Tài liệu ôn thi đầu vào công chức thuế KT chung

Tài liệu ôn thi đầu vào lơp 6 chọn vip

Tài liệu ôn thi đầu vào lơp 6 chọn vip
... quả- giả thi t: 13.Gạch dới từ mà tiếng "Công" có nghĩa không thi n vị: Công bằng, bất công, công nhân, công cụ, công tác, công ty, công minh, công nông, công phu, công trình, công trờng, công tâm ... quả- giả thi t: 13.Gạch dới từ mà tiếng "Công" có nghĩa không thi n vị: Công bằng, bất công, công nhân, công cụ, công tác, công ty, công minh, công nông, công phu, công trình, công trờng, công tâm ... thùng chứa lít dầu? 25.Kết phép nhân 3 760 x 0,001 : 34 a 3, 76 b 37 ,6 c 3 76 d 0,3 76 26. Giá trị biểu thức 13, 76+ 4,34 x 2 ,6 - 1 ,6 là: a 23,444 b 18,1 c.45, 46 d.234,44 + Tìm số tự nhiên x lớn cho...
 • 50
 • 324
 • 0

Tài liệu ôn thi nâng ngạch công chức hành chính

Tài liệu ôn thi nâng ngạch công chức hành chính
... ; - Công văn trả lời (phúc đáp); - Công văn hướng dẫn; - Công văn giải thích; - Công văn ôn đốc, nhắc nhở; - Công văn đạo; - Công văn cám ơn b) Đặc điểm công văn hành - Chủ thể ban hành công ... vụ Hành chính 32 Công văn a) Khái niệm Công văn hình thức văn tên loại cụ thể, loại văn hành dùng phổ biến quan, tổ chức Công văn phương tiện giao tiếp thức quan, tổ chức; quan, tổ chức với công ... dung công văn; - Công văn cần viết ngắn gọn, rõ ràng Mỗi công văn thường nêu vấn đề để tạo điều kiện cho việc nghiên cứu giải c) Phương pháp soạn thảo công văn hành Bố cục thông thường công văn hành...
 • 64
 • 784
 • 2

Tài liệu ôn thi tiếng anh công chức

Tài liệu ôn thi tiếng anh công chức
... A TÍNH T gC on iC Th On So sánh ngang b ng – Công th c: as + adj + as – Ví d : Lan is 16 I’m 16, too Lan is as young as me.(Lan tr tôi) So sánh – Công th c: not so/ not as + adj + as – Ví d : ... simpler narrow –> narrower • Không có d ng ph ñ nh c a so sánh A is taller than B –> B isn’t as tall as A (không vi t: B isn’t taller than A) So sánh cao nh t – Công th c: The + tính t ng n + ... nói trư c * Ví d : Tom won’t be late, will he? (Tom s không b tr , ph i không?) They don’t like us, they? (H không thích chúng tôi, ph i không?) Ann will be here soon, won’t she? (Ch ng n a Ann...
 • 9
 • 3,769
 • 151

tài liệu ôn thi anh văn công chức

tài liệu ôn thi anh văn công chức
... world This is partly the result of the spread of education which sharpens one’s curiosity to learn about distant lands As a source of news, the newspaper is almost indispensable to those whose thirst ... people of the world informed about what might happen if nothing is done to persuade the two countries to resolve their differences peacefully In this way many wars have been avoided because of the ... could have coffee C (A) wasn't (B) isn't (C) weren't (D) not be Frankly, I'd rather you anything about it for the time being D (A) (B) didn't (C) don't (D) didn't I wish that the weather...
 • 15
 • 596
 • 2

Tài liệu ôn thi nâng ngạch công chức môn kiến thức chung (version 1) mới nhất

Tài liệu ôn thi nâng ngạch công chức môn kiến thức chung (version 1) mới nhất
... cấp xã không lập quan chuyên môn mà có công chức chuyên môn Cơ quan chuyên môn thuộc UBND làm việc theo chế độ thủ trưởng./ 16 Chuyên đề LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC I Cán bộ, công chức (Điều ... bộ, công chức phải lắng nghe ý kiến đồng nghiệp; công bằng, vô tư, khách quan nhận xét, đánh giá; thực dân chủ đoàn kết nội Khi thi hành công vụ, cán bộ, công chức phải mang phù hiệu thẻ công chức; ... tuyển chọn người có tài năng, người có công với nước, người dân tộc thi u số XIX Ngạch công chức việc bổ nhiệm vào ngạch công chức (Điều 42) Ngạch công chức bao gồm: a) Chuyên viên cao cấp tương...
 • 38
 • 536
 • 2

tai lieu on thi cap vao lop 10

tai lieu on thi cap vao lop 10
... Nếu có hai điện trở mắc song song thì: R= R1 R2 R1 + R2 * Nếu có điện trở mắc song song thì: R= R1 R2 R3 R1 R2 + R1 R3 + R2 R3 * Nếu có n điện trở có giá trị R0 mắc song song với thì: R= R0 n Điện ... dùng làm biến trở ? Ví dụ Một dây dẫn làm Constantan có điện trở suất = 0.5 .10- 6 m, có chiều dài l = 20m có tiết diện S = 0.4mm2 a) Con số = 0.5 .10- 6 m cho biết điều ? b) Tính điện trở dây ... hai thi t bị thời gian 45 phút? Ví dụ Cho bóng đèn lần lợt có nghi : 120V - 40W 120V - 60W Trong hai trờng hợp sau, tính cờng độ dòng điện qua đèn cho biết đèn sáng hơn? a) Hai đèn mắc song song...
 • 16
 • 442
 • 9

TRƯỜNG THPT THÀNH PHỐ CAO LÃNH TÀI LIỆU ÔN THI TOÁN VÀO CÁC LỚP CHUYÊN pot

TRƯỜNG THPT THÀNH PHỐ CAO LÃNH TÀI LIỆU ÔN THI TOÁN VÀO CÁC LỚP CHUYÊN pot
... theo R M,N thay đổi vẩn thỏa mãn giả thi t toán Bài 11: Cho hình vuông ABCD , M điểm thay đổi cạnh BC ( M không trùng với B ) N điểm thay đổi cạnh CD (N không trùng với D) cho: góc MAN= góc MAB ... Các bất đẳng thức : a Bất đẳng thức Cauchy: Cho hai số không âm a; b ta có : Dấu "=" xảy a=b Cho ba số không âm a; b; c ta có : Dấu "=" xảy a=b=c ab  ab abc  abc Tổng quát : Cho n số không ... phương pháp chia khoảng Giải phương trình sau : x - (2x - 1) = Chuyên đề 8: PHƯƠNG TRÌNH CÓ CHỨA CĂN THỨC I CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN: Các công thức tính chất bản:  A có nghóa A   A  với A   A A...
 • 42
 • 242
 • 0

Tài liệu ôn thi tuyển vào lớp 10 -Môn hóa học

Tài liệu ôn thi tuyển vào lớp 10 -Môn hóa học
... có dạng CxHyOz 12.m CO × 100 Tính: %C = 44.m A %H = 2.m H O 18.m A × 100 %O = 100 % - (%C + %H) 12x y 16z M A = = = Lập tỉ lệ: %C %H %O 100 ⇒ x, y, z Tài liệu ôn thi vào 10 Page: 23 GV: Trường THCS ... BaCl2, Na2CO3, Na2SO4 chứa lọ riêng biệt Không dùng thêm hoá chất khác, nhận biết dung dòch Viết PTPƯ xảy PHƯƠNG PHÁP GIẢ I TOÁN HOÁ HỌC Tài liệu ôn thi vào 10 Tìm muối sinh cho oxit axit phản ứng ... khí CO2 vào 100 ml dung dòch Ba(OH)2 1M Cô cạn dung dòch thu m (g) chất rắn khan ? Đáp số: m Ba(HCO ) = 12,95 gam Dạng : Bài toán cho đồng thời lượng hai chất tham gia Tài liệu ôn thi vào 10 Page:...
 • 31
 • 1,037
 • 55

Tài liệu ôn tập tin học công chức tỉnh (chương trình A) (free)

Tài liệu ôn tập tin học công chức tỉnh (chương trình A) (free)
... Lưu file lệnh Save As Áp dụng muốn chỉnh sửa tài liệu có thành tài kiệu khác giữ lại tài liệu cũ (không làm thay đổi tài liệu cũ) áp dụng để lưu tài liệu (chưa lưu lần nào) Ta vào File/Save As, ... Chèn công thức toán học Trên menu Insert, chọn Object, Create new, Microsoft Equation… Sử dụng công cụ Equation để soạn công thức toán theo yêu cầu Nếu thường xuyên phải gõ công thức toán học ... tự gõ vào mà giá trị công thức đó, công thức nhập vào hiển thị công thức Các toán tử sử dụng công thức: - Toán tử tính toán: + (cộng), – (trừ), * (nhân), / (chia), ^ (lũy th a), % (phần trăm) 46...
 • 93
 • 538
 • 12

tài liệu ôn thi hóa - rượu đa chức

tài liệu ôn thi hóa - rượu đa chức
... Ciclohexan-1,2,3,4,5,6-hexaol OH C6H6(OH)6 ; C6H12O6 OH HO-CH2-CH=CH-CH2-OH (C4H8O2) But-2-en-1, 4- iol ; Buten- 2- iol-1,4 CH3 CH3 CH3 C C CH3 CH CH OH OH 2, 3- imetylbutanđiol-2,3 Pinacol OH OH 1, 2- iphenyletanđiol-1,2 ... có vòng d Rượu đa chức, ba nhóm chức rượu, có liên kết đơi, mạch hở e Rượu đa chức, hai nhóm chức rượu, có nhân thơm, ngồi nhân thơm gồm gốc no mạch hở f Rượu đa chức, bốn nhóm chức rượu, khơng ... ứng rượu đơn chức Rượu đa chức có tính chất hóa học giống rượu đơn chức Nghĩa rượu đa chức tác dụng với kim loại kiềm, tham gia phản ứng ete hóa, phản ứng este hóa với axit hữu cơ, nhóm chức rượu...
 • 19
 • 116
 • 0

Tai lieu on thi VL vao 10

Tai lieu on thi VL vao 10
... chúng 10  , mắc song song hai điện trở điện trở tương đương 2,4  Tính R1, R2 Câu 18: Cho hai điện trở R1, R2 Khi mắc nối tiếp hai điện trở điện trở tương đương lớn gấp 6,25 lần R mắc song song ... = P.t = 100 3600 = 360 000 J b Đèn sử dụng hết 1số điện thì: A = 1kW.h = 100 0W.3600s = 600 000 J Thời gian đèn dùng hết số điện : A 3600000 t=   36000s  10h P 100 A 1kW.h t =   10h ) P 0,1kW ... phố có hiệu điện 220V ( Nếu số điện dùng 100 kWh giá 100 0đ/ kWh ,nếu số điện dùng 100 kWh 150kWh giá 1500đ/kWh ) Câu 83: Một bóng đèn sợi đốt có ghi 110V - 110W Để đèn sáng bình thường mạng điện...
 • 14
 • 183
 • 1

Tai lieu on thi toan vao lop 10

Tai lieu on thi toan vao lop 10
... I (x> 0); Thi gian d nh bm y b x 30 30 Thi gian Mỏy I bm na b l ; Thi gian Mỏy I+II bm l ; x x + 10 30 30 + Thi gian thc t may I hot ng l x x + 10 Trang 37 CC DNG TON ễN THI VO LểP 10 THPT PT ... mui ly hai l (x; y > ) x + y = 140 Ta cú h: x 40 y 30 (KQ: 40g ; 100 g ) 100 + 100 = 100 140 BI TON V T S Theo k hoch,trong quý I xng A phi sn xut nhiu hn xng B 200 sn phm.Nhng thc hin xng ... s xong.Nu t I lm 20 phỳt,t II lm 15 phỳt thỡ c 1/5 sõn trng.Hi mi t lm riờng thỡ xong bao lõu HD: Gi x ; y l thi gian t I v II lm riờng xong cụng vic ( x ; y > 3/2 ) Trang 34 CC DNG TON ễN THI...
 • 49
 • 155
 • 1

tài liệu ôn thi đạo đức công vụ

tài liệu ôn thi đạo đức công vụ
... đạo đức công vụ - Công việc mà công chức đảm nhận gọi công vụ công việc mà công chức đảm nhận ủy thác , tin tưởng công chúng họ giao cho nhà nước thông qua công chức thực tảng thực thi loại công ... mực đạo đức nghề nghiệp nói chung chuẩn mực nghề nghiệp loại công việc mà công chức đảm nhận d Đạo đức công vụ tổng hòa hai nhóm đạo đức thực thi công việc công chức pháp luật quy định vụ thể công ... lõi công vụ ảnh hưởng đến việc xây dựng pháp luật Đạo đức công vụ? a) Trình bày gí trị cốt lõi Đạo đức công vụ - Công việc công chức đảm nhận thực (công vụ) có giá trị ý nghĩa khác với công việc...
 • 18
 • 1,754
 • 3

ĐỀ CƯƠNG ôn THI TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC THUẾ năm 2014

ĐỀ CƯƠNG ôn THI TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC THUẾ năm 2014
... hải quan Công chức quản lý thuế gồm công chức thuế, công chức hải quan Cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thực pháp luật thuế -Thẩm quyền trách nhiệm quan thuế ( gồm ... nhiều công cụ để quản lý điều tiết vĩ mô kt as công cụ tài chính,tiền tệ,tín dụng. Trong thuế công cụ thuộc lĩnh vực tài & công cụ sắc bén đuợc NN use để điều tiết vĩ mô kt.Trong kt tt tổ chức ... nghĩa vụ thuế phối hợp với quan quản lý thuế để thực pháp luật thuế Kiểm tra thuế, tra thuế Ấn định thuế 14 Cưỡng chế thi hành định hành thuế Xử phạt vi phạm pháp luật thuế theo thẩm quyền; công khai...
 • 23
 • 924
 • 11

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu ôn thi xét tuyển công chức thuếtài liệu ôn thi tuyển dụng công chức thuếtài liệu ôn thi tiếng anh công chức thuế 2012tài liệu ôn thi tiếng anh công chức thuếtai lieu on thi tin hoc cong chuc thuetài liệu ôn thi phỏng vấn công chức thuếtài liệu ôn thi tin học công chứctài liệu ôn thi anh văn công chứctài liệu ôn thi tiếng anh công chức bhxhtài liệu ôn thi tiếng anh công chứctài liệu ôn thi tin học công chức 2013tai lieu on thi tieng anh cong chuc ke toantài liệu ôn thi nâng ngạch công chức môn nghiệp vụ hành chínhtài liệu ôn thi môn máy công cụtài liệu ôn thi hóa vào lớp 10Giới thiệu phần mềm Quản lý văn bảnskkn BIỆN PHÁP NÂNG CAO NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH LỚP 10 ĐỐI VỚI TRUYỀN THỐNG ĐÁNH GIẶC GIỮ NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAMskkn Giải pháp KHẮC PHỤC NHỮNG LỖI THƯỜNG GẶP TRONG VIỆC SOẠN THẢO, BAN HÀNH VĂN BẢN HÀNH CHÍNHSKKN Một số bài tập để dạy tốt môn Chạy ngắn cho học sinh lớp 10 trường THPT Nam Hàskkn Một số dạng bài tập tương tác ứng dụng trên bảng thông minh ActivBoard môn GDQP - ANskkn MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI TIẾN VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ CỦA TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI LẦN THỨChuyên đề Tìm hiểu kỹ thuật sản xuất giống tôm sú Penaeus monnodon FabriciusĐỒ ÁN THIẾT KẾ MÁY ĐIỆN ĐỀ TÀI THIẾT KẾ MÁY BIẾN ÁP ĐIỆN LỰC BA PHA 250 KVA LÀM MÁT BẰNG KHÔNG KHÍBài tiểu luận Thiết kế và mô phỏng hệ thống thông tin quang WDM sử dụng phần mềm OptisystemBáo cáo đồ án Nhập môn công nghệ phần mềm - Tìm hiểu các quy trình phát triển phần mềmĐề tài Hệ thống quản lý kinh doanh cửa hàng sáchĐề tài môn học Thu nhận yêu cầu - Quản lý chứng khoán (Web ứng dụng)Đề tài nghiên cứu Vẽ hình minh họa bài giảng bằng Microsoft WordỨNG DỤNG xử lý ẢNH bám QUỸ đạo CHO TRƯỚC CHO MOBILE ROBOTtlich sử phát triển cờ vua việt nam và thế giớisáng kiến kinh nghiệm Nghiên cứu sự phát triển về hình thái và thể lực của vận động viên đội tuyển điền kinh lớp 8skkn Cách xác định trọng âm của từ trong tiếng Anh dành cho học sinh lớp 12skkn Tích hợp giáo dục ý thức giữ gìn truyền thống văn hóa và trách nhiệm của công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc qua truyện “Truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọngskkn Xây dựng hệ thống câu hỏibài tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh trong chương trình Sinh học 8skkn Xây dựng Tiêu chí thi đua ở trường THPT – DTNT Tỉnh