NĂNG SUẤT và 5s bí mật sự THÀNH CÔNG tại NHẬT bản

Năng suất 5s- mật sự thành công tại Nhật Bản

Năng suất và 5s- Bí mật sự thành công tại Nhật Bản
... công ty phát tri n, 5S c th c hành thư ng xuyên trì m c cao T i Singapore, ・ 5S b t u c th c hi n t i m t công ty m u D án Năng su t JICA vào năm 1986 ng qu c gia t dư i U ban 5S ・ Sau ó tr thành ... Consulting, Japan 35 thiế Seiketsu, Ngă ngừ Sự cần thiết Seiketsu, Ngăn ngừa nghệ hiệ Công nghệ nghệ trự tiế Công nghệ mới, lên khuôn trực tiếp liệ Sau phun nguyên liệu vào khuôn bắt đầu quy trình In trì ... mà m t thư ng không th nhìn th y c Ví d phòng v sinh công nghi p IC, phòng v sinh b n vi n … Chìa khoá “v sinh” Tháng 11/2006 th c hi n thành công “Seiketsu” “ngăn ng a” Hajime SUZUKI Global Consulting,...
 • 83
 • 342
 • 0

NĂNG SUẤT 5S MẬT SỰ THÀNH CÔNG TẠI NHẬT BẢN

NĂNG SUẤT VÀ 5S BÍ MẬT SỰ THÀNH CÔNG TẠI NHẬT BẢN
... sách u tiên v 5S c xu t b n, t chóng ・ T i công ty phát tri n, 5S c th c hành thư ng xuyên trì m c cao T i Singapore, ・ 5S b t u c th c hi n t i m t công ty m u D án Năng su t JICA vào năm 1986 ... t JICA vào năm 1986 ng qu c gia t dư i U ban 5S ・ Sau ó tr thành ho t cao r t nhi u t ch c ・ Hi n ã t t i c p T i nhi u qu c gia, ・ 5S ã r t thành công giai o n ban u, sau m t th i gian, nhanh ... B ng cách th c hành liên t c 5S Xin c m ơn !! H i th o chia s kinh nghi m T11/2006 Hajime SUZUKI Chuyên gia JICA, VJCC Hà N i Phương pháp th c ti n th c hi n 5S 5S Công c Cơ b n vô h u d ng KAIZEN...
 • 83
 • 281
 • 1

Tài liệu Năng suât 5S mật sự thành công tại Nhật bản ppt

Tài liệu Năng suât và 5S Bí mật sự thành công tại Nhật bản ppt
... sách u tiên v 5S c xu t b n, t chóng ・ T i công ty phát tri n, 5S c th c hành thư ng xuyên trì m c cao T i Singapore, ・ 5S b t u c th c hi n t i m t công ty m u D án Năng su t JICA vào năm 1986 ... Consulting, Japan 長田 貴、日本能率 16 liệ Ví dụ Seiton bậc cao (File tài liệu) Tên người dùng Tách riêng tài liệu dùng Bất biết dùng Khi có người dùng tài liệu đó, dùng 出所:5S改善ノウハウ集, 協会 Tháng 11/2006 Hajime SUZUKI ... t JICA vào năm 1986 ng qu c gia t dư i U ban 5S ・ Sau ó tr thành ho t cao r t nhi u t ch c ・ Hi n ã t t i c p T i nhi u qu c gia, ・ 5S ã r t thành công giai o n ban u, sau m t th i gian, nhanh...
 • 83
 • 227
 • 0

Năng Suất 5S - Mật Thành Công Tại Nhật Bản doc

Năng Suất Và 5S - Bí Mật Thành Công Tại Nhật Bản doc
... bộ” Seiso- Kiể bước đầu để TPM (Duy trì Năng suất Tổng thể) Cấp độ iều kiện máy móc kiệ Nên cấp độ Seiso-Kiể Seiso-Kiểm ngà hàng ngày tra Seiso-kiể Seiso-kiểm tra toàn Seiso-Kiể Seiso-Kiểm tra ... Năng su t 5S m t s thành công t i Nh t b n 10/11/2006 H i th o chia s kinh nghi m T11/2006 Hajime SUZUKI Chuyên gia JICA, VJCC Hà N i Làm th ngư i Nh t ã thành công ngành công nghi ... t công ty m u D án Năng su t JICA vào năm 1986 ng qu c gia t dư i U ban 5S ・ Sau ó tr thành ho t cao r t nhi u t ch c ・ Hi n ã t t i c p T i nhi u qu c gia, ・ 5S ã r t thành công giai o n ban...
 • 84
 • 248
 • 0

Sự thành công của nhật bản trong các ngành công nghiệp p10 ppsx

Sự thành công của nhật bản trong các ngành công nghiệp p10 ppsx
... định hướng, công cụ định hướng Các công cụ phương tiện để đạt mục tiêu Tại “Khu vực thí điểm (mẫu)” với nỗ lực lớn, Bằng “Lý thuyết quản lý SX” trước tiên, việc tiếp cận toàn công ty* * cách giới ... * cách giới thiệu nhiều công cụ hay công cụ bậc cao *Dành cho đối tượng nhà máy xây dựng Nhà máy cần có nhữ nhà đượ ng Nhà thố chươ trì ương hình thành hệ thống toàn công ty cần có chương trình ... Năng suất thí Mẫu thí điểm Bước Toà Toàn công ty Khu vực khác Bước Bước Từng bước thay đổi, hiệu với 5S suấ Năng suất Mẫu thí điểm Khu vực Tái sinh Toà Toàn công ty Bước Tháng 3/2006 Bước Hajime...
 • 8
 • 192
 • 0

Sự thành công của nhật bản trong các ngành công nghiệp p9 ppsx

Sự thành công của nhật bản trong các ngành công nghiệp p9 ppsx
... (Tham kh o Vidu VN 1-2.ppt) Tình hu ng t i công ty Văn phòng ph m (Tham kh o Vidu VN 2-2.ppt) Thă Thăm quan công ty Ngày 29/11/2006 (thứ 4)14:30-16:30 Công ty Hoàng Dương Xuất phát VJCC lúc13:30 ... •Hiệu an toàn công ty •Lợi nhuận •Cuộc sống tươi đẹp •An toàn •Tinh thần Hajime SUZUKI Global Consulting, Japan 56 M t vài tình hu ng v Bư c đ m đ th c hi n KAIZEN Tình hu ng t i công ty may m ... Các hoạt động 5S tổng hợp cách xem xét Mục tiêu nơi làm việc Mục tiêu < 5S > •Seiri •Seiton •Seiso •Seiketsu...
 • 8
 • 184
 • 0

Sự thành công của nhật bản trong các ngành công nghiệp p8 ppt

Sự thành công của nhật bản trong các ngành công nghiệp p8 ppt
... hiệ đườ Bởi đường F9 ngà nghiệ ng, trọ Trong ngành công nghiệp nặng, An toàn yếu tố quan trọng hàng đầu thé Seiri, Seiton Một công ty thép nâng cao an toàn cách áp dụng Seiri, Seiton Tháng 3/2006 ... hỏng Đóng gói Giao hàng chậ chậm* Làm lại lô In Đóng gói 3.3% = phế phẩm số 30 lô (5 công) Làm lại: công số công, Giao hàng chậm* thấ phế phẩ trì Khắ nh ・Tìm thấy phế phẩm lô in quy trình Khắc ... thần nội tảng để xây dựng công ty nhà máy có suất cao thầ ngoà Tinh thần bên Khi nhà máy công ty có nơi làm việc gọn gàng sẽ, họ thu hút người mua đến tham quan Kết là, công ty có thêm hội để bán...
 • 8
 • 166
 • 0

Sự thành công của nhật bản trong các ngành công nghiệp p7 potx

Sự thành công của nhật bản trong các ngành công nghiệp p7 potx
... Tình Công ty máy trợ thính Singapore đượ nhiệ hoà ty Ông Tan giao nhiệm vụ đổi hoàn toàn công ty thấ thá việ Ông quan sát thấy nhân viên có kỹ tốt thái độ làm việc lại thờ công ty buông lỏng công ... phục vụ công việc cách tháo tay vịn cách nghỉ ngơ chỗ nhà 2) Tạo góc nghỉ ngơi riêng chỗ lối vào nhà máy với tủ cá nhân máy bán hàng tự động Đưa chuẩ nghiệ kiể soá kiệ 3) Đưa tiêu chuẩn tác nghiệp, ... hoạ ngà “Shitsuke “ hoạt động hàng ngày Vào thời kỳ đầu công nghiệp hoá, nhiều nhân viên xuất thân từ vùng quê, nơi mà thời gian làm việc, cách làm việc, phương pháp làm việc, tất thứ không theo...
 • 8
 • 160
 • 0

Sự thành công của nhật bản trong các ngành công nghiệp p6 pot

Sự thành công của nhật bản trong các ngành công nghiệp p6 pot
... sinh ngăn ng a b nh t t, ・ Trong công nghi p th c ph m ・ Trong b nh vi n Cùng v i hư ng d n c a chuyên gia Nh t B n, Vi t Nam ã t ch c ho t ng phòng ng a SARS thành công) Tháng 11/2006 Hajime ... Hajime SUZUKI Global Consulting, Japan 35 thiế Seiketsu, Ngă ngừ Sự cần thiết Seiketsu, Ngăn ngừa nghệ hiệ Công nghệ nghệ trự tiế Công nghệ mới, lên khuôn trực tiếp liệ Sau phun nguyên liệu vào ... mà m t thư ng không th nhìn th y c Ví d phòng v sinh công nghi p IC, phòng v sinh b n vi n … Chìa khoá “v sinh” Tháng 11/2006 th c hi n thành công “Seiketsu” “ngăn ng a” Hajime SUZUKI Global Consulting,...
 • 8
 • 172
 • 0

Sự thành công của nhật bản trong các ngành công nghiệp p5 pot

Sự thành công của nhật bản trong các ngành công nghiệp p5 pot
... máy dệt Kiể soá hiệ Kiểm soát hiệu theo tổ thể Không thể dùng máy khở khởi động máy tiế đượ Không cách cải tiến ! Tổ 15 Tổ 16 Chọ thí Chọn máy thí điểm (mẫu) thự hiệ thực Seiso-Kiể Seiso-Kiểm tra ... thể thự hiệ Seiso-Kiể hiệ liệ Có thể thực Seiso-Kiểm tra hiệu dựa liệu trư nhữ khó giả quyế Bằng cách nỗ lực trước vấn đề khó giải Tháng 11/2006 Hajime SUZUKI Global Consulting, Japan 30 ...
 • 8
 • 209
 • 0

Sự thành công của nhật bản trong các ngành công nghiệp p4 doc

Sự thành công của nhật bản trong các ngành công nghiệp p4 doc
... nghĩa d n d p có r t nhi u cách tuỳ thu c vào i u ki n t nhiên t i nơi làm vi c Nơi làm vi c không b i b n: Thu lư m rác mà không v t lung tung Lau s ch s n ph m d dang thành ph m: T y b i b n th ... Seiso-ki m tra máy móc thi t b : Ki m tra tr ng thái b t thư ng b ng cách lám s ch hoàn toàn, s a ch a tr ng thái b t thư ng S d ng công c làm s ch thích h p khăn lau, hoá ch t, v.v Tháng 11/2006...
 • 8
 • 140
 • 0

Sự thành công của nhật bản trong các ngành công nghiệp p3 pptx

Sự thành công của nhật bản trong các ngành công nghiệp p3 pptx
... ng cho ti n s d ng Vi c t t cho Dòng s n xu t Ki m soát b ng hình nh công vi c hi u qu , chưa t t có i u ki n t t nh t cho công vi c hi u qu an toàn Nh ng v t lư ng c n thi t ph i c x p không ... Global Consulting, Japan 11 Ví dụ: Góc lối tiêu” Kiể soá việ “Mục tiêu” = Kiểm soát hình ảnh để công việc tự nhiên an toàn N u góc th có c không? chí Lối Góc lối chí 出所:5S改善ノウハウ集, 協会 Tháng 11/2006 ... 貴、日本能率 12 Giá Ví dụ: Giá có tên vật, max tiêu” Kiể soá việ hiệ “Mục tiêu” = Kiểm soát hình ảnh cho công việc hiệu Min Max 出所:5S定着化ワンツースリー, 聞社 Tháng 11/2006 Hajime SUZUKI Global Consulting, Japan...
 • 8
 • 164
 • 0

Sự thành công của nhật bản trong các ngành công nghiệp p2 potx

Sự thành công của nhật bản trong các ngành công nghiệp p2 potx
... công ty phát tri n, 5S c th c hành thư ng xuyên trì m c cao T i Singapore, ・ 5S b t u c th c hi n t i m t công ty m u D án Năng su t JICA vào năm 1986 ng qu c gia t dư i U ban 5S ・ Sau ó tr thành ... (Không s a i, v i nh ng nhà máy m i thành l p nh ng quy t c, quy nh tiêu chu n công vi c ph i c t trư c) Hajime SUZUKI Global Consulting, Japan Seiri “Seiri” gì? Các ví dụ Seiri Seiri” ・ nhữ thiế ... gì? i m m u ch t c a 5S (5S th c ti n) “5S” m t nh ng Công c ” b n vô h u d ng cho KAIZEN C i ti n Qu n lý S n xu t, n u c áp d ng m t cách úng n i m m u ch t: 1) Giai o n 1: 5S thông thư ng...
 • 8
 • 141
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài báo cáo thuyết trình năng suất và 5s bí mật thành công từ nhật bản5s bí mật thành công từ nhật bản5s bí mật thành công của nhật bảnảnh hưởng của nguyên tố vi lượng đến năng suất và chất lượng dược liệu thanh caonăng suất và các yếu tố cấu thành năng suấtảnh hưởng của lượng mưa và số giờ nắng đến năng suất và hàm lượng cao su khô trong mủảnh hưởng nhiệt độ và ẩm độ đến năng suất và hàm lượng cao su khô trong mủảnh hưởng của lượng bốc hơi đến năng suất và hàm lượng cao su khônhững bí mật để thành côngbí mật thành công từ nhật bảnbí mật nhỏ thành công lớn pdfbí mật nhỏ thành công lớnbí mật của thành côngdownload bí mật nhỏ thành công lớn8 bí mật của thành côngĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVICọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 4. Ông ngoại