Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k means

Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán KMeans

Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán KMeans
... thuật toán, ví dụ minh họa thuật toán, tập liệu kiểm thử mô hình phát xâm nhập dựa thuật toán K-means Chƣơng 3: Chương kết cài đặt toán phát xâm nhập dựa thuật toán k-means Số hóa Trung tâm Học ... Chƣơng KHÁI QUÁT BÀI TOÁN PHÁT HIỆN XÂM NHẬP 1.1 Định nghĩa phát xâm nhập 1.1.1 Định nghĩa Hệ thống phát xâm nhập (IDS) hệ thống có nhiệm vụ theo dõi, phát (có thể) ngăn cản xâm nhập, hành vi khai ... nhập như: định nghĩa, thành phần chức hệ thống, phân loại, phương pháp phát xâm nhập Chƣơng 2: Chương trình bày việc phát xâm nhập dựa thuật toán K-means Nội dung thuật toán, ví dụ minh họa thuật...
 • 73
 • 204
 • 0

Các hệ thống phát hiện xâm nhập dựa trên dấu hiệu

Các hệ thống phát hiện xâm nhập dựa trên dấu hiệu
... QUAN HỆ THỐNG IDS Khái niệm hệ thống phát xâm nhập IDS Hệ thống phát xâm nhập – IDS (Intrusion Detection System) hệ thống có nhiệm vụ giám sát luồng liệu (lưu lượng) lưu thông mạng, có khả phát ... nghiệp có nên sử dụng hệ thống phát xâm nhập trừ đặc tính hệ thống phát xâm nhập hữu ích cho họ, bổ sung điểm yếu hệ thống khác… IDS có chấp nhận thành phần thêm vào cho hệ thống an toàn hay không ... log file,loại bỏ gói tin xâm nhập hệ thống Chức IDS Hệ thống phát xâm nhập cho phép tổ chức bảo vệ hệ thống họ khỏi đe dọa với việc gia tăng kết nối mạng tin cậy hệ thống thông tin Những đe dọa...
 • 21
 • 339
 • 2

Phân loại hành vi khách hàng sử dụng dịch vụ di động dựa trên thuật toán k means

Phân loại hành vi khách hàng sử dụng dịch vụ di động dựa trên thuật toán k means
... mạng dựa k t thu 24 K T LUẬN Luận văn Phân loại hành vi khách hàng sử dụng dịch vụ di động dựa thuật toán k- means đạt k t sau:  Thiết k nguồn liệu đầu vào mô tả hành vi sử dụng dịch vụ khách ... Phân loại hành vi khách hàng sử dụng dịch vụ di động dựa thuật toán k- means Mục đích đề tài: đề tài hướng đến phân loại hành vi khách hàng, tìm nhóm khác hàng phổ biến, hoạt động mạng di động ... 2: Thuật toán k- means Chương luận văn trình bày thuật toán phân cụm k- means đánh giá khả áp dụng toán phân cụm hành vi khách hàng sử dụng dịch vụ vi n thông Chương 3: Áp dụng thuật toán k- means...
 • 28
 • 430
 • 1

Nghiên cứu giải pháp hệ thống phát hiện xâm nhập đảm bảo an toàn thông tin

Nghiên cứu giải pháp hệ thống phát hiện xâm nhập đảm bảo an toàn thông tin
... Nghiên cứu giải pháp hệ thống phát xâm nhập đảm bảo an toàn thông tin Nghiên cứu giải pháp hệ thống phát xâm nhập đảm bảo an toàn thông tin M ỤC L ỤC LỜI NÓI ĐẦU ... Server 29 SV: HỒ TRUNG DŨNG Nghiên cứu giải pháp hệ thống phát xâm nhập đảm bảo an toàn thông tin Nghiên cứu giải pháp hệ thống phát xâm nhập đảm bảo an toàn thông tin Hình 21: Các loại hình Honeypot ... Content Management) 26 Một số hệ thống, công cụ phổ biến: 26 SV: HỒ TRUNG DŨNG Nghiên cứu giải pháp hệ thống phát xâm nhập đảm bảo an toàn thông tin 3.1 Hệ thống phát chống xâm nhập...
 • 189
 • 360
 • 1

PHÁT HIỆN ĐỘT NHẬP DỰA TRÊN KHAI PHÁ CÁC LUẬT KẾT HỢP MỜ VÀ LẬP TRÌNH TIẾN HÓA Giảng

PHÁT HIỆN ĐỘT NHẬP DỰA TRÊN KHAI PHÁ CÁC LUẬT KẾT HỢP MỜ VÀ LẬP TRÌNH TIẾN HÓA Giảng
... ĐẠI HỌC ĐỀ TÀI: PHÁT HIỆN ĐỘT NHẬP DỰA TRÊN KHAI PHÁ CÁC LUẬT KẾT HỢP MỜ VÀ LẬP TRÌNH TIẾN HÓA Giảng viên hướng dẫn : TS H N U N ẬU Sinh viên thực : N U ỄN V N N Lớp : D07CNPM2 Khóa : 10 (2007 ... thành công giải thuật tiến hóa d tr n đồ th - GNP vào trình khai phá luật kết h p t s d li u kết nối m ng, giúp nâng cao t l phát hi n đ ng đ t nhập giảm t l phát hi n s i kết nối n t ường so với ... GNP 33 2.3.3 Các toán tử di truy n 34 2.4 ết ương 37 CHƯƠN : UẬT ẾT HỢP 3.1 â ỰN Ờ V ng H NH PHÁT HIỆN ĐỘT NHẬP Ự T N H I PHÁ ẬP T NH TIẾN H NP 38 n t...
 • 68
 • 122
 • 0

ỨNG DỤNG PHÁT HIỆN ĐỘT NHẬP SỬ DỤNG THUẬT TOÁN ĐỐI SÁNH CHUỖI LAI TRONG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ỨNG DỤNG PHÁT HIỆN ĐỘT NHẬP SỬ DỤNG THUẬT TOÁN ĐỐI SÁNH CHUỖI LAI TRONG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
... TỔNG QUAN VỀ ĐỐI SÁNH CHUỖI VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÁT HIỆN ĐỘT NHẬP Chương trình bày tổng quan đối sánh chuỗi, dạng công, đột nhập phát đột nhập mạng, ứng dụng đối sánh chuỗi phát đột nhập mạng 1.1 ... độ đối sánh chuỗi đề tài " ỨNG DỤNG PHÁT HIỆN ĐỘT NHẬP SỬ DỤNG THUẬT TOÁN ĐỐI SÁNH CHUỖI LAI TRONG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN " Tuy nhiên, triển khai nghiên cứu thực tế, kết đánh giá cho thấy thuật toán ... quát dạng công, đột nhập ứng dụng đối sánh chuỗi vào phát đột nhập Các phương pháp đối sánh chuỗi sử dụng khâu bước kiểm tra nhằm phát công, đột nhập Việc nghiên cứu sâu kỹ thuật đối sánh chuỗi, ...
 • 69
 • 442
 • 0

An toàn & bảo mật thông tin trên LINUX Hệ thống bảo mật & phát hiện xâm nhập mạng (Nids)

An toàn & bảo mật thông tin trên LINUX Hệ thống bảo mật & phát hiện xâm nhập mạng (Nids)
... khỏc l ó b crack 19 an toàn bảo mật thông tin linux Hệ thống bảo mật phát xâm nhập mạng (Nids) 3.2.13 XWindows Security Motivation / introduction Tính bảo mật XWindows Trên mạng máy tính Unix, ... *nix; Solaris, Linux, FreeBSD, NetBSD, OSF, and Ultrix *nix BSDI, FreeBSD, NetBSD, SunOS, UNIX, and Ultrix *nix an toàn bảo mật thông tin linux Hệ thống bảo mật phát xâm nhập mạng (Nids) S/KEY ... chng lờn mt tin cõn c bo v Nú cng ngn chn mt ú to mt biu tng liờn kt ti 16 an toàn bảo mật thông tin linux Hệ thống bảo mật phát xâm nhập mạng (Nids) tin ny, m nú l ngun tn cụng xoay quanh vic xúa...
 • 74
 • 650
 • 3

PHÁT HIỆN ẢNH GIẢ MẠO DỰA TRÊN THUẬT TOÁN EXACT MATCH

PHÁT HIỆN ẢNH GIẢ MẠO DỰA TRÊN THUẬT TOÁN EXACT MATCH
... đưa tập khối bao giống tương ứng Phát ảnh giả mạo dựa vào kỹ thuật thay đổi kích thước Thuật toán Exact match trình bày mục thường phát hi ện tốt với ảnh giả mạo dạng cắt dán, thay đổi kích thước ... mà toán phát ảnh giả mạo trở nên cấp thiết ngày khó khăn Trên sở nghiên cứu kỹ thuật nội suy PhotoShop sử dụng việc thay đổi kích thước vùng ảnh Tôi đ ề xuất cải tiến cho thuật toán phát ảnh giả ... giả mạo Exact match Thuật toán mà đề xuất có khả phát ảnh giả mạo dạng cắt dán từ ảnh có thay đổi kích thước đối tượng bị cắt dán Đây cách thường đối tượng sử dụng trình tạo ảnh số gi ả nhờ kỹ thuật...
 • 7
 • 417
 • 5

nghiên cứu giải pháp phát hiện xâm nhập mạng máy tính bất thường dựa trên khai phá dữ liệu

nghiên cứu giải pháp phát hiện xâm nhập mạng máy tính bất thường dựa trên khai phá dữ liệu
... thống phát xâm nhập mạng máy tính Nghiên cứu số phƣơng pháp phát xâm nhập mạng dựa chế phát bất thƣờng hệ thống phát xâm nhập mạng Nghiên cứu phƣơng pháp phát bất thƣờng CSDL dựa kỹ thuật Khai phá ... PHƢƠNG PHÁP PHÁT HIỆN BẤT THƢỜNG DỰA TRÊN KỸ THUẬT KHAI PHÁ DỮ LIỆU 2.1 Phát bất thƣờng dựa khai phá liệu 2.1.1 Phƣơng pháp phát bất thƣờng dựa khai phá liệu Các phƣơng pháp phát xâm nhập truyền ... PHƢƠNG PHÁP PHÁT HIỆN BẤT THƢỜNG DỰA TRÊN KỸ THUẬT KHAI PHÁ DỮ LIỆU 26 2.1 Phát bất thƣờng dựa khai phá liệu 26 2.1.1 Phƣơng pháp phát bất thƣờng dựa khai phá liệu 26 2.1.2...
 • 74
 • 653
 • 8

Tìm hiểu kỹ thuật chặn bắt và phân tích gói tin nhằm mực đích phục vụ phát hiện xâm nhập trên mạng máy tính

Tìm hiểu kỹ thuật chặn bắt và phân tích gói tin nhằm mực đích phục vụ phát hiện xâm nhập trên mạng máy tính
... an ninh thông tin nên em định chọn đề tài: Tìm hiểu kỹ thuật chặn bắt phân tích gói tin nhằm mục đích phục vụ phát xâm nhập mạng máy tính. ” Với hi vọng đề tài giúp em nâng cao vốn hiểu biết có ... hệ thống phát phòng chống công, xâm nhập trái phép để ứng phó với nguy an ninh xảy kỹ thuật hệ thống phòng chống phát xâm nhập firewall kỹ thuật chặn bắt phân tích gói tin mạng máy tính Nhận ... xây dựng chương trình chặn bắt phân tích gói tin, đồng thời vào tìm hiểu xây dựng thử nghiệm hệ thống phát xâm nhập thông minh dựa kết thu từ việc chặn bắt phân tích gói tin Cấu trúc đề tài bao...
 • 118
 • 429
 • 0

“Phát hiện xâm nhập mạng dựa trên phân tích sâu gói tin”.

“Phát hiện xâm nhập mạng dựa trên phân tích sâu gói tin”.
... khai công, xâm nhập mạng, phát dựa phân tích lưu lượng mạng, phát dựa phân tích header gói tin phát dựa phân tích sâu gói tin (Deep Packet Inspection) Kỹ thuật phát dựa phân tích sâu gói tin có ... hại, sâu mạng Do vậy, việc tiếp tục nghiên cứu triển khai mô hình phát xâm nhập mạng dựa phân tích sâu gói tin cần thiết Vì em chọn đề tài “Phát xâm nhập mạng dựa phân tích sâu gói tin” Trên sở phân ... phát xâm nhập mạng Chương 2: Phân tích sâu gói tin dựa n-gram ứng dụng CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH SÂU GÓI TIN DỰA TRÊN N-GRAM VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÁT HIỆN XÂM NHẬP MẠNG Chương trình bày khái niệm phân tích...
 • 42
 • 363
 • 2

Tìm hiểu và xây dựng hệ thống phát hiện xâm nhập trên mạng IP

Tìm hiểu và xây dựng hệ thống phát hiện xâm nhập trên mạng IP
... tối thiểu cho công ty Hệ thống phát xâm nhập chia làm hai loại: Hệ thống phát xâm nhập máy (HIDS) hệ thống phát xâm nhập mạng (NIDS) Hệ thống HIDS hệ thống dùng để phát xâm nhập trái phép vào ... đặt mạng nội có kết nối vào Internet việc chống loại xâm phạm có ý nghĩa lớn Với đề tài " Tìm hiểu xây dựng hệ thống phát xâm nhập mạng IP" , mục tiêu đồ án nghiên cứu an toàn mạng, mô hình hệ thống ... phép vào máy Mục đích hệ thống bảo đảm tính toàn vẹn cho máy tính Còn hệ thống NIDS dùng để phát xâm nhập trái phép vào mạng Hệ thống có tác dụng phát công nhằm vào hệ thống mạng thời gian thực...
 • 77
 • 417
 • 1

Tìm Hiểu IDS Và Triển Khai Hệ Thống Phát Hiện Xâm Nhập Trên Mạng Cục Bộ

Tìm Hiểu IDS Và Triển Khai Hệ Thống Phát Hiện Xâm Nhập Trên Mạng Cục Bộ
... tài: Tìm Hiểu IDS Triển Khai Hệ Thống Phát Hiện Xâm Nhập Trên Mạng Cục Bộ PHẦN : TRIỂN KHAI HỆ THỐNG PHÁT HIỆN XÂM NHẬP - Trang 26 - Sưu tầm www.diendandaihoc.com Đề tài: Tìm Hiểu IDS Triển ... tài: Tìm Hiểu IDS Triển Khai Hệ Thống Phát Hiện Xâm Nhập Trên Mạng Cục Bộ PHẦN : TỔNG QUAN - Trang - Sưu tầm www.diendandaihoc.com Đề tài: Tìm Hiểu IDS Triển Khai Hệ Thống Phát Hiện Xâm Nhập ... tài: Tìm Hiểu IDS Triển Khai Hệ Thống Phát Hiện Xâm Nhập Trên Mạng Cục Bộ PHẦN : PHỤ LỤC - Trang 38 - Sưu tầm www.diendandaihoc.com Đề tài: Tìm Hiểu IDS Triển Khai Hệ Thống Phát Hiện Xâm Nhập...
 • 55
 • 1,420
 • 9

Hệ thống phát hiện xâm nhập trái phép trên mạng (NIDS)

Hệ thống phát hiện xâm nhập trái phép trên mạng (NIDS)
... System) Đề tài: Xây dựng hệ thống phát xâm nhập mạng (NIDS - Network Intrusion detection System) CHNG 1: TNG QUAN V AN NINH MNG H thng phỏt hin xõm nhp trỏi phộp trờn mng (NIDS) 1.1 Cỏc mc tiờu ... (Scheduled) canh gác hệ thống, giám sát file chủ chốt, đột nhập, backdoor, theo thời gian thực xác định sách cách tìm lỗ hổng HT, phá password, quét hệ thống mạng để tìm lỗ hổng điểm dễ bị xâm phạm that ... chia h thng thnh cỏc chc nng chớnh nh sau: NIDS Phát xâm nhập Đối phó với xâm nhập Thu thập liệu Đưa cảnh báo Phân tích liệu Ghi lại thông tin xâm nhập Lưu trữ liệu H thng phi thu thp c cỏc gúi...
 • 45
 • 324
 • 0

Xây dựng hệ thống phát hiện xâm nhập trên mạng (NISD - Network intrusion dectetion system)

Xây dựng hệ thống phát hiện xâm nhập trên mạng (NISD - Network intrusion dectetion system)
... hin xõm nhp trỏi phộp trờn mng (NIDS -Network Intrusion Detection System) Đề tài: Xây dựng hệ thống phát xâm nhập mạng (NIDS - Network Intrusion detection System) CHNG 1: TNG QUAN V AN NINH MNG ... password, quét hệ thống mạng để tìm lỗ hổng điểm dễ bị xâm phạm that bị canh gác hệ thống mạng, tìm kiếm dạng công biết luồng liệu, theo thời gian thực Networks Intrusion Detection (real-time) hỡnh ... chia h thng thnh cỏc chc nng chớnh nh sau: NIDS Phát xâm nhập Đối phó với xâm nhập Thu thập liệu Đưa cảnh báo Phân tích liệu Ghi lại thông tin xâm nhập Lưu trữ liệu H thng phi thu thp c cỏc gúi...
 • 45
 • 363
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: phát hiện xâm nhập bằng thuật toán kmeansphát hiện ảnh giả mạo dựa trên thuật toán exact matchcác kỹ thuật phát hiện xâm nhập trái phépmạng hệ thống phát hiện xâm nhập trên máy chủ nids and hidscác kỹ thuật xử lý dữ liệu được sử dụng trong các hệ thống phát hiện xâm nhậpđưa ra giải pháp ngăn chặn và phát hiện xâm nhập cho môi trường mạng của công ty novaads với phần mềm mã nguồn mở snorttổng quan về phát hiện xâm nhập mạng và lừa đảo trên mạngphát hiện xâm nhậphệ thống phát hiện xâm nhập idstin học vi tính hệ thống phát hiện xâm nhậphệ thống tự động phát hiện xâm nhậphệ thống phát hiện xâm nhập idssnorthệ thống phát hiện xâm nhập mạngcơ chế phát hiện xâm nhậpphần mềm phát hiện xâm nhập máy tínhMau 15 Phieu bau BCH co, khong co so duMau 16 Phieu bau BCH khong co so duMau 17 Bang can phieuMau 2 Dieu hanh bau BCHMau 7 To trinh de nghi cong nhan BCH,BTV ...3. Form ủy quyền giao nhận ctừ- letter of authorization for deliveringMau C004_O Uy nhiem chi 2611Giấy đăng ký mã số giao dịch_Phu luc 1Giay uy quyen cho PHS dang ky trading code CN & TCPhiếu thông tin người đại diện_ Phu luc 14Đề thi học kì 1 toán lớp 6Văn bản chỉ định ủy quyền _Phu luc 13LETTER OF ATTORNEY TO SECURITIES COMPANY-1INSTRUCTIONS FOR OPENING FOREIGN INDIRECT INVESTMENT ACCOUNT - FINAL-1INSTRUCTIONS FOR OPENING FOREIGN INDIRECT INVESTMENT ACCOUNT - FINAL-1ĐỀ ÁN TRƯỜNG THCS NĂM HOC 2016201711 To trinh Quy che Ban kiem soatvn 30-03-2017 Tai lieu Hop.rar 14 Phieu bieu quyet00 2016 AGSM Agenda VNLaparoscopic heminephrectomy (ttn)