skkn lồng ghép tấm gương đạo đức hồ chí minh qua môn giáo dục công dân bậc THPT

SKKN lồng ghép tấm gương đạo đức hồ chí minh qua môn giáo dục công dân bậc THPT

SKKN lồng ghép tấm gương đạo đức hồ chí minh qua môn giáo dục công dân bậc THPT
... Lồng ghép gương đạo đức Hồ Chí Minh qua môn Giáo dục công dân bậc THPT Năm học: 2014-2015 Nguyễn Thị Hồng Huế Trường THPT Vĩnh Cửu Lồng ghép gương đạo đức Hồ Chí Minh qua môn Giáo dục công dân ... Thị Hồng Huế 20 Trường THPT Vĩnh Cửu Lồng ghép gương đạo đức Hồ Chí Minh qua môn Giáo dục công dân bậc THPT so sánh tính hiệu việc lồng ghép gương đạo đức Hồ Chí Minh giáo dục đạo đức học sinh qua ... ghép gương đạo đức Hồ Chí Minh môn GDCD cần thiết, góp phần quan trọng giáo dục đạo đức, ý thức công dân em Trên nội dung lồng ghép gương đạo đức Hồ Chí Minh giáo dục đạo đức học sinh qua môn Giáo...
 • 29
 • 105
 • 0

Học tập và làm theo tấm gương đạo đưoc Hồ Chí Minh

Học tập và làm theo tấm gương đạo đưoc Hồ Chí Minh
... Täú Hỉỵu 1957) Häư Ch tëch thàm låïp bäø tục vàn họa Khu lao âäüng Lỉång n, H Näüi (1956) Häư Ch tëch våïi cạc âải biãøu Âải häüi thäúng nháút Viãût Minh - Liãn Viãût (1951) Häư Ch tëch thàm cäng ... (1961) Sau 20 nàm Häư Ch tëch vãư thàm lải Pàõc Bọ (Cao Bàòng - 1961) Ch tëch Häư Chê Minh (1945) Ch tëch Häư Chê Minh (1890 - 1969) Häư Ch tëch sau ngy ton qúc khạng chiãún chäúng thỉûc dán Phạp ... Tháp Mười đẹp Bơng sen Việt Nam đẹp có tên Bác Hồ Häư Ch tëch lm viãûc hang âạ åí Viãût Bàõc (1951) Bạc Häư tải Âải häüi niãn xung phong chäúng...
 • 29
 • 618
 • 0

Bài thu hoạch TK 4 năm thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đậo đứca Hồ Chí Minh năm 2010

Bài thu hoạch TK 4 năm thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đậo đứca Hồ Chí Minh năm 2010
... khai vận động "Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh" việc làm cụ thể thiết thực Trên thu hoạch thân sau bốn năm thực vận động "Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh" Người viết thu hoạch ... phục vụ nhân dân theo khả thân Những kết cụ thể sau bốn năm thực vận động "Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh" - Năm học 2007-2008 : Đạt danh hiệu lao động tiên tiến - Năm học 2008-2009 ... học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh: Bản thân xác định việc trước mắt tự giác làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh như: Gương mẫu lối sống : Giản dị, khiêm tốn, trung thực Thường xuyên học...
 • 4
 • 468
 • 1

Bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo ức Hồ Chí Minh năm 2013

Bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo ức Hồ Chí Minh năm 2013
... thức tự học tập nâng cao trình độ: + Tích cực rèn luyện, tự học tập nâng cao trình độ, bổ sung kiến thức chuyên môn thông qua phương tiện internet, qua học thêm đồng nghiệp để nâng cao kiến thức ... cam kết không sinh thứ ba Trên nội dung đăng phấn đấu thân Tôi xin cam kết tâm thực tốt nội dung đăng ký. / ………… , ngày 20 tháng 01 năm 2013 Người đăng thực A ... gian làm việc theo yêu cầu nhiệm vụ đột xuất chi bộ, quan - Việc sử dụng thời gian làm việc: + Có hiệu quả, chất lượng suất nhiệm vụ phân công thời gian quy định; + Không sử dụng thời gian làm...
 • 4
 • 6,580
 • 40

skkn một số kinh nghiệm trong việc tích hợp tư tưởng, tấm gương đạo đức hồ chí minh vào môn giáo dục công dân lớp 10 thpt

skkn một số kinh nghiệm trong việc tích hợp tư tưởng, tấm gương đạo đức hồ chí minh vào môn giáo dục công dân lớp 10 thpt
... thể, xem nhẹ việc tích hợp tưởng, gương Ngêi viÕt: NguyÔn V¨n ThiÖp – THPT Kim §éng Một số kinh nghiệm việc tích hợp tưởng, gương đạo đức Hồ Chí Minh vào môn Giáo dục công dân lớp 10 Trung ... gắng việc tự tìm hiểu học tập tưởng, gương đạo đức Hồ Chí Minh Từ đó, nâng cao hiểu biết tưởng, gương đạo đức Hồ Chí Minh, giúp cho việc tích hợp tưởng, gương đạo đức Hồ Chí Minh vào ... thông, việc tích hợp tưởng, gương đạo đức Hồ Chí Minh vào nội dung môn học, việc lồng gép tưởng, gương đạo đức Hồ Chí Minh vào nội Ngêi viÕt: NguyÔn V¨n ThiÖp – THPT Kim §éng Một số kinh nghiệm...
 • 39
 • 1,132
 • 5

skkn một số kinh nghiệm trong việc tích hợp tư tưởng, tấm gương đạo đức hồ chí minh vào môn giáo dục công dân lớp 10 trung học phổ thông

skkn một số kinh nghiệm trong việc tích hợp tư tưởng, tấm gương đạo đức hồ chí minh vào môn giáo dục công dân lớp 10 trung học phổ thông
... 33 Một số kinh nghiệm việc tích hợp tưởng, gương đạo đức Hồ Chí Minh vào môn Giáo dục công dân lớp 10 Trung học phổ thông PHẦN III: KẾT LUẬN Tích hợp tưởng, gương đạo đức Hồ Chí Minh vào ... chương trình Giáo dục công dân lớp 10 Trung học phổ thông, việc tích hợp tưởng, gương đạo đức Hồ Chí Minh vào nội dung môn học, việc lồng gép tưởng, gương đạo đức Hồ Chí Minh vào nội Ng-êi ... tích hợp tưởng, gương đạo đức Hồ Chí Ng-êi viÕt: NguyÔn V¨n ThiÖp – THPT Kim §éng Một số kinh nghiệm việc tích hợp tưởng, gương đạo đức Hồ Chí Minh vào môn Giáo dục công dân lớp 10 Trung học...
 • 39
 • 89
 • 1

skkn lồng ghép tư tưởng đạo đức hồ chí minh vào giảng dạy một số bài học GDCD lớp 11

skkn lồng ghép tư tưởng đạo đức hồ chí minh vào giảng dạy một số bài học GDCD lớp 11
... Lồng ghép tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vào giảng dạy số học Giáo dục công dân lớp 11 LỒNG GHÉP TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC HỒ HỒ CHÍ MINH VÀO GIẢNG DẠY MỘT SỐ BÀI HỌC GDCD LỚP 11 I LÍ DO CHỌN ... đạo đức Hồ Chí Minh giảng vô cần thiết nhằm nâng cao tưởng đạo đức cách mạng cho học sinh Chính thế, chọn đề tài: Lồng ghép tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vào giảng dạy số học GDCD lớp 11 làm ... người”, Hồ Chí Minh bắt Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị Phương Thanh Trang Lồng ghép tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vào giảng dạy số học Giáo dục công dân lớp 11 đầu từ việc xây dựng tảng đạo đức; ...
 • 21
 • 217
 • 0

skkn TÍCH hợp GIÁO dục tư TƯỞNG, đạo đức hồ CHÍ MINH TRONG môn GIÁO dục CÔNG dân lớp 12 TRUNG học PHỔ THÔNG

skkn TÍCH hợp GIÁO dục tư TƯỞNG, đạo đức hồ CHÍ MINH TRONG môn GIÁO dục CÔNG dân lớp 12 TRUNG học PHỔ THÔNG
... NGHIỆM TRONG DẠY HỌC TÍCH HỢP GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH TRONG MƠN GIÁO DỤC CƠNG DÂN LỚP 12 TRUNG HỌC PHỔ THƠNG I/- LÝ DO VIẾT ĐỀ TÀI: Hưởng ứng vận động “ Học tập làm theo gương đạo đức ... thơng 3/- Phần hướng dẫn tích hợp giáo dục tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh mơn Giáo dục cơng dân lớp 12 trung học phổ thơng Nội dung Nội dung liệu cần sử dụng giáo dục & khai thác Bài 1- Pháp ... sau học mơn tưởng Hồ Chí Minh trường Đại học Cao đẳng có nhiều thuận lợi 2/- Những nội dung gương tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh cần đưa vào để giảng dạy, giáo dục học sinh mơn Giáo dục cơng...
 • 14
 • 129
 • 1

Học tập và làm theo tấm gương Đ Đ Hồ Chí Minh

Học tập và làm theo tấm gương Đ Đ Hồ Chí Minh
... tỏc, cỏch lónh o: Học tập làm theo gơng đ o đ c Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Bắc Trờng THCS Tô Hiệu Cỏch lónh o, cỏch lm vic ca cỏn b, ng viờn, hiu rng l húa lónh o, húa ng x Theo H Chớ Minh núi chung ... na[23] IV HC TP V LM THEO TM GNG O C H CH MINH V NNG CAO í THC TRCH NHIM, HT LềNG, HT SC PHNG S T QUC, PHC V NHN DN TRONG GIAI ON HIN NAY Học tập làm theo gơng đ o đ c Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Bắc ... ngi y t tht trung thnh ca nhõn dõn Học tập làm theo gơng đ o đ c Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Bắc Trờng THCS Tô Hiệu + Phng s T quc, phc v nhõn dõn l thc hin nghiờm minh ng li, ch trng, chớnh sỏch ca...
 • 16
 • 298
 • 1

Thu hoạch 4 năm thực hiện và làm theo tấm gương Đ Đ Hồ Chí Minh

Thu hoạch 4 năm thực hiện và làm theo tấm gương Đ Đ Hồ Chí Minh
... tự nhận thức qua năm thực vận đ ng “Học tập làm theo gương đ o đ c Hồ Chí Minh phương hướng thực năm tới Rất mong đ ng góp ý kiến đ ng chí đ thân ngày tiến / Người viết thu hoạch Nguyễn Năng ... tầm quan trọng vận đ ng: “Học tập làm theo gương đ o đ c Hồ Chí Minh học tập làm theo gương vĩ nhân, lãnh tụ cách mạng vĩ đ i, người cộng sản chân chính, đ ng thời gương đ o đ c người bình dị, ... ta tư tưởng đ o đ c gương đ o đ c sáng ngời Bác Hồ; mặt khác, làm cho người nhận thức sâu sắc nội dung bản, giá trị to lớn tư tưởng đ o đ c gương đ o đ c mà Bác đ lại cho hôm muôn đ i sau Qua...
 • 3
 • 307
 • 0

Bài thu hoạch học tập và làm theo tấm gương Đ Đ Hồ Chí Minh

Bài thu hoạch học tập và làm theo tấm gương Đ Đ Hồ Chí Minh
... Cuộc vận đ ng có lúc, có việc lúng túng III Những đ xuất, kiến nghị thân tiếp tục học tập làm theo gương đ o đ c Hồ Chí Minh * Đ xuất nội dung học tập làm theo gương đ o đ c Hồ Chí Minh: Trên ... Minh: Trên sở năm học tập làm theo gương đ o đ c Hồ Chí Minh, thân có đ xuất, kiến nghị cấp, ngành đ tiếp tục thực tốt Cuộc vận đ ng " Học tập làm theo tâm gương đ o đ c Hồ Chí Minh" thời gian ... phục" Đ ng phải thường xuyên tự đ i mới, tự chỉnh đ n yêu cầu nghiệp cách mạng Đ ng, dân tộc II Về làm theo gương đ o đ c Hồ Chí Minh Kết cụ thể thân làm theo gương đ o đ c Hồ Chí Minh 1.1 Làm theo...
 • 6
 • 1,691
 • 3

vận dụng một số chuẩn mực đạo đức hồ chí minh vào giảng dạy phần công dân với đạo đức môn gdcd lớp 10 thpt

vận dụng một số chuẩn mực đạo đức hồ chí minh vào giảng dạy phần công dân với đạo đức môn gdcd lớp 10 thpt
... VÀ ĐÀO TẠO THANH HOÁ TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM VẬN DỤNG MỘT SỐ CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VÀO GIẢNG DẠY PHẦN CÔNG DÂN VỚI ĐẠO ĐỨC MÔN GDCD LỚP 10 THPT Người thực hiện: Lê Thị ... 0% Như khẳng định việc Vận dụng số chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh vào dạy học phần Công dân với đạo đức- GDCD1 0 THPT biện pháp có hiệu việc giáo dục đạo đức, rèn luyện kĩ sống tạo hứng thú học ... hiệu cao đề tài mà tâm đắc thông qua sáng kiến Vận dụng số chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh vào giảng dạy phần công dân với đạo đức môn GDCD lớp 10 THPT B GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I Về sở lý luận thực tiễn...
 • 24
 • 599
 • 1

skkn đề tài sử dụng một số phương pháp dạy học tích cực tích hợp tài nguyên và môi trường biển , đảo giảng dạy bộ môn giáo dục công dân bậc thpt

skkn đề tài sử dụng một số phương pháp dạy học tích cực tích hợp tài nguyên và môi trường biển , đảo giảng dạy bộ môn giáo dục công dân bậc thpt
... Đề tài : Sử dụng số phương pháp dạy học tích cực tích hợp tài nguyên môi trường biển , đảo giảng dạy môn Giáo dục công dân bậc THPT SỬ DỤNG MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC TÍCH HỢP TÀI NGUYÊN ... số phương pháp dạy học tích cực tích hợp tài nguyên môi trường biển , đảo giảng dạy môn Giáo dục công dân bậc THPT IV HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ TÀI Sử dụng số phương pháp dạy học tích cực tích hợp tài nguyên ... dục công dân , em học thụ GV: Thực : VI VĂN XUÂN Trang Đề tài : Sử dụng số phương pháp dạy học tích cực tích hợp tài nguyên môi trường biển , đảo giảng dạy môn Giáo dục công dân bậc THPT động học...
 • 23
 • 372
 • 0

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TÍCH hợp GIÁO dục tư TƯỞNG, đạo đức hồ CHÍ MINH TRONG môn GIÁO dục CÔNG dân lớp 11

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TÍCH hợp GIÁO dục tư TƯỞNG, đạo đức hồ CHÍ MINH TRONG môn GIÁO dục CÔNG dân lớp 11
... G THPT THỐ N G NHẤ T A SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TRONG DẠY HỌC 3.2 Phần hướng dẫn tích hợp giáo dục tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh mơn Giáo dục Cơng dân lớp 11 Tên Địa tích hợp Bài 6: Cơng nghiệp ... tin dạy học mơn Giáo dục cơng dân • Đổi kiểm tra, đánh giá mơn Giáo dục cơng dân trường trung học phổ thơng • Tích hợp giáo dục tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh mơn Giáo dục cơng dân lớp 12 trung học ... nét tưởng đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh Chính việc đưa gương đạo đức Hồ Chí Minh lồng ghép vào giảng dạy mơn Giáo dục cơng dân thích hợp thuận lợi 2.3 Khó khăn Tài liệu tham khảo Hồ Chí Minh...
 • 21
 • 197
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: theo dong chi tai sao dang ta phai trien khai hoc tap va lam theo tam guong dao dyc ho chi minhnhan thuc ve viec hoc tap va lam theo tam guong dao auc ho chi minhskkn một số kinh nghiệm trong việc tích hợp tư tưởng tấm gương đạo đức hồ chí minh vào môn giáo dục công dân lớp 10 thpttấm gương tự học hồ chí minhtấm gương tư tưởng hồ chí minhbài thu hoạch học tập và làm theo tấm gương đ đ hồ chí minhgiáo dục tư tưởng hồ chí minh qua môn ngữ vănskkn lồng ghép nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh vào một số tác phẩm trong chương trình dạy – học môn ngữ văn cấp thptskkn lồng ghép nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh vào công việc quản lý và xây dựng nhà trườnglồng ghép nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh trong môn tiếng việt lớp 3lồng ghép nội dung giáo dục tấm gương đạo đức hồ chí minh trong việc dạy trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổinêu cao ý thức trách nhiệm hết lòng hết sức phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dân tấm gương đạo đức hồ chí minhtư tưởng tấm gương đạo đức hồ chí minh về nâng cao ý thức trách nhiệm hết lòng hết sức phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dântấm gương đạo đức hồ chí minh về nâng cao ý thức trách nhiệm hết lòng hết sức phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dânhọc tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh về nâng cao ý thức trách nhiệm hết lòng hết sức phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dân trong giai đoạn hiện nayQUẢN LÝ & TỔ CHỨC SẢN XUẤT TRONG CN TÀU THUỶgiáo án TNXH lớp 3 HK2Bài Giảng Tư tưởng Hồ Chí MinhÔn tập tư tưởng hồ chí minhslide môn pháp luật đại cương (full)Vai trò của Nhà nước đối với sự phát triển kinh tế của Nhật Bản trong thời kỳ tăng trưởng cao 19551973Thuyết trình rủi ro của tín dụng đen có tác động như thế nào đến sự phát triển kinh tế trên cơ sở đó đưa ra kiến nghị cần thiếtTiểu luận phân tích tính hiệu quả trong việc thực thi chính sách tiền tệXây dựng chiến lược phát triển cho Ban quản lý dự án đường sắt khu vực 1, giai đoạn 2016 2025.Giáo trình tiếng anh chuyên ngành lịch sửGIÁO TRÌNH CHUYÊN đề LỊCH sử VN tự CHỌN 1 LÀNG xã VIỆT NAM TRƯỚC CÁCH MẠNG THÁNG tám 1945Bài giảng địa lí 2Chuyên đề vật lý hiện đạiẢnh hưởng của hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU đến thương mại hàng giày dép của Việt NamNhững lỗi thường gặp trong tiếng anh phần 2Bài giảng quy hoạch du lịchLịch sử vật lýMAI THƯƠNG địa lý DU LỊCH THẾ GIỚIMAI THƯƠNG địa lý DU LỊCH VIỆT NAMMAI THƯƠNG ĐIA lý tự NHIÊN VIỆT NAM 1