Phương pháp tối ưu đàn kiến giải bài toán tìm tập thống trị nhỏ nhất của một đồ thị

Phương pháp tối ưu đàn kiến giải bài toán lập lịch sản xuất

Phương pháp tối ưu đàn kiến giải bài toán lập lịch sản xuất
... trình bày 39 sản xuất CHƢƠNG , hành trình kiến tƣơng ứng lịch sản xuất , lập lịch sản xuất cải tiến cụ thể áp dụng tối ƣu hóa đàn kiến với toán lập lịch 3.1 Bài toán lập lịch sản xuất (Job shop ... 1: Bài toán lập lịch sản xuất công việc thực máy 31 Bảng 2: Bài toán lập lịch sản xuất 10 công việc thực 10 máy 31 Bảng 3: Bài toán gia công máy 32 Bảng 4: Bài toán lập lịch sản xuất ... thời gian Thuật toán (packet-switched) 29 sản xuất CHƢƠNG BÀI TOÁN LẬP LỊCH SẢN XUẤT VÀ CÁC PHƢƠNG PHÁP GIẢI CHÍNH Bài toán lập lịch sản xuất mà luận văn nghiên cứu mô hình sản xuất phổ biến ngành...
 • 57
 • 295
 • 0

Phương pháp tối ưu đàn kiến giải bài toán trình tự xe

Phương pháp tối ưu đàn kiến giải bài toán trình tự xe
... quát toán trình tự xe, cách tiếp cận giải toán Chƣơng 2:Giới thiệu phƣơng pháp tối ƣu đàn kiến, lịch sử phát triển.Phƣơng pháp tối ƣu đàn kiến toán ngƣời chào hàng Chƣơng 3 :Trình bày phƣơng pháp ... thuật toán đƣợc đƣa giải toán này, chƣơng giới thiệu toán tối ƣu tổ hợp, tìm hiểu toán trình tự xe nhƣ cách tiếp cận giải toán lập trình tự xe 1.1 Giới thiệu toán tối ƣu tổ hợp Chúng ta kể toán ... ƢU ĐÀN KIẾN Ở chƣơng luận văn đƣợc tìm hiểu toán trình tự xe số cách tiếp cận để giải toán, chƣơng luận văn tìm hiểu phƣơng pháp tối ƣu đàn kiến để giải toán 2.1 Từ kiến tự nhiên đến kiến nhân...
 • 77
 • 89
 • 0

Phương pháp tối ưu đàn kiến giải bài toán trình tự xe

Phương pháp tối ưu đàn kiến giải bài toán trình tự xe
... ni dung lý thuyt v thut toỏn liờn quan n nghiờn cu: bi toỏn sp xp lp lch sn xut xe (gi tt l bi toỏn trỡnh t xe) v cỏc phng phỏp tip cn, phng phỏp ACO v cỏc phng phỏp bin th mi ỏp dng cho bi ... trỡnh t xe, cỏc cỏch tip cn gii bi toỏn Chng 2:Gii thiu phng phỏp ti u n kin, lch s v phỏt trin.Phng phỏp ti u n kin v bi toỏn ngi cho hng Chng 3:Trỡnh by cỏc phng phỏp ACO gii bi toỏn trỡnh t xe ... quy tc cp nht mựi Zhaojun Zhang v Zuren Feng [10] xut bỏi toỏn ngi cho hng gii bi toỏn trỡnh t xe (CarSP), ú l thut toỏn TSIACO Lun xut thut toỏn mi TSIACOLS l thut toỏn thờm k thut tỡm kim...
 • 5
 • 209
 • 1

Phương pháp tối ưu đàn kiến và ứng dụng

Phương pháp tối ưu đàn kiến và ứng dụng
... dùng cho phương pháp ACO 27 Chương PHƯƠNG PHÁP TỐI ƯU ĐÀN KIẾN Tối ưu đàn kiến (ACO) phương pháp metaheuristic dựa ý tưởng mô cách tìm đường từ tổ tới nguồn thức ăn kiến tự nhiên Đến phương pháp ... loại tối ưu tổ hợp (TƯTH) NP-khó Chương giới thiệu toán tối ưu tổ hợp dạng tổng quát, sử dụng phương pháp tối ưu đàn kiến, ví dụ minh họa vấn đề liên quan cần dùng sau 1.1 Bài toán tối ưu tổ ... toán tối ưu đàn kiến tìm tập hạt giống tối ưu ACOSVM Thuật toán tối ưu đàn kiến tìm tham số SVM dùng để dự báo hoạt động điều tiết gen ACS Ant Colony System (Hệ đàn kiến) AS Ant System (Hệ kiến) ...
 • 132
 • 342
 • 2

Khám phá tương tác trội nhờ phương pháp tối ưu đàn kiến

Khám phá tương tác trội nhờ phương pháp tối ưu đàn kiến
... nucleotide G-C Tương tác gen: Sự tác động qua lại gen trình hình thành kiểu hình Tương tác gen gồm có hai kiểu: Tương tác gen alen tương tác gen không alen (thường gọi tắt tương tác gen)[2] Tương tác gen ... TƢƠNG TÁC TRỘI QUY VỀ BÀI TOÁN TƢƠNG TÁC GEN 11 1.1 Tương tác gen hiệu ứng gây 11 1.1.1 Khái niệm tương tác gen 11 1.1.2 Hệ tương tác tác gen hướng nghiên cứu 13 1.1.2.1 Hệ tương ... 2.1.1 ACO đời từ việc quan sát hành vi đàn kiến trình di chuyển tìm kiếm thức ăn Thuật toán tối ưu hóa đàn kiến (ACO) xem phương pháp hiệu vấn đề giải toán tối ưu tổ hợp NP-khó Trong thực tế hệ thống...
 • 66
 • 118
 • 0

Khám phá tương tác trội nhờ phương pháp tối ưu đàn kiến

Khám phá tương tác trội nhờ phương pháp tối ưu đàn kiến
... xử lý song song hóa tác vụ kiến kiểm tra khả tìm tập vị trí nucleotide biến đổi phương pháp cập nhật mùi References Tiếng Việt Đỗ Đức Đông (2012), Phương pháp tối ưu đàn kiến ứng dụng, Đại học ... gồm chương: Chương 1: Trình bày sơ lược khái niệm sinh học, phát biểu toán tương tác gen, hệ tương tác gen mục đích việc phát tương tác gen Chương 2: Trình bày tổng quan ACO vài thuật toán cập ... khảo cứu lại tác giả báo[22] cách giải toán tương tác gen sử dụng thuật toán Ant Colony Optimization (ACO) để giải Mục đích để thuật toán AntEpiSeeker giải toán với liệu lớn đưa kết tối ưu so với...
 • 3
 • 243
 • 2

Phương pháp giải bài toán tìm các chữ số tận cùng của một lũy thừa trong toán 6

Phương pháp giải bài toán tìm các chữ số tận cùng của một lũy thừa trong toán 6
... (Riêng số tự nhiên có chữ số tận 9,nâng lên luỹ thừa lẻ có chữ số tận nó;nâng lên luỹ thừa chẵn có chữ số tận 1) Ví dụ 1 :Tìm chữ số tận 187324 Giải: Ta thấy số tận nâng lên luỹ thừa bậc số tận ... =(…. 76) 5 =…. 76 Vậy hai chữ số tận 2100 76 3 /Tìm ba chữ số tận trở lên Nhận xét ;Để tìm ba chữ số tận trở lên luỹ thừa ,cần ý rằng: -Các số tận 001 ,3 76 ,62 5 nâng lên luỹ thừa (khác 0) tận 001 ... chữ số tận luỹ thừa, ta ý rằng: -Các số tận 0;1;5 ;6 nâng lên luỹ thừa (khác 0)cũng tận 0;1;5 ;6 -Các số tận ;4 ;8 nâng lên luỹ thừa số tận -Các số tận ;7;9 nâng lên luỹ thừa số có tận...
 • 6
 • 4,892
 • 16

Tiểu luận môn Thuật ToánPhương Pháp Giải Quyết Vấn Đề THUẬT TOÁN TỐI ƯU BẦY KIẾN TRONG BÀI TOÁN NGƯỜI DU LỊCH

Tiểu luận môn Thuật Toán và Phương Pháp Giải Quyết Vấn Đề THUẬT TOÁN TỐI ƯU BẦY KIẾN TRONG BÀI TOÁN NGƯỜI DU LỊCH
... lời giải tối ưu bất khả thi người ta quan tâm đến lời giải gần tối ưu mà gọi thuật toán xấp xỉ Giả sử làm việc toán tối ưu, giải pháp tiềm mang chi phí dương, muốn giải pháp gần tối ưu Giả sử toán ... thuật bầy kiến Áp dụng toán người du lịch (TSP – Travelling Saleman Prolem) Bài toán người du lịch toán kinh điển khó tin học có nhiều giải pháp thuật toán cho toán báo cáo mô tả tiếp cần ... thuật giải Với đặc trưng vậy, Heuristic áp dụng nhiều toán khó Thuật toán bầy kiến phương pháp Heuristic vận dụng nguyên lý để tìm lời giải hợp lý cho toàn người du lịch CHƯƠNG BÀI TOÁN Bài toán...
 • 30
 • 308
 • 1

Tài liệu CƯƠNG PHƯƠNG PHÁP TỐI ƯU TRONG KINH DOANH-BÀI TẬP pdf

Tài liệu CƯƠNG PHƯƠNG PHÁP TỐI ƯU TRONG KINH DOANH-BÀI TẬP pdf
... -7, ∆31= -7, ∆33= -7, ∆42 = -4, ∆43= Vì ∆i j ≤ nên phương án xét phương án tối ưu Do có: ∆22= nên toán có phương án tối ưu - Phương án tối ưu thứ có giá trị cực tiểu hàm mục tiêu fmin = x 100 ... 0, j=1,2…8 nên phương án phương án tối ưu Vậy phương án cắt: 200 theo mẫu 1, 300 theo mẫu 50 theo mẫu tổng số thép dư thừa 20m Do có ∆3 = việc đưa A3 vào sở ta có phương án tối ưu thứ Đặng Công ... 1, Δ24= 1, Δ32= 1, Δ35= Do có: Δi j > nên phương án xét phương án tối ưu 15 Đặng Công Thức K47QTKD Ngô Lan Anh Vậy phương án vận chuyển tiêu thụ tối ưu DN tháng - Nhà máy A1 sản xuất 10000 SP...
 • 27
 • 655
 • 10

Một số phương pháp tối ưu trong các giai đoạn phát triển phần mềm nhúng

Một số phương pháp tối ưu trong các giai đoạn phát triển phần mềm nhúng
... tối u m hệ thống tối u m CPU tối u m l gi v tối u m m h Tối u ộ phần mềm nhúng ũng ph t p v ng nhiều so với tối u phần mềm th ng th ờng o s ph thuộ v o phần ng v m i tr ờng ph t tri n Tối u phần ... Do việ tối u phần mềm nh ng ng ý ngh so với tối u phần mềm th ng th ờng Tối u phần mềm nh ng tập trung v o tiêu chí s u: tối u hiệu n ng (fp) th ờng tr n thời gi n th thi phần mềm nh ng; tối u ... sống pin; tối u ộ nhớ (fm) h ớng n tối u m hi m ng ộ nhớ hoặ tối gi n k h th phần mềm nh ng v tối u hi ph (fc) nhằm gi m hi ph m thỏ m n y u ầu phần mềm nhúng [49, 92, 106, 113] Trong tối u phần...
 • 166
 • 99
 • 0

Phương pháp "suy luận ngược" khi giải bài toán xác suất bằng phép tính

Phương pháp
... sut bng phộp tớnh t nhiờn hn, giỳp hc sinh hiu rừ hn, ch ng, sỏng to hn ú l PHNG PHP SUY LUN NGC KHI GII BI TON XC SUT BNG PHẫP TNH Vỡ vy tụi vit Sỏng kin Kinh nghim ny mong nhn c trao i, gúp ý ... chn NH NGHA C IN CA XC SUT Gi s phộp th T cú khụng gian mu l mt hu hn v cỏc kt qu ca T ng kh nng Khi ú xỏc sut ca bin c A liờn quan n T l t s gia kt qu thun li cho A v s kt qu cú th P(A) = A ... c s Nu chn c cỏc bin c c s thỡ khụng biu din c bin c cn tớnh xỏc sut thụng qua cỏc bin c c s Khi biu din bin c cn tớnh qua cỏc bin c c s ng kt qu m phộp tớnh phc thỡ hc sinh lỳng tỳng phộp...
 • 11
 • 978
 • 3

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Kết hợp phương pháp chiếu và hàm phạt giải bài toán bất đẳng thức biến phân đơn điệu" pptx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... có x với > Phương pháp kết hợp phương pháp hàm phạt phương pháp chiếu 3.1 Phương pháp chiếu ta đề cập đến phương pháp chiếu hai lần (extragradient method) phương pháp cần hai lần chiếu bước lặp ... nghiệm toán ban D 3.3 Phương pháp hàm phạt chiếu hai lần giải VIP(D, Trong thuật toán bước lặp k ta giải toán F) (1tk ) toán bất đẳng thức biến phân Do miền ràng buộc toán đơn giản nên sử dụng phương ... tưởng phương pháp kết hợp sau: Trước tiên, ta dùng phương pháp D dãy toán phạt D Mỗi toán phạt giải cách xấp xỉ phương pháp hàm phạt để đưa toán miền lồi đóng miền K chứa chiếu Thuật toán kết hợp...
 • 13
 • 189
 • 0

phương pháp xấp xỉ trong để giải bài toán bất đẳng thức biến phân đa trị giả đơn điệu

phương pháp xấp xỉ trong để giải bài toán bất đẳng thức biến phân đa trị giả đơn điệu
... việc giải toán bất đẳng thức biến phân đa trị, ta cần giải toán lồi mạnh với hàm xấp xỉ Hàm xấp xỉ tổng hàm toàn phương lồi mạnh hàm chắn dạng logarit Khi đó, toán phụ giải cách hiệu số phương pháp ... bất đẳng thức biến phân đa trị Bất đẳng thức biến phân đa trị toán liên quan n Cho C tập lồi, đóng, khác rỗng Rn F : C → 2R ánh xạ đa trị Khi toán bất đẳng thức biến phân đa trị phát biểu sau: ... giá toán bất đẳng thức biến phân (M V I) Khi F ánh xạ đơn trị toán bất đẳng thức biến phân có dạng (viết tắt (V I)) Tìm x∗ ∈ C cho F (x∗ ), x − x∗ ≥ 0, ∀x ∈ C Bài toán bất đẳng thức biến phân...
 • 62
 • 391
 • 0

phương pháp hàm phạt điểm trong giải bài toán cân bằng giả đơn điệu

phương pháp hàm phạt điểm trong giải bài toán cân bằng giả đơn điệu
... bày cách phương pháp hàm phạt điểm cách áp dụng để giải toán cân giả đơn điệu tập lồi đa diện cách sử dụng hàm toàn phương logarit 2.1 2.1.1 Phương pháp hàm phạt điểm ([2]) Ý tưởng Xét toán min{f ... vậy, toán cân nhiều tác giả quan tâm, nghiên cứu lý thuyết tồn nghiệm thuật toán để giải Luận văn nhằm giới thiệu toán cân trình bày phương pháp hàm phạt điểm để giải toán (EP ) với giả thiết hàm ... ĐẠI HỌC KHOA HỌC DƯƠNG HỒNG PHÚC PHƯƠNG PHÁP HÀM PHẠT ĐIỂM TRONG GIẢI BÀI TOÁN CÂN BẰNG GIẢ ĐƠN ĐIỆU Chuyên ngành: TOÁN ỨNG DỤNG Mã số: 60.46.36 LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:...
 • 62
 • 188
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phương pháp tối ưu đàn kiếnphương pháp hàm phạt điểm trong giải bài toán cân bằng giả đơn điệuđiều hành dự án bằng phương pháp pertpcm và ứng dụng giải bài toán lập lịch thi công công trìnhcách giải bài toán tìm tập xác địnhphương pháp tối ưu hoá đàn kiến acophương pháp tối ưuphương pháp tối ưuphương pháp tối ưu hóachương 1 một số mô hình và phương pháp tối ưuđề thi phương pháp tối ưu trong kinh doanhphương pháp giải bài toán xác suất thống kêphương pháp giải bài toán tìm giới hạnphương pháp tối ưu vô tuyếnphương pháp tối ưu độ lớncác phương pháp tối ưu hóauftai chinh ngan hang25994ufquan tri van phong26000Tổng hợp tất cả lý thuyết Quản trị nguồn nhân lựcufthiet ke thoi trang26004ufcong nghe ky thuat moi truong26433Ngôn ngữ Anh ufngon ngu anh26007ufngon ngu trung quoc26008cbe42 danh sach mien giam hoc bong K62.K63.K64 hoc ky I 2014 2015e15e5 ds sv duoc cap hoc bong kkht hk2 nam hoc 2014 2015Thông báo Kế hoạch học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 của các lớp khoá 66 - Đại học chính quy 0af98 kh667f1f6 2014 2015 HK1 CDCQe6bcd TKB Tuan sinh hoat cong dan 2015 2016ab062 HD quy che 43 sua 20137451c Noiqui hocduong utt7e25d 003 Quy che dao tao trung cap chuyen nghiep chinh quyĐỀ và đáp án lí 9 HSG 2013Cổ đông và nhà đầu tư 25ed7TV T4Cổ đông và nhà đầu tưPHIẾU đề XUẤT và đề CƯƠNG NCKHSPUD THANHHỏi đáp 36 có thể cử hành thánh lễ chỗ nào khác ngoài nhà thờ không