Lý thuyết vật lý 8 học kì 1

Đề cương tự ôn tập thuyết Vật 8 học I

Đề cương tự ôn tập lý thuyết Vật Lý 8 học kì I
... phần vật chìm ( ngc l i) ( vật có hình dạng đặc biệt) Vc= S đáy H + Nếu vật chìm: Vc= Vv * B i tập tính trọng lượng riêng chất lỏng thể tích phần vật chìm Khi biết P ( trọng lượng riêng vật không ... dụng lên vật có độ lớn trọng lượng vật 12 Sự n i: G i P trọng lượng vật, F lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật vật ngập hoàn toàn chất lỏng - vật chìm xuống khi: P>F - Vật lên khi: P< F - Vật lơ ... số công thức khác cần áp dụng vào gi i tập ! p m= 10 p = 10m m= V.D V= S.h * B i tập tính thể tích vật: + Nếu cho thể tích phần vật (Vn)  Vc = V – Vn ( Vc phần vật bị chìm) + Nếu cho chiều cao...
 • 4
 • 180
 • 0

Kiểm tra vật 8 học I

Kiểm tra vật lý 8 học kì I
... Phòng giáo dục Buôn Ma Thuột ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Trường THCS Lạc Long Quân Môn : Vật lớp ( Th i gian 45 phút ) Học sinh ghi rõ số đề làm vào tờ giấy thi Phần trắc nghiệm : ( M i câu 0,5 i m) ... Ma Thuột ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Trường THCS Lạc Long Quân Môn : Vật lớp ( Th i gian 45 phút ) Học sinh ghi rõ số đề làm vào tờ giấy thi Phần trắc nghiệm : ( M i câu 0,5 i m) N i dung đề số ... Phòng giáo dục Buôn Ma Thuột ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Trường THCS Lạc Long Quân Môn : Vật lớp ( Th i gian 45 phút ) Học sinh ghi rõ số đề làm vào tờ giấy thi Phần trắc nghiệm : ( M i câu 0,5 i m)...
 • 9
 • 794
 • 9

vat ly 8 hoc ki II (hai cot). Hot

vat ly 8 hoc ki II (hai cot). Hot
... liƯu tham kh¶o Häc sinh: - ¤n tËp c¸c ki n thøc ®· häc III TiÕn tr×nh tỉ chøc d¹y häc ỉn ®Þnh tỉ chøc líp: (1') 8A Tỉng sè V¾ng 8B Tỉng sè V¾ng Ki m tra 15 + C©u hái: Câu (1 ®iĨm ... ph¸t biĨu ý ki n II Chn bÞ: Gi¸o viªn: - èng nghiƯm, ®ång sunp¸t Häc sinh: - Sù chn b× bµi ë nhµ III TiÕn tr×nh tỉ chøc d¹y häc ỉn ®Þnh tỉ chøc líp: (1') 8A Tỉng sè V¾ng 8B Tỉng sè V¾ng ... thùc tÕ vËn dơng ki n thøc ®· häc gi¶i thÝch c¸c hiĐn tỵng ®¬n gi¶n Th¸i ®é : - Cã th¸i ®é ®óng mơc häc tËp II Chn bÞ: Gi¸o viªn: - Va ly vËt lý Häc sinh - Sù chn bÞ bµi ë nhµ III TiÕn tr×nh tỉ...
 • 18
 • 238
 • 0

de thi vat ly 8 hoc ki

de thi vat ly 8 hoc ki
... ( HẾT) NXTùng/C2Nho-Hoà/VL 8/ 2009-2010 ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ( Bài viết số 2) I Trắc nghiệm: Mỗi câu 0,5 đ 1.a ; 2.c ; 3.b ; 4.d ; 5.b ; 6.c ; 7.d ; 8. a ; 9.c ; 10.c II Tự luận : * Nêu ... NXTùng/C2Nho-Hoà/VL 8/ 2009-2010 c Hòn bi lăn mặt đất d Lò xo bị ép đặt mặt đất Trong dẫn nhiệt, nhiệt truyền từ vật...
 • 3
 • 509
 • 0

ĐỀ THI VẬT 8 HỌC I(2010-2011)

ĐỀ THI VẬT LÝ 8 HỌC KÌ I(2010-2011)
... Câu 7: Một vật chuyển động chòu tác dụng hai lực cân bằng, chọn câu đúng: a Vận tốc vật tăng dần b Vận tốc vật giảm dần c Hướng chuyển động vật thay đổi d Vật giữ nguyên vận tốc ban ... Câu 10: Một người đưa nặng lên cao h cách Cách thứ nhất, kéo trực tiếp vật lên theo phương thẳng đứng Cách thứ hai, kéo vật theo mặt phẳng nghiêng có chiều dài gấp lần độ cao h bỏ qua ma sát ... giảm dần c Hướng chuyển động vật thay đổi d Vật giữ nguyên vận tốc ban đầu (kể hướng độ lớn) Câu 8: Một cầu kim loại rỗng bên lơ lửng chất lỏng khi: a d chất lỏng > d kim loại c d chất lỏng = d...
 • 2
 • 367
 • 4

DE CUONG ON TAP VAT LY 8 HOC KI II

DE CUONG ON TAP VAT LY 8 HOC KI II
... 10C Nói nhiệt dung riêng đồng 380 J/kg.k điều có nghĩa nhiệt lượng cần để cung cấp cho 1kg đồng tăng thêm 10C 380 J Câu 11 Công thức tính nhiệt lượng Q = m c ∆ t Trong : Q nhiệt lượng (J ) m khối ... nhiệt lượng vật thu vào Nội dung thứ thể bảo toàn lượng Phương trình cân nhiệt : Qtoả = Qthu vào II/ BÀI TẬP Một ống nghiệm đựng đầy nước Hỏi đốt nóng miệng ống, hay đáy ống tất nước ống sôi nhanh ... sờ vào miếng gỗ? Có phải nhiệt độ đồng thấp gỗ không? người ta thả 300g chì 1000C vào 250g nước 58, 50C làm cho nước nóng lên tới 600C a Tính nhiệt lượng nước thu vào b Tính nhiệt dung riêng chì...
 • 2
 • 16,521
 • 279

đề thi vật 8 học II tham khảo

đề thi vật lý 8 học kì II tham khảo
... m1=500g=0,5kg - V2= 2lít, suy m2=2kg Giải: - Nhiệt lượng cần thi t để đun sôi nước - Q = m1.c1.Δt + m c Δt = 0,5 .88 0 .80 +2.4 200 .80 =707 200J 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ ... đối lưu Tóm tắt: - F = 80 N; - s = 4,5Km =4500m; - t = 30 ph = 180 0s Giải: - Công ngựa: A = F.s = 80 .4 500 = 360 000 J A 360000 = 200W - Công suất trung bình ngựa: P = = t 180 0 Tóm tắt: - m1=500g=0,5kg ... cột I với đơn vò cột II cho thích hợp E D A B Các phát biểu sau câu đúng, sai? S Đ Đ S Điền cụm từ thích hợp vào chổ trống? Nguyên tử, phân tử Khoảng cách Khối lương Nhiệt độ II. TỰ LUÂN Để phần...
 • 2
 • 330
 • 4

Đề tham khảo vật 8 học II

Đề tham khảo vật lý 8 học kì II
... nên vật chuyển động nhanh lên đại lượng sau tăng lên? a Khối lượng vật b Trọng lượng vật c Cả khối lượng lẫn trọng lượng vật d Nhiệt độ vật Câu 6: Khi chuyển động nhiệt phân tử cấu tạo nên vật ... 10đ a Từ vật có nhiệt lớn sang vật có nhiệt nhỏ b Từ vật có khối lượng lớn sang vật có khối lượng nhỏ c Từ vật có nhiệt độ sang vật có nhiệt độ thấp d Cả câu Câu 8: Dẫn nhiệt hình thức truyền ... sau vật không tăng? a Nhiệt độ b Nhiệt c Khối lượng d Thể tích Câu 7: Trong dẫn nhiệt, nhiệt truyền từ vật sang vật nào? ĐÁP ÁN Câu 1: c Câu 2:d Câu 3:c Câu 4: a Câu 5:d Câu 6: c 10đ a Từ vật...
 • 4
 • 197
 • 1

Giáo án vật 8 học I chuẩn mới

Giáo án vật lý 8 học kì I chuẩn mới
... tượng Th i độ: Trung thực làm kiểm tra II PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN Giáo viên: B i kiểm tra Học sinh: Giấy kiểm tra III CÁCH THỨC TIẾN HÀNH: Kiểm tra viết: Trắc nghiệm: 40%, tự luận: 60% IV TIẾN TRÌNH ... bình gi i tập, biểu diễn lực vật bị lực tác dụng, gi i thích số tượng liên quan đến quán tính lực ma sát Th i độ: yêu thích môn học II PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN Giáo viên: SGK, SBT, giáo án Học sinh: ... TUẦN 35 Tiết 18: KIỂM TRA HỌC KÌ I Ngày soạn Ngày kiểm tra: I MỤC TIÊU Kiến thức: Kiểm tra, đánh giá nhận thức học sinh việc học tập, vận dụng kiến thức phần học Kĩ năng: Rèn kĩ gi i tập gi i thích...
 • 89
 • 641
 • 0

CÂU HỎI ÔN TẬP VẬT 8 HỌC II

CÂU HỎI ÔN TẬP VẬT LÝ 8 HỌC KÌ II
... quang Câu 19: Một cần cẩu nâng vật có khối lượng 180 0kg lên cao 6m thời gian phút Công suất cần cẩu là: a 180 0W b 1 080 0W c 1 080 00W d 180 W Câu 20: Trong tượng sau đây, tượng chuyển động không ngừng ... Câu 13: Công suất xác định a lực tác dụng giây b công thức P = A.t c công thực giây d.công thực vật dịch chuyển mét Câu 14: Trong nhận xét sau, nhận xét là: a Trong trình học, động vật bảo ... trọng lượng vật b Cả khối lượng riêng trọng lượn riêng vật c Cả thể tích nhiệt độ vật d Nhiệt nang vật câu 27: Câu viết nhiệt sau không đúng? a Nhiệt dạng lường b Nhiệt vật nhiệt lượng vật thu...
 • 4
 • 308
 • 4

de kiem tra dia ly 8 hoc ki 2

de kiem tra dia ly 8 hoc ki 2
... dÉn chÊm ®Ò ki m tra häc kú ii Trêng PTDT Néi tró M«n: Địa lý - N¨m häc 20 06 - 20 07 Nội dung Phần I (3,0 điểm) Câu Câu Phần II (7,0 điểm) Câu Câu Điểm 1: d 2: b 3: d 0,5 0,5 0,5 1- c 2- a 3- b ... Tính chất nhiệt đới: - Bình quân 1m2 lãnh thổ nhận triệu Kilôcalo năm - Số gìơ nắng đạt từ 1400 đến 3000 năm - Nhiệt độ không khí trung bình năm tất địa phương 21 0 c + Tính chất gió mùa: - Khí ... ẩm với gió mùa Tây Nam + Tính chất ẩm: - Lượng mưa trung bình năm từ 1500mm – 20 00mm - Độ ẩm tương đối không khí 80 % b, Giải thích: - Nước ta nằm vùng nội chí tuyến - Nằm kề biển Đông chịu ảnh...
 • 2
 • 1,287
 • 7

đề cương 8 Học 1

đề cương lý 8 Học kì 1
... ng B/ T lun Bi 1( Vn dng -1, 5 im) Mt ngi i xe p trờn on ng t A n B di 80 km ht 40 h, trờn on ng t B n C di 90 km ht 30h tớnh tc trung bỡnh trờn mi on ng v trờn c qang ng Bi (Vn dng -1, 5 im) a Biu ... a Biu din lc sau: Trng lc ca mt vt l 000N ( T xớch 1cm ng vi 500N) b Din t bng li yu t cu lc sau 10 0N B F Bi (1, 5 im) Mt ngi cú cú trng lng 80 0N ng yờn trờn mt t, Din tớch tip xỳc ca mi bn chõn ... Cõu 14 (Bit- 0,5) Cụng thc tớnh ỏp sut cht lng A P= d.h C P= D.h B P= d/h D P= d.S Cõu 15 (Bit- 0,5) cho quóng ng l Km, thi gian i ht quóng ng...
 • 2
 • 315
 • 3

Xem thêm