SKKN lựa CHỌN một số bài tập NHẰM PHÁT TRIỂN THỂ lực môn cầu LÔNG CHO học SINH KHỐI 10 THPT”

SKKN Lựa chon một số bài tâp nhằm phát triển thể lực môn Cầu lông cho học sinh lớp 10 THPT

SKKN Lựa chon một số bài tâp nhằm phát triển thể lực môn Cầu lông cho học sinh lớp 10 THPT
... môn cầu lông vào giảng dạy 10 D có 45 học sinh 10 E có 47 học sinh 10 G có 46 học sinh Tổng số học sinh nhóm thứ hai : 138 em Biện pháp thực tập bổ trợ vào học cầu lông để phát triển thể lực ... trợ phát triển thể lực chuyên môn cầu lông mà đưa vào giảng dạy cho học sinh thời gian em học nội dung cầu lông Kiểm tra đánh giá Để đánh giá lực phát triển thể lực chuyên môn kỹ thuật mà em học ... dạy học môn cầu lông lớp 10 + 11 + 12 THPT (chương trình thay sách giáo khoa) - Vận dụng số tập bổ trợ nhằm nâng cao thể lực chuyên môn môn cầu lông - Học sinh khóa học 2006 - 2009 trường THPT...
 • 21
 • 539
 • 5

những bất cập trong giảng dạy và việc lựa chọn một số bài tập nhằm phát triển thể lực môn cầu lông cho học sinh lớp 10 thpt

những bất cập trong giảng dạy và việc lựa chọn một số bài tập nhằm phát triển thể lực môn cầu lông cho học sinh lớp 10 thpt
... nhân vấn đề để người nghiên cứu Đó lý chọn viết đề tài: Những bất cập giảng dạy việc lựa chọn số tập nhằm phát triển thể lực môn cầu lông cho học sinh lớp 10 THPT Phạm vi đề tài - Tìm hiểu, nghiên ... tiếp thu kỹ thuật học sinh Thực trạng giảng dạy môn Cầu lông Trong chương trình giảng dạy môn Cầu Lông trường THPT từ lớp 10 đến lớp 12 em học kỹ thuật môn cầu lông em Tổ: Lí – Thể Dục – Quốc Phòng ... phần vào việc nâng cao thể lực lực làm việc học sinh sau tốt nghiệp THPT - Nêu khó khăn bất cập giảng dạy môn Cầu lông chương trình môn Thể dục THPT II THỰC TRANG CỦA NỘI DUNG ĐỀ Những khó khăn bất...
 • 19
 • 626
 • 2

Những bất cập trong giảng dạy và việc lựa chọn một số bài tập nhằm phát triển thể lực môn cầu lông cho học sinh lớp 10 THPT lê văn hưu

Những bất cập trong giảng dạy và việc lựa chọn một số bài tập nhằm phát triển thể lực môn cầu lông cho học sinh lớp 10 THPT lê văn hưu
... thể lực chuyên môn môn cầu lông vào giảng dạy 10 A có 45 học sinh 10 A5 có 47 học sinh 10 A6 có 46 học sinh Tổng số học sinh nhóm thứ hai : 138 em Biện pháp thực tập bổ trợ vào học cầu lông để phát ... việc lựa chọn số tập nhằm phát triển thể lực môn cầu lông cho học sinh lớp 10 THPT Văn Hưu Phạm vi nghiên cứu - Tìm hiểu, nghiên cứu phân phối chương trình, sách giáo khoa thực tiễn dạy học ... thu kỹ thuật học sinh Thực trạng giảng dạy môn Cầu lông Trong chương trình giảng dạy môn Cầu Lông trường THPT từ lớp 10 đến lớp 12 em học kỹ thuật môn cầu lông em không trang bị thể lực Nếu người...
 • 19
 • 330
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm lựa CHỌN một số bài tập NHẰM PHÁT TRIỂN THỂ lực môn cầu LÔNG CHO học SINH lớp 10 THPT

Sáng kiến kinh nghiệm lựa CHỌN một số bài tập NHẰM PHÁT TRIỂN THỂ lực môn cầu LÔNG CHO học SINH lớp 10 THPT
... cực tập luyện học sinh Sau áp dụng học kì đạt môt số kết khả quan Khẳng định giá trị, kết đạt sáng kiến '' Lựa chọn số tập nhằm phát triển thể lực môn cầu lông cho học sinh lớp 10 THPT' ' phát ... theo phương pháp thực nghiệm áp dụng tập bổ trợ phát triển thể lực chuyên môn môn cầu lông vào giảng dạy 10D có 40 học sinh 10E có 40 học sinh 10G có 40 học sinh Tổng số học sinh nhóm thứ hai là: ... dạy học môn cầu lông lớp 10 + 11 + 12 THPT (chương trình thay sách giáo khoa) - Vận dụng số tập bổ trợ nhằm nâng cao thể lực chuyên môn môn cầu lông - Học sinh khóa học 2014 - 2015 trường THPT...
 • 20
 • 170
 • 0

SKKN Những bất cập trong giảng dạy và việc lựa chọn một số bài tập nhằm phát triển thể lực môn cầu lông cho học sinh lớp 10 SKKN THPT

SKKN Những bất cập trong giảng dạy và việc lựa chọn một số bài tập nhằm phát triển thể lực môn cầu lông cho học sinh lớp 10 SKKN THPT
... nhân vấn đề để người nghiên cứu Đó lý chọn viết đề tài: Những bất cập giảng dạy việc lựa chọn số tập nhằm phát triển thể lực môn cầu lông cho học sinh lớp 10 THPT Phạm vi nghiên cứu - Tìm hiểu, ... dụng tập bổ trợ phát triển thể lực chuyên môn môn cầu lông vào giảng dạy 10 A có 45 học sinh 10 A5 có 47 học sinh 10 A6 có 46 học sinh Tổng số học sinh nhóm thứ hai : 138 em Biện pháp thực tập ... thu kỹ thuật học sinh Thực trạng giảng dạy môn Cầu lông Trong chương trình giảng dạy môn Cầu Lông trường THPT từ lớp 10 đến lớp 12 em học kỹ thuật môn cầu lông em không trang bị thể lực Nếu người...
 • 17
 • 887
 • 9

SKKN lựa chọn một số bài tập nhằm phát triển thể lực môn cầu lông cho học sinh THPT

SKKN lựa chọn một số bài tập nhằm phát triển thể lực môn cầu lông cho học sinh THPT
... thấy để học sinh học tốt môn cầu lông môn khác vấn đề em phải có tảng thể lực Đó lí chọn viết giải pháp: Lựa chọn số tập nhằm phát triển thể lực môn Cầu lông cho học sinh THPT II Mục đích nghiên ... - Nhiệm vụ 1: Đánh giá thực trạng thể lực môn cầu lông trường THPT số Văn Bàn - Nhiệm vụ 2: Lựa chọn số tập nhằm phát triển thể lực môn cầu lông trường THPT số Văn Bàn đánh giá hiệu thực tiễn ... môn cầu lông Đối với cấp THPT từ lớp 10 đến lớp 12 em học kĩ thuật môn cầu lông theo phân phối chương trình tập bổ trợ thể lực Do tổ chức cho em tham gia thi đấu môn cầu lông với nhận thấy thể...
 • 14
 • 214
 • 0

skkn lựa chọn một số bài tập nhằm phát triển thể lực môn cầu lông cho học sinh THPT

skkn lựa chọn một số bài tập nhằm phát triển thể lực môn cầu lông cho học sinh THPT
... tốt môn cầu lông môn khác vấn đề em phải có tảng thể lực Đó SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM HOÀNG MINH TUÂN lí chọn viết giải pháp: Lựa chọn số tập nhằm phát triển thể lực môn Cầu lông cho học sinh THPT ... - Nhiệm vụ 1: Đánh giá thực trạng thể lực môn cầu lông trường THPT số Văn Bàn - Nhiệm vụ 2: Lựa chọn số tập nhằm phát triển thể lực môn cầu lông trường THPT số Văn Bàn đánh giá hiệu thực tiễn ... môn cầu lông Đối với cấp THPT từ lớp 10 đến lớp 12 em học kĩ thuật môn cầu lông theo phân phối chương trình tập bổ trợ thể lực Do tổ chức cho em tham gia thi đấu môn cầu lông với nhận thấy thể...
 • 18
 • 67
 • 0

Khóa luận tốt nghiệp LỰA CHỌN MỘT SỐ BÀI TẬP NHẰM PHÁT TRIỂN THỂ LỰC CHUNG CHO NAM SINH VIÊN K40 KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Khóa luận tốt nghiệp LỰA CHỌN MỘT SỐ BÀI TẬP NHẰM PHÁT TRIỂN THỂ LỰC CHUNG CHO NAM SINH VIÊN K40 KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
... trạng thể lực chung Nam sinh viên K40 khoa Giáo Dục Thể Chất trường Đại Học Phạm TP HCM Nhiệm vụ 2: Lựa chọn thực số tập nhằm phát triển thể lực chung cho nam sinh viên K40 khoa Giáo Dục Thể Chất ... TẬP NHẰM PHÁT TRIỂN THỂ LỰC CHUNG CHO NAM SINH VIÊN K40 KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN CHUYÊN NGÀNH : GIÁO DỤC THỂ CHẤT MSSV: ... dựng phát triển thể lực cho sinh viên Chúng mạnh dạn nghiên cứu với tên đề tài “ Lựa chọn số tập nhằm phát triển thể lực chung cho Nam sinh viên K40 Khoa Giáo Dục Thể Chất Trường Đại Học Phạm...
 • 47
 • 2,960
 • 8

Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập nhằm phát triển thể chất cho nam sinh viên khoá 44 nông học trường đại học vinh tại CLB thể dục thể hình

Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập nhằm phát triển thể chất cho nam sinh viên khoá 44  nông học trường đại học vinh tại CLB thể dục thể hình
... vấn lựa chọn số tập nhằm phát triển thể chất cho nam sinh viên K44 Nông học CLB TDTH Trờng ĐH Vinh Từ nghiên cứu sở lý luận tâm sinh lý tiến hành phát phiếu vấn cho 50 sinh viên nam hai lớp 44 Nông ... Nông học trờng Đại học Vinh Để lựa chọn đợc tập phù hợp tiến hành nghiên cứu từ: 4.2.1.Cơ sở lý luận Đề tài nghiên cứu lựa chọn số tập nhằm phát triển thể chất cho nam sinh viên câu lạc TDTH Cho ... trờng Đại học Vinh Văn Đình Cờng Lớp 42A2 - GDTC Luận văn tốt nghiệp Đại học Chuyên ngành thể dục - Nhiệm vụ 2: Lựa chọn số tập nhằm phát triển thể chất cho nam sinh viên K44 Nông học Trờng Đại học...
 • 39
 • 827
 • 0

Nghiên cứu lựa chon một số bài tập nhằm phát triển sức mạnh tốc độ khi học thể dục nhào lộn cho nam sinh viên k44 khoa giáo dục thể dục trường đại học vinh

Nghiên cứu lựa chon một số bài tập nhằm phát triển sức mạnh tốc độ khi học thể dục nhào lộn cho nam sinh viên k44  khoa giáo dục thể dục trường đại học vinh
... tố chất sức mạnh tốc độ nam sinh viên K44- Khoa giáo dục thể chất trờng Đại học Vinh Để khảo sát đợc thực trạng sức mạnh tốc độ nam sinh viên K44 Khoa Giáo dục thể chất trờng Đại học Vinh, tiến ... số tập nhằm góp phần phát triển sức mạnh tốc độ học thể dục nhào lộn cho nam sinh viên khoá 44 - Khoa giáo dục thể chất Trờng đại học vinh -*** - Khoá luận tốt nghiệp Ngành s phạm giáo dục thể ... dục thể chất trờng Đại học Vinh 4.2.1 Cơ sở để chọn lựa tập Xuất phát từ mục đích đề tài nghiên cứu chọn lựa số tập, nhằm góp phần phát triển sức mạnh tốc độ học thể dục nhào lộn cho nam sinh viên...
 • 37
 • 1,336
 • 0

Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập nhằm phát triển sức mạnh tốc độ trong môn học tự chọn cầu lông cho học sinh khối 10 trường THPT hà trung thanh hóa luận văn tốt nghiệp đại học

Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập nhằm phát triển sức mạnh tốc độ trong môn học tự chọn cầu lông cho học sinh khối 10 trường THPT hà trung  thanh hóa luận văn tốt nghiệp đại học
... lông cho học sinh trường THPT Trung tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu lựa chọn số tập nhằm phát triến sức mạnh tốc độ môn học tự chọn cầu lông cho học sinh khối 10 trường THPT Trung ... lựa chọn tập nhằm phát triển sức mạnh tốc độ môn học cầu lông cho học sinh lớp 10 trường THPT Trung - Thanh Hóa Nhiệm vụ 2: Lựa chọn đánh giá hiệu ứng dụng tập phát triển sức mạnh tốc độ môn ... 3.1 Nghiên cứu sở khoa học việc lựa chọn tập nhằm phát triển sức mạnh tốc độ môn học cầu lông cho học sinh trường THPT Trung .16 3.1.1 Cơ sở lý luận việc lựa chọn tập để phát triển sức mạnh tốc...
 • 45
 • 2,995
 • 21

Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập nhằm phát triển sức bật cho học sinh đội tuyển bóng rổ nữ trường THPT đoan hùng, tỉnh phú thọ (2)

Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập nhằm phát triển sức bật cho học sinh đội tuyển bóng rổ nữ trường THPT đoan hùng, tỉnh phú thọ (2)
... tuyển bóng rổ nữ trờng THPT Đoan Hùng - Phú Thọ ( n= 16) TT Nội dung kiểm tra Kết Đội tuyển Bóng rổ nữ x Dẫn bóng luồn cọc lần lên rổ( s) 29,48 0,56 Di động nhận bóng nhảy ném rổ vạch 30 lần ( số ... Kết vấn lựa chọn nội dung đánh giá lực bật nhảy đội tuyển bóng rổ nữ trờng THPT Đoan Hùng - Phú Thọ (n = 18) Kết TT Tán thành % Nội dung vấn Di động nhận bóng nhảy ném rổ vạch 5m8 ( số 15 83.3% ... l: Dẫn bóng luồn cọc lần lên rổ (s) Di động nhận bóng nhảy ném rổ vạch 30 lần ( số lần vào rổ) Bật nhảy với bảng tay có đà (cm ) 2.2.2 Thc trng v trỡnh sc bt ca i tuyn búng r nam trng THPT oan...
 • 13
 • 352
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: skkn lựa chọn một số bài tập nhằm khắc phục những sai lầm thường mắc trong kỹ thuật nhảy xa ưỡn thân của học sinh 11nghiên cứu lựa chọn một số bài tập nhằm sửa chữa những sai lầm thường mắc trong học kĩ thuật nhảy xa ưỡn thân cho nam học sinh lớp 11 trường thpt thạch thành i thanh hoálựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao hiệu quả kỹ thuật tại chỗ bật nhảy ném rổ bằng một tay trên cao cho học sinh lớp 11 trường thpt nghi lộc iii luận văn tốt nghiệp đại họcnghiên cứu lựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao hiệu quả kỹ thuật đánh bóng theo phương lấy đà ở vị trí số 4 cho sinh viên chuyên ngành tdtt trường đại học vinhluận văn đại học nghiên cứu lựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao khả năng chắn bóng cho sinh viên chuyên nghành khoa gdtc trường đại học vinhnghiên cứu lựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao thành tích nhảy cao lưng qua xà cho nam vận động viên đội tuyển điền kinh trường thpt vĩnh yên vĩnh phúclựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao hiệu quả sút bóng bằng mu chính diện cho đội tuyển bóng đá nam trường thpt cao bá quát gia lâm hà nộilựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao kỹ thuật đá bóng bằng lòng bàn chân cho nam học sinh k11 trường thpt quảng xương ilựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao hiệu quả kỹ thuật chuyền bóng thấp tay bằng hai tay trước mặt cho học sinhlua chon mot so bai tap nham nang cao hieu qua ki thuat chuyen bong thap tay bang hai tay truoc mat cho hoc sinh nam lop 12nghiên cứu lựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao thành tích nhảy cao nằm nghiêng cho nam học sinh lớp 10a1 trường thpt hoàng mailựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao hiệu quả kỹ thuật phát bóng tay cao trước mặt môn bóng chuyền tự chọn cho học sinh lớp 12 trường thpt hoàng mai nghệ an luận văn tốt nghiệp đại họclựa chọn một số bài tập nhằm khác phục những sai lầm thường mắc trong kĩ thuật nhảy xa ưỡn thân của học sinh lớp 11 trường thpt đào duy từnghiên cứu lựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao hiệu quả kĩ thuật đánh cầu trái thấp tay trong môn cầu lông cho sinh viên chuyên ngành gdtc trường đại học vinhnghiên cứu lựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao hiệu quả kỹ thuật đánh cầu trái cao tay trong môn cầu lông cho sinh viên chuyên ngành gdtc trường đại học vinhbài toán Parabol và các vấn đề liên quanLuận án tiến sĩ bất đẳng thức tích chập suy rộng kontorovich lebedev – fourier và ứng dụng (tt)Luận án tiến sĩ nghiên cứu chế tạo và tính chất quang của vật liệu HA, HA f, β TCP, β TCP sr pha tạp eu, er, dy và mn (tt)Phát triển kĩ năng thích ứng nghề qua thực hành, thực tập nghề nghiệp cho sinh viên cao đẳng kĩ thuật (tt)Phân tích các vấn đề liên quan đến sử dụng thuốc tại khoa ung bướu bệnh viện vimec time city thông qua hoạt động dược lâm sàngthực tập kỹ thuật nhà máy DAP hải phòngđồ án điều chế hydroxyl apatit từ vỏ hàuThiết kế hoạt động và báo cáo việc thực hiện trong phát triển cộng đồng.Bài luận CTXH với người nghèophát triển sản phẩm CNSH Nước ép cam bổ sung CollagenGiới thiệu về nghề Công tác xã hộiGiáo dục giới tính cho học sinh THCSNghiên cứu mô hình ước tính sinh khối, trữ lượng các bon rừng ngập mặn trên cơ sở ứng dụng viễn thám và GIS tại tỉnh cà mau (tt)thiết kế hoạt động chủ đề: vai trò của người cao tuổi trong việc giáo dục con cháu.báo cáo tham quan các cơ sở ctxh phía Nam6 TTr PA su dung von chu so huu 20168 TTr bau bo sung TVHDQTĐại hội cổ đông | MBBank Thong tin ung vienTuyen dung cua Cong ty TNHH Tri tue VietCong van Bao cao hieu qua thiet bi bang A 2016 0