bảo mật cơ sở dữ liệu SQL server bằng phương pháp mã hóa

Nghiên cứu giải pháp bảo mật cơ sở dữ liệu SQL server bằng phương pháp mã hóa
... có s n CSDL SQL SERVER 2008 Chương 1: hóa d li u SQL SERVER 2008 Nghiên c u thu t toán hóa ñư c s d ng Trình bày tính hóa SQL Server 2008 M i tính k thu t hóa c a SQL Server 2008 ... lưu SQL Server 2008 b o m t s d li u SQL Server b ng phương pháp hóa Ph m vi nghiên c u c a ñ tài bao g m nghiên c u lý thuy t xây d ng chương trình hóa CSDL SQL Server 2008 Gi i h n nghiên ... toán hóa d li u SQL SERVER 2008 Mô t thu t toán hóa d li u ñư c s d ng SQL Server 2008 Chương 3: ng d ng hóa dòng d li u v i java Trình bày lý thuy t hóa c a Java ý tư ng v hóa...
 • 13
 • 2,253
 • 7

Nghiên cứu phương pháp định lượng một số phtalat trong thực phẩm

Nghiên cứu phương pháp định lượng một số phtalat trong thực phẩm
... cho thực phẩm nhìn tự nhiên hơn[20] Vì vây, để giúp ngƣời tiêu dùng có lựa chọn đắn loại thực phẩm, thực đề tài: Nghiên cứu phương pháp định lượng số phtalat thực phẩm để biết đƣợc thực phẩm ... tự nhiên hấp dẫn loại thực phẩm 1.1.3.2 Nguồn gốc phát tán phtalat vào thực phẩm Phtalat thực phẩm chủ yếu bị nhiễm trình sản xuất nhiễm[14] Trên thực tế phtalat thực phẩm không nguyên nhân ... sinh sản chƣa phát triển hoàn toàn nam nữ 1.2 Các phương pháp xác định phtalat mẫu thực phẩm 1.2.1 Các phương pháp HPLC xác định phtalat Các phtalat este axit phtalic với hai rƣợu đó, tính chất...
 • 23
 • 284
 • 1

Nghiên cứu giải pháp kết hợp điều chế thích nghi và cân bằng NORON để cải thiện hiệu năng truyền dữ liệu cho hệ thống thông tin di động băng rộng

Nghiên cứu giải pháp kết hợp điều chế thích nghi và cân bằng NORON để cải thiện hiệu năng truyền dữ liệu cho hệ thống thông tin di động băng rộng
... văn nghi n cứu giải pháp kết hợp điều chế thích nghi cân nơron để cải thiện hiệu truyền liệu cho hệ thống thông tin di động băng rộng khả đề nghi n cứu thu hút nhiều nhà nghi n cứu Sau giới thiệu ... luận hiệu hệ thống thông tin di động, điều chế thích nghi mạng nơron thích hợp với hệ thống di động băng rộng theo phương án kết hợp với điều chế thích nghi - Luận văn xây dựng luật học cho cân bằng ... TIN THÍCH NGHI VÀ HIỆU NĂNG CỦA HỆ THỐNG 1.1 Giới thiệu Để sâu vào nghi n cứu toán điều chế cân hệ thống thích nghi, trước hết luận văn giới thiệu nét hệ thống thích nghi, hiệu hệ thống kênh nhiễu...
 • 33
 • 314
 • 0

nghiên cứu giải pháp lọc nội dung internet tại máy tính cá nhân và xây dựng phần mềm

nghiên cứu giải pháp lọc nội dung internet tại máy tính cá nhân và xây dựng phần mềm
... Lọc máy tính nhân 12 Chương - GIẢI PHÁP LỌC NỘI DUNG INTERNET Trong chương hai trình bày số nội dung phương pháp lọc nội dung Internet: biện pháp lọc, phương pháp lọc vị trí thực lọc Với nội ... bảo yêu cầu đặt 38 Chương - GIẢI PHÁP LỌC NỘI DUNG VÀ XÂY DỰNG PHẦN MỀM TẠI MÁY TÍNH CÁ NHÂN 4.1 Giải thuật Hình 4.1 Sơ đồ giải thuật lọc nội dung trực tiếp máy tính nhân 39 4.2 Hoạt động Khởi ... phần Lấy nội dung o Thành phần Bộ định o Thành phần Lọc cụ thể, lọc loại trừ o Thành phần Lọc nội dung Về tường lửa lọc nội dung nhân xây dựng gồm thành phần áp dụng biện pháp khác thành phần...
 • 71
 • 250
 • 0

Nghiên cứu khoa học " Điều tra đánh giá sâu hại vườn ươm cây rừng và nghiên cứu biện pháp phòng trừ một số sâu hại chính tại một số vùng sinh tháI ở miền Bắc Việt nam " ppt

Nghiên cứu khoa học
... định số loài sâu hại để tiến hành nghiên cứu đặc điểm sinh học chúng làm sở khoa học cho việc đề xuất biện pháp phòng trừ (xem bảng 2) Bảng : Các loài sâu hại vờn ơm rừng số tỉnh miền Bắc Việt Nam ... pháp phòng trừ loài sâu hại vờn ơm rừng Dựa vào kết nghiên cứu đặc tính sinh học, sinh thái loài sâu hại vờn ơm, đề tài đề xuất số biện pháp phòng trừ nh sau: 3.2.1 Biện pháp vệ sinh vờn ơm Vờn ơm ... mẫu sâu hại quế bọ xít Helopentis sp mà vờn ơm rừng tỉnh khác không gieo ơm Quế - Trong số loài điều tra sâu hại vờn ơm keo lai loài có thành phần sâu hại nhiều 3.2 Nghiên cứu biện pháp phòng trừ...
 • 6
 • 388
 • 4

Luận văn thạc sĩ NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI BÒ SỮA THEO VÙNG Ở THÀNH PHỐ NỘI; TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI HUYỆN BA VÌ

Luận văn thạc sĩ NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI BÒ SỮA THEO VÙNG Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI; TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI HUYỆN BA VÌ
... i pháp phát tri n chăn nuôi s a theo vùng - ðánh giá th c tr ng gi i pháp phát tri n chăn nuôi s a theo vùng - ð xu t nh ng gi i pháp phát tri n chăn nuôi s a theo vùng huy n Ba ... vi nghiên c u 1.3.1 ð i tư ng nghiên c u Gi i pháp phát tri n chăn nuôi s a theo vùng huy n Ba Nh ng v n ñ kinh t k thu t phát tri n chăn nuôi s a theo vùng huy n Ba H chăn nuôi ... m, b n ch t phát tri n chăn nuôi s a theo vùng Khái ni m phát tri n chăn nuôi s a theo vùng: Phát tri n chăn nuôi s a theo vùng phương th c t ch c chăn nuôi t p trung theo vùng nh m khai...
 • 158
 • 776
 • 4

nghiên cứu giải pháp kết cấu xây dựng đập trọng lực bê tông trên nền đá có đứt gãy lớn chịu ảnh hưởng của động đất

nghiên cứu giải pháp kết cấu xây dựng đập trọng lực bê tông trên nền đá có đứt gãy lớn chịu ảnh hưởng của động đất
... nờm bờ tụng , sau ú bờ tụng thõn p trờn nỳt bờ tụng ny B tông cốt thép Nền đập B tông Đứt gãy nứt nẻ lớn Nền đập B tông Đứt gãy nứt nẻ lớn Hỡnh 9: X lý t góy bng nỳt nờm bờ tụng (hoc bờ tụng ... riờng, nhu cu dựng nc cho cỏc ngnh, i sng sinh hot cho ngi v phũng chng l ngy cng tng, ũi hi phi cung cp y nhu cu dựng nc v cõn i gia cỏc ngnh iu chnh ngun nc phự hp vi yờu cu dựng nc, mt nhng ... lc bờ tụng Ni dung ca phng phỏp ph phn ng l u tiờn dựng phng phỏp ng lc tớnh toỏn phn ng ng t ca h thng cht im, thit lp ph phn ng; sau ú li dựng ph phn ng gia tc tớnh toỏn lc quỏn tớnh ln nht...
 • 98
 • 273
 • 0

NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP NHẬN DẠNG BIỂN SỐ XE TRÊN CƠ SỞ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ ẢNH

NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP NHẬN DẠNG BIỂN SỐ XE TRÊN CƠ SỞ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ ẢNH
... dụng giải pháp quản tự động Một giải pháp nhận dạng biển số xe sở công nghệ xử ảnh Nhận dạng xử ảnh giải pháp có tầm ứng dụng to lớn Có thể kể hàng loạt lĩnh vực áp dụng kỹ thuật nhận dạng ... công nghệ xử ảnh quản phương tiện giao thông nên đề tài “ Nghiên cứu giải pháp nhận dạng biển số xe sở công nghệ xử ảnh em lựa chọn với mong muốn ứng dụng công nghệ vào vấn để quản ... vi nghiên cứu III Phân tích ảnh nhận dạng biển số xe Mục tiêu nghiên cứu đề tài Nghiên cứu thuyết ảnh số, xử ảnh, mạng neural, thuật toán trích lọc vùng chứa biển số xe, tách ký tự nhận dạng...
 • 101
 • 1,008
 • 7

nghiên cứu phương pháp định lượng một số phtalat trong thực phẩm

nghiên cứu phương pháp định lượng một số phtalat trong thực phẩm
... xuất có dùng phtalat thực phẩm khó ghi lên thành phần thực phẩm nhiều lý do, nghiên cứu nghiên cứu phƣơng pháp để xác định phtalat thực phẩm, để xem xét mức hàm lƣợng chúng có loại thực phẩm khác ... bơ, dầu ăn làm cho thực phẩm nhìn tự nhiên hơn[20] Vì vây, thực đề tài Nghiên cứu phƣơng pháp định lƣợng số phtalat thực phẩm để phần đánh giá đƣợc mức độ ô nhiễm phtalat thực phẩm Trang Luận ... tính phtalat 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Các phƣơng pháp xác định phtalat 1.3.1 Các phương pháp HPLC xác định phtalat 1.3.2 Các phương pháp...
 • 83
 • 276
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu biện pháp phòng trừ một số bệnh chủ yếu hại cây dâunghiên cứu giải pháp đáp ứng nhu cầu hội nhập công đồng của người nhiễm hivtổng quan nghiên cứu giải pháp marketing nhằm thâm nhập thị trường xuất khẩu của công ty kinh doanhde tai nghien cuu tu tuong ho chi minh ve xay dung nha nuoc cua dấn do dan vi dan va su van dung cua dang cong san viet nam trong viec xay dung nha nuocb phap quyen xa hoi xhu nghiađề xuất xây dựng một số tuyến điểm du lịch của thành phố hà nộisau khi mở rộng địa giớinghiên cứu giải pháp phát triển sản xuất và ổn định đời sống của các hộ dân tại một số khu tái định cư dự án thuỷ điện sơn langhiên cứu giải pháp kỹ thuật và công nghệ xây dựng kết cấu đường giao thông nông thôn trên cơ sở sử dụng vật liệu sẵn có của tỉnh bạc liêumột thời gian nghiên cứu đề tài tìm hiểu một số phương pháp nhẩm nhanh kết quả bàitoán hoá học trắc nghiệm khách quan đã hoàn thànhnghiên cứu xác định và đề xuất giải pháp khắc phục một số điểm đen trên các đường trục chính của thành phố hồ chí minhnghiên cứu giải pháp sử dụng tuyến cáp ngầm trung áp liên thông giữa các trạm biến áp 110 kv nâng cao độ tin cậy cung cấp điện tại hà nộinghiên cứu giải pháp bảo vệ mạng nội bộnghiên cứu giải pháp công nghệ thi công công trình dân dụng sử dụng kết cấu treonghiên cứu giải pháp đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ cho người nhiễm hiv aids được điều trị arv tại thành phố hà nộinghiên cứu xác định giống và một số biện pháp kỹ thuật tăng năng suất và hiệu quả kinh tế trong sản xuất cà chua tại đồng bằng sông hồng luận án tiến sĩ nông nghiệp hμ néinghiên cứu đánh giá dư lượng một số loại thuốc trừ sâu co clo trong một số loại rau cải trên địa bàn đà nẵng bằng phương pháp sắc ký khíCrime victims an introduction to victimology 8th edition andrew karmen test bankCriminal investigation basic perspectives 12th edition lushbaugh test bankCriminal law 10th edition joycelyn pollock test bankCriminology theories patterns and typologies 11th edition siegel test bankCriminology today an integrative introduction 6th edition schmalleger test bankCritical care nursing 6th edition urden test bankDatabase concepts 6th edition kroenke test bankCurrent psychotherapies 10th edition wedding test bankDatabase processing fundamentals design and implementation 13th edition kroenke test bankDatabase processing fundamentals design and implementation 14th edition kroenke test bankDatabase systems design implementation and management 10th edition coronel test bankCustomer service skills for success 6th edition lucas test bankDatabase systems design implementation and management 11th edition coronel test bankData communications and computer networks a business users approach 7th edition curt white test bankDevelopmental psychology childhood and adolescence 9th edition shaffer test bankDiscovering computers 2014 1st edition vermaat test bankDiscovering the internet complete 4th edition shelly test bankDiscovering the life span 2nd edition feldman test bankDieu le Cty CP Duoc TW2 ngay 11 1 2017 HDQT kiufphu luc du toan kinh phi dt22349