Đánh giá khả năng xuất hiện ngọt vùng cửa sông cửu long và vấn đề khai thác nước ngọt phục vụ sinh hoạt sản xuất

Đánh giá khả năng kết hợp của một số dòng tự phối ngô nếp phát triển từ nguồn gen ngô địa phương của việt nam và lào trong vụ đông xuân 2011 tại gia lâm hà nội

Đánh giá khả năng kết hợp của một số dòng tự phối ngô nếp phát triển từ nguồn gen ngô địa phương của việt nam và lào trong vụ đông xuân 2011 tại gia lâm hà nội
... nghi p ………………………… 13 nhi u gen hay g i ña gen (polygens) Các gen ho t ñ ng theo phương th c ñó s c ng g p; tr i, l n tương tác gi a gen G=A+D+I G: Giá tr ki u gen (Genotype value) A: Giá tr c ... i nh ng gen tr i khác tăng lên, t ñó d n ñ n ưu th lai cao Tuy v y thuy t gen tr i chưa gi i thích ñư c hoàn ch nh bên c nh gen tr i có l i có nh ng gen tr i có h i ngư c l i Thuy t gen tr i ... kh k t h p chung thư ng ho t ñ ng c a gen tr i, gen l n át, có nhi u lo i tương tác át gen khác ð u tiên lo i tương tác át gen th hai c vào lo i nhân t tham gia ñó s tương tác c a giá tr gi ng...
 • 106
 • 542
 • 0

Khảo sát tập đoàn giống ngô nếp tự phối và đánh giá khả năng kết hợp của một số giòng có triễn vọng tại gia lâm, hà nội

Khảo sát tập đoàn giống ngô nếp tự phối và đánh giá khả năng kết hợp của một số giòng có triễn vọng tại gia lâm, hà nội
... 2004 ñ n ngày 28/2/2007 t ng di n tích ñã giao, ñã cho thuê 1.081.011 ha, ñó di n tích ñ t ñã giao 925.631 (giao ñ t có thu ti n s d ng ñ t 581.620 ha, giao ñ t không thu ti n 344.011 ha); di n ... “treo”, d án “treo”.[3] 2.2.1.3 Y u t giao ñ t, cho thuê ñ t Nhi m v giao ñ t, cho thuê ñ t có tác ñ ng r t l n ñ n công tác b i thư ng GPMB TðC Nguyên t c giao ñ t, cho thuê ñ t, ph i c vào quy ... Qu c năm 1998, ñ t ñai thu c s h u nhà nư c ñư c giao cho t ch c, cá nhân s d ng theo hình th c giao ñ t không thu ti n s d ng ñ t (c p ñ t), giao ñ t có thu ti n s d ng ñ t cho thuê ñ t Trư...
 • 110
 • 420
 • 0

Đánh giá khả năng thích ướng một số giống ngô lai mới có triển vọng ỏ đăk lăk

Đánh giá khả năng thích ướng một số giống ngô lai mới có triển vọng ỏ đăk lăk
... ng ngô ưu th lai lai quy c (trên s dòng thu n) lai không quy c (ít nh t m t b m không ph i dòng thu n) (Vasal, 1988) Gi ng ngô lai quy c g m lo i: lai ñơn, lai ba lai kép Lai ñơn lai giưa hai ... n ñư c t o t nhi u lo i ngô tr ng, ngô vàng nh ng lo i ñ c bi t ngô ñá ngô n p có hi u qu cao M t ví d , M hi n m i t p trung vào ngô thư ng ưu th lai, ngô n p ưu th lai ñư c tr ng kho ng 700,000 ... nh [41] Lai không quy c ñư c phân làm lo i là: Lai gi a gi ng Lai gi a gia ñình Lai ñ nh Lai ñ nh kép (Vasal and Gonzalez, 1999 a) H u h t gi ng ngô lai không quy c s hai t h p, gi ng lai không...
 • 138
 • 229
 • 0

Đánh giá khả năng sinh trưởng, năng suất, chất lương của tổ hợp laicà chua lai quả nhỏ vụng xuân hè sớm và xuân hè muộn

Đánh giá khả năng sinh trưởng, năng suất, chất lương của tổ hợp laicà chua lai quả nhỏ vụng xuân hè sớm và xuân hè muộn
... t h p lai c chua lai qu nh v Xuõn hố s m 2009 83 4.15 M t s ủ c ủi m nụng sinh h c c a cỏc t h p lai c chua tri n v ng v Xuõn hố s m 2009 84 4.16 M c tiờu l a ch n c a cỏc t h p lai c chua qu ... cỏc t h p lai c chua qu nh v Xuõn hố mu n 2009 85 4.18 M t s ủ c ủi m nụng sinh h c c a cỏc t h p lai c chua tri n v ng v Xuõn hố mu n 2009 4.7 T l ủ u qu c a cỏc t h p lai c chua lai qu nh v ... p lai c chua lai qu trũn v Xuõn hố s m 2009 4.2 ng thỏi tng chi u cao cõy c a cỏc t h p lai c chua lai qu di v Xuõn hố s m 2009 4.3 49 ng thỏi tng s lỏ trờn thõn chớnh c a cỏc t h p lai c chua...
 • 130
 • 475
 • 0

Đánh giá khả năng kinh doanh của công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)

Đánh giá khả năng kinh doanh của công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
... tài: Đánh giá khả kinh doanh của công ty phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) Ðây chủ đề vừa cần thiết tồn phát triển Công ty Vinamilk vừa thiết sống người tiêu dùng nuớc Ðối với Vinamilk, ... khả kinh doanh Vinamilk Đề xuất số giải pháp để nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh công ty 3 Đối tượng nghiên cứu Công ty cổ phần sữa Việt Nam - Vinamilk, nhà cung cấp sữa hàng đầu Việt Nam ... trái pha sữa Vfresh Sản phẩm 1.4 Tình hình hoạt động kinh doanh chung VINAMILK: Sau 30 năm thành lập, công ty cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk) dẫn đầu ngành công nghiệp sữa Việt Nam với 40%...
 • 32
 • 342
 • 0

đánh giá khả năng sinh sản của các dòng lợn vcn05, vcn12, vcn22 tại trạm nghiên cứu và phát triển giống lợn hạt nhân tam điệp – ninh bình

đánh giá khả năng sinh sản của các dòng lợn vcn05, vcn12, vcn22 tại trạm nghiên cứu và phát triển giống lợn hạt nhân tam điệp – ninh bình
... 4.1 Năng suất sinh sản dòng lợn nái VCN05, VCN12, VCN22 Sau thời gian thực tập Trung tâm nghiên cứu phát triển lợn giống hạt nhân Tam Điệp - Ninh Bình theo dõi khả sinh sản dòng lợn VCN05, VCN12, ... Bảng 1: Năng suất sinh sản lợn nái VCN05, VCN12 VCN22 Bảng 2: Năng suất sinh sản dòng VCN05 qua lứa đẻ Bảng 3: Năng suất sinh sản dòng VCN12 qua lứa đẻ Bảng 4: Năng suất sinh sản dòng VCN22 qua ... VCN05, VCN12, VCN22 nuôi Trạm nghiờn cu va phat triờn giống ln hạt nhân Tam Điệp - Ninh Bình" 1.2 Mục đích yêu cầu đề tài 1.2.1 Mục đích đề tài - Đánh giá suất sinh sản dòng lợn nái VCN05, VCN12, VCN22...
 • 63
 • 345
 • 0

Kết quả bước đầu đánh giá khả năng sản xuất của dê lai F1 hướng thịt (Boer x Bách thảo) và hướng sữa (Saanen x Bách thảo) tại trại dê giống Bình Minh – tỉnh Đồng Nai

Kết quả bước đầu đánh giá khả năng sản xuất của dê lai F1 hướng thịt (Boer x Bách thảo) và hướng sữa (Saanen x Bách thảo) tại trại dê giống Bình Minh – tỉnh Đồng Nai
... ñoan 12 thang tuôi chi ñat 48,4 52 gam/con/ngay F1 Bo_Bt va 52,8 55,5 gam/con/ngay F1 Sa_Bt 3.7 Kha n ng sinh san cua ñan lai Bang 6: Môt sô chi tiêu sinh san cua cai lai F1 Nhom ... gia kha sinh trương cua ñan lai thê F1 - Đanh gia kha sinh san cua ñan cai lai thê F1 - Đanh gia kha san xuât sưa cua ñan cai lai Saanen x Bach thao thê F1 2.4.2 Phương phap nghiên cưu ... chung ñan lai F2 ca hai nhom thi nghiêm ñêu ñat yêu câu vê khôi lương sơ sinh va sô sinh ra/lưa 3.8 Kha san xuât sưa cua ñan lai F1 Saanen x Bach thao Kha cho sưa cua ñan lai F1 Sa_Bt...
 • 7
 • 115
 • 0

Đánh giá khả năng khai thác nguồn nước trên lưu vực sông bé phục vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh bình phước đến năm 2030

Đánh giá khả năng khai thác nguồn nước trên lưu vực sông bé phục vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh bình phước đến năm 2030
... PTNT I H C TH Y L I - - HU NH TH H NG NH GI KH N NG KHAI THC NGU N N C TRấN L U V C SễNG Bẫ PH C V PHT TRI N KINH T X H I T NH BèNH PH C N N M 2030 Chuyờn ngnh: Quy ho ch v Qu n lý ti nguyờn n ... thỳc y v lm thay i b m t v kinh t xó h i c a hai t nh D ng v Bỡnh Ph c n m l u v c m cũn mang ý ngh a quan tr ng i v i c vựng Kinh t tr ng i m phớa Nam Kh n ng khai thỏc v s d ng th y i n, ... V i nh ng lý nờu trờn, Lu n v n ỏnh giỏ kh n ng khai thỏc ngu n n c trờn l u v c Sụng Bộ ph c v phỏt tri n kinh t xó h i t nh Bỡnh Ph c n n m 2030 c th c hi n gúp ph n gi i quy t nh ng ũi...
 • 117
 • 58
 • 0

Nghiên cứu đánh giá khả năng tuần hoàn nước và đề xuất giải pháp điều chỉnh hệ thống tuần hoàn nước đối với hệ thống hồ sinh thái khu đô thị ecopark tỉnh hưng yên

Nghiên cứu đánh giá khả năng tuần hoàn nước và đề xuất giải pháp điều chỉnh hệ thống tuần hoàn nước đối với hệ thống hồ sinh thái khu đô thị ecopark tỉnh hưng yên
... phớa B c khu ụ th Khu v c phớa Nam sụng B c H ng H i: Hi n tr ng khu v c khụng cú dõn c sinh s ng nờn ch a cú n f Hi n tr ng mụi tr c th i sinh ho t phỏt sinh ng khu v c H sinh thỏi: khu v c ... ng h sinh thỏi khu ụ th Ecopark t nh H ng Yờn it III * it it ng v ph m vi nghiờn c u ng nghiờn c u ng nghiờn c u l h th ng h sinh thỏi * Ph m vi nghiờn c u - H th ng h sinh thỏi khu ụ th Ecopark ... n c th i phỏt sinh d n c th i c th i sinh ho t: Tr m x lý n Tr m x lý n c th i sinh ho t c xõy d ng phớa B c khu v c cú cụng su t 2.700m3/ng m b o x lý cho ton b n phỏt sinh khu v c d ỏn phớa...
 • 147
 • 214
 • 0

ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT VIỆC THỰC HIỆN HĐLĐ TRONG DNCVĐTNN VÀ MỘT SỐ KHUYỂN NGHỊ.doc

ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT VIỆC THỰC HIỆN HĐLĐ TRONG DNCVĐTNN VÀ MỘT SỐ KHUYỂN NGHỊ.doc
... Chương III ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT VIỆC THỰC HIỆN HĐLĐ TRONG DNCVĐTNN VÀ MỘT SỐ KHUYỂN NGHỊ… 57 3.1 .Đánh giá khái quát việc thực chế định HĐLĐ DNCVĐTNN 57 * Những kết đạt được……………………………………………… ... động thực hiện HĐLĐ dù chưa pháp luật thừa nhận đã tồn tại và có một số điểm cần lưu ý Trong phần xem xét việc thực hiện quy định của pháp luật về giao kết HĐLĐ DNCVĐTNN, ... HĐLĐ TRONG DNCVĐTNN………… 53 2.3.1.Tình hình chấm dứt HĐLĐ DNCVĐTNN…………………… 53 2.3.2 Vấn đề giải quyết quyền lợi của các bên chấm dứt HĐLĐ…… 55 Chương III ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT VIỆC...
 • 69
 • 557
 • 2

ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT VIỆC THỰC HIỆN HĐLĐ TRONG DNCVĐTNN VÀ MỘT SỐ KHUYỂN NGHỊ

ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT VIỆC THỰC HIỆN HĐLĐ TRONG DNCVĐTNN VÀ MỘT SỐ KHUYỂN NGHỊ
... đinh HĐLĐ ̣ DNCVĐTNN còn nhiề u vấ n đề đáng quan tâm, lo nga ̣i, mố i quan ̣ giữa DN và NLĐ nhìn chung chưa tố t đe ̣p Mô ̣t số khuyế n nghi ̣ Để viê ̣c thực hiê ̣n chế đinh HĐLĐ ... chứng minh rằ ng các quan ̣ HĐLĐ này ngày càng tiêu cực, hay thực tiễn viê ̣c áp dụng chế ̣nh HĐLĐ DNCVĐTNN có nhiề u vấ n đề đáng quan ngại Từ những số liê ̣u điề u tra cho ... áp dụng chế định HĐLĐ khối DNCVĐTNN Để chế định HĐLĐ nói riêng, PLLĐ nói chung hoàn thiện hơn, phù hợp với thực tế, từ việc áp dụng vào thực tế QHLĐ nói chung, quan hệ HĐLĐ DNCVĐTNN nói riêng...
 • 13
 • 185
 • 0

Đánh giá khả năng sử dụng bentonit vùng di linh, lâm đồng làm vật liệu cô lập chất thải có tính phóng xạ

Đánh giá khả năng sử dụng bentonit vùng di linh, lâm đồng làm vật liệu cô lập chất thải có tính phóng xạ
... điểm bentonit vùng Di Linh, Lâm Đồng Chƣơng Đánh giá khả lập chất thải có tính phóng xạ bentonit vùng Di Linh, Lâm Đồng Nghiên cứu cung cấp sở liệu đặc điểm thành phần hóa học khoáng vật bentonit ... BENTONIT VÙNG DI LINH, LÂM ĐỒNG 4.1 Đặc điểm địa chất mỏ mẫu nghiên cứu a Đặc điểm địa chất mỏ bentonit Di Linh Khu vực nghiên cứu thuộc địa phận thôn Tam Bố, xã Tam Bố, huyện Di Linh, tỉnh Lâm ... Chƣơng ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CÔ LẬP CHẤT THẢI CÓ TÍNH PHÓNG XẠ CỦA BENTONIT VÙNG DI LINH, LÂM ĐỒNG 56 5.1 Yêu cầu, tiêu sét ứng dụng lập chất thải có tính phóng xạ 56 5.2 Khả lập chất thải...
 • 80
 • 215
 • 0

XÂY DỰNG WEBSITE KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TIẾP THU BÀI CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUA TỪNG TIẾT HỌC Ở CHƯƠNG OXI – LƯU HUỲNH

XÂY DỰNG WEBSITE KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TIẾP THU BÀI CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUA TỪNG TIẾT HỌC Ở CHƯƠNG OXI – LƯU HUỲNH
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KHOA HÓA XÂY DỰNG WEBSITE KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TIẾP THU BÀI CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUA TỪNG TIẾT HỌC Ở CHƯƠNG OXI LƯU HUỲNH KHÓA ... tiễn của việc xây dựng website KTĐG khả tiếp thu bài của HS THPT qua từng tiết học chương Oxi Lưu huỳnh 95 1.2 Xây dựng website KTĐG khả tiếp thu của HS THPT qua từng tiết học ... xử lí kết qua 39 1.5.5 Kết qua điều tra .39 CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG WEBSITE KTĐG KHẢ NĂNG TIẾP THU BÀI CỦA HS THPT QUA TỪNG TIẾT HỌC Ở CHƯƠNG OXI LƯU HUỲNH 46 2.1...
 • 113
 • 361
 • 1

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỊU HẠN VÀ PHÂN LẬP GEN CYSTATIN LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH CHỊU HẠN Ở CÂY ĐẬU TƯƠNG (Glycine max (L.) Merrill

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỊU HẠN VÀ PHÂN LẬP GEN CYSTATIN LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH CHỊU HẠN Ở CÂY ĐẬU TƯƠNG (Glycine max (L.) Merrill
... đậu tương Gen cystatin liên quan đến tính chịu hạn đậu tương Cystatin và gen cystatin Cystatin chất ức chế có chất protein, có khả ức chế đặc hiệu hoạt động của papain các enzyme phân ... của các giống đậu tương ngiên cứu  Phân tích đặc điểm gen cystatin liên quan đến tính chịu hạn của đậu tương Nội dung:  Xác định khả phản ứng với hạn của các giống đậu tương giai đoạn ... quan đến chịu hạn chưa đầy đủ  Cystatin gen cystatin được xác định có liên quan với khả chịu hạn của thực vật được nghiên cứu nhiều loài trồng khác Vậy gen cystatin liên quan thế đến...
 • 18
 • 362
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phân tích đánh giá khả năng tạo tiềnđánh giá khái quát tình hình tài chính doanh nghiệpđánh giá khả năng chấp nhận kiểm toánđánh giá khái quát tình hình tiêu thụđánh giá khái quátđánh giá khả năng cấp nước của sông hồng về mùa kiệtđánh giá chung về kết quả thực hiện dự án bài học kinh nghiệm đề xuất kiến nghịđánh giá chung về kết quả thực hiện dự án bài học kinh nghiệmphần viii đánh giá chung về kết quả thực hiện dự ánphần iv đánh giá chung về kết quả dự án bài học kinh nghiệm đề xuất kiến nghịđánh giá khẩu phần ăn thực tế cho phụ nữ mang thaiphân tích đánh giá khách hàng trước khi cho vayđánh giá khả năng chống chịu của 88 6 5 vụ xuân 1995 kết quả khu vực hoá 88 6 5 tại thái bình trích số liệu báo cáo 1995 của trung tâm khuyến nông thái bìnhxây dựng sơ đồ hiện trạng môi trƣờng nƣớc theo chỉ số wqi và đánh giá khả năng sử dụng nguồn nƣớc sông hồng trên địa bàn thành phố hà nộiđánh giá khả năng sử dụng nguồn nƣớc sông hồng đoạn chảy qua địa bàn thành phố hà nộibao cao nguyen ly bao quan thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Ông ngoại